Bediüzzaman'a göre "Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin

Zeynep Özmen

Kevok_84
Katılım
7 Haz 2006
Mesajlar
3,306
Tepkime puanı
11
Puanları
0
Bediüzzaman'a göre "Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin"(Maide:51) nedemek ?

Bediüzzaman'a göre, Ehl-i Kitâb'ın kendileri ile değil, dini ile dost olmak yasaklanmıştır! Bediüzzaman Hazretleri, Kur’an'da men edilen “Yahudi ve hristiyanlarla dost olmayın (Maide, 5/51) ayet-i kerimesinin tefsirinde, “Delil, katiü'l-metin olduğu gibi katiü'd-delalet olmak gerektir,” diyerek, yahudiler ve hıristiyanlarla diyalog ve dostluk kurmanın yasak olduğuna dair delilin Kur’an’ın ayetleri gibi sağlam bir metne dayandırılmasına rağmen, kastedilen anlamın kesin olmadığını belirterek , Yahudi ve Hristiyanlarla dost olmaya men değil , tahrif olan yahudilik dini ile yine tahrif olan hristiyanlık dinine dost olmaya men olduğunu belirtmektedir.


Şayet bu Ayeti Kerimeyi böyle bir anlam verilmemiş olunursa, yine Bediüzzamanın “Ehl-i kitaptan bir haremin olsa elbette seveceksin!” ifadesinde dediği üzere, Ehl-i Kitab hanımları ile evlenmeye ruhsatı belirten (Maide .5/5 ) ayeti ile çelişeceğine vurgu yapmaktadır. Çünkü, hem dost edinmeyin hemde Hanımları ile evlenmenizde bir sakınca olmaz anlayışı, Kur’anın siyak ve sibak bütünlüğünü zedelemektedir. Tefsirin devamında, Asr-ı Sadet döneminde, İslamın yeni nuzülü ile meydana gelen yeni bir Din'in manevi bir inkılaba sebebiyet verdiğini, bundan dolayı Sahabeyi Kiram bütün kıstaslarını "Din" noktasından yapmaktalar ve bu noktadan muhabbet veya düşmanlık beslerlerdi . Buna istinaden , Asrı Saadet döneminde gayri müslimlere muhabbette bir nifak endişesi vardı . Ancak , günümüzde yaşanana inkılabat manevi değil bir nevi medeni ve dünyevi bir inkılabat olduğundan , kıstas olarak medeniyeti nazara almak esastır. Zaten , gayri müslimlerin çoğu da dinlerine bağlı olmadıklarından , onlarla dost olmak , hem medeniyet ve gelişmişlikleri noktasına hemde Dünyevi Barış ve Huzurun temini içindir. Bundan dolayı , Kur’andaki nehiy bunun kesinlikle kapsamamaktadır! (79)


Bediüzzaman Hazretleri , değişik ırklardan müteşekkil bir milletin saadet ve selametinin dostluktan geçtiğini belirterek, bunun ölçüsünü de; “Fakat mütezellilane (alçalarak) dost olmak değil, belki izzet-i milliyeyi muhafaza ederek, müsafaha elini uzatmaktır,” şeklinde koymaktadır.(80 ) "Hattâ değil Müslümanlarla, belki dindar Hıristiyanlarla dahi dost olup adâveti bırakmaya çalışıyorum"(81) demektedir. İnkar-ı Uluhiyete karşı , Amerika gibi dine önem veren devletlerle Diyaloğun olması gerektiğine işaret eden Bediüzzaman , bu ülkelerle İslam Kimliğimizi öne çıkararak Hakiki dostlukların sağlanabileceğine vurgu yapmıştır. (82) ( O dönemki Nüfüs oranlarına göre ) 800 milyonluk Hıristiyan Aleminin , 400 milyonluk Müslüman Aleminin Sulh ve selametine şiddetle ihtiyacı olduğunu ve bu vesile ile diğer dinlerinde bu Milletin dostluğunu kazanacağını bildirmiştir. (83)


Eskiden Hıristiyan devletlerinin ittihad-ı İslâma taraftar olmadıklarını, fakat şimdi komünistlik ve anarşistlik çıktığı için, hem Amerika, hem Avrupa devletleri Kur’ân’a ve ittihad-ı İslâma taraftar olmaya mecburdurlar, demiştir. (84)


