Cihâd emiri

Ercan Tekin

Kıdemli Üye
Katılım
25 Eyl 2010
Mesajlar
5,631
Tepkime puanı
266
Puanları
0
CİHÂD EMİRİ

Arapça´da "cihâd" kelimesi; bir amaca ulaşabilmek için, kişinin elinden gelen her türlü çabayı sarfetmesi anlamına gelir. "Kutsal savaş" ile eş anlamlı değildir. Bundan daha geniş bir anlamı vardır ve her türlü çabayı içerir. Savaş, cihadın bir bölümü veya yerine göre bir safhasıdır. Dille, kalemle, malla veya bizzat savaşa katılarak Allah yolunda yapılan tüm mücadeleler, hatta kişinin; Allah´ın emirlerini yerine getirme hususunda kendi nefsiyle mücadelesi, ıstılah olarak cihâd kavramına girer.

"Emîr" ise, bir kavmin veya memleketin başı, reisi, genel vali ve ordu komutanı gibi anlamlara gelir.

Buna göre "cihâd emîri"; cihâdı başlatmak veya yönetmekle görevli kimse dernektir. Duruma göre, devlet reisi bu işi yürütebileceği gibi, kendi yerine bir başkasını görevlendirmesi de mümkündür. Bu durumda "veliyyü´l-emr=(devlet reisi)"nin, savaşta askeri sevk ve idare etmesi için ordunun başına tayin ettiği kimseye "cihâd emîri" denir. (Maverdî, el-Ahkâmü´s-Sultâniyye, 37; Ö. N. Bilmen, "Istılahatı Fıkhiyye Kamusu ", III, 341).

Savaş için tayin edilen kumandanın makamına "İmâre ale´l-Cihâd = Cihâd Emîrliği" denir.

Cihâd emîrliği iki kısımdır; Biri "imâret-i hâssa (özel anlamda emîrlik)"tir ki, yalnızca orduyu idareye ve harp işlerini yönetmeye mahsustur. Diğeri, "imâret-i âmme (genel emîrlik)"tir. Savaşı idare, ganimet mallarını taksim, barış sözleşmesi imzalama gibi bütün cihâd işlerini kapsayan emirliktir. (Mâverdî, a.g.e., 37; Ö. N.B. a.g.e., III, 341)

Harbe lüzum görülüp de bir ordu veya bir seriyye gönderileceği zaman "veliyyü´l-emr"in ilk yapacağı iş, bunların başlarına bir "emîr (komutan)" tayin etmektir. Çünkü askeri sevk ve idare etmek, yönetimindekileri gözetmek, orduda birlik ve beraberliği sağlamak, gerekli hükümleri uygulamak için bir "emîr"e ihtiyaç vardır. Zira her hâdisede devlet başkanına müracaat edilmesi bir takım zorlukları doğurabilir. (Ö. N. Bilmen, a.g.e., III, 361)

Savaş; cesaret, iyi bir sevk ve idare, ganimetleri taksim hususunda hakkı koruma, güvenilir olma, hesap ve yazı bilme gibi hasletlere dayanır. Bu yüzden devlet başkanı; bu iki görevi (savaşı yönetme, ganimetleri taksim) bir şahsa verebileceği gibi, ayrı ayrı kimselere de verebilir. Bu konuda ehliyet ve ihtisas aranır.

Şayet "veliyyü´l-emr", ganimetlerin taksimini "emîr-i harb (savaş emîri)" ile "emîr-i kısmet (ganimeti paylaştırma emîri)" olmak üzere, tayin edeceği iki şahsa verirse, bu hususta bunlardan herhangi biri yalnız başına hareket edemez; taksimi birlikte yapmaları icabeder.

"Cihâd emîrliği"ne tayin edilecek zatın; adil, iyi bir yönetici, savaş siyasetini bilen, harb usulüne âşinâ, helâl ve haramı tanıyan, şefkat ve cesaretle muttasıf tehlikeleri umursamaz bir şekilde atılmaktan sakınan biri olması gerekir. Zira bu özellikleri taşımayan bir kimsenin, "emîr" tayin edilmesiyle umulan faydalar sağlanamaz.

Harbe kumandan tayin edilen zat, ordu içinde bulunma ihtimali olan casusları ve askerin maneviyatını bozacak zararlı davranışlarda bulunabilecek şahısları temizlemesi, orduyu teftiş ve kontrol etmekle meşgul olması icabeder.

