Berceste Dergisi | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Berceste Dergisi

ismail

Yeni
İhvan Üyesi
Katılım
3 Mar 2007
Mesajlar
20,475
Puanları
0
Yaş
42

Berceste Dergisi Şubat 2011’de 104. sayısıyla okuyucusuna ulaşıyor.Dergi yine dopdolu… Bu sayıda Prof. Dr. Nevzat Özkan “İman Adamı” başlıklı yazısıyla Mehmet Âkif Ersoy’u anlatıyor. Bekir Oğuzbaşaran şiir üzerine yazdığı bir denemede şiir tanımlanabilir mi sorusuna cevap arıyor. Selim Tunçbilek, Nurullah Genç’in şiirlerini yorumluyor. Oyhan Hasan Bıldırki, “Öteki Şiirlerim Gökkuşağı” başlıklı yazısı ile yer almış. Ahmet Özdemir sanat ve Kayseri sevdalısı merhum Ahmet Gazi Ayhan’ı anıyor. İbrahim Şahin TV 5’te katıldığı Şiirden Şuura programı ile ilgili ilginç hatıralarını paylaşıyor okuyucusuyla. Mustafa Aslan ebced hesabı ve tarih düşürme konusunu ele almış. Prof. Dr. Mahmut Kaplan’ın “Nev’î’nin Renk Dünyası” başlıklı yazısı Divan Edebiyatımızla ilgili güzel bir çalışma. Ahmet Mersan sivrisineğin gazabını konu alan bir deneme ile katılmış kervana. Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin’in Kâşgar Mektupları bu sayıda da devam ediyor. Abdullah Satoğlu, Cevdet Aslangül’ün şiirlerini incelemiş. Vedat Ali Tok, Divan şairi Nâbî’nin bir beytini yorumluyor.
Berceste’nin bu ayki hikâyecileri Vagif Sultanlı ve Elçin Karaçuha Hüseynbeyli.
104. sayıda şiir bakımından da bir zenginlik görülüyor dergide. İşte bu ayın şairleri: Musa Tektaş, M. Fatih Köksal, Ahmet Şahin, Rasim Demirtaş, Nurullah Genç, Kalender Yıldız, İsa Yar, Yusuf Akyüz, Mahmut Yavuz, İsmail Âdil Şahin, Ahmet Canbaba, Filiz Kalyon, Hızır İrfan Önder, Prof. Dr. Âdem Ceyhan, Hatice Eğilmez Kaya, Sergül Vural.
Derginin kitap tanıtımı bölümünde Doç. Dr. Kenan Erdoğan, Prof. Dr Âdem Ceyhan’ın “Türk Edebiyatı’nda Hz. Ali Vecizeleri” isimli kitabını, Hüzeyme Yeşim Koçak ise Duran Çetin’in “Kül Yığını” kitabını tanıtıyor.
 

ismail

Yeni
İhvan Üyesi
Katılım
3 Mar 2007
Mesajlar
20,475
Puanları
0
Yaş
42


Şiir Neyin Peşindedir?Berceste Dergisi (Mart 2011) 105. sayısıyla Anadolu’da istikrarlı yürüyüşüne ve okuruna seslenmeye devam ediyor.
Mart 2011 sayısı her zamanki gibi dopdolu.

Mustafa Özçelik, Mahir İz’in Hatırlarında Mehmet Akif ve İstiklâl Marşı, Vedat Ali Tok, Mehmet Âkif Ersoy’un Bir Gece Şiiri Üzerine başlıklı yazılarıyla merhum Mehmet Akif’i yâd ediyorlar. Bahar Can, Nigâr Hanım’ın Feryadı’nı Berceste sayfalarına taşıdı. Bekir Oğuzbaşaran şiirle ilgili sormaya devam ediyor: “Şiir Neyin Peşindedir?” Şair ve Şiiri yazı dizilerinde Selim TunçbilekKuş Sofrası’ndan Masal Çağı’na Kanatlanmak başlıklı yazısıyla bu ay Ali Akbaş’ın şiirlerini inceledi. Hüzeyme Yeşim Koçak’tan bir deneme: Talleyrand’ın Beyni. Prof. Dr. Mahmut Kaplan şairlerin renk dünyasındaki yolculuğunda Nev’î’nin Renk Dünyası’nda dolaştırıyor bizi. İbrahim Şahin soruyor: İlim Bir “kîl ü kâl” midir?Oyhan Hasan Bıldırki’nin hikâyesi “Binlerce Susam”, Duran Çetin’in hikâyesi “Haydin Bismillah” Filiz Kalyon’un hikâyesi Lida’nın Elleri başlığını taşıyor. Hatice Eğilmez Kaya’dan bir deneme: Sılamızı Hatırlatıyor Nar. Mustafa Aslan, Ebced Hesabı hakkında bilgi vermeye devam etti. Prof. Dr. S. Mustafa Kaçalin’in içli Hıtay/Kaşgar Mektupları yine ilgiyle okunacak. Ahmet Şahin, Vedat Ali Tok’un “Nûra Koşanlar” romanı ile ilgili bir değerlendirme yapıyor. MemmedzadeElşadBahtıyaroglu, Ellen Niyt’ı tanıtıyor. M. Nihat Malkoç, “Türk Yurdu Dergisi 100 Yaşında” başlıklı yazısıyla Türk Yurdu Dergisini tanıttı. Bir dergi tanıtımı daha: “Kubbealtı Akademi Mecmuası 40 Yaşında”
Berceste Dergisi bu sayısında da çok sayıda değerli şairisayfalarında misafir ediyor. İşte bu ayın şairleri: Ahmet Şahin, Yusuf Akyüz, İ. Âdil Şahin, Ali Akbaş, Sevim Yakıcı (KargülüAlmıla), Âdem Ceyhan, Mustafa Yaralı, Hızır İrfan Önder, Musa Tektaş, Emre Çetin, Kadir Karaman, Rasim Demirtaş, Sergül Vural, Mehmet Enes Beşer ve Çobanî.
Berceste Dergisi Nisan sayısında (106), Kutlu Doğum münasebetiyle Peygamber Efendimizle ilgili özel bir sayıya hazırlanıyor.

