"Cüppeli" Din'in Hakikat Korkusu | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

"Cüppeli" Din'in Hakikat Korkusu

Kaptan

Mecra Yazarı
İhvan Üyesi
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
15,445
Puanları
113
“Cüppeli” “Din”in Hakikat Korkusu

Adem Caylak / Milat GazetesiBu köşeyi takip edenler bilirler ki, bizim işimiz şahıslarla değil zihniyetledir. Düşüncenin
dönüşümü, şahısları hedef alan bir ameliye ile değil, kurulu düzeni meşrulaştıran zihniyeti süreklibıslah edici eleştirel akla tabi tutmakla imkan dahiline girebilecektir. Sürekli zihniyet eleştirisi yapmanın hakikate vasıl edecek erdeminden sapmamanın farkındalığı ile hareket etmeyi büyük bir sorumluluk addetmekteyim.

Lakin, kamuoyunda Cüppeli Ahmet hoca diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün merhum Ali Şeriati’ye küfreden vaazını; http://www.youtube.com resultssearch_query=c%C3%BCppeli+ahmet+hoca+ali+%C5%9Feriati ) dinledikten, Cüppeli Ahmet hocanın düştüğü derekeye düşmemeye gayret sarf ederek kendisi şahsında Türkiye’de büyük koyulukla var olan bir zihniyetin geldiği noktayı ortaya koymak istiyorum.

Aslına bakılırsa Ali Şeriati’yi anlaması ve muhakame etmesi mümkün olmayan Cüppeli Ahmet hocayı(ki vaazında Ali Şeriati’yi hiç okumadım diyerek, bilgi sahibi olmadan fikir yürütmenin erdem ve ahlaktan yoksun en güzel örneğini vermektedir) dikkate alıp bu köşeye taşımak gafletinde bulunmak istemezdim.
Ancak söz konusu zihniyetin Türkiye ve İslam dünyasında sadece Cüppeli Ahmet hoca ile sınırlı olmadığını bildiğimden ötürü, sizlerin affına sığınarak, Ali Şeriati nezdinde fikri derinlik ve ilmi kuşatıcılıkla sorgulayıcı ve duruş sahibi bir İslami erdem adına, bu satırları yazmamın Allah’a karşı şahitlik görevi olduğunu düşünmekteyim.

Söz konusu vaazında Cüppeli Ahmet hoca, 20. Yüzyılın ikinci yarısının en önemli Müslüman mütefekkirlerinden birisi olan, Ali Şiası ve Safevi Şiası isimli meşhur eserinde de ortaya koyduğu gibi ne “Asa”ya (Şia) ne Musa’ya (Sünni) yaranan ve bu özelliğinden dolayıdır ki, her iki mezhebist aşırılığın hiddetine mazhar olarak mezhepler üstü bir “dini hakikat” arayışçısı olan merhum Ali Şeriati için ;

“LanetliŞia köpeği, müfsid Deccal, ********, serseri, Şiilerin en pislerindendir, gebersin Ali Şeriati’ler, Allah kabrine ateş düşürsün ”

gibi buraya yazmaktan büyük haya duyduğum küfürler etmektedir. Kur’an ve
hakikati arayan eleştirel kalbi akılla çelişen uydurulmuş pek çok hadisle, dine yön vermek isteyen tarihsel “hurafeler edebiyatı ”ndan mülhem böylesi bir zihniyet, neredeyse dinin önüne geçen “mezhebizm ”in geldiği noktayı gözler önüne sermektedir. Aşırı Şiaist ya da Sünnist tutulmanın gadrine uğrayan Ali Şeriati’nin, “Cüppeli din ” zihniyetini bu kadar rahatsız etmesi normaldir. Bununla kalmayarak, “dine karşı din” hareketlerine ilham kaynağı olmasına vesile olan “Cüppeli din”in temsilcisi olan Cüppeli Ahmet hoca, Ali
Şeriati’nin Şiaist olduğu yanılgısı ve Sünnist tutulmanın cezbesi altında, “Kahrolsun Ehl-i Sünnet dışı akımlara mensup olanlar ” diyerek kendisine yakışan bir üslupla, bağlılarına yemin ettirmektedir.