"Emîr"in soy ve fikir bakımından kendi soy ve fikrinde olanlara kendi mezhebinde bulunanlara meyletmemesi, soy, fikir ve mezhepte ayrı olanlara sırt çevirmemesi: ufak tefek bazı hâdiselere gereğinden fazla önem verip işi büyütmek suretiyle ihtilaf ve ayrılıklara yol açmaması gerekir." (Mâverdi, a.g.e., 39)

"Cihâd emîri", devlet başkanının vekilidir. İslâm´da devlet başkanına itaat bir görev olduğu gibi; onun vekiline de itaat bir görevdir. Hatta fertler, emîrin emrettiği veya yasakladığı şeylerin faydalı olup olmadıklarına bakmaksızın ona itaat etmeleri gerekir. Çünkü bu şekilde içtihada dayanan hususlarda devlet başkanı veya vekiline itaat gereklidir. Meselâ: Emîr, orduyu teşkil eden su taşıyıcıları, sağ cenah temsilcileri, sol cenah temsilcileri vb. gruplara "hiç birinin harp halinde diğerine yardım için bulunduğu noktayı terketmemesini" tenbih edecek olursa, bu grupların yerlerinden kımıldamamaları gerekir. İsterse bu gruplardan birinin düşman tarafından yenilgiye uğratılmasından endişe duyulsun (Ö. N. Bilmen, a.g.e., III, 362)

"Emîr"in emrettiği veya yasakladığı şeylerin Allah´a karşı bir masiyet yahut helâk olmayı gerektiren, uygun olmayan bir davranış olduğu herkes tarafından kabul edilirse, bu takdirde kendisine itaat gerekmez. Çünkü Yaratan´a karşı gelmeyi gerektiren hususlarda, yaratılana itaat edilmesi caiz değildir. "Üstün, kanuna aykırı emirlerine uyulmaz" kuralı mâlûmdur. Buna rağmen böyle masiyeti gerektiren bir emir veya yasaklama durumunda sabır ve tahammül gösterilir, isyandan kaçınılır.

Yukarda anılan durumlar, müslümanların, kendilerinden olan bir yönetici (veliyyü´l-emr) tarafından yönetildikleri dönemlere mahsustur. Ülkeleri istilaya uğramış, başlarına tâğutlardan biri geçmiş olan müminlerin eli kolu bağlı oturmaları kendilerine yakışmaz. Bu durumda da bir cihad emirinin başkanlığında cihad etmeleri üzerlerine farzdır. Cihadı terketmeleri Allah´ın emirlerine karşı gelmek demektir. Bu cihadın mutlaka silâhla yapılması da şart değildir. Zamanı gelinceye kadar; dille, kalemle,malla, ve akla gelebilen her türlü vasıta ile yapılabilir. Tâ ki müminler, aralarından kendilerine önderlik yapacak birini hazırlayıp, onun etrafında birlik olsunlar. Böyle biri görev yüklenince de ona muhalefet etmek, yahut ona yardım etmemek cihadı terketmek demektir. Normal zamanlarda devlet reisine itaat nasıl farz ise, bu durumda da müminlerin çevresinde birleştikleri "lider" yani cihad emirine itaat farzdır.​

haznevi.net
 

agbi

Yasaklı
Katılım
2 Kas 2006
Mesajlar
25
Tepkime puanı
382
Puanları
0
Konum
İzmir
Ercan TEKİN

Neyi düşünerek yazdığınız biliyorum demek istediğinizi de biliyorum.

Yalnız LİDER seçtiğiniz kişi ne dedi.
MAHALLE MECLİSLERİNİ BİLE TOPLAYAMIYORSUNUZ.

GAZETENİZİN TRAJINI BİLŞE ARTIRAMAYORSUNUZ.

Bence bırakın Forumlarda yazmayı SİYASİ LİDERİNİZİ DİNLEYİN GENEL SEÇİME AZ KALDI.

LİDER inin dediklerini yapmayanlar dediklerini yaşama geçiremeyenler ASLA LİDERLERİNİ İKTİDAR a taşıyamaz.
 

Ercan Tekin

Kıdemli Üye
Katılım
25 Eyl 2010
Mesajlar
5,631
Tepkime puanı
266
Puanları
0
Ercan TEKİN

Neyi düşünerek yazdığınız biliyorum demek istediğinizi de biliyorum.

Yalnız LİDER seçtiğiniz kişi ne dedi.MAHALLE MECLİSLERİNİ BİLE TOPLAYAMIYORSUNUZ.

GAZETENİZİN TRAJINI BİLŞE ARTIRAMAYORSUNUZ.

Bence bırakın Forumlarda yazmayı SİYASİ LİDERİNİZİ DİNLEYİN GENEL SEÇİME AZ KALDI.

