Çok Faziletli Oruçlar

Katılım
20 Ocak 2007
Mesajlar
51
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
İstanbul
Web sitesi
muhammedsas.forumlari.net
ÇOK FAZİLETLİ ORUÇLAR !

"900 Sene ibadet etmiş sevabı kazanmak ister misiniz?"

"Her kim haram aydan, üçgün , Perşembe, Cuma ve Cumartesini tutarsa, ALLAH C.C. ona 900 sene ibadet (sevabı) yazar." Hadis'i Şerif / İbn-i Şahin, İbn-i Asâkir, İhya(İmam-ı Gazali), Gunye(A.Kadir Geylani)

"HARAM AYLARIN İÇİNDEKİ HERHANGİ BİR CUMA GÜNÜ, ÖNCEKİ VE SONRAKİ GÜNÜ(Perşembe ve Cumartesi) İLE BERABER ORUÇLU GEÇİRİLİRSE, ORUÇ TUTAN KİMSE 900 SENE İBADET ETMİŞ SEVABI ALIR(BİİZNİLLAH)."
(Dört Haram ayın içinde bulunan ve oruçlu geçirilen her Cuma gününe(önceki ve sonraki gün ile beraber tutulacak) 900 sene ibadet sevabı verildiği bildirilmiştir. Yani her Cuma için ayrı 900 sene sevabı verilir. İNŞAALLAH)

HARAM AYLAR

Recep, Zilkade, Zilhicce, Muharrem aylarıdır. (Bu aylarda işlenen günah kat kat yazıldığı gibi sevaplarda kat kat yazılır.)

Mirac günü (yani gecenin sabahı) oruç tutan ve sadaka veren kimse, 60 ay devamlı ibadet etmiş ve 200 köle azad etmiş sevabı alır.

Receb ayının son üç günü içinde bir gün varki, o günü oruç ile yakalayan 100 sene gündüz oruç tutmuş ve gece namaz kılmış sevabı alır.
Recep ayının (Regaib Kandili) 15'inde tutulan oruç 30 yıllık oruca denktir. Ayrıca Receb ayında tutulan bir gün oruç 600 sene ibadetten efdaldir.

Şaban ayının ilk ve son Perşembesini oruçlu geçireni, ALLAH'u Teâlâ Cennetine koymayı üzerine alıyor. ("Bana kavuşmak isteyen Şaban ayında 3 gün oruç tutsun." Hadis'i Şerif)

Şevval ayı orucu(6 gün orucu) "Ramazan bayramından sonra altı gün oruç tutan, senenin tümünü tutmuş gibi olur. Zira (Ayet-i Kerimede )'Kim bir hayır amelde bulunursa ona yaptığının on misli ecir verilir' buyurulur." Yani Ramazan orucunu tuttuktan sonra, Şevval ayında 6 gün oruç tutan kimse bütün seneyi oruçla geçirmiş olur.

Muharrem Orucu "Muharrem ayının ilk cumasını oruçlu geçirenin geçmiş günahları afvolunur." Hadis'i Şerif / Enes'den Rivayet "Her kim Muharrem'den bir gün oruç tutarsa, ona, hergüne karşılık otuz gün (oruç sevabı) vardır." Hadis'i Şerif / Taberani
"Muharrem'in onuncu günü olan Aşure gününe kadar oruçla geçiren, Firdevs-i Âlâ'ya varis kılınır." Hz Aişe'den Rivayet

Muharrem ayındaki, Aşura günü orucu geçen senenin küçük günahlarını örter. ("Geçen seneye keffarettir." Hadis Şerif / Müslim)
Rivayete göre "Aşura gününü oruçlu geçirene 10.000 Melek sevabı verilir. O gün, İhlâs Sûresini 1000 kere okuyana ALLAH'u Teâlâ Rahmet nazarı ile bakar ve o kişi Sıddıklardan yazılır" Başka bir rivayette "ALLAH'u Teâlâ C.C. ; Aşure gününü oruçlu geçirene 1000 Hac, 1000 Umre ve 1000 Şehid sevabı yazar ve kendisine doğu ile batı arasındakilerin ecri verir. Bu kişi Hz. İsmail'in (A.S.) çocuklarından 1000 köle azad etmiş gibi olur. Kendisi adına Cennet'te 70.000 köşk kaydedilir ve ALLAH C.C. onun canını Cehenneme haram kılar."

"Zilhicce'nin son günü ile Muharrem'in ilk gününü oruçlu geçiren kişi, geçen seneyi oruçla bitirmiş, gelecek seneyi de oruçla karşılamış olduğundan ALLAH'u Teâlâ, ona 50 senelik keffaret yazar." Hadis'i Şerif / İbn Abbas'dan rivayet

Arefe günü orucu ise geçen ve gelecek senenin günahlarını örter.