İslam dininin , Hakiki Hıristiyanlıkla bir sorunun olmadığını , belki günümüz Hıristiyanlığı ile başta tevhid noktasında bir sorunun olduğunu , yani İslamiyette sebebler nazara alınmadığından , enaniyetlerin izalesinin kolay olduğunu , halbuki hırsitiyanlıkta vasıtalara kutsiyet atfedildiğinden , Allah ile kul arasında giren vasıtalara bir nevi enaniyet verildiğini , bunun neticesinde hıristiyanlar içinde birçok Reisicumhurun enaniyetini bırakmak zorunda kalmadıklarından , aynı zamanda dindar olabildiğini (Amerikan Cumhurbaşkanı Wilson ile İngiliz Cumhurbaşkanı vekili Lloyd George gibilerin dindar papaz olmaları gibi), halbuki Hakiki bir müminin enaniyeti terk etmesi gerektiğinden, o makamlara gelip Dindarlığını muhafaza etmesinin müşkilatından da bahsetmiştir.(85)


Sonuç olarak, ehl-i kitapla “din” dostluğu değil, “güzel sıfat, faydalı sanat , teknoloji ve ahlak-ı hasene ” dostluğu, âyetin nehyinin şümulüne girmemektedir. Elbette bir ehl-i kitabın dinine muhabbet duymak, imanın zaafiyetini gösterir. Ama onların meselâ “doğruluk , dürüstlük, emanete sadakat ” gibi sıfatlarına sevgi beslenebilir, teknolojileri hoş karşılanabilir, işbirliğine gidilerek istifade edilebilir. Bunlar, Kur’ân'ın kastettiği “dostluk” kavramının içine girmemektedir.79 Münazarat, Sayfa 71
80 Münazarat, sy.66-67
81 Barla Lahikası, Sayfa 10
82 Emirdağ Lahikası-II, ss. 423-424
83 Emirdağ Lahikası, Sayfa 438
84 Emirdağ Lahikası, Sayfa 297
85 Mektûbat, ss. 422-423
 
M

Murat Sâki

Guest
üstad bu konuyu çok güzel bir dille anlatıyor ve an sonundada sonucu belirtilmiş.
 

melde

helina_roje
Katılım
7 Haz 2006
Mesajlar
2,238
Tepkime puanı
24
Puanları
0
Konum
Ankara
urfalı müslüman kadın konusunuda burda bir nebze cevap var
 

drone

Üye
Katılım
7 Eki 2006
Mesajlar
170
Tepkime puanı
0
Puanları
0
.......O zatın üçüncü vazifesi, hilâfet-i İslâmiyeyi ittihad-ı İslâma bina ederek, İsevî ruhanîleriyle ittifak edip din-i İslâma hizmet etmektir. Bu vazife, pek büyük bir saltanat ve kuvvet ve milyonlar fedakârlarla tatbik edilebilir. Birinci vazife, o iki vazifeden üç-dört derece daha ziyade kıymettardır. Fakat o ikinci, üçüncü vazifeler pek parlak ve çok geniş bir dairede ve şaşaalı bir tarzda olduğundan, umumun ve avâmın nazarında daha ehemmiyetli görünüyorlar. İşte o has Nurcular ve bir kısmı evliya olan o kardeşlerimizin tâbire ve tevile muhtaç fikirlerini ortaya atmak, ehl-i dünyayı ve ehl-i siyaseti telâşe verir ve vermiş; hücumlarına vesile olur. Çünkü, birinci vazifenin hakikatini ve kıymetini göremiyorlar; öteki cihetlere hamlederler.
(SİKKE...
 

hacker_13

Üye
Katılım
24 Eki 2006
Mesajlar
6
Tepkime puanı
0
Puanları
0
:clap2:
HTML:
[SIZE="7"][FONT="Arial"][FONT="Fixedsys"][FONT="Arial"][/FONT][/FONT][/FONT][/SIZE]
[BİSMİLLAH HER HAYRIN BAŞIDIR. BİZ DAHİ BAŞTA ONUNLA BAŞLARIZ.BİL EY NEFSİM ŞU MÜBAREK KELİME İSLAM NİŞANI OLDUĞU GİBİ BÜTÜN MEVCUDATIN LİSANI HALİYLE VİRDİ ZEBANIDIR.BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ(GENÇLİK REHBERİ)
 

islamveinsan

Doçent
Katılım
28 Eyl 2006
Mesajlar
1,360
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Konum
Suvas
S.a

Bugün Kur'an ayetlerini; heva ve hevesleri karışınca, cahil cesur olur nevinden yorumlayan tevil edenler az değil...
Kur'an ı anlamak için önce Hz Muhammed sas in anlamak gerekir. Bütün ayetlerin nüzul sebeplerini bilmek gerekir.