LİDER inin dediklerini yapmayanlar dediklerini yaşama geçiremeyenler ASLA LİDERLERİNİ İKTİDAR a taşıyamaz.

Bu konu emirlik meselesini paylaşmamızı isteyen bir forum üyesinin ricasıyla açılmıştır.

İkincisi ilmi bir konudur. Siz bu ilmi konuyu sabote etmek adına sırf kişisel hesaplarınız adına güdmüş olduğunuz meselelerinizi bulaştırmayı bayram gününde nasıl deneyebiliyorsunuz?

Biz siyasi konularda sırf münakaşa çıkaran siz ve sizin gibilerin bitmek bilmez bitmeyen taassuplarınızdan korunmak adına siyaset bölümünü bayram süresince kardeşlikler ziyana uğramasın diye kapattırdık. Allah c.c. ihvan forum yönetiminden raz olsun.amin


Üçüncüsü, sürekli particilik yapmaktan vazgeçin. İlminiz varsa bu konuda yazın yoksa insanlara saldırmaktan ŞU BAYRAM GÜNÜNDE BARİ vazgeçin.

Siyasi sahalardaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Forumda yazmakla bu çalışmalardan geri kaldığımız izlenimi ancak sizin su-i zanınızdır. Sanki Türkiye'deki teşkilatlardan haberiniz varmış gibi ne bu çekememezliktir ki sadece seçimlerde açılmayan her vakit açık olan teşkilatları ve aktif olan teşkilatları ne hadle hakir görebiliyorsunuz siz kimsiniz:?

Ancak bayram gününde sizin bu yakışık almayan saldırgan tahrik edici tutumlarınız size layıktır.
Allah c.c. sizi şu nefsinizin çılgınlıklarından bayramın yüzü suyu hürmetine sakındırsın.amin

Ves'selam
 

agbi

Yasaklı
Katılım
2 Kas 2006
Mesajlar
25
Tepkime puanı
382
Puanları
0
Konum
İzmir
Bu konu emirlik meselesini paylaşmamızı isteyen bir forum üyesinin ricasıyla açılmıştır.

İkincisi ilmi bir konudur. Siz bu ilmi konuyu sabote etmek adına sırf kişisel hesaplarınız adına güdmüş olduğunuz kin ve nefreti bu konuya bulaştırmayı bayram gününde nasıl deneyebiliyorsunuz?

Biz siyasi konularda sırf münakaşa çıkaran siz ve sizin gibilerin bitmek bilmez bitmeyen taassuplarınızdan korunmak adına siyaset bölümünü bayram süresince kardeşlikler ziyana uğramasın diye kapattırdık. Allah c.c. ihvan forum yönetiminden raz olsun.amin


Üçüncüsü, siyasi sahalardaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Forumda yazmakla bu çalışmalardan geri kaldığımız izlenimi ancak sizin su-i zanınızdır.

Dördüncüsü sürekli particilik yapmaktan vazgeçin. İlminiz varsa bu konuda yazın yoksa insanlara saldırmaktan ŞU BAYRAM GÜNÜNDE BARİ vazgeçin.

Ancak bayram gününde sizin bu yakışık almayan saldırgan tahrik edici tutumlarınız size layıktır.
Allah c.c. sizi şu nefsinizin çılgınlıklarından bayramın yüzü suyu hürmetine sakındırsın.amin

Ves'selam

Benim için BAYRAM Gerçek İslamın EHİL & EMİN lerin yönetimi ile yaşanacak gün BENİM GERÇEK bayramımdır.

Bak bu BAYRAMI ben ruhu ile yaşayamıyorum çünkü BEN BUNDA KENDİMİN YETERSİZLİĞİNİ görüyorum.

BEN KİMSEYE SALDIRMIYORUM

İki konu CİHAD ile açılmış ikisinin de ANA FİKRİ ortada ve niçin açıldığıda.

Ben bu Forumda BUGÜNKÜ ŞARTLAR da CİHAD yapabilmemiz için Onlarca konu açtım BUGÜNKÜ SOSYAL YAŞAMDA yaşama geçirilmesi gerekenler için diyeceksin SEN YAPABİLİYORMUSUN kendimce YAPAMIYORUM ama CİHAD ıda başka türlü yorumlamıyor ve kullanmıyorum.

BAK TOPLUMUZUN içine nükleer bonbadan daha etkili tv GİRMİŞ TV POROGRAMLARI GİRMİŞ.

