çocukta özgüven eğitimi (bu konuyu mutlaka okuyun)

bilal habeş

Asistan
Katılım
29 Haz 2007
Mesajlar
217
Tepkime puanı
2
Puanları
0
ÇOCUKTA ÖZGÜVEN EĞİTİMİ-1
Çocukların eğitimindeki en önemli etken, özgüvendir. Öğretmenlerin, terapistlerin, klinik psikologların, danışmanların ve eğitim psikologlarının deneyimleri kadar araştırma sonuçları da, derslerini öğrenmekte zorluk çeken çocukların sorunlu ailelerden geldiğini ve özgüven problemleri yaşadığını göstermektedir. Evdeki çatışmaları çözmek ve çocuklarının özgüven düzeyini geliştirmek anne babanın bir numaralı sorumluluğudur. Çünkü özgüven, çocukların yalnız eğitiminde değil, duygusal, sosyal ve cinsel gelişiminde de belirleyici rol oynar.
Üzülerek görüyoruz ki, okula gelene kadar çocukların özbenlikleri önemli ölçüde zedelenmiş oluyor.
Öğretmenin tutumu, çocuğun özgüveninin gelişimi açısından büyük önem taşır ama özgüven sorunlarının altında öncelikle aile yatar. Anne babanın, (her birinin) özgüveninin düzeyi çocuğun özgüvenini etkiler. Özgüveni yüksek anne babalar, çocuklarının özgüvenini yukarı çekerler, ancak ne yazık ki bazen bunun tersi de görülebilir. Çocuklarda güvensizlik yaratan faktörlerden bir diğeri anne baba arasındaki ilişkinin sorunlu olmasıdır. Özellikle yaşamlarının ilk yıllarında, çocuklar tümüyle anne babaya bağımlıdır. Bu yüzden anne baba arasındaki çatışmalar çocukların güven duygusunu büyük ölçüde zedeler. Sorunlu ailelerden gelen çocukların okulda kendilerini derslerine vermekte zorlanmalarına şaşırmamak gerekir. Ne yazık ki, öğretmenler de bu tip çocuklara çoğu zaman eleştiri yüklü, hatta bazen bir hayli sert tepkiler verebilmektedir. Olumsuz tepkilerle karşılaşmak çocuktaki, güvensiz ve tehlikeli bir yer kabul ettiği dünyadan korkmakta ne kadar haklı olduğu inancını büsbütün pekiştirecektir.

Anne babaların çocuklarıyla ilişkileri ve çocuklarının özgüvenini geliştirmenin yollarını bilip bilmemeleri de, çocukların eğitiminde rol oynayan etkenlerdir. Bundan da öte, çocukların ilk eğitmenleri olan anne babaların neyi nasıl öğreteceklerine dair bilgi sahibi olup olmamaları büyük önem taşır. Anne babaların çocuklarının davranışlarını yönetmek konusunda bilgilenmeye; çocuklarının sorunlu davranışlarının amacını ve nereden kaynaklandığını anlamaya; bu davranışlara yapıcı bir şekilde karşılık vermenin yolunu öğrenmeye ihtiyaçları vardır.
Aslında dünyanın en zor işi olan anne babalık, ‘doğal’ bir yetenek değildir. Bu konuda pek az eğitim alabilirsiniz, hatta çoğu zaman hiç eğitim alamadan kendinizi bu karmaşık, çok boyutlu işin içinde buluverirsiniz. Anne babalar, çocuklarını okuldaki mücadeleye hazırlamak istiyorlarsa, şu konulara eğilmelidirler:
- eşler arasındaki ilişki
- çocuklara gösterilen sevginin doğası
- ailedeki çatışmaların çözüme ulaştırılması
- anne babaların kendi özgüvenlerinin düzeyi
- her çocuğun özgüveninin gelişmesi
- sorunlu çocuğa yardım
- anne babanın eğitimci olarak rolü.


ÖZGÜVEN VE ÇOCUĞUNUZUN EĞİTİMİ

Özgüven ve okula giden çocuk:


Gelin çocuğumuzun özgüveni geliştirmede adım atmaya başlayayım. Devam edecek…
 
Katılım
17 May 2010
Mesajlar
53
Tepkime puanı
3
Puanları
0
Mükemmel anne babalar mükemmel çocuk yetiştiremezler
ama mutlu anne babalar mutlu çocuk yetiştirirler..
Böyle çocuklardaki potansiyel de külfet değil nimettir artık..
 