http://dergilik.com/tag/berceste-dergi/
 

ismail

Yeni
İhvan Üyesi
Katılım
3 Mar 2007
Mesajlar
20,475
Puanları
0
Yaş
42


Hz. Peygamber ve ŞiirBerceste Dergisi Nisan sayısını Kutlu Doğum münasebetiyle kâinatın güzîdesi Peygamber Efendimize ayırdı. Şiirlerle, yazılarla, hikâyelerle O’nu anlattı. Edebiyatımızın unutulmaz na’tlerinden örnekler verildi. O’nunla ilgili edebî araştırma yapacaklara bir güzel kaynak da oldu Berceste. 80 sayfalık özel sayıda yazarlar, şairler kalemlerini O’nunla şereflendirdi.

Kim ne yazdı?
Ahmet Tevfik OZAN/ Medine Manzaraları
Ömer DEMİRBAĞ /Dîvân Şiirinde O
Rıfat ARAZ /Gül Eyledim Ben…
Prof. Dr. Mahmut KAPLAN /Muhibbî’de Hz. Muhammed Sevgisi
Yusuf AKYÜZ /Seni Sevmek, Seni
Prof. Dr. Nurullah ÇETİN /Yeni Türk Şiirinde Hz. Muhammed Algılaması
Rasim DEMİRTAŞ /Şubat
Prof. Dr. İsmail ÇETİŞLİ /Na’t Antolojileri Üzerine
Prof. Dr. Âdem CEYHAN Çobanın Kuzusu
Prof. Dr. Âdem CEYHAN/Prens Bismarck’ın Kur’an ve Hz. Peygamber Hakkındaki Sözlerinin Nazmen Tercümesi
İbrahim ŞAHİN /Nurdan Bir Çift El
Zeki ORDU / Çöle Düşen Damlalar
Mustafa ÖZÇELİK /Hz. Peygamber ve Şiir
Hatice Eğilmez KAYA /İzince Gelebilsek
Musa TEKTAŞ /İsmi ‘Ahmed’ Olan Herkesten Çok Hamd Eden Müjdeciye
Hızır İrfan ÖNDER /Salât ü Selâm Sana
Hüzeyme Yeşim KOÇAK /O, Nur Üstüne Nurdur
Oyhan Hasan BILDIRKİ /İnciler
Vedat Ali TOK /Bekir Oğuzbaşaran’da Peygamber Sevgisi
Filiz KALYON /Gül Yüzlü Yâr İçin
Muhsin İlyas SUBAŞI /Peygamber’in Damadı Hz. Ali ve Takva
İsmail Adil ŞAHİN / Naat
Selim TUNÇBİLEK /Abbas Sayar’ın Şiirlerinde Allah ve Peygamber Sevgisi
Kadir KARAMAN/Âşığınım Âşığın
Sergül VURAL/Selam Sana Ey Aşk Mürebbisi
Sümeyye YILDIZ /Âdile Sultan’da Hz. Muhammed Sevgisi
Merve ARTUKOĞLU/Leyla Hanım’ın Şiirlerinde Hz. Muhammed Aşkı
Ahmet ŞAHİN /Yâ Resûlullah!..
Âdem KÖPÜR/Sultan II. Mahmud’un Pek Bilinmeyen Bir Na‘tı
Senem GEZEROĞLU /Yağmur’a Zeyl Bir Damla
M. Nihat MALKOÇ /Geceye Doğan Güneş
İbrahim TÜRKHAN /Aklımızda Sen Vardın…
Cansaran KIZILTAŞ/Bir Bahar Sürgünü

 

ismail

Yeni
İhvan Üyesi
Katılım
3 Mar 2007
Mesajlar
20,475
Puanları
0
Yaş
42

Roman şiiri geçti mi?

Temmuz Sayısında Berceste’den Şiir ve Roman Soruşturması…

Son zamanlarda edebî türler içinde roman ve hikâyenin kadim sanatımız şiirden daha çok okunduğuna, daha çok ilgi gördüğüne şahit oluyoruz.

Türk edebiyatında roman şiirin önüne mi geçti?

