Bediüzzman Testi(Üstadımızı ne kadar biliyoruz)

gumus_Tesbih

Paylaşımcı
Katılım
8 Eki 2006
Mesajlar
382
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
45
Konum
van
Üstad Bediüzzaman’ın Tarihçe-i Hayat’ını okuduğum bu günlerde, bu eserden faydalanarak bir test hazırlamayı düşündüm. Bilgilerimizi tazelemeye vesile olur ümidindeyim.

cevaplayabiliyor muyuz?
cevapları gönderirseniz sevinirim..
Saygılarımla

Not: Soruların kaynağı Tarihçe-i Hayat’tır.

1-Bediüzzaman kaç yaşındayken ilim tahsili için hanesinden ayrılmıştır?

a-12
b-9
c-10
d-15
e-7

2-Küçük Said’in ilk olarak ilme iştiyak duyması kimin vesilesi ile gerçekleşti?

a-Annesi Nuriye Hanım
b-Babası Mirza Efendi
c-Hocası Seyyid Nur Muhammed
d-Şeyh Fethullah Efendi
e-Abisi molla Abdullah Efendi


3-Aşağıdakilerden hangisi Üstad’da küçüklükten beri görülen halet-i ruhiyelerden biri değildir?

a-İzzetine düşkünlük
b-Zekat ve sadaka kabul etmemek
c-Kimseye soru sormamak
d-Hodfuruşluk
e-İktisat

4-Molla Said üç aylık hakiki ve acip tahsilini nerede görmüştür?

a-Arvas b-Vastan c-Beytüşşebab d-Beyazıd e-Nurşin

5-Said-i Meşhur, 13- 14 yaşlarındayken hangi zatın türbesinde inzivaya çekildi?

a-Ahmed-i Hani
b-İdris-i Bitlisi
c-Abdurrahman-ı Taği
d-Sıbgatullah Arvasi
e-Molla Halil Siirdi

6-Said Nursi’ye Bediüzzaman lakabının kim vermiştir?(Mufassal Tarihçe-i Hayatttan)
a-Şeyh Emin Efendi
b-İstanbul Uleması
c-Alvar İmamı
d-Şeyh Celal hazretleri
e-Molla Fethullah Verkanisi

7-Üstad hakkında “zeka ve hıfzın ifrat derecede bir kimsede toplanması nadirdir” diyen hocası kimdir?

a-Şeyh Fehim Arvasi
b-Molla Fethullah Verkanisi
c-Şeyh Muhammed Küfrevi
d-Müderris Mehmed Emin Efendi
e-Molla Ali Suran

8-Bediüzzaman’ın Kamus-u Okyanus’u Bab-üs Sin’e kadar ezberlediği yer neresidir?
a-Tillo
b-Nurşin
cŞirvan
d-Urfa
e-Ohin

9-Üstad’ın, zulümden vazgeçmesi için nasihat etmek üzere yanına gittiği zat kimdir?
a-Mustafa Paşa
b-Şeker Ağa
c-Van Valisi Tahir Paşa
d-Fettah Bey
e-Kör Hüseyin Paşa

10Üstad’ın bir teberrük olarak en son dersini aldığı zat kimdir?

a-Sıbgatullah Arvasi
b-Şeyh Muhammed Ziyaüddin
c-Şeyh Muhammed Küfrevi
d-Şeyh Alaaddin-i Nurşini
e-Şeyh Fehim Arvasi

11-Üstad’ın Van’da konağında kaldığı ve çok hürmet gördüğü zat kimdir?

a-ÖMER Paşa
b-Cevdet Paşa
c-Tahir Paşa
d-Tahsin Paşa
e-Halil Paşa

12-Üstad’ın Meşrutiyet sırasında arkadaşları ile kurduğu cemiyetin ismi nedir?

a-İttihad Ve Terakki Cemiyeti
b-İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti
c-Hilal-ı Ahmer Cemiyeti
d-Hürriyet ve İtilaf Cemiyeti
e-Cemiyet-i Etfal


13-Aşağıdakilerden hangisi Bediüzzaman’ın Meşrutiyet senelerinde, kurtuluş için önerdiği beş kapıdan biri değildir?

