Bayramlar ver yâ Rab!

KeRvAnCaN

Üye
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
90
Tepkime puanı
8
Puanları
0
Yaş
43
Konum
Gaziantep
Web sitesi
forum.rayihalar.com
attachment.php


Allah’ım!
Bizi en hayırlı kullarınla haşret. Kulaklarımız, gözlerimiz ve kuvvetimizle bize hayat vereceğin şeyler almamızı ihsan et.
Bu kazanacağımız hayırlı şeyleri arkamızdan bize varis kıl. Bize zulmedenlerden intikamımızı al.
Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et.
Günahlarımızı affet. Bela ve musibetlerimizi defet. Hastalarımıza şifa ver. Gönüllerimizi nurlandır.İhtiyaçlarımızı yerine getir.
Ecdat ve evlatlarımıza merhamet et. Allah’ım, şu geçici dünyayı en büyük kaygımız ve ilmimizin son hedefi kılma.
Bize dînî ve dünyevî musibetler verme. Günahlarımız yüzünden bize merhamet etmeyecekleri bize musallat etme. Bize rızık ver.
“Ey zayıfların yardımcısı,
Ey fakirlerin hazinesi,
Ey gariplerin sahibi,
Ey dostların yardımcısı,
Ey düşmanların kahredicisi,
Ey gökleri yükselten,
Ey belaları kaldıran,
Ey dostların can yoldaşı,
Ey takvâ sahiplerinin sevgilisi,
Ey zenginlerin ma’budu”
Âlem-i İslâm’a bir ferec ver, bir saadet ver, bir necat ver!

“Allah’ım Sen Melik, Hayy, Kayyum, Hak ve Mübînsin.
Senden başka ilâh yoktur. Sen benim Rabbimsin. Beni Sen yarattın. Ben Senin kulunum.
Allah’ım Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz.
Bütün hamd ve senâ, minnet ve şükür Allah’a mahsustur.


Ey Allah’ım, ey Rabbimiz!
Bizi Cehennem ateşinden halas eyle, muhafaza et, necat ver.
Allah’ım bize afiyet ver, bizi affet, bizi iyilerle birlikte pâk ve temiz diyarın olan Cennete koy.
Bunu sadece affınla yap, ey kullarını azaptan koruyan Mücîr!
Fazl ve kereminle olsun, ey bütün günahları bağışlayan Gafûr!
Ben, şu kıymetli ve şerefli isimlerinin, şu yüce ve latif sıfatlarının hakkı için istiyor ve yalvarıyorum ki,
Efendimiz Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’a onun yaptığı iyilikler sayısınca salât ve selam eyle!


Allah’ım bizi gazabınla öldürme, ibret verici azabınla helâk etme. Bundan önce bizi affet, ey merhametlilerin en merhametlisi!
Allah’ım bize ilmini öğret, isim ve sıfatlarının hakkında bize anlayış ver, bize yardımının zırhını kuşandır.
Allah’ım, bizi Sana şükreden, Seni zikreden, Sana doğru kaçan, Sana itaat eden, Sana tevâzuyla boyun eğen, Sana kusurunu bilerek yalvaran ve Sana tevbe eden kimseler eyle.
Allah’ım, tevbemizi kabul eyle, ruhumuzu yıka, temizle, sözlerimizi doğrult, göğsümüzdeki kinleri gider, kalplerimizden intikam, kin ve düşmanlığı temizle.”

BİZE ZULMEDENLERDEN İNTİKAMIMIZI AL YÂ RAB!

“Allah’ım ani kıtlıklardan ve bilinen yangınlardan Sana sığınırız.
Din düşmanlığından, gafletten, rahata düşkünlükten, hakkı kabul etmemekten ve helâk edici gizli felaketlerden Sana sığınırız.
Allah’ım, bize, Sana isyan sayılacak şeylerden ayıracak korkunu, Cennetine koyacak ve oraya ulaştıracak ibadetini, dünya ve âhiret musibetlerini hafifleştirecek kuvvetli imanı nasîb eyle.
Bizi en hayırlı kullarınla haşret. Kulaklarımız, gözlerimiz ve kuvvetimizle bize hayat vereceğin şeyler almamızı ihsan et. Bu kazanacağımız hayırlı şeyleri arkamızdan bize varis kıl. Bize zulmedenlerden intikamımızı al.
Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Günahlarımızı affet. Bela ve musibetlerimizi defet.
Hastalarımıza şifa ver. Gönüllerimizi nurlandır. İhtiyaçlarımızı yerine getir. Ecdat ve evlatlarımıza merhamet et.
Allah’ım, şu geçici dünyayı en büyük kaygımız ve ilmimizin son hedefi kılma. Bize dînî ve dünyevî musibetler verme. Günahlarımız yüzünden bize merhamet etmeyecekleri bize musallat etme. Bize rızık ver!
Allah’ım, yüzlerimizi Senden gelen bir hayâ duygusuyla, kalplerimizi Senden gelen bir sevinçle doldur.
Allah’ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fâni ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunun ise lütuf ve ikram eyle.
Allah’ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasîb eyle!”


Bütün günah ve hatalarımızı bağışla!