Hakiki dinin içine boşaltan ve İslam dünyasının bugünlere gelmesine vesile olan kavmiyetçilik ve iktidarla örülü “mezhebizm”in geldiği nokta ne yazık ki burasıdır. Bu kültürde, “akletmez misin, sorgulamaz mısın, taklid-i imandan tahkik-i imana sürekli bir yenilenme içinde olmaz mısın” diyenler, aynen “Cüppeli” dinin vaazında
belirttiği gibi “felsefe işte, felsefe ahmaklıktır” diyecek kadar fikir ve hakikatten korkmaktadırlar.

Sadece hurafeci, tevilci aşırı Sünnist gelenekte değil, İran’lı olan mütefekkir Ali Şeriati’nin takiyyeci ve imanlığa kutsiyet atfeden Şiaist gelenekte de yargılanmış olması, Şeriati’nin tefekkür ve duruşunun ne kadar anlamlı ve her birimiz için dersler içerdiğini ortaya koymaktadır. Fikri ve harekete dair muhalefetsiz, hakikate vasıl olunmayacağının bedelini hayatı ile ödeyen (kendisi katledilmiştir) Şeriati’ler yetiştirmekte aciz kalan İslam
dünyasının hali içler acısıdır.

Kitaplarının başında, “sizi rahatsız etmeye geldim ” diyerek sunulan ve “muhalefetin olmadığı yerde putçuluk başlar” diyen Ali Şeriati’nin “mezhebist yanılgı” içinde Şiast ve Sünnist propagandistler tarafından eleştirilmesinin nedenlerinden birisi, tam da Ali Şeriati’nin , İnsanın Dört Zindanı dediği, “tarihselcilik, natüralizm, egoizm, toplumculuk ” gibi enfüsi ve afaki tuzakların cenderesinde kalmış bir İslam anlayışına
teslim olunduğunun göstergesi değilse nedir?

Ancak hakikatten korkanlar, Ali Şeriati’nin dile getirdiği din anlayışından rahatsızlığını dile getirenlerdir. Yeryüzündeki mücadele de, üstad Şeriati’nin dile getirdiği gibi bir bakıma “dine karşı din” hareketine esin kaynağı olan “göstergesel din ” ile “hakikat arayışındaki din ” arasında değilse nedir?

Bu yüzden, “Cüppeli din”in, Şeriati nezdinde, “hakikati örten” zihniyetini buradan reddediyor ve özellikle tasavvufi geleneği haiz diğer İslami tarikatların Ali Şeriati’nin eleştirel fikri derinlik ve duruşundan istifade etmelerini tavsiye ediyorum.
 

serhen

Asistan
İhvan Üyesi
Katılım
10 Ocak 2010
Mesajlar
234
Puanları
0
Yaş
41
Cübbeli Hoca'yı yazmanıza ne gerek var azıcık aklı çalışan adam Ali şeriati denen elemanın sapkın görüşlerini elindeki internetten bakıp öğrenir,Ali şeriati denen zındığın kendi kitabından sözler, kopyala yapıştır yapcam biraz uzun olacak ama şu bir gerçek ki Cübbeli hoca eksik söylemiş