Her aydan 3 gün oruç tutan kimse seneyi oruçla geçirmiş gibi olur. ("Ramazan ile Ramazan arası her ay 3 gün oruç tutmak, bütün senenin orucudur." Hadis Şerif / Müslim)

Her ayın 13,14,15 günleri oruç tutmak (Eyyâm-ı Biyz yani beyaz günler): "Birinci güne karşılık 10.000 sene, ikinci güne karşılık 30.000 sene, üçüncü güne karşılık ise 100.000 sene oruç sevabı Cebrail (A.S.) tarafından Ali (R.A.) ve onun gibi amel edenlere vaad edilmiştir." Başka bir rivayette Hz Ali (R.A.) oğlu Hüseyin (R.A.) oğlu Ali (R.A.) "13. günün orucu 3000 seneye, 14. günün orucu 10.000 seneye, 15. günün orucu 100.000 seneye denktir ki bunun toplamı 113.000 sene eder." Geylani / el-Gunye

Her Pazartesi ve Perşembe günü orucu, Peygamber Efendimiz'in SAV orucudur. "ALLAH C.C. Pazartesi ve Perşembe günleri, birbiriyle küs duranlar hariç bütün Müslümanları mağfiret buyurur ve (amelleri arzeden Meleğe): Küs olan bu iki kişi, barışancaya kadar onları bırak! Diye emreder.

ZİLHİCCE AYININ İLK ON GÜNÜ GÜNDÜZLERİ ORUÇ TUTMAK VE GECELERİNİ İHYÂ (İBADET) ETMENİN FAZİLETLERİDİR;
"Andolsun Fecre, on geceye, çifte ve teke ve geçeceği sırada geceye.Nasıl, bunlarda bir akıl sahibi için bir yemin (edilir şey) var değil mi?" Fecr / 1-5

Her gün için Şehit sevabı (ancak malını canını herşeyini bırakıp ALLAH yolunda ölen müstesna)
Her gün için 100 köle azad etme sevabı
Her gün için 100 deve kurban kesme sevabı
her gün için cihada 100 at gönderme sevabı

Bu ongün içerisindeki 8. gün ise (Telviye)
Sekizinci günü oruçlu geçiren kişiye 1000 köle azad etme sevabı
Sekizinci günü oruçlu geçiren kişiye 1000 deve kurban kesme sevabı
Sekizinci günü oruçlu geçiren kişiye cihada 1000 at gönderme sevabı

Bu ongün içerisindeki 9. gün Arefe günü
Arefe gününü oruçlu geçiren kimseye 2000 köle azad etme sevabı
Arefe gününü oruçlu geçiren kimseye 2000 deve kurban kesme sevabı
Arefe gününü oruçlu geçiren kimseye cihada 2000 at gönderme sevabı

Bu ongün'ün gecelerini ibadetle ihya eden kişiye her gece için kadir gecesi sevabı. Bu ongün orucun her günü için 1 SENELİK nafile oruç sevabı var. Bu ongün'den önce tırnaklarını ve avret mahallini temizleyen saçlarını tıraş eden ve bu ongün içerisinde bu sayılanların hiçbirine dokunmayan (dokunmamak; kesmemek manasında) hacıların aldığı sevabı alır.

Hz Adem Aleyhisselamın tevbesi bu ongün içerisinde kabul olundu, Hz İbrahim Aleyhisselam bu on gün içerisinde ALLAH'ın izniyle HALİLULLAH oldu.

Sahabeler Resulullah Efendimize SAV Medine de bir ağacın altında biat ettiklerinde
ALLAH Azze ve Celle Hazretlerinin Sahabelerden razı olduğu ile ilgili ayet indi. Bu biat ve Ayeti Kerimenin inişi bu ongün içerisinde oldu. (Gerçekten o ağacın altında sana biat ederlerken O, müminlerden razı oldu. Onların kalplerindekini bildi de üzerlerine o güveni indirdi ve onları bir yakın fetih ile ödüllendirdi. Sûre-i Fetih/18)

Hz Musa, ALLAH'u Teâlâ (C.C.) ile 30 gün sözleşti dolayısıyla süslendi temizlendi v.s.
30 gün oruç tuttu (iftarsız-sahursuz oruç). Sonra ALLAH Azze ve Celle Hazretlerinin huzuruna çıkacağı zaman uzun zaman bir şey yemediği için ağzının hafif bir koku ile kokması münasebetiyle ağzını misvakla misvakladı ve o koku kayboldu. Ve lakin ALLAH'u Teala Hazretleri Musa Aleyhisselam a "en sevdiği kokunun oruçlunun ağız kokusu olduğunu ve 10 gün daha oruç tutmasını bu vesileyle ağzındaki eski kokunun geri gelmesini" buyurdular. Rivayete göre o tutulan 30 gün oruç Zilkade ayına, 10 gün oruç ise Zilhicce ayının ilk on gününe geldiğini bildiriyor. (Bir de Musa'ya geceye va'd verdik ve ona bir on gece daha ekledik ve böylece Rabbinin tayin ettiği vakit tam kırk gece oldu. Sure-i Araf/142)

Bu ongün'ün Sabah ve Yatsı namazlarını cemaatle kılmalı dolayısıyla gecenin tamamını ibadetle ihya etmiş gibi olmalı
 
Üst