İşte size CİHAD için çok önemli bir cephe
 

Ercan Tekin

Kıdemli Üye
Katılım
25 Eyl 2010
Mesajlar
5,631
Tepkime puanı
266
Puanları
0
Ya agbi sizin sorununuz nedir yahu? İki tane cihad konusu açmışızda sen onu nerelere bağlamaya uğraşıyorsun. Bugün kü toplumun cihad şuuru arındırılmaya çalışılırken cihad konusu açmamız sizi neden rahatsız etti ve neden konuyu sabote etmeye uğraşıyorsunuz. Sizin şahsımıza olan kişisel hesaplarınız neden sizi böyle lüzumsuz hareketlere yöneltiyor. Bayramın manası kardeşliktir neden bayram günü böyle huzursuzluk ve münakaşa peşindesiniz.
Siyaset bölümünü kapattırıyoruz yine karşımızdasınız. İlmi konu açıyoruz kendi kendinize gelin güvey oluyorsunuz bu nedir yahu ne bu çekememezlik?

Sen oy verdiğin peşinden gittiğin hükümetine söyle o tvleri kendilerinin elinde olan kanallar bile ifsad peşindedir. Cihad diyorsun sen hangi cihaddasın?

Bak agbi benle muhattap olma dedim sana, bana yazma dedim halen sırf kasıt üzerine yazıyorsun.

Ya konuyla alakalı olarak ilmi fikrin varsa yaz yada sabote etmeye provakasyon etmeye çalışmaktan vazgeç konuyu münakaşaya böylece taşımaktan vazgeç! Cihad emirliği üzerine yazacaksan yaz yada konu dışından Milli Görüşe saldırmaktan vazgeç!
 

bakış

Kıdemli Üye
Katılım
22 Kas 2009
Mesajlar
4,717
Tepkime puanı
251
Puanları
0
Konum
İstanbul-Pendik
Sn agbi,ercan kardeşim cihad emirini açıklamış sende otorite emirini açıklada forum faydalansın.
 

agbi

Yasaklı
Katılım
2 Kas 2006
Mesajlar
25
Tepkime puanı
382
Puanları
0
Konum
İzmir
Ya agbi sizin sorununuz nedir yahu? İki tane cihad konusu açmışızda sen onu nerelere bağlamaya uğraşıyorsun. Bugün kü toplumun cihad şuuru arındırılmaya çalışılırken cihad konusu açmamız sizi neden rahatsız etti ve neden konuyu sabote etmeye uğraşıyorsunuz. Sizin şahsımıza olan kişisel hesaplarınız neden sizi böyle lüzumsuz hareketlere yöneltiyor. Bayramın manası kardeşliktir neden bayram günü böyle huzursuzluk ve münakaşa peşindesiniz.
Siyaset bölümünü kapattırıyoruz yine karşımızdasınız. İlmi konu açıyoruz kendi kendinize gelin güvey oluyorsunuz bu nedir yahu ne bu çekememezlik?

Sen oy verdiğin peşinden gittiğin hükümetine söyle o tvleri kendilerinin elinde olan kanallar bile ifsad peşindedir. Cihad diyorsun sen hangi cihaddasın?

Bak agbi benle muhattap olma dedim sana, bana yazma dedim halen sırf kasıt üzerine yazıyorsun.

Ya konuyla alakalı olarak ilmi fikrin varsa yaz yada sabote etmeye provakasyon etmeye çalışmaktan vazgeç konuyu münakaşaya böylece taşımaktan vazgeç! Cihad emirliği üzerine yazacaksan yaz yada konu dışından Milli Görüşe saldırmaktan vazgeç!

NE DEMİŞİM kötü birşey mi demişim KONU HARİKA ama GERÇEK YAŞAMA GEÇİRMEK gerek demişim.


Sn agbi,ercan kardeşim cihad emirini açıklamış sende otorite emirini açıklada forum faydalansın.

senin liderinde OTARİTE dedi bunda ne var ?
 

ukubat

Profesör
Katılım
9 May 2007
Mesajlar
1,942
Tepkime puanı
103
Puanları
0
Konum
istanbul,fatih
Web sitesi
www.ismailaga.org.tr
Elinde kemençe ile bayanlarla poz vermeyen bir tane cihad emiri ilan edilsin...
Hemen biat edeceğiz inşaallah...
Ama acizane şartımız budur...
:)
 

korakademik

Ordinaryus
Katılım
17 Ağu 2009
Mesajlar
2,236
Tepkime puanı
63
Puanları
0
konu benim ricam üzere açıldıysa
ne başkası birşey yazmasın
ne de konuyu açan cevap versin.

acizane ricamdır.
ercan kardeşim sanırım iki konu açmışın.
açacağın konuları birleştirip hepsini aynı anda peşpeşe açarsan sevinirim.
cuma vakti dönüşte okumayı nasip etsin.
 