Rasulullah Efendimizin İbn-i Mesud Hadisinde “iyi olan anne karnında iken iyi, kötü olan anne karnında iken kötüdür” şeklindeki hadisine karşı Anne – Baba Biz Suçluyuz kitabında “O Peygamberin karınsal dünya görüşü” diyecek kadar ileri giden biridir dersek herhalde başdan kim olduğunu anlatmış oluruz..
Aslen şiî olup şiîlerin bile tasvip etmediği Ali Şeriatî diye biri var. Birileri, Peygamberimiz örnek olarak yetmezmiş gibi onu örnek bir şahsiyet gibi göstererek, müslüman gençlerin zihinlerini onun bozuk fikirleriyle doldurmak peşinde. Bu gayretkeşlerden biri de malesef Şİİ Mustafa İslamoğlu
Allayıp pullayarak gençlere sundukları Ali Şeriatî’nin Peygamberimiz’e bile hakaret eden bir zındık. Bu yazımızda, onu kendi sözleriyle daha yakından tanıtacağız. Tanınmalı ve hangi derekelerde olduğu bilinmeli ki, onu yüceltenler de tanınmış ve bilinmiş olsun.
Şeriatî’nin MUHAMMED KİMDİR isimli kitabına bakıyoruz. Görelim bakalım, Mustafa İslamoğlu’nun öve öve bitiremediği bu mahlûk, İslâm büyükleri hakkında neler yazmış. Başlıyoruz. Bismillah:
1- Peygamberimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)’in diliyle övülen ve ashabın en büyüğü olan Hazreti Ebûbekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman (Radıyallahü anhüm) hakkındaki iftiraları şöyle:
“Ebûbekir… ihtiyar, yumuşak, her işi basite alan birisidir. Tehlike dolu toplumsal, siyasal mesuliyet, böyle bir ruhsal yapıyla bağdaşmaktan daha ciddi ve önemlidir.”

