Bu Reklam Sizi de Bozarsa?

ismail

Yeni
Katılım
3 Mar 2007
Mesajlar
20,475
Tepkime puanı
2,063
Puanları
0
Yaş
43
Bu reklam bizi bozar

Reklam Kurulu’nca 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 16. maddesine aykırı olduğu tespit edilen reklamlar ile ilgili olarak, Kanun’a aykırı hareket edenler (reklam veren, reklam ajansı ve reklamı yayımlayan mecra kuruluşu/kuruluşları) hakkında idari para, durdurma ve/veya düzeltme cezası verilmekte ve Bakanlıkça ceza uygulanması öngörülen firmalara ceza tebligatları gönderilerek, bu firmaların bağlı oldukları meslek odalarına konu hakkında bilgi verilmektedir

Bu Reklam Sizi de Bozarsa?

Reklam Kurulu’na Nasıl Başvuracaksınız:
Şikayet etmek istediğiniz reklam hakkında aşağıdaki linke tıklayarak ekrana gelecek dilekçeyi ilgili kısımları doldurarak yazıcıdan çıktısını alarak, yazılı bir reklam söz konusu ise, reklamın yayınlandığı gazete,broşür vs.'yi de dilekçenize ekleyerek Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı - Eskişehir Yolu 7. Km ANKARA adresine iadeli taahhütlü olarak posta ile
bu-reklam-b.jpg
gönderebilirsiniz.


Başvurularınızda şikayet konusu reklama ilişkin bilgilerin, özellikle yayımlandığı yayın kuruluşunun (televizyon, gazete, dergi, vb.), yayım tarihinin ve varsa yayım saatinin belirtilmesine özen gösterilmesi, hatta mümkün ise reklamın aslının olması, başvurunuz ile ilgili işlemleri hızlandıracaktır.
Başvurularınız Nasıl Değerlendirilecek

Başvuruların Değerlendirilmesi
Ticari reklam ve ilanlara ilişkin başvurularınız, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 16. ve 17. maddeleri ile “Ticari Reklam ve İlânlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde incelenmektedir.

Bu incelemelerde başvuruya konu olan reklam ile ilgili olarak reklamı veren firmanın, reklamı yayımlayan mecra kuruluş/kuruluşlarının ve varsa reklamı hazırlayan reklam ajansının görüşleri alınmakta ve bu görüşlerle birlikte elde edilen bilgi ve belgeler, 25 üyeden oluşan Reklam Kurulu’nun aylık toplantılarında görüşülerek değerlendirilmekte ve incelenen reklamın, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 16. maddesine aykırı olup olmadığı tespit edilmektedir.


Başvuruların Sonuçlandırılması
Reklam Kurulu’nca 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 16. maddesine aykırı olduğu tespit edilen reklamlar ile ilgili olarak, Kanun’a aykırı hareket edenler (reklam veren, reklam ajansı ve reklamı yayımlayan mecra kuruluşu/kuruluşları) hakkında idari para, durdurma ve/veya düzeltme cezası verilmekte ve Bakanlıkça ceza uygulanması öngörülen firmalara ceza tebligatları gönderilerek, bu firmaların bağlı oldukları meslek odalarına konu hakkında bilgi verilmektedir


Poster talepleri
Kampanyanın tanıtımı için çok sayıda afiş ve el ilanı bastırılmıştır. Tüm bu materyaller sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve ticari kuruluşlara ücretsiz dağıtılmaktadır. Afişlerden ve el ilanlarından edinmek isteyenlere kargo ücreti karşılığında gönderilmektedir. [email protected] adresine talebini içeren bir mail göndermesi yeterlidir. Kargo aynı gün çıkarılacaktır.
 
Üst