-Muhammed-

Profesör
Katılım
18 Kas 2010
Mesajlar
1,740
Tepkime puanı
234
Puanları
63
Tartışma meselesi değil bu konu. Bilgi içeriyo yalnızca ve okuyan kendine alacağı kadarını alıp yoluna devam etmeli, bence..
 

Ercan Tekin

Kıdemli Üye
Katılım
25 Eyl 2010
Mesajlar
5,631
Tepkime puanı
266
Puanları
0
Tartışma meselesi değil bu konu. Bilgi içeriyo yalnızca ve okuyan kendine alacağı kadarını alıp yoluna devam etmeli, bence..

Allah razı olsun.. Bu konu tartışma konusu değildir ilmi bilgiler var bilmeyenler öğrenip amel etmelidir. Amel edilmesi farz olan bilgiler mevcuttur.

(Ukubat adlı iftiralarıyla tanınan bu üyenin halen ne yüzle konularımızda yazdığını anlamakta zorlanıyorum... İlimsiz ve fikirsizce, sırf saldırmak ve her yazdığımız meseleden Erbakan hocayı kötülemekten geri durmayan ve Erbakan hocaya düşmanlıklarında aşırıya kaçan fanatik görüşlü bu ne idüğü belirsiz kimselerin fesad ve hasedli yaklaşımlarından ALLAH'a sığınırım.)

korakademik kardeşim, madem öyle talebiniz var yönetimden rica edelim alakasız yorum yapanların yorumlarını kaldırtalım. Eğer uygun bir ilmi ve fikri ortam sağlanamadığını düşünürseniz milligoruscuihvan sitesinin forumunda da yazışabiliriz.
Allah c.c. samimilerden razı olsun
 

Ercan Tekin

Kıdemli Üye
Katılım
25 Eyl 2010
Mesajlar
5,631
Tepkime puanı
266
Puanları
0
Cihad hakkında kısa bir bilgi verirmi siniz ?

اَعُوذُ بِااللهِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحي

اَلْحَمْدُ الِلّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَأَلِه اَجْمَعِينَ


Cihad iki türlü olur ve farzı ayndır.yani herkes hakkında elzem olan bir farizadır ALLAH TEALA Kitabı Kerimin de benim yolumda hakkıyla cihad edin buyuruyor peki cihad nasıl olur hakkıyla nasıl cihad edilir önce bunu anlatmaya çalışalım inşaALLAH

Cihad iki türlüdür
1-Zahiri cihad

2-Batıni cihad


ZAHİRİ CİHAD: Seninle savaşan düşmana karşı olur.yani görünen düşmanlar ile olur ki buna savaş meydanında kıtal da denir kıtalde bir nevi cihaddır ama cihadın sadece belli bir kısmını teşkil eder

Batıni cihad ise nefis ve şeytanla olandır.Zira nefis devamlı beni zevklendirecek şeyleri düşün ,onları yap der bir ibarede el insanü hariysun lima münia.yani insan yasak olan şeylere düşkündür diye varid olmuştur.

Bu nefis beladır arkadaşlar hemde belanın en büyüğü bu yüzden nefisle cihad cihadın en büyüğü olmuştur bu nefsin bize yaptığını yunan gavuru bile yapamaz .

beyit:nefistir narı cehennem bed huylarıdır narı suzan.
bu nefis cehennem gibidir nekadar versen doymaz daha yokmu der tek çaresi onu şeriat ile etkisiz hale getirmektir. Yüzyirmi dört bin Nebi bu nefsi etkisiz hale getirmek için gönderilmiştir.bütün şeriatlar nefis belasına çare olmak için gelmiştir.

beyit bu nefsi kafiri katletmek için ol ağdağnın ağdağsıdır şeriat yani kafir nefsi dizginlemek için tek çare şeriattır aksi halde insan başına iş alır.

islama uygun olmayan riyazat ve mücahedelerin nefsi emmarenin saltanatını yıkmakta hiç bir faydası olmaz aksine daha güçlendirir,hindistan cukileri ve budist rahipleri her türlü riyazat ve mücahadeleri yapmakta ve hiçbir eksik bırakmamalarına rağmen cehennemliktirler

İMAMI RABBANİ K.S UN tabiriyle bütün kötülüklerin başı bu emmarede olan nefistir.tezkiye olmadan kurtuluş mümkün olmaz tezkiye etmenin çaresi tezkiye eden bir zattan bunun çaresini öğrenip tatbik etmektir onu yenmek ancak böyle mümkündür aksi halde yanlış yola girilirde girilen yolun yanlış olduğu idrak edilmez idrak edilsede artık çok geçtir elden bi çare gelmez o artık yenilmez bir düşman olmuştur yenmeye çarede olmaz tarihte nefsine yenilenlerin akibeti malumdur.