Üstad ı anlamak içinde rahlei tedrisinden geçenlere kulak vermek gerekir.
Bugün yazıcılardan tutun yeniasya oradan tutun f.gülen cemaatine oradan aczimendicilere kadar okuyan ve anladığını sanan yada anlayan 10 kadar farklı cemaat var...

Üstadı anlamak için; yazdığından ne murad ettigini bilmek gerekir...
Diyalog un mimarı olarak sunulan üstad mı ?
Kafir i ve küfrü hoş gören üstad mı ?
Rus çarına, İslam Alimi kafir in önünde ayağa kalkmaz diyen üstad mı ?
Anglikan kilisesinin sualine, cevap vermekten haya eden, tükürmek gerek diyen üstad mı ?

Allah sana Rahmet etsin üstadım...

Biliyorum gelseydin; önce "nurculardan" başlardın, ... ... ... ...

Selametle...
 

"haTTat"

Paylaşımcı
Katılım
18 Tem 2006
Mesajlar
356
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Konum
Konya-Ankara
Hani Allah, kendilerine kitap verilenlerden, "Onu (Kitabı) mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz" diye sağlam söz almıştı. Fakat onlar verdikleri sözü, arkalarına atıp onu az bir karşılığa değiştiler. Yaptıkları bu alış veriş ne kadar kötüdür.(Âl-i imran 187)
 

islamveinsan

Doçent
Katılım
28 Eyl 2006
Mesajlar
1,360
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Konum
Suvas
S.a

Yanlış anlaşılıyor, biz tebliğ e değil diyalog a karşıyız...
Galiba iletişimde bi sorun var, siz onları ehli necat görüyor ve dinlerini kabul ediyorsunuz. Biz buna karşıyız, tebliğ etmeye anlatmaya değil...

Neydi o; aşkın gözü körmüydü ?
Selametle...
 

"haTTat"

Paylaşımcı
Katılım
18 Tem 2006
Mesajlar
356
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Konum
Konya-Ankara
S.a

Yanlış anlaşılıyor, biz tebliğ e değil diyalog a karşıyız...
Galiba iletişimde bi sorun var, siz onları ehli necat görüyor ve dinlerini kabul ediyorsunuz. Biz buna karşıyız, tebliğ etmeye anlatmaya değil...

Neydi o; aşkın gözü körmüydü ?
Selametle...

Yazdıklarınız bana mı acaba? Evet bir problem oldu galiba iletişimde. Eğer beni kastediyorsanız ayeti yazış amacım farklıydı. Zira Tevrat ve İncil'in tahrif edilmiş olduklarını biliyoruz. Ayette bunun sebebi izah ediliyor. Az bir bedel karşılığında...
Vesselam..
 

Sofuoglu

Ordinaryus
Katılım
29 Tem 2006
Mesajlar
4,599
Tepkime puanı
249
Puanları
63
Web sitesi
www.vuslatkervani.com
Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz; hıristiyan ve yahudi olan birçok ülke ve memleket liderlerini İslâm’a dâvet etmiş ve onlara elçiler göndermiştir.

Bizans imparatoru Herakliyüs’a gönderdiği mektup ne kadar arza şâyandır.

“Allah’ın kulu ve elçisi Muhammed’den Rum’un büyüğü Herakl’e. Doğru yolda gidene selâm olsun. Bunu böylece bilesin. Sonra ben seni İslâm’a dâvet ediyorum. İslâm’a gir ki, selâmette kalasın. Allah da (hem İsâ’ya, hem Muhammed’e iman ettiğin için) sana ecrini iki kat versin. Eğer kabul etmezsen, bütün halkın vebali senin boynundadır.”
Şu Âyet-i kerime’yi de mektubuna ilâve etmişti:

“Ey ehl-i kitap! Sizinle bizim aramızda eşit bir kelimeye geliniz. Allah’tan başkasına tapmayalım. O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah’ı bırakıp da kiminiz kiminizi ilâhlaştırmasın.” (Âl-i imran: 64)


İran hükümdarına gönderilen mektup ise şöyledir:

“Allah’ın Resûlü Muhammed’den İran’ın ulusu Kisrâ’ya.

Doğru yolda gidenlere, Allah’a ve Peygamber’ine iman edenlere, Allah’tan başka ilâh olmadığına, Muhammed’in de Allah’ın kulu ve elçisi bulunduğuna şehadet edenlere selâm olsun. Seni Allah’ın dinine dâvet ederim. Hayatta olanları korkutarak menetmek için bütün insanlara gönderilen Allah’ın peygamberiyim. Ey Kisrâ! Müslüman ol ki kurtuluş ve saadeti bulasın. Eğer kabul etmezsen, mecûsi kavminin günahı hep senin boynuna olsun.” buyurmuştu.


