Bayram Ali Hocamızın Ders Notları

Bedrin_Aslanı

Profesör
Katılım
20 Haz 2006
Mesajlar
1,792
Tepkime puanı
3
Puanları
0
Cennet-mekan Hocamızın talebesi olmakla şereflendiğim o mübarek derslerinden bazı notlar ;

__ Önce gönül gitti sonra Din gitti..

__ Gönül gitti Osmanlı bitti..

__ ALLAH'ın seçtiği bir kul olmayan gelip oturmaz bunun başına ;( Mektubat-ı Rabbani ) bunun içinde ki ilimler var ya ? insanda hiç bir derd, sıkıntı ve keder komaz..

__ Dün bir kitab vardı aradım aradım bulamadım sabaha karşı rüyamda dediler ki ; " şuraya baktın mı? aradığın ordadır.." keramet ehli değiliz ama bazen öyle denk geliyor..))

__ Meşayıhın ruhaniyetine sığınarak söylüyorum ; ALLAH'ı tasavvur vardır, ALLAH tasavvur edilir ama bu ; tasavvursuzluğu tasavvurdur..( idraksizliği idrak gibi..)

__ Bizim gavurların iman etmesi için evvela batının iman etmesi lazım.. ( çünki onlara göre ne varsa batıda var ille batı..)

__ O mantık ve felsefe kitaplarını okuduğun kadar divan da oku, divan da oku, divan da oku..

__ Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ı tanıtan; en iyi bildiren İhlas suresidir..

__ Rabıtaya şirk diyenin kendisi şirktedir, müşriktir..

__ Mealle amel eden zındıktır..

__ Fuzuli'nin " Su Kasidesi " vardır, eğer imkanım olsa tüm talebelere ezberlettirirdim onu..Peygamber AS. öyle anlatılır..

__ " Ben bunu ne zaman okuyacam ?" diye kitap almak kafası kafa değil..ona sahip olmak şerefi yeter..sen kitap al ve ona şöyle bir bak, sen okumasanda o şeyin sende olduğu nimet yeter..

__ Tasavvuf var ya? İmam-ı Suyuti'nin dediği gibi herkese farz-ı ayndır..

__ Molla İlahi Hz. vardı cuma hutbesine çıkmadan evvel tam minbere kalkacağı sırada bi " Ya ALLAH " derdi, bütün millet strese girerdi..İşte ALLAH korkusuyla titreyenlerin " ALLAH " demesi böyle olur..

__ Hoca adam vakıf malı gibidir, gidişi vardır dönüşü yoktur hocanın..son derece vasıflı, donanımlı ve bu şekilde namluya girmiş mermi gibi olacak hoca..
Bayram Ali Hocamızın Ders Notlarıdır. İtibar Haberin forumundan alınmıştır
 

Bedrin_Aslanı

Profesör
Katılım
20 Haz 2006
Mesajlar
1,792
Tepkime puanı
3
Puanları
0
Ce: Bayram Ali Hocamızın Ders Notları

Bayram Ali Hoca Rh.a ders notları (2)

__ Benim halamı Resulullah SAV. tedavi etmişti..Halamın boğazında kanser vardı..Resulullah AS. ona bir kaç kerre gözükmüş ve şöyle şöyle yap şunu şunu oku buyurmuştu..( bu bahiste Li iilafi suresi geçmişti/hatırımda kalan..) ve sonra ALLAH'ın izniyle iyileşmişti halam..amma halam öyle bir kadındı ki Resulullah SAV. sözü geçtiği yerde hemen ağlar kendini tutamazdı..yüreği çok yanık bir insandı..

__ İlimlerden maksat Kur'an'ı anlamaktır..fizik, kimya, matematik vs. Kur'an'ı anlamaya katkı cihetinden okunacak..ALLAH güneşten, aydan bahsediyor nedir bunlar ? tanımalıyım ben.. ki astronomi ve pozitif ilimlerle alakalı bir çok ayetler var..

__ Cenab-ı Hakk esma-i hüsna'da gizlidir..müstakil olarak bi esma dersi okunmalıdır..esma-i hüsna'yı kuyu kazar gibi okumak gerekiyor..bütün şifre, esrar-ı kainat esma-i hüsna'da gizlidir..İmam-ı Rabbani Hz. Ks.samedani. ; " Bütün isimleri bildikte müsemmayı bilemedik .." buyuruyor..

__ Dünyanın en zor ve mühim işi bir insanı anlamaktır..meramını, ne ifade ettiğini sezmektir..Dünyada en büyük lezzet ise düşmanımdan intikam almaktır..