“Ömer… yenilikçilik özelliği yoktu… düşünce açısından zayıftı… itikadî ve fikrî bir mevzu sözkonusu olduğunda çok güçsüz görülüyordu. Kendisi de devamlı düşünsel alandaki hatalarını itiraf ediyordu.” (s: 317)
Osman… görüş açısı dünya görüşü dar ve zayıf birisidir. Peygamberle yaptığı işbirliği sırasında kimse onun en ufak bir üstün ve fevkalâde iş yaptığını görmemiştir. İslâm’ın öz ruhunu, derinliğini, sınıfsal yönelimini hissedememiştir. İslâm’ı, “şiarlar” ve İslâm rehberini “şiarları yücelten”den başka bir şey olarak niteleyemiyordu. Servet ve süse, kavmine ve kendine düşkünlüğü, büyüklere ve altına, güç ve kan sahiplerine saygıda bulunma, onun ruhunda o kadar güçlüdür ki, onun ahlâkî bağı, İslâm’dan daha çok cahiliyeye yakın ve iç içedir. En büyük tehlike, tehlikeli ve güçlü Beni Ümeyye hanedanına mensup oluşudur. Kuşkusuz O’nun böyle bir ruhsal yapı ve görüş açısıyla, bu uyanık, layık İslâm maskesi takmış güçlü düşmanların elinde bir “sadık uygulayıcı”dan başka bir konumu olmayacaktır. (s: 318)
2- Bir gurup ashabı Hazreti Ali (Radıyallahü anh) aleyhinde olmakla suçlayıp sonra Hazreti Ebûbekir (Radıyallahü anh) Efendimiz’e şöyle dil uzatıyor:
“…bu grupla Ebu Bekir’in cahiliyedeki özel ilişkisi tamamen belirgindir.”
“… Ebu Bekir bu gizli grubun seçkin şahsiyetidir.”
Hz. Ebûbekir (Radıyallahü anh) güya arap köleleri serbest bırakmak için şöyle bir tavsiyede bulunmuş:
“Allah bize bir çok acem köle bağışladığı için, arabı köle olarak kullanmak gerekmez.”
Bu iftiradan sonra lafı dolandırarak, Hazreti Ebûbekir Efendimiz’i câhiliyenin eksik terbiyesiyle suçluyor:
“…bunlar gibi düşünce ve duygusundaki birçok zaaf noktaları, İslâm’dan öğrendiği üstün faziletlere karşılık, geçmişteki terbiye etkilerini hatırlatıyor.” (s: 321)
3- Hazreti Ali (Radıyallahü anh)’a karşı gizli bir grup oluşturulduğunu anlattıktan sonra, bu hareket içinde olanları –ki bunlar başta Hz. Ebûbekir (Radıyallahü anh) olmak üzere Aşere-i Mübeşşere’den olan zatlar oluyor- bu grubun tavrını şöyle ifade ediyor:
“Ali’ye karşı beslenen kinler.”
4- Sıra geliyor Peygamberimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)’e dil uzatmaya. Güya Peygamberimiz Hazreti Ali (Radıyallahü anh)’ın üstünlüğünü açıklamayıp susmuş:
“Muhammed’in Ali hakkındaki sükutu, onu tarihte savunmasız bırakacaktır.”
Peygamberimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)’i suçlamaya devam ediyor:
“Acaba Muhammed, ….Ali’yi kollamayacak mıdır? …sükutuyla …o acımasız tarihin eliyle paymal etmiyecek midir?”
“…nitekim öyle de oldu. Onu tarihte en kötü adam olarak tanıttılar.” (s: 322)
Bu da tarihe iftira. Tarihte Hz. Ali Efendimiz en kötü adam olarak mı tanıtıldı?
5- Peygamberimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) cennetlik olduğunu müjdelediği zat hakkında kullandığı ifadeye bakın:
Abdürrahman bin Avf …mal severliği süse düşkünlük huylarını, câhiliyeden kendisiyle birlikte taşımaktadır. “Menfaat” ile “hakikat” onun gözünde ayrılmaz bileşik ve birbirinden ayırt edilmez bir olgudur. (s: 323)
6- Meşhur Gadir Hum hadisesini anlatırken, tarihe iftira ediyor: “ashab Ali’ye biat etti” diyor. (s: 323)
Bu yalanı söylemekle farkında olmadan öyle bir açık veriyor ki, demeyin gitsin. Bi kere Gadir Hum hadisesi Peygamberimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) zamanında olmuştur. Peygamberimiz hayattayken Hz. Ali’ye biat edilmesi bahis mevzuu olur mu hiç!
7- Resulüllah (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)’in hastalığı anında sefere çıkmak üzere olan Üsâme ordusundan bahsederken şöyle diyor:
“Ebûbekir ile Ömer sıradan asker idi. Bu mesele onların ağrına gidip, açıkça Üsame’nin komutanlığına itirazda bulundular.” (s: 324)
Bu söz bir acem yalanı olup gerçek tamamen tersidir. Üsâme Hazretleri genç ve tecrübesiz olduğu için başka bir kumandan tayininin daha uygun olacağını söyleyenlere Hz. Ebûbekir (Radıyallahü anh); “Ben, Resûlüllah’ın tayin ettiği kişiyi kumandanlıktan alamam” diye cevap vermiştir. Hatta Hz. Üsâme at üzerinde olduğu halde kendisi yaya olarak onu Hazreti Resûlüllah’in tayin ettiği kumandan olarak uğurlamış, Üsâme (Radıyallahü anh) bundan sıkılıp ata onun binmesini isteyince de; “Allah yolunda birazcık da bizim ayağımız tozlansa ne olur” diye cevap vermiştir.
8- Vefatından önce herkese hakkını vermek isteyen Peygamberimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)’in şöyle söylediğini yazıyor:
“Ey halk, kimin sırtına kırbaç vurmuşsam… kime küfür etmişsem…” (s: 329)
Hâşâ, Peygamberimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)’i başkalarına küfür eden biri olarak gösteriyor.
9- Hazreti Ömer’in, Ashâb-ı kiramın diğerleri gibi Peygamberimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)’in yolunda canını feda etmekten çekinmeyeceğini bütün müslümanlar bilir. Ama Ali Şeriatî, Peygamberimiz’in ömrünün son saatlerinde bir şeyler yazmak istemesi üzerine, Hz. Ömer’in Peygamberimiz hakkında şöyle söylediği iftirasını yapıyor: “Bu adam savsaklıyor.” (s: 333)
10- Bütün tarihlerin yazdıklarına göre, Peygamberimiz, başı Hz. Aişe validemiz’in göğsüne yaslanmış olduğu halde vefat etmiştir. Şeriatî ise tarihe yalan bir not düşerek bu son hali şöyle anlatıyor:
“Ali, Muhammed’in başını göğsü üzerine aldı.” (s: 336)
Görüldüğü gibi, kitap boyunca Hazret kelimesini kullanmamakta ısrar ediyor.