Üstte Nefsi yenmenin çaresi şeriattır demiştik burda ise tarikatttır diyoruz bu sözümüz yanlış anlaşılmasın şeriatle tarikat birbirinden ayrı değildir zira Ahmed Er Rıfai k.s şeriatle tarikat aynıdır fark sadece lafızda (isimde) dır buyurmuştur. Vesselam

Orhan hoca
http://www.milligoruscuihvan.com/
 

agbi

Yasaklı
Katılım
2 Kas 2006
Mesajlar
25
Tepkime puanı
382
Puanları
0
Konum
İzmir
Forum da başka bir Forum reklamı yapmak Forum kurallarına uyuyormu.

Şimdi diyecekler agbi BAYRAM

Evet de

Burada kendi düşüncelerini enpoze etmek isteyen var ise bunu değişik şekilde yapıyorsa ve bende düşünce bazında karşı isem yazarım.
 

agbi

Yasaklı
Katılım
2 Kas 2006
Mesajlar
25
Tepkime puanı
382
Puanları
0
Konum
İzmir
CİHÂD EMİRİ

Arapça´da "cihâd" kelimesi; bir amaca ulaşabilmek için, kişinin elinden gelen her türlü çabayı sarfetmesi anlamına gelir. "Kutsal savaş" ile eş anlamlı değildir. Bundan daha geniş bir anlamı vardır ve her türlü çabayı içerir. Savaş, cihadın bir bölümü veya yerine göre bir safhasıdır. Dille, kalemle, malla veya bizzat savaşa katılarak Allah yolunda yapılan tüm mücadeleler, hatta kişinin; Allah´ın emirlerini yerine getirme hususunda kendi nefsiyle mücadelesi, ıstılah olarak cihâd kavramına girer.

"Emîr" ise, bir kavmin veya memleketin başı, reisi, genel vali ve ordu komutanı gibi anlamlara gelir.

Buna göre "cihâd emîri"; cihâdı başlatmak veya yönetmekle görevli kimse dernektir. Duruma göre, devlet reisi bu işi yürütebileceği gibi, kendi yerine bir başkasını görevlendirmesi de mümkündür. Bu durumda "veliyyü´l-emr=(devlet reisi)"nin, savaşta askeri sevk ve idare etmesi için ordunun başına tayin ettiği kimseye "cihâd emîri" denir. (Maverdî, el-Ahkâmü´s-Sultâniyye, 37; Ö. N. Bilmen, "Istılahatı Fıkhiyye Kamusu ", III, 341).

Savaş için tayin edilen kumandanın makamına "İmâre ale´l-Cihâd = Cihâd Emîrliği" denir.

Cihâd emîrliği iki kısımdır; Biri "imâret-i hâssa (özel anlamda emîrlik)"tir ki, yalnızca orduyu idareye ve harp işlerini yönetmeye mahsustur. Diğeri, "imâret-i âmme (genel emîrlik)"tir. Savaşı idare, ganimet mallarını taksim, barış sözleşmesi imzalama gibi bütün cihâd işlerini kapsayan emirliktir. (Mâverdî, a.g.e., 37; Ö. N.B. a.g.e., III, 341)

Harbe lüzum görülüp de bir ordu veya bir seriyye gönderileceği zaman "veliyyü´l-emr"in ilk yapacağı iş, bunların başlarına bir "emîr (komutan)" tayin etmektir. Çünkü askeri sevk ve idare etmek, yönetimindekileri gözetmek, orduda birlik ve beraberliği sağlamak, gerekli hükümleri uygulamak için bir "emîr"e ihtiyaç vardır. Zira her hâdisede devlet başkanına müracaat edilmesi bir takım zorlukları doğurabilir. (Ö. N. Bilmen, a.g.e., III, 361)

Savaş; cesaret, iyi bir sevk ve idare, ganimetleri taksim hususunda hakkı koruma, güvenilir olma, hesap ve yazı bilme gibi hasletlere dayanır. Bu yüzden devlet başkanı; bu iki görevi (savaşı yönetme, ganimetleri taksim) bir şahsa verebileceği gibi, ayrı ayrı kimselere de verebilir. Bu konuda ehliyet ve ihtisas aranır.