Berceste Dergisi Temmuz sayısında şiir ve roman konusunu ilim adamlarına, yazarlara, şairlere, yayınevlerine soruyor. Enine boyuna ele alınan konu ile şiirin ve romanın geçmişi ve günü sorgulanıyor.
Temmuz sayısında yer alan imzalar şöyle:

Vedat Ali TOK, Prof. Dr. Cihan OKUYUCU, A. Turan ALKAN, Prof. Dr. Hasan BOYNUKARA, Doç.Dr. Vefa TAŞDELEN, Hüzeyme Yeşim KOÇAK, İmdat AVŞAR, Doç. Dr. Erdoğan ERBAY, Ahmet AY, İsa YAR, Bekir OĞUZBAŞARAN, Yusuf AKYÜZ, Selim TUNÇBİLEK, Muhsin İlyas SUBAŞI, Ahmet ŞAHİN, İsmail ÖZMEL, Filiz KALYON, Nihan IŞIKER, İbrahim ŞAHİN, Hatice Eğilmez KAYA, Oyhan Hasan BILDIRKİ, Kibar AYAYDIN, Məmmədzadə Elşad BƏXTIYAROĞLU, Cansaran KIZILTAŞ, M. Nihat MALKOÇ


 

ismail

Yeni
İhvan Üyesi
Katılım
3 Mar 2007
Mesajlar
20,475
Puanları
0
Yaş
42ROMAN ŞİİRİN ÖNÜNDE Mİ?
Şiir mi kayboldu yoksa biz mi?
Aylık kültür-sanat -edebiyat dergisi Berceste, 109. sayısını şiir ve roman soruşturmasına ayırdı.Aylık kültür-sanat –edebiyat dergisi Berceste, 109. sayısını şiir ve roman soruşturmasına ayırdı. Son zamanlarda edebi türler içinde roman ve hikayenin şiirden daha çok okunduğundan yola çıkarak hazırlanan dosyada, "Türk edebiyatında roman şiirin önüne mi geçti?", sorusuna yanıt aranmış.​
Prof.Dr. Cihan Okuyucu, yazısında sorunun güncel bir tespit olduğunu geçmişten günümüze kadar değerlendirerek açıklıyor.
Ahmet Turan Alkan, şiiri üst dil, nesri ise mantığın ayak izlerini takip eden bir takipçi olarak yorumluyor.
Prof. Dr. Hasan Boynukara her dönemin kendi edebiyatını yaratır kuralının bozulmadığını, sosyal politikaların tüketilenin niteliğini etkilediğini diğer yandan plaj şiirleri dediği mesajlarda kullanılan, kolay anlaşılır, derinliği olmayan şiirler(!), kasetlerde okudum seni dediği, seslendirilmiş şiirler (ki şiiri insan kendi sesiyle okumalı diyor), gazetelerdeki edebiyat sayfalarının da sürgünlüğünü insanların maddiyata düştüğüne bağlayarak anlatıyor. Romancılığın meslek olduğundan ancak şair ve filozofların gayrı resmi yasa koyuculuğundan söz ediyor. Zamanın değiştiğinden dem vurarak zamanenin eğlence, hareket, haz vesaire istediğini, zahmetsiz ürün beklediğini, üreticinin ise ürünü satarak çok kazanmak istediğini oysa şiirin sayıya dökülemediğini bu yüzden de alıcı bulamadığını belirterek yazısını noktalıyor.
Doç. Dr. Vefa Taşdelen ise şiirin bir ideoloji olduğunu, bunun değişmesi durumunda şiir üretimindeki sorunlara bakmanın gerekliliğini vurguluyor. Yayınevlerinin romana olan alakasını ticari bir ilgi olarak değerlendirirken şairleri de kendilerini ürettiklerinin niteliği hakkında sorguya davet ediyor.
Hüzeyme Yeşim Koçak ise yalnız şiir değil hikayeye karşı da alakasızlığı, görsel bir şiddetin tahakkümü içinde medyaya bağlayarak anlatıyor. Artık kimselerin sevgilisine şiir okumadığını ve gönüller aşktan uzaklaştıkça bu çözülmelerin olacağı gerçeğini deneme tadında kaleme almış.
Edebiyata şiirle giren hikayeyle devam eden İmdat Avşar, konunun çözümlenebilmesi için okuyucu kitlesini analiz etmenin gerekliliğiyle başlayarak, şiirin tüm dünyada yeni bir dil aradığını dengenin ancak bu dil bulunduğunda sağlanacağını belirtiyor. Hikaye ve romanları ise sinemanın hammaddesi olarak görüyor.
Doç. Dr. Erdoğan Erbay şiir ve roman soruşturmasını medeniyet bağlamı, kimlik/şahsiyet bağlamı ve tür bağlamı olarak üç başlıkta inceliyor.


Nesil yayınlarından Ahmet Ay, halkın teveccühü olmadan hiçbir metanın ayakta kalmayacağını önce halkı eğitmek gerektiğini bunun için de milli eğitim sistemindeki değişmelerle birlikte kültür bakanlığının da konuya eğilmesinin gerekliliği üzerinde durmuş.
İsa Yar, Selim Tunçbilek, Muhsin İlyas Subaşı, Ahmet Şahin, İsmail Özmel, Bekir Oğuzbaşaran, İbrahim Şahin, Hatice Eğilmez Kaya, Oyhan Hasan Bıldırki, Kibar Ayaydın Cansaran Kızıltaş, M. Nihat Malkoç da konuya ilişkin düşüncelerini paylaşmışlar.
Dergide ayrıca Filiz Kalyon’un, Akçağ yayınevi sahibi Ahmet Hikmet Ünalmış’la şiir kitapları hakkında yaptığı söyleşi ile Nihan Işıker’in Ervin Jahiç ile şiir üzerine söyleşisi bulunuyor.
Yusuf Akyüz’ün “Şi’re Sunulan Şiir” isimli şiiriyle renklenen Berceste dergisi Vedat Ali Tok’un yönetmenliğinde yoluna emin adımlarla devam ediyor.
Sergül Vural haber verdi
 