__ Kanserli bir kadın vardı acı yiye yiye kanseri yendi..acı ile kanser biribirine zıttır..hatta bununla ilgili bir kitab-ı kadimimiz de var onda ki bir babta anlatıyor..mesela sarımsak insülin deposudur..yalnız şu var; bitkisel ilaçlarla tedavi biraz uzun sürer, sabır gerek..

__ Her hafta 150 gr. cevizle beyin mükemmel olur..cevizde gümüş iyon vardır..zaten bakın cevize beyin kıvrımları gibi bir şekilde yaratılmıştır..ülkemize ödül için gelen prof.gazi yaşargil'de ( ünlü beyin cerrahı ) cevizi bilhassa tavsiye etmişti..

__ Karl Marx'ın kitabı das kapital'i Lenin 1000 defa okumuş..şu dava disiplini ve şu sadakate bak ! biz Kur'an-ı Kerim'i kaç defa hatmettik acaba ?!

__ Şeyhulislam Mustafa Sabri Efendi K.Marx'ı, S.Froyd'u, deskartes'i, pascal'ı, darwin'i, aristo'yu vs..bilmek lazım diyor niçin? onları da oku tanı, ta ki ağzını burnunu kırasın..( cerh ve ta'dil için, ilzam için ve onları İslam'ın nuru potasında eritmek için oku..)

__ Osmanlı ilmiye sınıfından bir Kuyucaklı Atıf efendi vardı..güzelliğine, süsüne dikkat ederdi..sarığına, libasına, rengine, şekline titizlik gösteririmiş..kendisi bu yönüyle ulema arasında temeyyüz etmiştir..Estetik ; dikkat!!

__ Ahmed Davudoğlu Hocaefendiye Mektubat-ı Rabbani'nin tercümesi teklif edilmiş..şöyle bir bakmış " kardeşim bunun için kale yekulü yetmez hale yekulü gerek.." demiş..bunu söylemekle mübarek küçülmedi daha da büyüdü..
 

Bedrin_Aslanı

Profesör
Katılım
20 Haz 2006
Mesajlar
1,792
Tepkime puanı
3
Puanları
0
Ce: Bayram Ali Hocamızın Ders Notları

Bayram Ali Hoca Rh.a ders notları (3)

__ Dilsizlikten dinsizlik kokuyor, dilsizlikten dinsizlik kokusu geliyor..Bu bir nevi ALLAH'sızlıktır..imkan yerine olanak diyorlar..imkandan Muhammed Mustafa (SAV.) kokusu geliyor..bu çağrışımları unutturmak silmek istiyorlar..

__ Mutavvel oku erkek gibi oku..sonra ne imiş anla!..Efendi Hz.Ks. Hacı Ali Haydar Efendi Ks.Aziz'e ziyarete gittiği zaman hasta haliyle Ruhü'lBeyan ve Mutavvel kitablarını okurken bulurdu..ve buyururmuş ki ; " Oğlum Mahmud bizi bunlar ayakta tutuyor.."

__ Celaleyn ve hatta Nesefi'den tefsir olmaz..(yani) yetmeez! iş bununla bitmeez!..İşte burada ki gibi tafsil ve incelik lazım..; ( Tefsir-i Kebir / Fahrurrazi.İsra.suresi.90-91.ayet-i Kerime izahında geçmiştir..)

__ Mektubat-ı Rabbani'ye bakıyorsun Osmanlıcası Arapçasından daha ağırdır onu yazan (Müstakimzade Şeyh S. Saduddin Ef.) öyle yazmış, gereğini yapmış..

__ Ramazan El-Buti dermiş ki ; " Batı ile aramızda ki mütemayiz fark ; biz geçmişin asarına bakarız ( sıkça faydalanırız..) batı ise öyle bakmaz ben böyle diyorum der biter..

__ Bir tefsiri anlamak için elde bir Lisanu'lArabi (İbnü'lManzur) lazımdır ve yine sırf "Hazf" in manasını anlamak için El'Hazfu'lArabiyye lazımdır..

__ Elde ki muharref İncil ve Tevrat Kur'an-ı Kerim'in karakter ve felsefesiyle karşılaştırılamaz..ve Kur'an'ın tabaka tabaka manası vardır bu basit bir meal ve yorumla anlaşılamaz..

__ Dünyanın en zor lisanı çincedir keza japonca da öyle..adamlar lisanlarını değiştirmiyorlar, ecdad böyle yapmış diyorlar..

__ İmam-ı Şafii Hz. buyurmuş ki; " İnsan karısı ile cima lezzeti gibi ilim okurken lezzet almıyorsa ben ona ilim okumak demem.."