Değerli okuyucular! Ali Şeriatî’nin bir de Hac isimli kitabı var. Bir de ona göz atalım.
Kitap, Ejder Okumuş tarafından tercüme edilmiş. Elimizdeki 2. baskı Şûrâ Yayınları’na ait. Nisan 2001…
4. sahifede “Yayıncının Notu” olarak şu cümleler göze çarpıyor:
“Bu kitap, Şehid Ali Şeriatî’nin bizzat gözden geçirip ilâveler yaptığı ve “Öğretmen Şehid Dr. Ali Şeriatî’nin Eserlerini Derleme Bürosu”nun külliyat arasında yayımladığı Farsça son Hacc baskısının tam çevirisidir.”
Demek ki neymiş? Ali Şeriatî bu kitabı bizzat kendisi gözden geçirmiş. Aşağıda madde madde verilecek bilgileri lütfen bunu bilerek değerlendiriniz.
1- Daha başta zehirini kusuyor. Diyor ki: “Ve yine biz, aynı yöntemle, İslâm mezhepleri arasında bir mukayese yapsak, İslâm dâhilinde bulunan Şia’yı, dinler arasında İslâm’ı nasıl görüyorsak öyle görürüz.” (s: 8)
2- Şeriatî’nin, Hac hakkındaki şu ifadesine bilhassa dikkat: “Ve Hacc: Müslümanlar arasında her yıl tekrar edilen en çirkin, en mantıksız eylem!” (s: 9)
Bu söz üzerine biz de diyoruz ki, bu sözün sahibi en alçak en rezil insan…
3- Müslümanları şöyle suçluyor: “Kur’an’ı yok edememiş kapatmışlardır. “Kitab”ı “teberrük edici şey” haline getirmişlerdir.” (s:11)
Açıkça, müslümanları Kur’an’ı yok etmek için uğraşmakla suçluyor. Teberrük/bereketlenmek kötü bir şeymiş gibi, Kur’an’ı teberrük edilen şey haline getirmekle suçluyor.
4- Bakın hacda tavaf eden Müslümanlara nasıl hakaret ediyor:
“Yemenliler, saçları perişan ve pis, gözleri çökmüş, bellerine ip bağlamışlar, her biri mezardan çıkmış tıpkı bir hortlak gibi. Ve siyahlar; iri, uzun boylu ve kazık gibi, dudaklarını köpük bürümüş…” (s: 71)
Bu sözler, bir Müslümanın din kardeşleri hakkında söyleyeceği sözler olamaz. Onların görüntüleri böyle olsa bile bu ifadeler kullanılamaz. Öbür taraftan hacda, kötülükler görülmez, gizlenir, iyilikler anlatılır.
5- İmanî bakımdan uygun olmayan öyle benzetmeleri var ki, aşağıda da göreceğiniz gibi, bu teşbihlerin her biri en hafifinden insanın imanını sarsar. Yazının fazla uzamaması için bunları kısa değerlendirmelerle verelim:
a- Hacer Vâlidemiz’den câriye diye bahsederek şöyle diyor: “Allah, Afrikalı siyah bir câriyenin evinde.” (s:49) Allah, -hâşâ- Hz. Hacer’in evindeymiş.
b) “Allah, dünyanın kalbi, varlığın mihveridir.” (s:50) Allah –hâşâ- dünyanın kalbiymiş.
c) “Allah ve insanlar/topluluk bir cihette, bir saftalar.” (s:50) Allah –hâşâ- insanlarla aynı saftaymış.
d) “Allah’ın çevresinde tavaf yapıyorsun.” (s: 54) Kâbe’ye Allah diyor. Hâşâ! Tavaf Allah’ın çevresinde yapılıyormuş.
e) “Vay be! Bu tevhid …seni Allah’la diz dize oturtuyor. …Allah’ın benzeri olarak görüyor. “ (s:56) Allah’la diz dize oturmak, Allah’ın benzeri olmak… Bu benzetmelerin insanı ne hale getireceği ehlince malum.
f) “İlâhî özün, içinde, Allah’ın ruhu girdaptan doğup başını kaldırıyor. Nereden? Allah’ın elinin sağ elinin altından.” (s: 59)
Altı çizili yerlere dikkat. g) “.. sa’y et. Fakat çember çizerek değil, çembersel çaba, değirmen eşeğinin sa’yi gibidir, kısır döngüdür, sonuçta başa dönersin. Böyle bir şey, “abes”, “anlamsız”, içi boş daire, içeriksiz, hedefsiz: Tıpkı sıfır gibi.” (s: 67)
Sa’y ile tavafı karıştırıyor. Sa’y istense de zaten çembersel yapılamaz. Değirmen eşeğinin sa’yi gibi diye bir benzetme yapanın kendisi eşekten aşağı olmaz mı!