ismail

Yeni
İhvan Üyesi
Katılım
3 Mar 2007
Mesajlar
20,475
Puanları
0
Yaş
42
Tasavvuf bir hal dili mi?Bu ay Berceste dergisinin 115. sayısı Şiir ve Tasavvuf ilişkisine dair özel dosyası ile okurlarını bekliyor.Bu ay Berceste dergisinin 115. sayısı Şiir ve Tasavvuf ilişkisine dair özel dosyası ile okurlarını bekliyor. Ahmet Yesevî’den, Mevlânâ’dan, Yûnus Emre’den, Ferîdüddîn Attar’dan, Abdurrahman Molla Camî’den, Fuzûlî’den, Şeyh Galib’den, Necip Fazıl’dan, Sezai Karakoç’tan, Hacı Bayram Velî’den, Niyazî-i Mısrî’den, Eşrefoğlu Rûmî’den, Salih Baba’dan, Âsâf Hâlet Çelebî’ye ve oradan günümüze aktarılan şiir emanetini irdeliyor Bekir Oğuzbaşaran ile… Tebliğler ve telkinler masaya yatırılıyor.
Tasavvuf düşüncesi ve şiirimizin ele alındığı yazı Mustafa Özçelik tarafından Türk şiirini İslamiyet’ten önce, İslamiyet'ten sonra ve Batı edebiyatı etkisinde Türk şiiri olarak incelemeyi sakıncalı bulduğu için tekke şiirlerinde tasavvufun muhtevasını ele alıyor.
Berceste Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Vedat Ali Tok’un Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bilal Kemikli ile tasavvuf ve şiir üzerine söyleşisi kaçırılmayacak güzellikte…
Ömer Demirbağ şiir ve tasavvuf arasında kurduğu bağı aforizmalarla dengeliyor.
Muhsin İlyas Subaşı yazısında “Platonik Aşk Tasavvufî Aşkı Yansıtır mı?” sorusuna cevap arıyor.
İbrahim Şahin “Bir Gönül Sofrası” isimli çalışmasında tasavvufun kimi açmazlarına hikâye tadında bir bakış açısı sunuyor.
“Tasavvuf ve Mevlânâ” başlıklı yazısında Oyhan Hasan Bıldırki Mevlânâ ile Tasavvuf arasındaki bağın perçinine vurgu yapıyor.
“Çıktım Erik Dalına…” diyen İsa Yar tasavvufun hâl dili olduğunun, söz dili olmadığının altını çiziyor.
“Tasavvufta Şiir” konulu yazımda, konunun saptamalarını duygu ve akıl ikileminde yaptığım tespitlerim var.
Cemalnur Sargut hanımefendi “Hz. Mevlânâ ve Eğitim” başlıklı yazısıyla oldum diyen insanın eğitimdeki yerini irdeliyor.
Bir Şiirin Çemberinde Tasavvufun Tâbiri Senem Gezeroğlu’nun kaleminde şekilleniyor.
Gönül Evinden Gönül Sesine uzanan Cansaran Kızıltaş, yürek sesine, yürek ağıdına dikkatleri çekiyor.
“Tasavvufî Şiir”in açılımı Ahmet Şahin; Sufiliğin Hâlleri Hatice Eğilmez Kaya tarafından yapılıyor.
Sümeyye Yıldız’ın “Divân-ı Abdî” başlıklı yazısı, Hâfız Abdullah Kuzu’nun; Ayşe Parlakkılıç’ın “Bir Mutasavvıf Şâirin Mecâzî Aşk İle İmtihânı” başlıklı yazısı da Nakşibendi şeyhi Seyyid İbrahim Efendi’nin hayat hikâyelerinin deneme yazısı olarak sunuluşu.
Berceste dergisinin Şiir ve Tasavvuf ilişkisine dair bu özel sayısında ayrıca; Rasim Demirtaş’tan, Ahmet Tevfik Ozan’dan, Selim Tunçbilek’ten, Rıfat Araz’dan, Hatice Eğilmez Kaya’dan, Mahmut Kaplan’dan, Mustafa Özçelik ‘ten, İsmail Âdil Şahin’den, A.Kadir Karaman’dan, Musa Tektaş’tan, Yusuf Akyüz’den şiirlerle gönül aynasına farklı siluetler çiziyor.