Habeş hükümdarına gönderilen mektup:

“Allah’ın elçisi Muhammed’den Habeş meliki Necâşi’ye.

Allah’a hamdederim. O’ndan başka hakiki ma’bud yoktur. Ben şehadet ederim ki Meryem’in oğlu İsâ, Allah’ın rûhu ve kelimesidir. Seni ve maiyyetini İslâm’a dâvet ediyorum. Allah birdir, şeriki yoktur. Allah’tan gelen şeylere inanınız. Ben Allah’ın elçisiyim. Size tebliğ ettim ve nasihat eyledim, nasihatimi kabul ediniz. Hidayete tâbi olanlara selâm olsun.”


Buna benzer birçok memlekete dâvet mektupları gönderen Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz onları İslâm’a, Allah’a ve Resulullah’a dâvet etti. Ölçü ve örnek Resulullah Aleyhisselâm’dır.

simdikilerle efendimiz(s.a.v)in tebligi arasindaki fark ortada

diyalogcularla ilgili taktiride sizlere birakiyorum

selametle
 

nur_Sahra

Asistan
Katılım
26 Eki 2006
Mesajlar
552
Tepkime puanı
0
Puanları
0
dost farkli bir kavram diyalogda kimsenin kimseyle dost oldugu yok merak etmeyin...!! hersey saygi cercevesi icinde yapiliyor..
 

Sofuoglu

Ordinaryus
Katılım
29 Tem 2006
Mesajlar
4,599
Tepkime puanı
249
Puanları
63
Web sitesi
www.vuslatkervani.com
dost farkli bir kavram diyalogda kimsenin kimseyle dost oldugu yok merak etmeyin...!! hersey saygi cercevesi icinde yapiliyor..

saygi duymakmi,isde bizde bunu soylemeye calisiyoruz,
hay Allah razi olsun sizden,bak boyle guzelce niyetlerinizi soyleyin,taktir ettim simdi sizi..

siz saygi duyun bakalim kafire,el pence divane olun,
suphesiz Allah(c.c) kime saygi duyulacagini belirtmis,

bizde bunlari belirtmeye calisiyoruz,kafire saygi dahi duyulmaz diyoruz,onlar cikmis senin yaradanini hice saymis,inkar etmis kufretmis,sonrada cikip o kafirlere ben saygi duyacagim,oldumu simdi?
ama isde anlatamiyoruz,biz bunu soyleyince iftira ,camur ,fitne cikartmak diyorlar,sizde teyit ettiniz artik ne diyelim gayri..............!!!;)
boyle acik sozlu oldugunuz icin sizi tebrik ediyorum
selametle
 

nur_Sahra

Asistan
Katılım
26 Eki 2006
Mesajlar
552
Tepkime puanı
0
Puanları
0
yeni dogmus bi bebek gunahsiz ve aile icinde hristiyan olarak büyüyo aynen bizlerin müslüman oldugu gibi bu insanlara bu kadar kati bakmak saygi dahi duymamak hos degil!!! hristiyanlara öncelikle ALLAH yarattigi icin saygi duyuluyor bunun icin hakikat anlatiliyor... saygi duymaktaki gaye baska ne olabilirki? "yaradilana saygi duy yaradandan ötürü"
 

Sofuoglu

Ordinaryus
Katılım
29 Tem 2006
Mesajlar
4,599
Tepkime puanı
249
Puanları
63
Web sitesi
www.vuslatkervani.com
yeni dogmus bi bebek gunahsiz ve aile icinde hristiyan olarak büyüyo aynen bizlerin müslüman oldugu gibi bu insanlara bu kadar kati bakmak saygi dahi duymamak hos degil!!! hristiyanlara öncelikle ALLAH yarattigi icin saygi duyuluyor bunun icin hakikat anlatiliyor... saygi duymaktaki gaye baska ne olabilirki? "yaradilana saygi duy yaradandan ötürü"

saygi duyulmaz derken gitde bogazina saril hristiyanlarin hepsini katlet,
onlari gordugun yerde tekme tokatla kavgaya gir mahiyetinde demiyorum,

insana insan oldugu icin saygi duymak farkli,
onlarin karsisinda el pence divane olmak farkli


umarim ne dedigimi anlamissinizdir..

selametle
 

nur_Sahra

Asistan
Katılım
26 Eki 2006
Mesajlar
552
Tepkime puanı
0
Puanları
0
el pence divane olmak :) bilmedikleriniz hakkinda yorum yapmayin emin oldugunuz zaman yorum yapin lutfen....
 