__ Biz burda İbn-i Haldun Mukaddime okuyoruz talebe de orda ööle yayılmış oturuyo..ağzına tükürürüm ben öyle talebenin !! hadi beni geç neyse e-İbn-i Haldun var burda önümüzde..( Edeb edeb! )

__ Tefsirde İbn-i Hacib ve İmam-ı Taberi ve emsali allamelerin babası ve beslendiği yer ; İmam-ı Mücahid'dir RA.

__ Bir insanın günde bi yarım sahife Belagat ve Meani okuması büyük bir iştir..Kur'an bunlarla anlaşılıyor..

__ Mevlana Hz.nin (manen) yetiştirdiği en büyük adamlardan biri Muhammed İkbal'dir..İkbal'in bütün eserlerini almışımdır..O M.İkbal dedi ki ; " Müslümanı gavur yapan adama molla derler..?! " eee nerde şimdi molla ? mollayı bulduk aşk yok aşk!.. ( ki Molla eskiden büyük alimlere verilen isimdi yada Büyük Kadı manasında idi..şimdi ise iş tersine döndü demek istiyor Hocamız Rh.a..)
 

Bedrin_Aslanı

Profesör
Katılım
20 Haz 2006
Mesajlar
1,792
Tepkime puanı
3
Puanları
0
Ce: Bayram Ali Hocamızın Ders Notları

Bayram Ali Hoca Rh.a ders notları (4)

__ Müstakil olarak bir Esma-i Hüsna dersi okunmalıdır mutlaka..bu hususta Fahrurrazi hz.in " Esma-i Hüsna " kitabı vardır onu okumalı ki gör sen o zaman burda ki ( Mektubat-ı R.) manaları..ayrıca " Vücudullahi Teala" Fahrurrazi hz.nin bu kitabı da okunmalıdır; ALLAH'ın varlığının ve birliğinin isbatı hakkında..

__ Bu zamanda bir baba bana gelip sorsa ; çocuğumu nereye vereyim? diye..ona derim ki ; "oğlunu cahil yetiştirmek istiyorsan gönder Kur'an kursuna.." tabi hoca bi şeyden çakmıyor, anlamıyor, bilmiyor..Kur'an kursunun ne kabahati var? ( adam yetiştirmek için önce yetişmiş adam olmamız lazım arkadaşlar Hocamız Rh.a'in sözü şamar gibi acıdır amma doğrudur AlimALLAH!!)

__ Hz.Mevlana bir " Vav" ı bir hafta anlattı durdu keza Sultan Veled hz. bir " Kad " üstünde bir hafta konuştu..Bu mübarek adamlar rüyamı gördü? canım bir harftir, şu bir harekedir neme lazım demekk ! yyooo..! Kur'an'da bir kıraat farklılığının ne manaya geldiğini bilmek, bunun üzerinde tevakkuf etmek lazımdır..İşte bu ; Namustur! İlmin namusu..!

__ Felsefenin " ALLAH belasını versin.!" diyorsun..yyoo olmadı bu laf..ikiye ayıralım bunu..eğer bununla İslam'a ve Kur'an'a hizmet ve fayda sağlanacaksa o parçasını al, o da lazım bana..

__ Eğer ALLAH bana izin verse ( gavura karşı..) bugünden başlarım işkenceye, bir yıl sonra ölecek şekilde gebertirim..! şunu her zaman söylüyorum; dünyada en büyük lezzet düşmanımdan intikam almaktır..bu katı kalblilik değildir, ALLAH düşmanlarına böyle..İmam-ı Rabbani Ks.samedani buyuruyor ki ; " Hiç bir amelime güvenmem ancak müstesna ALLAH'ın düşmanlarına düşmanlığım vardır..!!"
İTİBAR-HABERİN FORUMUNDAN ALINMIŞTIR.
 

Bedrin_Aslanı

Profesör
Katılım
20 Haz 2006
Mesajlar
1,792
Tepkime puanı
3
Puanları
0
Ce: Bayram Ali Hocamızın Ders Notları

Bayram Ali Hoca Rh.a ders notları (5)

__ Son yapılan tesbitlere göre belirtilmiş ki insan beyninin sonsuz bilgi kapasitesi vardır..ve mesela yirmi milyon ciltlik kitabları depolayabiliyor..

__ Bal arısı pek yakışıklı değildir amma bal yapar..eşek arısı vardır yakışıklıdır ama bal yapmaz, sırf sokar acıtır..sen bal yapan bal arısı ol bal yapmayan eşek arısı olma..!

__ Kur'an'ı anlamak cihetinden mesela Bediiüzzaman Said Nursi'nin bir "Zülfikar" ı var onu okumalıdır..

__ Mesela "Muğnin Lebib" var harflerin manaları hakkında bir kitab, Kur'an'ı anlamak için onu göreceksin..

__ Kütübhanemde 20.000 civarında kitabım var ve bu yukarı doğru gidiyor..Meşayıhtan birisi zuhuratta görülüyor; Cennette kitablar içinde..meğer O Zat niyaz edermiş ki "Ya Rabb ben bunların hepsini okumak istiyorum amma olmuyor zamanım yok.." vs.. ahirette ise bakıyorlar orda kitablar içinde..