Kâbe’nin etrafında yapılan tavafı da sıfır olarak görüyor.
h) “Ey insan! “Allah’ın ruhu”! (s:80) Burada insana, “Allah’ın ruhu!” diye hitap ediyor.
i) “Ey hacı, yolun sonunda Allah seni beklemekte…” (s: 91) Bu söz de sâfî küfrî bir benzetme…
j) Müzdelife’den Mina’ya hareket edecek hacıları, yıkılmaz bir duvara benzettikten sonra şöyle diyor: “Bu çelik duvarı dünyada yıkabilecek hiçbir güç yoktur. İbrahim ve Muhammed dahi yıkamaz.” (s: 106)
Görüyor musunuz hâinliği!.. Böyle bir duvarı yıkmayı hedeflese hedeflese ancak kâfirler hedefler. İbrahim (Aleyhisselâm) ile Peygamberimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)’i bu çelik duvarı yıkmak istiyor gibi gösteriyor. Bu çelik duvarı yıkma cürmünü Hz. İbrahim’e ve Peygamberimiz’e yüklemek ise, olsa olsa imansızlık alâmetidir.
k) “Ki sen, tek bir “varlık”sın: Kendi “mahiyet”ini kendin yaratmalısın.” (s: 112) Allah’a ait olan yaratmak kelimesini insana izafe ediyor.
l) “Savaş İbrahim’in içinde, Allah’la İsmail arasında savaş.” (s: 119) Eh, bu artık sapıklığın dik âlâsıdır.
m) “Hâtemül Enbiya dahi kendini korumasaydı sarsılabilir düşebilir, yaptıklarını heba edebilirdi. O bile şirkten masum değildir!” (s: 129)
Değerli okuyucular. Peygamberler hakkında bu ifade kullanılamaz. Çünkü peygamberler Allah tarafından korunmakta olup şirke düşmek şöyle dursun sıradan günah işlemekten bile uzaktırlar. Böyle sözler, ancak imansız ağızlardan çıkar.
6- Ali Şeriatî’nin cahilliklerine gelince:
a) Haccın başlangıcını zilhiccenin 9. günü olarak anlatıyor. (s: 79)
Halbuki hac, Zilhiccenin 8. günü başlar.
b) “Âdem doğduğu zaman” (s: 84) diyor
Hazreti Âdem doğmamış, topraktan yaratılmıştır… c) “Hacta ilk hareket Arafat’tan başlar” (s: 86) diyor.
Yanlıştır. Hac Mina’dan başlar.
d) Şeytan taşlamak için toplanacak taşları şöyle tarif ediyor: “Cevizden daha küçük, fıstıktan daha büyük” (s: 101)
Yanlıştır. Doğrusu şöyle: Nohuttan büyük, fındıktan küçük.
Milyonlarca hacı cevizden küçük taşlar toplasa Mina’da taş dağı meydana gelir.
f) “Demek Allah için insan kurban etmek yasak oluyordu. Oysa geçmişte bu, yaygın bir dinî gelenek ve ibadetti.” (s: 135)
Dinî gelenek derken hak dini kastetmektedir. Oysa hak dinde insan kurban etmek gibi bir gelenek ve ibadet yoktur.
g) “Şimdi her şey sona erdi. Nerede? Mina’da!” (s: 146)
Yanlış. Hac Mina’da bitmez. Çünkü daha ziyaret tavafı yapılacaktır.
h) “Bugün Zilhiccenin onu. Kurban Bayramı, Hacc sona erdi.” (s: 146)
Yanlıştır. Taşlama devam etmektedir.
i) “Bu üç günde (bayramın üç günü) Mina bölgesinden dışarı çıkmak yasak! Ka’be’yi tavaf için bile geceleyin dışarı çıkmaya hakkın yok.” (s: 147)
Bu da ancak zır câhillerin düşeceği bir yanlış. Böyle bir yasak yok.
7- Şeriatî’nin Hac kitabında bazı mübârek isimler geçiyor.
Meselâ: Harun kelimesi 1 defa,
Peygamber kelimesi (Peygamberimiz kastedilerek) 3 defa,
Musa kelimesi 4 defa,
Ali kelimesi 5 defa,
Hüseyin kelimesi 6,
Hacer kelimesi 9 defa,
Muhammed kelimesi 10 defa,
Âdem kelimesi 21 defa,
İsmail kelimesi 90 defa,
İbrahim kelimesi 131 defa geçmektedir.
Buna rağmen hiç birini “Hazret” kelimesiyle anmıyor. Hiç birinde “Hazret” kelimesi veya “Aleyhisselâm” da yok…