Sergül Vural haber verdi
 

ismail

Yeni
İhvan Üyesi
Katılım
3 Mar 2007
Mesajlar
20,475
Puanları
0
Yaş
42


BERCESTE DERGİSİ OCAK 2012, SAYI: 115


İçindekiler

Şiir ve Tasavvuf / Bekir OĞUZBAŞARAN 2

Tasavvuf Düşüncesi ve Şiirimiz/ Mustafa ÖZÇELİK 3

Prof. Dr. Bilal Kemikli ile Tasavvuf ve Şiir Üzerine Söyleşi / Vedat Ali TOK 5

Rasim DEMİRTAŞ

Şiir ve Tasavvuf / Ömer DEMİRBAĞ 11

Bir Dosta Mektup/ Ahmet Tevfik OZAN 12

Platonik Aşk Tasavvufî Aşkı Yansıtır mı? / Muhsin İlyas SUBAŞI 13

Selim TUNÇBİLEK 17

Rıfat ARAZ 18

Bir Gönül Sofrası /İbrahim ŞAHİN 20

Hatice EĞİLMEZ KAYA 28

Tasavvuf ve Mevlânâ / Oyhan Hasan BILDIRKİ 29

Simurg / Mahmut KAPLAN 36

Çıktım Erik Dalına… / İsa YAR 37

Tasavvufta Şiir/ Sergül VURAL 39

Nakkaş / Mustafa ÖZÇELİK 41

Hz. Mevlânâ ve Eğitim /Cemalnur SARGUT 42

Ömür / İsmail Âdil ŞAHİN 47

Bir Şiirin Çemberinde Tasavvufun Tâbiri/ Senem GEZEROĞLU 48

Gönül Evinden Gönül Sesine / Cansaran KIZILTAŞ. 51

Tasavvufî Şiir / Ahmet ŞAHİN 53

Sufiliğin Halleri /Hatice EĞİLMEZ KAYA 58

Ey Âlemler Sultanı / A.Kadir KARAMAN 60

Yâ Cebbâr /Musa TEKTAŞ 60

Divân-ı Abdî /Sümeyye YILDIZ 61

Bir Mutasavvıf Şâirin Mecâzî Aşk İle İmtihânı / Ayşe PARLAKKILIÇ 64

Yusuf AKYÜZ 67 

ismail

Yeni
İhvan Üyesi
Katılım
3 Mar 2007
Mesajlar
20,475
Puanları
0
Yaş
42
'Berceste' dergisinin 116.sayısı

Şubat 2012

İçindekiler:

Aşk Oduna Yanmak Ya da Ahmedî’de Aşka Dair -I-/Mahmut KAPLAN

Taş Yürek Yazgısı/ Yusuf AKYÜZ

Sıklet Veren YADİGÂRLAR/ Özer ŞENÖDEYİCİ

Mektup/ İsa YAR

Aman Nazar Değmesin/ İbrahim ŞAHİN

Küçük Türkiye Tarihi’nden / Selim TUNÇBİLEK

Fındıklı Kurabiye Tarifi veya Kelime Tahlili!/ Ayşe İLKER

İkizler / Oyhan Hasan BILDIRKİ

Anadolu’dan Hurasan’a /Mustafa S. Kaçalin

Neyzen/Kubilay YILDIZ

Beyaz/ Rasim DEMİRTAŞ

Ya Resûlullah/Ahmet ŞAHİN

Ve Yelkovanı da Akrep Sokar/Kübra OKUDAN

Gizemin Bir Diğer İsmi: Kahire/Filiz KALYON

O Benim İşte/ Bekir OĞUZBAŞARAN

Yâ Mütekebbir/ Musa TEKTAŞ

Semender ile Gri Dünyanın İçinden Sızan Hüzün /Sergül VURAL

Semender Adlı Romanı İçin Tarih/ Mustafa ASLAN (Cemâlî)

Dağlar/ Cansaran KIZILTAŞ

Hiçlik Vadisi/ Vagif SULTANLI

Kâğıtlar Tutuşmaz/ Osman KOCA

Pervanenin Duası/Hatice Eğilmez KAYA

Taşlıbel Cinayeti/Osman AYTEKİN

Merhaba/İsmail Âdil ŞAHİN

Bir Yazardan İki Değerlendirme/Hüzeyme Yeşim KOÇAK

Vesselam / Mahmut YAVUZ

İmece Düşler Arefesi/ Kadir KARAMAN

İsmail Adil Şahin’in Giz Adlı Kitabı Üzerine/Mustafa İBAKORKMAZ

Irmağın Öte Yakası’na Dair/Bünyamin TETİKİletişim:
bercestedergisi@gmail.com
 

ismail

Yeni
İhvan Üyesi
Katılım
3 Mar 2007
Mesajlar
20,475
Puanları
0
Yaş
42
BERCESTE DERGİSİ MART 2012, SAYI: 117

İçindekiler
Birlik mesajı olarak İSTİKLÂL MARŞI /Mustafa ÖZÇELİK 2
AŞK ODUNA YANMAK YA DA AHMEDİ’DE AŞKA DAİR -II- /Mahmut KAPLAN 4
Sevginin Nar Taneleri /Selim TUNÇBİLEK 13
SIKLET VEREN YADİGÂRLAR II -Eski Şiirimizde Estetik Yoksunu Beyitler- /Özer ŞENÖDEYİCİ 14
RAUF DENKTAŞ İÇİN TARİH /Mustafa ASLAN (Cemâlî) 17
MÜCADELE ADAMI/ Nevzat ÖZKAN 18
HASAN NAİL CANAT /Bekir OĞUZBAŞARAN 20
VURGUNUM / Sergül VURAL 21
YÂ HÂLIK / Musa TEKTAŞ 21
BOĞAZİÇİ / İsmail ÖZMEL 21
ER KİŞİ NİYETİNE / İbrahim ŞAHİN 22
İKİ ESER BİR PORTRE/ İsmail Âdil ŞAHİN 27
İSMAİL ADİL ŞAHİN’İN ŞİİRLERİ /Muhsin İlyas SUBAŞI 28
Aşk Üzerine / Mehmet BAŞ 31
SENSİZ / Hızır İrfan ÖNDER 31
Üç Yudum Su / Oyhan Hasan BILDIRKİ 32
GEÇEN YILLAR / İsmail Âdil ŞAHİN 35
Hz. MERYEM / Cansaran KIZILTAŞ 36
a’raf’tayım / Yusuf AKYÜZ 37
BAHTİYAR VAHAPZADE’NİN ŞİİRLERİNDE ŞAHSİYET AZADLIĞI/ Aida Mirzayeva 38
SES / Kubilay YILDIZ 42
HOŞGÖRMELİ ÂLEMİ / Hatice Eğilmez KAYA 42
MISIR’DA, EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE / Filiz KALYON 43
ÇOCUKLAR / Karbalas ABAKİROV- Kırgızistan 44
 