Şayet "veliyyü´l-emr", ganimetlerin taksimini "emîr-i harb (savaş emîri)" ile "emîr-i kısmet (ganimeti paylaştırma emîri)" olmak üzere, tayin edeceği iki şahsa verirse, bu hususta bunlardan herhangi biri yalnız başına hareket edemez; taksimi birlikte yapmaları icabeder.

"Cihâd emîrliği"ne tayin edilecek zatın; adil, iyi bir yönetici, savaş siyasetini bilen, harb usulüne âşinâ, helâl ve haramı tanıyan, şefkat ve cesaretle muttasıf tehlikeleri umursamaz bir şekilde atılmaktan sakınan biri olması gerekir. Zira bu özellikleri taşımayan bir kimsenin, "emîr" tayin edilmesiyle umulan faydalar sağlanamaz.

Harbe kumandan tayin edilen zat, ordu içinde bulunma ihtimali olan casusları ve askerin maneviyatını bozacak zararlı davranışlarda bulunabilecek şahısları temizlemesi, orduyu teftiş ve kontrol etmekle meşgul olması icabeder.

"Emîr"in soy ve fikir bakımından kendi soy ve fikrinde olanlara kendi mezhebinde bulunanlara meyletmemesi, soy, fikir ve mezhepte ayrı olanlara sırt çevirmemesi: ufak tefek bazı hâdiselere gereğinden fazla önem verip işi büyütmek suretiyle ihtilaf ve ayrılıklara yol açmaması gerekir." (Mâverdi, a.g.e., 39)

"Cihâd emîri", devlet başkanının vekilidir. İslâm´da devlet başkanına itaat bir görev olduğu gibi; onun vekiline de itaat bir görevdir. Hatta fertler, emîrin emrettiği veya yasakladığı şeylerin faydalı olup olmadıklarına bakmaksızın ona itaat etmeleri gerekir. Çünkü bu şekilde içtihada dayanan hususlarda devlet başkanı veya vekiline itaat gereklidir. Meselâ: Emîr, orduyu teşkil eden su taşıyıcıları, sağ cenah temsilcileri, sol cenah temsilcileri vb. gruplara "hiç birinin harp halinde diğerine yardım için bulunduğu noktayı terketmemesini" tenbih edecek olursa, bu grupların yerlerinden kımıldamamaları gerekir. İsterse bu gruplardan birinin düşman tarafından yenilgiye uğratılmasından endişe duyulsun (Ö. N. Bilmen, a.g.e., III, 362)

"Emîr"in emrettiği veya yasakladığı şeylerin Allah´a karşı bir masiyet yahut helâk olmayı gerektiren, uygun olmayan bir davranış olduğu herkes tarafından kabul edilirse, bu takdirde kendisine itaat gerekmez. Çünkü Yaratan´a karşı gelmeyi gerektiren hususlarda, yaratılana itaat edilmesi caiz değildir. "Üstün, kanuna aykırı emirlerine uyulmaz" kuralı mâlûmdur. Buna rağmen böyle masiyeti gerektiren bir emir veya yasaklama durumunda sabır ve tahammül gösterilir, isyandan kaçınılır.

Yukarda anılan durumlar, müslümanların, kendilerinden olan bir yönetici (veliyyü´l-emr) tarafından yönetildikleri dönemlere mahsustur. Ülkeleri istilaya uğramış, başlarına tâğutlardan biri geçmiş olan müminlerin eli kolu bağlı oturmaları kendilerine yakışmaz. Bu durumda da bir cihad emirinin başkanlığında cihad etmeleri üzerlerine farzdır. Cihadı terketmeleri Allah´ın emirlerine karşı gelmek demektir. Bu cihadın mutlaka silâhla yapılması da şart değildir. Zamanı gelinceye kadar; dille, kalemle,malla, ve akla gelebilen her türlü vasıta ile yapılabilir. Tâ ki müminler, aralarından kendilerine önderlik yapacak birini hazırlayıp, onun etrafında birlik olsunlar. Böyle biri görev yüklenince de ona muhalefet etmek, yahut ona yardım etmemek cihadı terketmek demektir. Normal zamanlarda devlet reisine itaat nasıl farz ise, bu durumda da müminlerin çevresinde birleştikleri "lider" yani cihad emirine itaat farzdır.​

haznevi.net


http://www.ihvanforum.org/showthread.php?t=91085&p=870877&viewfull=1#post870877
 

agbi

Yasaklı
Katılım
2 Kas 2006
Mesajlar
25
Tepkime puanı
382
Puanları
0
Konum
İzmir
Sn agbi,ercan kardeşim cihad emirini açıklamış sende otorite emirini açıklada forum faydalansın.