“Allah’ım ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşû duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemekten Sana sığınırım.
Ey herşeyin dizgini elinde, herşeyin anahtarı yanında olan!
Ey hiçbir şey yokken var olan!
Ey herşeyden sonra da varlığı devam eden!
Ey herşeyin üstünde varlığı zahir olan.
Ey herşeyden başka ve Bâtın olan!
Ey herşeyi emri altında bulunduran Allah’ım!
Ey dergâhına sığınanları koruyan Allah’ım. Beni şeytani arzulardan koru, beşeri kirlerden temizle, Peygamberin olan Hz. Muhammed’in (a.s.m.) candan sevgisini nasîb ederek, gaflet pasından, cehaletten gelen evhamlardan uzaklaştır.
Allah’ım!

Kederimi, üzüntümü ve şikayetimi sadece Sana arz ediyorum!

Allah’ım!

Tek delilim, muhtaç oluşum; hazırlığım elimin boş olması ve çaremin tükenmişliğidir. Allah’ım! Senin cömertlik deryalarından bir damla, benim bütün ihtiyaçlarımı karşılar. Senin af dalgalarından bie zerre bana yeter.
Bütün günah ve hatalarımızı bağışla!
Öyle ki, beni hesaba çekeceğin hiçbir şey kalmasın. Şüphesiz Senin herşeye gücün yeter.”

MÜ’MİNLERE ZAFER İHSAN EYLE YÂ RAB!

“Ey zayıfların yardımcısı,
Ey fakirlerin hazinesi,
Ey gariplerin sahibi,
Ey dostların yardımcısı,
Ey düşmanların kahredicisi,
Ey gökleri yükselten,
Ey belaları kaldıran,
Ey dostların can yoldaşı,
Ey takvâ sahiplerinin sevgilisi,
Ey zenginlerin Ma’budu”
Âlem-i İslâm’a bir ferec ver, bir saadet ver, bir necat ver!
Nusretini, inayetini arzuluyoruz Yâ Rab!
Bizlere yardım et. Dayanma gücü ver. Bizlere sabır ve sebat edecek güç ve kuvvet ver!
Zalimlerden intikamını al!
Mazlumlara merhametinle yardım et Yâ Rab!
Filislistin’de ve Çeçenistan’da zulme uğrayan, Allah yolunda canlarını seve seve feda eden mücahid kardeşlerimize başta olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun bütün müslüman mücahidlere sabır, sebat ve zafer ihsan eyle Yâ Rab!
Bilhassa Keşmir’deki kardeşlerimiz olmak üzere tüm musibetzede kardeşlerimize sabırlar ihsan eyle yâ Rab!

Semamızdaki kara bulutları kaldır Yâ Rab!

Bize musallat olan zalimlerin zulümlerini yüzlerine çarp Yâ Rab!
Ayaklarını birbirine dolaştır, onları kahr-u perişan et Yâ Rab!
Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin Yâ Rab!
“Biz ancak Sana ibadet eder ve ancak Senden yardım isteriz!”
Bize rahmetinle, merhametinle, fazlınla kereminle muamele et Yâ Rab!
Dualarımızı kabul buyur!
Yâ Rabbi!
Bize ve neslimize Nûr’unla hayat ver!
Yâ Rabbi!
Bizi ve neslimizi Nûr’unla yaşat!
Ve o Nûr’unla huzuruna al!
Yâ Rabbi!
Bizi ve neslimizi bize ihsanın olan Nûr’unla haşret!
Lutfet! Kerem kıl!
Hatalarımızı ve seyyiâtlarımızı mağfiret eyle!
Ve bizi, başında Habîb-i Zîşân’ın olan Hazret-i Muhammed Sallallâhu Aleyhi ve Selem Efendimiz’in Fırka-i Nâciye-i Kâmile’sine ilhâk eyle!

Mübarek günlerin hürmetine, Habibin başta olmak üzere elçilerin hürmetine, mübarek zatlar hürmetine kabul buyur Yâ Rab!
Şu an, Kâbe-i Muazzama’da ve Mescid-i Nebevî’de Sana dua eden, Sana yalvaran, Senden af ve mağfiret, inayet ve nusret isteyen mübarek ve muhterem zatların dualarını da kabul et Yâ Rab!


Allah’ım, kalplerin tabîb ve ilacı, bedenlerin afiyet ve şifâsı, gözlerin nûru ve ışığı olan Efendimiz Muhammed’e, onun âl ve ashâbına, salât ve selâm eyle!
Âlemlerin Rabbi olan Allah’ a hamd olsun. Salât ve selâm Peygamberimiz Muhammed’e, onun bütün âl ve ashâbına olsun!
Âmin. Âmin. Binlerle âmin.
 

arifan yolcusu

Profesör
Katılım
9 Ağu 2010
Mesajlar
1,303
Tepkime puanı
79
Puanları
0
Yaş
41
Konum
Dergah-ı Mualla
bize zulmedenlere karşı bizi intikamına mamur eyle...
birliğimizi bozmak isteyenlere aman verme...
yüreğimize inşirah,ayaklarımıza istikamet nasib eyle...
 

MECZUP

Profesör
Katılım
5 Ağu 2010
Mesajlar
887
Tepkime puanı
178
Puanları
0
Konum
Bî mekân..
Amiin ... Amiin ... Amiin

Yüreğinize sağlık çok güzel bir dua Rabbim tüm ihvanlarımızın yardımcısı olsun vesselam...
 
Üst