ismail

Yeni
İhvan Üyesi
Katılım
3 Mar 2007
Mesajlar
20,475
Puanları
0
Yaş
42


BERCESTE DERGİSİ 118. SAYI 2012 NİSANİçindekilerMEHMET AKİF POZİTİVİST DEĞİLDİR / Prof. Dr. Nurullah ÇETİN 2

Şiirler/ Rasim DEMİRTAŞ 11

MEMLEKETİME DAİR /Filiz KALYON 11

Anadolu’da Açan Çiçeklerin Gürültüsü /Selim TUNÇBİLEK 12

BOĞAZDA DÜĞÜN /İsmail ÖZMEL 13

“GÜLÜN MÜJDESİ” / İbrahim ŞAHİN 14

BİR BULUT Kİ /Sergül VURAL 22

Kırkıncı Kapıya Vardığında / Hatice Eğilmez KAYA 22

İki Kardeş / Oyhan Hasan BILDIRKİ 23

...yutkundum... / Yusuf AKYÜZ 28

YALNIZ AĞAÇ / İsmail Âdil ŞAHİN 28

SEN GELMEDİN / Mahmut KAPLAN 29

Beni Mutlu Etmek Kolay / Oraz YAĞMUR 31

MECZUBAL / Osman KOCA 32

KADI BURHANETTİN İÇİN TARİH / Mustafa ASLAN (Cemâlî) 33

Yâ Bâri’ /Musa TEKTAŞ 34

YARISINI KAYBEDEN AYIN TÜRKÜSÜ /İbrahim TÜRKHAN 34

BİR KİTABIN HİKÂYESİ / Senem GEZEROĞLU 35

FERDA/ Kubilay YILDIZ 36

Dozer Operatörü /Duran ÇETİN 37

MÜNACAAT / Hızır İrfan ÖNDER 38

ÜMMET’İN MÜNÂCÂTI / Ahmet ŞAHİN 39

YİNE DE HAYAT GÜZELDİ / Cansaran KIZILTAŞ 40

“NECİP FAZIL GERÇEĞİ” /Mehmet TATLISU* 41

DÜŞTE KÖRDÜĞÜM VE MEHMET KARA/ Pınar KARGUN 43

İSA YAR / Bekir OĞUZBAŞARAN 44
 

ismail

Yeni
İhvan Üyesi
Katılım
3 Mar 2007
Mesajlar
20,475
Puanları
0
Yaş
42


BERCESTE DERGİSİ 119. SAYIİçindekilerTÜRK EDEBİYATINDA POETİKA-I / Adem ÇALIŞKAN 2
ŞAİR NEDİR/ Selim TUNÇBİLEK 18
TÜRK EDEBİYATINDA POETİKA-II / Adem ÇALIŞKAN 19
Nesne Şiir Dolayımında Birkaç Değini /Vefa TAŞDELEN 40
“DİVAN ŞİİRİ VE POETİKA”YA DAİR BAZI DÜŞÜNCELER/M. Fatih KÖKSAL 41
ŞAİRLERE GÖRE GAZEL / Prof. Dr. Mahmut KAPLAN 47
MEHMED AKİF’İN ŞİİRİ: ÇAĞA TUTULMUŞ AYNA / A. Vahap AKBAŞ 55
ŞİİR / İsmail Âdil ŞAHİN 58
NECİP FAZIL’IN POETİKASI / Bekir OĞUZBAŞARAN 59
POETİKASIZ ŞAİR HEDEFSİZ KOŞUDA MIDIR? / Muhsin İlyas SUBAŞI 62
Bir Garip'in Poetikası Üzerine Söylenceler /Hatice Eğilmez Kaya 64
BİREYİN POETİKASI / İsa YAR 67
AYHAN KIRDAR’IN POETİKASINA BİR BAKIŞ: “ŞİİR NEDİR?-ŞAİR KİMDİR?”/ Selma BAŞ 69
Türk Edebiyatında Poetika ŞİİRİN SIRRI, SIRRIN ŞİİRİ / Filiz KALYON 72
ŞİİRİN HASI / Musa TEKTAŞ 74
POETİKA / Cansaran KIZILTAŞ 75
Türk Edebiyatında Edebî Tefekkür Anlayışı / Ahmet ŞAHİN 78
POETİKA ŞİİRLERİ / Bekir OĞUZBAŞARAN 85
BİR YAZARDAN İKİ DEĞERLENDİRME / Sergül VURAL 87
BİR ŞÂİRLİK MACERASI ÖZETİ: “FUZÛLÎ’NİN POETİKASI” /Ayşe PARLAKKILIÇ 91
POETİKOTURUM /Vedat Ali TOK 92
 

ismail

Yeni
İhvan Üyesi
Katılım
3 Mar 2007
Mesajlar
20,475
Puanları
0
Yaş
42
Berceste'den Subaşı’ya 50. yıl özel sayısı.Berceste Dergisi, son sayısını Şair ve Yazar Muhsin İlyas Subaşı’nın 50. sanat yılı için özel sayı olarak yayınladı. 100 sayfalık özel sayıda Subaşı’nın biyografisiyle başlayan yazılarda Şairin çalışmaları ve eserleri gündeme alınıp değerlendiriliyor.


