Bir parçalama ve yutma oyunu ırkçılık

Risale-i Nur Talebesi

Diyar-ı Bekirli
Katılım
30 Haz 2006
Mesajlar
1,460
Tepkime puanı
11
Puanları
0
ÂYET-İ KERİME MEÂLİFakat o azap yurtlarına indiği zaman, ikaz edilip de yola gelmeyen o kâfirler ne kötü bir sabaha çıkmış olurlar!


Sâffât Sûresi: 177HADİS-İ ŞERİF MEÂLİFazla kaygılanma. Senin için takdir edilen olur, rızık olarak yazılan gelir.


Câmiü's-Sağîr, c: 3, 3873
Bir parçalama ve yutma oyunu: IrkçılıkFikr-i milliyet şu asırda çok ileri gitmiş. Hususan dessas Avrupa zalimleri, bunu İslâmlar içinde menfî bir surette uyandırıyorlar, tâ ki parçalayıp onları yutsunlar.

Hem fikr-i milliyette bir zevk-i nefsanî var, gafletkârâne bir lezzet var, şeâmetli bir kuvvet var. Onun için, şu zamanda hayat-ı içtimaiye ile meşgul olanlara “Fikr-i milliyeti bırakınız” denilmez. Fakat fikr-i milliyet iki kısımdır:

Bir kısmı menfidir, şeâmetlidir, zararlıdır. Başkasını yutmakla beslenir, diğerlerine adâvetle devam eder, müteyakkız davranır. Şu ise, muhasamet ve keşmekeşe sebeptir. Onun içindir ki, hadis-i şerifte ferman etmiş: “El-İslâmiyyetü cebbeti’l-asabiyyete’l-cahiliyyeh”1 ve Kur’ân da ferman etmiş: “Kâfirler, kalblerine cahiliyet taassubundan ibaret olan o gayreti yerleştirdiklerinde, Allah, Resûlünün ve mü’minlerin üzerine sükûnet ve emniyetini indirdi ve onlara takvâda ve sözlerine bağlılıkta sebat verdi. Zaten onlar buna lâyık ve ehil kimselerdi. Allah ise herşeyi hakkıyla bilir.” (Fetih Sûresi, 48:26.)

İşte şu hadis-i şerif, şu âyet-i kerime, kat’î bir sûrette menfî bir milliyeti ve fikr-i unsuriyeti kabul etmiyorlar. Çünkü müsbet ve mukaddes İslâmiyet milliyeti ona ihtiyaç bırakmıyor.

Evet, acaba hangi unsur var ki, üç yüz elli milyon vardır? Ve o İslâmiyet yerine o unsuriyet fikri, fikir sahibine o kadar kardeşleri, hem ebedî kardeşleri kazandırsın?

Dipnot:

1- İslâm, Cahiliyetten kalma ırkçılık ve kabileciliği kaldırmıştır. (Bu ibare, İslâmiyet öncesi câhiliye âdetlerine dönmekten men eden hadislerden iktibas edilmiştir.)

Mektûbât, s. 310


Lügatçe:


fikr-i milliyet: Milliyetçilik fikri.

dessas: Aldatıcı, hileci.

zevk-i nefsanî: Nefsin hoşlandığı zevk.

gafletkârâne: Gafletli bir biçimde.

şeâmetli: Kötü, uğursuz.

adâvet: Düşmanlık.

müteyakkız: Uyanık ve dikkatli.

muhasamet: Düşmanlık.

keşmekeş: Karışıklık, kargaşa.

fikr-i unsuriyet: Irkçılık fikri.
 
Üst