En Üstte bahsettiğim Hadisin kaynağı ve aslı
KADERLE MÜSLİM’İN AMEL BABINDA

ـ4835 ـ5ـ وعن عامر بْنِ واثلة قال: ]سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: الشَّقِىُّ في بَطْنِ أُمِّهِ، وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ. فَأتَى رَجًُ مِنْ أصْحَابِ النَّبِىِّ # يُقَالُ لَهُ حُذَيْفَةُ: فَحَدَّثَهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. فقَالَ: كَيْفَ شَقِىَ رَجُلٌ بِغَيْرِ عَمَلٍ؟ قَالَ: أتَعْجَبُ مِنْ ذلِكَ؟ فإنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ # يَقُولُ: إذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إلَيْهَا مَلَكاً فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا. ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ أذَكَرٌ أمْ أُنْثىَ؟ فَيَقْضِى رَبُّكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ. ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ أجَلُهُ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ رِزْقُهُ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ. ثُمَّ يَخْرُجُ الْمَلَكُ بِالصَّحِيفَةِ في يَدِهِ فََ يَزِيدُ عَلى ذلِكَ شَيْئاً وََ يَنْقُصُ[. أخرجه مسلم
.5. (4835)- Amr İbnu Vasıla anlatıyor: “Abdullah İbnu Mes’ud (radıyallahu anh)’u dinledim. Demişti ki: “Şakî, annesinin karnında iken şakî olandır. Said de başkasından ibret alandır.” (Bunu işittikten sonra) Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın ashabından Huzeyfe denen zata uğradı ve İbnu Mes’ud’un söylediğini anlattı ve sordu:
“Kişi amelsiz nasıl şakî olur?” Huzeyfe (radıyallahu anh):
“Buna hayret mi ediyorsun? Ben Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın şöyle söylediğini işittim:
“Nutfenin (rahme düşmesinden sonra) kırk iki gece geçti mi, Allah ona bir melek gönderir (ve onun vasıtasıyla) nutfeyi şekillendirir; işitmesini, görmesini, derisini, etini, kemiğini yaratır. Sonra melek sorar:
“Ey Rabim! Bu erkek mi, dişi mi?” Rabbin dilediğini hükmeder, melek de yazar. Sonra sorar:
“Ey Rabbim! Eceli nedir?” Rabbin dilediğini hükmeder, melek de yazar. Tekrar sorar:
“Ey Rabbim! Rızkı nedir?” Rabbin dilediğini hükmeder, melek de yazar. Sonra melek elinde sahife olduğu halde çıkar. Artık buna ne bir şey ilave eder ne de eksiltir.”
[Müslim, Kader 3, (2645).]
 

ihvanistanbul

AkhenAton
İhvan Üyesi
Katılım
4 Eki 2009
Mesajlar
7,230
Puanları
113
Ali Şeriati hakkında Mehmet Şevket eyginin bir yazısı vardı. Bulup okumanızı tavsiye ederim.
 

alı

Yeni
İhvan Üyesi
Katılım
12 Eki 2006
Mesajlar
1,784
Puanları
0
Konu cübbeli Ahmet ten ne ara Ali Şeriati ye geldi?