[HR][/HR]
[HR][/HR]
Berceste Dergisi, son sayısını Şair ve Yazar Muhsin İlyas Subaşı'nın 50. sanat yılı için özel sayı olarak yayınladı.
100 sayfalık özel sayıda Subaşı'nın biyografisiyle başlayan yazılarda Şairin çalışmaları ve eserleri gündeme alınıp değerlendiriliyor.
Berceste Dergisi'nin bu özel sayısında, Muhsin İlyas Subaşı, yaptıklarından söz ederken önemli bazı hususları dikkati çekerek şöyle diyor:
"Burada ülkemin kültürüne sağladığım ancak pek de göz önüne gelmeyen birkaç husustan da söz etmek istiyorum: Biz, acılı bir dönemden geçtik. Daha 20 yaşına gelmemiş bir genç iken Menderes'in idamına şahit oldum. Onun sehpadaki resmini hala saklarım. Okulda öğrenci iken çok ağır baskılardan geçtim. Piyes yazdığım için göze battım ve okuldan atılmam için birileri okul idaresine talimatlar verdi. Buna rağmen, inanmışlığımın gereği neyse onu yaptım. Dil konusunda sürdürdüğümüz bir mücadelenin sonucu olarak Türk Dil Kurumu'nun, Marksist eserleri nasıl koruduğunu, ödüllendirdikleri eserlerden örnekler vererek gösterdim ve bu kurumun kapatılması gibi bir olağanüstü başarıda pay sahibi oldum. Uluslararası düzeyde birçok edebi toplantıya katıldım ve buralarda konuşmalar yaparak Anadolu aydınının görüşlerine aracılık ettim. Bir Amerikalı Yazarın; Bayan Katharine Branning'in ülkemiz hakkında, maddi hiçbir değerle ölçülemeyecek kadar güzel ve etkili tespitlerle dolu "Bir Çay Daha Lütfen" adıyla eser yazmasına öncülük ettim. Merhum Ahmet Kabaklı'nın çıkardığı "Türk Edebiyatı" dergisi, ders kitabı ebadında ve az sayfalıydı. O yıllarda, Hürriyet ve Milliyet gazeteleri yeni ve çok kaliteli dergiler çıkarmaya başladılar. Onların karşısında Türk Edebiyatı dergisinin durumu beni rahatsız etmeye başladı. Oturdum, gazete sahibi Kemal Ilıcak'a uzunca bir mektup yazıp, bunun düzeltilmesi gerektiğini anlattım. Verdiği cevapta, 'Senin uyarın üzerine Kabaklı Hoca'nın dergisini tesislerimizde basacağız', şeklinde mektubu geldi ve dergi gerçekten bugünkü muhtevasını 1979'da kazanmış oldu."
Bekir Oğuzbaşaran'ın Muhsin İlyas Subaşı'yla uzunca bir konuşmasının da yer aldığı dergide, Subaşı hakkında, Mustafa Miyasoğlu, Katharine Branning, Selim Tunçbilek, Mehmet Nuri Yardım, Hüzeyme Yeşim Koçak, Muammer Yılmaz, Remzi Yıldırım, Ünal Tayfur, Vedat Ali Tok, Sergül Vural, Mehmet Gökkaya, İrfan Ünver Nasrattınoğlu, Şevket Bulut, Emir Kalkan, H:Fethi Gözler, Şadi Hüner, İbrahim Minnetoğlu, Enes Pala, Hasan Avni Yüksel, Selçuk Gönlübol, Ümit Fehmi Sorgunlu, Halime Biray, Sevinç Ç okum, Ahmet Sıvacı, Gülcan Kulen, M. Halistin Kukul, Ahmet Kaplan, Sait Özer, Muhittin Ziya Gözler ve A. Vahap Taştan Yazılarıyla, Mehmet Çayırdağ, Mahmut Fidanil, Kemal Ahmet Şen, Yusuf Akyüz ve Şükrü Ünal şiirleriyle çeşitli yorum ve değerlendirmelerde bulunuyorlar.
Muhsin İlyas Subaşı'nın 50. Edebiyat yılı dolayısıyla Erciyes dergisi de geçtiğimiz aylarda ayrıca bir özel sayı yayınlamıştı.