Bana mı soruyorsun.

SİZ HİÇ LİDERİNİZ ERBAKAN ı TAKİP ETMEZMİSİNİZ.Konu bile açtım sizin gibiler için ÖNCE LİDERİNİZİ TAKİP EDİN OTARİTE yi açıkladı ERBAKAN ve İsrail in OTARİTE olduğunu yaptığı konuşma ile kabul etti.

ŞİMDİ diyeceksin getir o beyanı

Getiricem biri diyecek SES KAYDI

Önce SİZ LİDERİNİZ TANIYIN.Ne dediklerini kulak arkası atmayın.

Bak birşey daha demişti GAZETE TRAJINI ARTIRIN MAHALLE MECLİSLERİNİ BİLE TOPLAYAMIYORSUNUZ Hadi burada vakit kaybetme.
 
Katılım
2 Ara 2010
Mesajlar
18
Tepkime puanı
6
Puanları
0
sn agbi sizin otorite dediğiniz konuyu aradım deminden bari gördüğümde şok oldum
bu kadarda enterasan bir bağlantı kurmanız ilginç
hiç alakası yok nasıl bir bağlantı kurmussun mantığıma açıklayamadım
fethullah gülen müslüman adamdır saygımız var ama mavi marmara öldürülen şehidlerimizin şehid olmadığnı söylememişmiydi.
birde aynı fethullah gülen israiln bölgede haklı olarak söz sahibi bir taraf olduğunu ima eden otoriteden izin alınmalıydı hezeyanına sıkı akpli o gemidede bulunan hakan albayrak bile tepkisini üzülerek sessiz sessiz dile getirmişti.
Asrın lideri Erbakan hocamızda israile karşılık teknolojide söz sahibi olunmalı gibi tespitler yapmış.hep yaptığı tespitler yani.
bununla ne alaka kurdunuz doğrusu şaşırdım ama şunu bilin hiç alakası yok.

ercan tekin sizi internette uzun süredir takip ediyorum.özellikle 2005yılından beri vehhabilerle olan mücadeleleriniz çok başarılı oldu size elimden geldiğinde destek vermeye çalışmıştım hatırlarsanız ben üyedim mgpde.bu forumdada ehli sünnet üzerine yaptığınız çalışmaları paylaşmalısınız diye düşnüyorum.belki bu forumdada ehli sünnet dışı akımlardan etkilenenler olabilir.gerçi hayrettin karamanı açmanızda yerinde olmuş devamını bekliyoruz.bu sitede yazmanızada çok sevindim sizinle tanışmak istiyorum
 

agbi

Yasaklı
Katılım
2 Kas 2006
Mesajlar
25
Tepkime puanı
382
Puanları
0
Konum
İzmir
sn agbi sizin otorite dediğiniz konuyu aradım deminden bari gördüğümde şok oldum
bu kadarda enterasan bir bağlantı kurmanız ilginç
hiç alakası yok nasıl bir bağlantı kurmussun mantığıma açıklayamadım
fethullah gülen müslüman adamdır saygımız var ama mavi marmara öldürülen şehidlerimizin şehid olmadığnı söylememişmiydi.
birde aynı fethullah gülen israiln bölgede haklı olarak söz sahibi bir taraf olduğunu ima eden otoriteden izin alınmalıydı hezeyanına sıkı akpli o gemidede bulunan hakan albayrak bile tepkisini üzülerek sessiz sessiz dile getirmişti.
Asrın lideri Erbakan hocamızda israile karşılık teknolojide söz sahibi olunmalı gibi tespitler yapmış.hep yaptığı tespitler yani.
bununla ne alaka kurdunuz doğrusu şaşırdım ama şunu bilin hiç alakası yok.

ercan tekin sizi internette uzun süredir takip ediyorum.özellikle 2005yılından beri vehhabilerle olan mücadeleleriniz çok başarılı oldu size elimden geldiğinde destek vermeye çalışmıştım hatırlarsanız ben üyedim mgpde.bu forumdada ehli sünnet üzerine yaptığınız çalışmaları paylaşmalısınız diye düşnüyorum.belki bu forumdada ehli sünnet dışı akımlardan etkilenenler olabilir.gerçi hayrettin karamanı açmanızda yerinde olmuş devamını bekliyoruz.bu sitede yazmanızada çok sevindim sizinle tanışmak istiyorum

Tekrar hoşgeldiniz.

Fikirlerimi çürütecek fikirlerinizi bekliyorum belki ben yanılmışımdır veya yanlışım vardır.
 
Üst