Ali Şeriati, aktif islami hareketlerin esin kaynağıdır. Birkaç satır ile Şeriati yi tenkid etmek, verdiği mücadeleye saygısızlık, eleştirenlerin ise acizliğinden başka birşey değildir...
Ayrıca İslamoğlu şii değildir. Bir cok hususta şia ile ters düşer. Savunduğu fikirleri islami bi terim ile adlandıracak olursak bunun adı şiilik değildir.başka bi isim bulmak gerekir...
 

ömerusta

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
16 Ocak 2012
Mesajlar
6,911
Puanları
63
Konu cübbeli Ahmet ten ne ara Ali Şeriati ye geldi?

Ali Şeriati, aktif islami hareketlerin esin kaynağıdır. Birkaç satır ile Şeriati yi tenkid etmek, verdiği mücadeleye saygısızlık, eleştirenlerin ise acizliğinden başka birşey değildir...
Ayrıca İslamoğlu şii değildir. Bir cok hususta şia ile ters düşer. Savunduğu fikirleri islami bi terim ile adlandıracak olursak bunun adı şiilik değildir.başka bi isim bulmak gerekir...
evet ali şeriatide şii değildir mesep kabul etmiyecek kadar aydın olanların mesebi olmaz islamı meseplere bölmek dinin de aciz olanların işidir
 

hirahos

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
9 Kas 2006
Mesajlar
35,948
Puanları
83
Yaş
53
Ali Şeriati'nin pek çok hatası var ki zaten yukarıda yazılmış. Şunu hatırlatalım yeter, içinde insan olan eve tek kelam yeter:

Bedir'de Sahabeyle karşılaşan kafirleri/müşrikleri "kahraman"; Bedir'den muzaffer olarak dönen Sahabeyi "Kibirli Araplar" olarak nitelendirmekten çekinmeyen bir şaşkın...

Ehli bid'atin, kendi tabiatına uygun olanları desteklemesi bizi şaşırtmaz.
 

alı

Yeni
İhvan Üyesi
Katılım
12 Eki 2006
Mesajlar
1,784
Puanları
0
evet ali şeriatide şii değildir mesep kabul etmiyecek kadar aydın olanların mesebi olmaz islamı meseplere bölmek dinin de aciz olanların işidir
Hayır ömer abi Ali Şeriati şii dir. Ama şii sünni ayırımının ümmeti bölüp parçalamaktan başka bi işe yaramayacağının farkında olan bi şii dir...
Bu gün ümmet olabilmenin yolu üst kimliğimiz olan müslüman kimliğimiźin diğer kimliklerimizden öncelikli geldiği gerçeğini kahul edip bu yolda çaba harcamamızdan gecer.

İste bu noktada Akıl hocalarımız bize bu gerceği hatırlatmıstır;

" Müslümanlar namazda el bağlanırmı, bağlanmaz mı konusunu tartısırken, kúfür o ellerin nasıl kesileceğinin planını yapıyor"
 

alitufan2003

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
27 Ağu 2013
Mesajlar
1,370
Puanları
0
Ali Şeriati'nin pek çok hatası var ki zaten yukarıda yazılmış. Şunu hatırlatalım yeter, içinde insan olan eve tek kelam yeter:

Bedir'de Sahabeyle karşılaşan kafirleri/müşrikleri "kahraman"; Bedir'den muzaffer olarak dönen Sahabeyi "Kibirli Araplar" olarak nitelendirmekten çekinmeyen bir şaşkın...

Ehli bid'atin, kendi tabiatına uygun olanları desteklemesi bizi şaşırtmaz.
Ali Şeraiti sahabeyi kibirli görmüştü,
Bir bakanımız da Allah'u Teala'nın habibine, peygamber efendimize ; "gurur ve kibir yaptı ama biz yapmadık diye" laf etti...
Ne diyelim tabiat...
 
Üst