__ Ben Cennetin kapusundan bakacağım eğer kitab varsa gireceğim yoksa girmem..huriler köşkler sizin olsun bana kitab lazım, ilim lazım ilim..ALLAH İlimdir..yani ALLAH ilimdir denir amma alimdir denmez..hatta Kitab; ALLAH'tır..(yani cilt, kapak, sahife, vs. değil onun tazammun ettiği manadır, o manadadır ALLAH cc.)

__ İlim okumada bir tek metod vardır; Aşk! o kadar..bak önce gönül kaybedildi sonra Din kayboldu..ben buraya sizin huzurunuzu kaçırmaya geliyorum, sizi pirelendirmeye geliyorum, sizi rahatsız etmeye geliyorum..ve bilin ki şu sohbetler ve dersler bir kaç dertli için yapılıyor..

__ Said İbn-i Cübeyr RA. tabiindendir, büyük alim..bu zat kızını bir talebeyle evlendirdi..tam zifaf sırasında kalktı ben gidiyorum dedi o talebe..çünki babandan ders okuyorum ben dedi vs..İbn-i Cübeyr Hz.nin kızı dedi ki; babamdan ne okuyorsun? gel otur ben okutayım gel..bak! hem altına yatıyor kadınlığını yapıyor hemde kocasının hocalığını yapıyor..ya şimdi?! şimdikiler hepten yük! çek çek..!

__ İmam-ı Taberi Rh.a hz. 30 bin varak yazacaktı tefsirini..itiraz oldu, okunmaz dediler, çok uzun dediler vs..12 bin yazdı mübarek..yazıklar olsun o günde ki (şu) insanlara..

__ Niçe diye bir filozof vardır, yazdığı kitabın bi yerinde diyor ki; "artık secde edecek bir şey arıyorum, secde edilecek birine ihtiyacım var.." vs..ALLAH'ın bir kulu çıkmadı ki demedi ona gel bak ALLAH şöyle şöyle..
 

Bedrin_Aslanı

Profesör
Katılım
20 Haz 2006
Mesajlar
1,792
Tepkime puanı
3
Puanları
0
Ce: Bayram Ali Hocamızın Ders Notları

Bu notları bizlere ulaştıranlardan Allah C.C razı olsun.
 

nur_visal

Paylaşımcı
Katılım
4 Eki 2006
Mesajlar
394
Tepkime puanı
0
Puanları
0
--->: Bayram Ali Hocamızın Ders Notları

Allah razı olsun.Çok güzel notlar bunlar. B.A.öztürk hocamızın masasında son not olarak bunu bulmuşlar..


"İNSAN DAVASINA ANA HASRETİYLE SARILMALI,BÜLBÜL GİBİ ŞAKIMALI,
DAVASI İÇİN CANINI ÖYLE ATMALI Kİ,RUHU ONA YETİŞEMEMELİ".......
 

mürid

Üye
Katılım
29 Eyl 2006
Mesajlar
112
Tepkime puanı
3
Puanları
0
--->: Bayram Ali Hocamızın Ders Notları

Allah razi olsun baska sitede bn de bulmustum bunlari buraya atmadan baskasi hizli davranmis hehehe
 

melde

helina_roje
Katılım
7 Haz 2006
Mesajlar
2,238
Tepkime puanı
24
Puanları
0
Konum
Ankara
Allah razı olsun gerçekten kıymetli bilgiler
 

temurmelik

Üye
Katılım
29 Eki 2006
Mesajlar
150
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Yaş
37
Konum
izmit/istanbul
Web sitesi
www.hafizim.com
:good[1]: Limriemvrm için

. . Bayram Hocamız için

:clap2: :clap2: ders notları için

:wallbash[1]: :nep[1]: o nasipsiz için
:wallbash[1]: :nep[1]:
 

m.ali

Üye
Katılım
9 Eki 2006
Mesajlar
60
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Konum
İstanbul
Kardeşim sagol emeğine sağlık bunlar gerçektende çok önemli bilgiler teşekkürler
 
Katılım
29 Kas 2006
Mesajlar
3
Tepkime puanı
0
Puanları
0
selamın aleyküm Bayram Ali öztürk hocamızı Allah rızası için çok seviyoruz
kendini Allah yoluna adamıştı insanları doğru yola çağıranlardandı vede
o yolda fani dünyadan ebedi hayata güçtü mekanın cennet olsun hocam
 
Üst