Sofuoglu

Ordinaryus
Katılım
29 Tem 2006
Mesajlar
4,599
Tepkime puanı
249
Puanları
63
Web sitesi
www.vuslatkervani.com
el pence divane olmak :) bilmedikleriniz hakkinda yorum yapmayin emin oldugunuz zaman yorum yapin lutfen....

bilmediklerimiz hakkinda yorum yapmayalimmi?,daha bilmediklerimizdemi var demek,vay be........
el pence durulduguna dair resimde mevcut elimizde, simdi buraya eklettirme bana....
ama niyeti nedir onu bilemeyiz tabi,biz zahire bakariz kardesim,ve ona gore yorum yapariz........

neyse daha fazla uzatmaya gerek yok,simdi zorbey kardesi,sidar kardesi kizdirmayalim;) :)

selametle
 

Bedrin_Aslanı

Profesör
Katılım
20 Haz 2006
Mesajlar
1,792
Tepkime puanı
3
Puanları
0
yeni dogmus bi bebek gunahsiz ve aile icinde hristiyan olarak büyüyo aynen bizlerin müslüman oldugu gibi bu insanlara bu kadar kati bakmak saygi dahi duymamak hos degil!!! hristiyanlara öncelikle ALLAH yarattigi icin saygi duyuluyor bunun icin hakikat anlatiliyor... saygi duymaktaki gaye baska ne olabilirki? "yaradilana saygi duy yaradandan ötürü"

Tabi canım buluğa ermemiş hristiyanlarla diyalog yapılıyor zaten onlara saygı duyuluyor.
 

vuslatgeceleri

Asistan
Katılım
13 Eyl 2006
Mesajlar
438
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Web sitesi
vuslatgeceleri.spaces.live.com
Bir de hıristiyanlar cennete giremezler gibi yanlış bir kavram var.Bu kasıt edilen günümüz isevileri ise amenna buna bişey diyemem çünki son din islam ve son peygamber Hz.Muhammed Mustafa(sav) bunu kalben tasdik etmedikçe kimse cenneti ummasın.ama islamiyetten önce gönderilen din ve bu dinin peygamberine tabii olmuş insanların da Allah(cc) a olan iman ve sadakatleri onları bu zamanın müminlewri gibi cennete sokacaktır.Ne var ki onlar zamanında hak din kendilerine gönderilen din ve peygamberdi.Ne zaman ki insanoğlu islamiyetle ve onun peygamberi Efendimiz(as) la müjdelendi bütün geçmiş inançların hükmü son buldu.Bu saatten sonra başka din ve inançlara mensup hiç kimse cenneti haketmeyecektir Cenab-ı Hak bizleri layık olduğumuz yolda ayaklarımızı sabit kılsın ve Hak din ve onun peygamberinin yolundan ayırmasın selam ve dua ile ...
 

Bedrin_Aslanı

Profesör
Katılım
20 Haz 2006
Mesajlar
1,792
Tepkime puanı
3
Puanları
0
ameller niyetlere göre degerlendirilir...

Bunada dikkat etmek gerekiyor. Bunun arkasına saklanıp neler yapılıyor. Ameller niyetlere göre diyip su niyetine içki içenlerde var.

Selametle...

Bir de hıristiyanlar cennete giremezler gibi yanlış bir kavram var.Bu kasıt edilen günümüz isevileri ise amenna buna bişey diyemem çünki son din islam ve son peygamber Hz.Muhammed Mustafa(sav) bunu kalben tasdik etmedikçe kimse cenneti ummasın.ama islamiyetten önce gönderilen din ve bu dinin peygamberine tabii olmuş insanların da Allah(cc) a olan iman ve sadakatleri onları bu zamanın müminlewri gibi cennete sokacaktır.Ne var ki onlar zamanında hak din kendilerine gönderilen din ve peygamberdi.Ne zaman ki insanoğlu islamiyetle ve onun peygamberi Efendimiz(as) la müjdelendi bütün geçmiş inançların hükmü son buldu.Bu saatten sonra başka din ve inançlara mensup hiç kimse cenneti haketmeyecektir Cenab-ı Hak bizleri layık olduğumuz yolda ayaklarımızı sabit kılsın ve Hak din ve onun peygamberinin yolundan ayırmasın selam ve dua ile ...

Tabi kardeş bunu kimler söylüyor merak ettim. İnsanın bunu anlamaması için baya bir cahil olması gerekiyor...
 
Üst