bilal habeş

Asistan
Katılım
29 Haz 2007
Mesajlar
217
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Çocuk, yaşamındaki önemli yetişkinlerle arasındaki ilişkinin etkilerini içinde taşıyarak sınıfa girer. En önelmiş ilişki anne babasıyla olan ilişkisidir (yaşamsal bir önem taşır). Çocuk büyükannesi, büyükbabası (özellikle de aynı çatı altında yaşıyorlarsa), teyzeleri, halaları, amcaları, dayıları ve çocuk bakıcılarıyla yaşadığı deneyimlerden de etkilenecek, özgüvenini bu ilişkilerin aynasında geliştirecektir. Okula gelene kadar kendine bir benlik saptamış olacaktır. Bu benlik öğretmenler ve akranlarıyla yaşayacağı deneyimlerden de etkilenecektir.
Okulda öğrenme zorluğu yaşayan çocuklardan birçoğunun özgüven sorunu olduğu artık biliniyor ve çocuğun eğitimsel gelişmesini sağlayabilmek için öncelikle özgüvenin geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Öğretmen çocuğun özgüvenin artırmak için pek çok şey yapabilir. Ancak çocuğun en fazla ihtiyaç duyduğu şey anne babası tarafından sevilmek, benimsenmek ve onları etkilemek olduğu için, anne babanın ilgisi şarttır. Öte yandan okula giden çocuğun özgüveni zayıfsa, ebeveynin (gerçek anne babası, koruyucu ailesi veya kendisini evlat edinmiş olanlar) özgüveninin de zayıf olma olasılığı yüksektir. Özgüven düzeyi yüksek olan anne baba ve öğretmen çocuğun özgüvenini artırır ama ne yazik ki bazen bunun tersi söz konusudur. Çocuğun anne babası ve yaşamındaki diğer önemli yetişkinler farkında olsalar da olmasalar da bu süreç yaşanır. Çocuğun yaşamında önemli bir yeri olan yetişkinin her hareketi, yüz ifadesi, jestleri, mimikleri ve konuşma biçimi çocuğa, çocuğun önemi, değeri ve yetenekleri hakkında bir mesaj iletir.

ÖZGÜVEN DOĞASI

Özgüven nedir? Özgüvenin iki merkezi boyutu vardır: “sevilebilir olma duygusu” ve “yeterli olma duygusu”. Okula giden çocuğunuz, utangaç, çekingen, aşırı sessiz, dikkat çekmemeye çalışan biri mi yoksa insana yapışan, saldırgan ve zorba bir çocuk mu? Bu göstergelerin tümü, çocuğun sevilebilir olduğundan kuşku duyduğunu göstermektedir. Çocuğunuz yeni bir mücadeleye girmekten ürküyor ve buna karşı mı koyuyor? Başarısız olmaktan mı korkuyor? Hata yaptığı zaman hemen keyfi mi kaçıyor? Sınavlar onu sinirlendiriyor mu? Mükemmeliyetçi mi; okulda derslerine ve ödemlerine aşırı bir özen mi gösteriyor? Bu göstergeler çocuğun yeterliliğinden kuşku duyduğunun ifadesidir.
Aşağıda, çocuğun özgüveninin zayıf veya orta düzeyde olduğunu gösteren davranışlara örnekler verilmiştir. Bu davranışlar çocuğun içindeki kargaşanın işaretidir ve olumlu tepkilerle karşılanması gerekir. Kontrolsüz davranışlar gösteren çocuğa psikolojik yardım sağlamak için bir uzmana başvurma olasılığı yüksektir. Çünkü bu tür davranışlar ebeveynin veya öğretmenin yada hepsinin işlevlerine müdahale ederek rahatsızlık yaratır. Aslında daha fazla tehlike altında olan, aşırı kontrollü çocuğun davranışları yetişkinlerin yaşamını zora sokmadığı için, anne babanın ve öğretmenin dikkatinden kaçabilir.

OKULA GİDEN ÇOCUKLARDA ÖZGÜVENİN ZAYIF OLDUĞUNU GÖSTEREN İŞARETLER

AŞIRI KONTROL GÖSTERGELERİ
- Utangaç ve içine kapanık
- Olağandışı sessiz
- Yeni aktivitelere/mücadelelere girmekte isteksiz
- Annesine, babasına veya her ikisine yapışan
- Aşka çocuklarla kaynaşmakta sıkındı çeken
- Yeni durumlarla karşılaştığında ürkek ve çekingen davranan
- Davranışlarının olumlu bir biçimde düzeltilmesinden bile hemen incinen
- Davranışlarının olumsuz bir biçimde düzeltilmesinden aşırısı rahatsız olan
- Kendini aşağı görme alışkanlığı edinmiş
- Hayale dalma eğiliminde
- Yanlış yapmaktan ve başarısızlıktan ödü kopan
- Daima insanları memnun etme çabası içinde olan
- Karın ağrısından ve bulantıdan şikayetçi

KONTROLSÜZLÜK GÖSTERGELERİ

- Saldırgan
- Düzenli aralıklarla sinir krizi geçiren
- Zorba
- Düzenli olarak okuldan kaçan
- Kendisinden bir şey istendiği zaman işbirliği yapmayan
- Sık sık güven tazelemek ve yardım almak isteyen
- Sürekli sevilip sevilmediğini, istenip istenmediğini soran
- Anne babasının hoş görmeyeceğini bile bile derslerini ihmal eden
- Kendi hataları için başkalarını suçlayan
- Kendisine ve başkaların ait eşyaları hor kullanan
- Evdeki ve okuldaki görevlerini yerine getirirken dikkatsiz ve özensiz davranan

Devam edecek…
 
Üst