a-Kalplerin birleşmesi
b-Maarifin geliştirilmesi
c-Avrupa’ya teknik elemanların gönderilmesinin hızlandırılması
d-Çalışmanın teşviki
e-Sefahatin terki

14-Bediüzzaman hazretleri hangi padişah ile Kosova’ya gitmiş ve Şarkta bir üniversite açılmasını istemiştir?

a-Vahidüddin Han
b-Sultan Reşad
c Sultan Beşinci Murad Han
d-İkinci Abdülhamid Han
e-İkinci Abdülaziz Han


15-Birinci Dünya Savaşında, üstadın Ruslarla çarpışmak için kurduğu gönüllü alayının ismi nedir?

a-Kara Kalpaklılar
b-Kuvva-i İnzibatiye
c-Keçe Külahlılar
d-Hamidiyye Alayları
e-Müdafaa-i Vataniye Birlikleri


16-Aşağıdakilerden hangisi, üstadın Şam Hutbesinde zikrettiği içtimai hastalıklarımızdan biri değildir?

a-Ümitsizlik
b-Doğruluğun ölmesi
c-Şahsi menfaatlere himmetlerin teksifi
d-Ağır Vergiler
e-Çeşit çeşit olan istibdatlar

17-Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi Eski Said’den Yeni Said’e dönüşümde rol oynayan eserleri gösterir?

a-Fütuh-ul Gayb-Mektubat
b-Mesnevi- İhya
c-Hüccetullahil Baliga- Kimyayı Saadet
d-Marifetname- Şifa-yı Şerif
e-Tenbihül Gafilin-El Bidaye ven Nihaye


18-Bediüzzaman Rusya’da esarette hangi şehirde kaldı?

a-Petersburg b-Culfa c-Kosturma d-Kiev e-Astrahan

19-Üstad, esaret dönüşü hangi kuruma aza olarak tayin edildi?

a-Medresetül Kudat
b-Sahn-ı Seman medreseleri
c-İstanbul Dar-ül Fünunu
d-Medresetüz Zehra
e-Dar-ül Hikmet-il İslamiyye


20-Bediüzzaman’ın, İstanbul’da işgalci İngiliz yönetimi aleyhine kaleme aldığı eser hangisidir?

a-Hücumat-ı Sitte
b-Esille-i Sitte
c-Divan-ı Harbi Örfi
d-Sünahat- Tuluat-İşarat
e-Hutuvat-ı Sitte


21Mustafa Kemal Paşa, Üstad hakkında nasıl bir tavsifte bulunmuştur?

a-Kahraman Hoca
b-Nadire-i cihan
c-Seyda
d-Hocaefendi hazretleri
e-Üstad-ı mükerrem

22-Bediüzzaman’ın Burdur’a nefyinde kaleme aldığı eserin ismi nedir?

a-Nur Çeşmesi
b-Zülfikar
c-Nur Aleminin Bir Anahtarı
d-Nur’un İlk Kapısı
e-Küçük Sözler

23-Burdur Valisine; “Bediüzzaman’dan zarar gelmez, ilişmeyiniz, hürmet ediniz” diyen zat kimdir?

a-Refet Paşa b-Nureddin Paşa c-Kazım Karabekir d-Ali Fuat Paşa e-Fevzi Çakmak

24-“Zalimler için yaşasın Cehennem” sözü ne zaman söylenmiştir?

a-Miran Aşireti Reisi Mustafa Paşa ile görüştüğünde
b-Rus Kumandanı ile karşılaştığında
c-Divan-ı Harbi Örfide beraat sonrası
d-Afyon Hapsinde
e-Vefat etmeden önce..


25-Üstadın doğduğu, Medresetüz Zehra’nın temelini attığı ve vefat ettiği şehirlerin sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru yapılmıştır?

a-Van-Bitlis-Urfa
b-Bitlis-Tiflis-Van
c-Bitlis-Isparta-Urfa
d-Bitlis- Van- Urfa
e-Bitlis-İstanbul-Isparta
 
Üst