EDEBİYAT UFKU
 

ismail

Yeni
İhvan Üyesi
Katılım
3 Mar 2007
Mesajlar
20,475
Puanları
0
Yaş
42
Berceste Dergisi ‘Yedi Güzel Adam’ı Ağırlıyor

Bilhassa TRT’de dizi olarak yayımlanmasıyla, son yıllarda adından daha çok söz ettiren yakın dönem Türk edebiyatına mal olmuş Yedi Güzel Adam, aylık kültür sanat ve edebiyat dergisi Berceste dergisinin 150. sayısında konuk ediliyor.
Şair ve Yazar İbrahim Şahin’in himayesinde Bülent Gündoğan’ın Genel Yayın Yönetmeliği ile devam eden Berceste dergisi 150. Sayısında Bülent GÜNDOĞAN, Murat SOYAK, Mehmet BAŞ, Nuray ALPER, İbrahim ŞAHİN, Kibar AYAYDIN, Mustafa UÇURUM, Hatice Eğilmez KAYA, Hüseyin SAY, Hamdi GÜLEN, Muhsin İlyas SUBAŞI, Mehmet AYMAN, Celâlettin KURT ve M. Nihat MALKOÇ birbirinden güzel yazı ve şiirleriyle bizi, Yedi Güzel Adam’ın edebiyat ve sanat iklimine doğru bir yolculuğa çağırıyor. Bu yolculukta; Cahit ZARİFOĞLU, Yedi Güzel Adam; Ersin Nazif GÜRDOĞAN, Edebiyat Dergisi ve Nuri Pakdil; Alaeddin ÖZDENÖREN, Güneş Donanması; Nuri PAKDİL, Anneler ve Kudüsler (III);Erdem BAYAZIT, Şehrin Ölümü ve Mehmet Akif İNAN, Mescid-i Aksa olmak üzere birbirinden güzel eserleriyle bizlere yolumuzu aydınlatan bir ışık gibi kılavuzluk ediyor.
“Kalp ritmi bozulan mütedeyyin camianın fonksiyonları yeniden normalleşme sürecine girdi. Horlanan hatta yok sayılan bu cenah, irfan ve fikir adına temelleri atılmış edebî bir Rönesans’ımızın sağlam burçlarından biri oldular.” Tespitiyle düşünce ve edebiyat burcunda Edebiyat ve Mavera’nın bayraklarının nazlı nazlı dalgalanmasını sebebini ortaya koyan Bülent Gündoğan “Mazinin yapan, onaran ve vadeden ruhundan haberdar olmaları ve vehimden uzak durma çabaları onları, ahlâksızlığın ve bir hastalıklı fitnenin kurbanı olmaktan kurtardı. Silah yerine kalem, kavga yeri-ne irfanı sahiplendi onlar. Bugün başarmış olmanın mutluluğuyla birer birer baki âleme göçerlerken bize düşen sadece alkışlamak mı?” diyerek onlara vefa borcumuzu ödememiz gerektiğini vurgulayarak bunun zamanının geldiğini ve geçmekte olduğunu hatırlatarak onları yâd etmenin “Şimdi, Değilse Ne Zaman?” diye sormadan edemiyor.
Şair-yazar Mehmet Akif İnan’a dair birçok önemli bilgiyi yazısında yer veren Murat Soyak, ayrıca Şairin Çağrısını da dile getiriyor. Mehmet Baş da Diriliş ve Sezai Karakoç başlıklı yazısında Diriliş dergisinin ve üstat Sezai Karakoç’un misyonu üzerinde duruyor. Nuray Alper Hanımefendi Şiirin Zarifoğlu başlıklı yazısında Zarifoğlu’nun şiir dünyasını ele alıyor. Edebiyat İklimimizde Esen Zarif Bir Rûzigâr başlıklı yazıyı ise İbrahim Şahin bizlere sunuyor. Kibar Ayardın ise Sükûtun Aksiyon Hâlindeki Çığlığı Nuri Pakdil başlıklı yazısında bizi Pakdil Usta’nın “klas duruş”una çağırıyor. Mustafa Uçurum ise Ölümünü Cebinde Taşıyan Şair; Alaeddin Özdenören diyerek Özdenören’in şiir dünyasını bize tanıtıyor. Rasim Özdenören’in ‘Bitişi Olmayan Şiir’inde Mavera Kokusu yazısında ise Hatice Eğilmez Kaya, Mavera’nın ruh iklimiyle buluşturuyor bizi.
Hüseyin Say da İnsanlığın Öldüğünün Resmi Olarak “Şehrin Ölümü” yazısında Erdem Bayazıt’ın Şehrin Ölümü şiirini tahlil ediyor; şehrin ölümünün aslında insanlığın ölümüyle eşdeğer olduğunu söylüyor. Son Misafir Rasim Özdenören yazısında ise Muhsin İlyas Subaşı Özdenören’in eserlerinden hareketle onun düşünüş ve duyuş biçimi üzerinde duruyor. Bu sayının dikkat çeken bir başka yazısı ise Hamdi Gülen imzasını taşıyor. Hamdi Gülen, Gül Yetiştiren Adam(Lar) ve Rasim Özdenören yazısında, Özdenören’in Gül Yetiştiren Adam adlı eserindeki soysal ve siyasal değişimlerin izdüşümlerini bizlere sunuyor.
Yedi Güzel Adam’a Dair başlıklı yazıda Mehmet Ayman, bize son dönem edebiyatımıza ışık olmuş Yedi Güzel Adama dair bilgiler veriyor. Celalettin Kurt ise Adanmış Bir Aşkın Seferindeyiz başlıklı şiirini Yedi Güzel Adam’a ithaf etmiş. Ruhu Amatör, Muhtevası Profesyonel Bir Dergi: Mavera yazısında ise M. Nihat Malkoç’un imzasını taşıyor.
Her zaman olduğu gibi, birbirinden güzel yazı ve şiirlerle dopdolu olan Berceste dergisiyle yapılan 150. seferle sanat ve edebiyata yolculuğuna çıktığınıza değecek. 
Üst