"Başkanlık Sistemi" Haramdır | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

"Başkanlık Sistemi" Haramdır

leylinur

ARŞ.YAZAR,RADYO PROG
İhvan Üyesi
Katılım
26 Haz 2010
Mesajlar
2,329
Puanları
0
Hizb-ut Tahrir: "Başkanlık Sistemi" Haramdır"Başkanlık Sistemi" Demokratik Rejimin Farklı Bir Modelidir ve Savunulması Haramdır
İlk kez eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından başlatılan "Başkanlık sistemi" tartışmaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarıyla birlikte yeniden gündeme gelmiş ve şu anda daha yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. Hatta 7 Haziran genel seçimlerinden sonra anayasa değişikliği ile resmen hayata geçirileceği öne sürülmektedir. İktidar partisi ve taraftarları bu değişikliği hararetle savunurken, muhalif kesimler ise tek adam rejiminin aracı olduğu savıyla bunu reddetmektedir.
"Sistem" kelimesiyle ifade edilse de, aslında düşünülen, bir "sistem" değişikliği değil, yönetim üslubunun değiştirilmesidir. Çünkü ne sistemin cumhuriyetçi niteliği, demokratik yapısı, laik karakteri, ne de temel direklerinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Değişen sadece yürütme mekanizmasının yapısıdır ve bunun sistem değişimi olarak lanse edilmesi saptırmacadır. Hatta daha da ileri gidip bunun İslami bir model olduğunu, nihayetinde Hilafet'in getirileceğini iddia edenler de çıkabilmektedir. Oysa bizatihi Erdoğan, Eylül 2010'daki bir konuşmasında şöyle diyordu: "Başkanlık sisteminin hilafetle ne alakası var? Parlamenter demokrasi yine işliyor."
Gerçekte mesele, sırf bir yönetim modeli değişikliğinden ibaret değildir. Ortada sömürgeci kâfir devletlerin Türkiye üzerindeki nüfuz ve hâkimiyet mücadelesinin yeni bir aşaması vardır. Buna göre Amerika, kuruluşundan beri Türkiye Cumhuriyeti'ne sirayet etmiş İngiliz nüfuzunu adım adım yok etmeye çalışmaktadır ve AKP iktidarı boyunca bu yönde önemli bir ilerleme kaydetmiştir. İşte Başkanlık sistemi, bunun sembolik yönünü oluşturmaktadır. Dolayısıyla bunu Özal ya da Erdoğan'ın kişisel arzusu olarak yansıtmak yahut bunun Türkiye için en ideal model olduğunu ileri sürmek batıl ve bozuk bir anlayıştır. Zira bu kuvvetli isteğin arkasında bizzat Amerika vardır. Öteden beri başkanlık sistemini savunduğu bilinen AKP milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu buna işaretle şöyle diyordu: "(Parlamenter sistem) başımızın belası. Bu modelin mayası bozuk. Bu sistem kokuşmuş İngiliz sistemi."
Dolayısıyla mesele, kokuşmuş İngiliz tipi parlamenter model yerine saptırıcı Amerikan tipi başkanlık modelinin getirilerek egemen sömürgeci gücün buradaki hâkimiyetini pekiştirmekten ibarettir. Meseleyi, kişiselleştirmek, Erdoğan'a veya AKP'ye özgü kılmak, iktidar-muhalefet kavgası biçiminde algılamak hakikatin saptırılmasından başka bir şey değildir.
Öte yandan böyle bir değişiklik, siyasi olarak miadını doldurmuş, ekonomik ve toplumsal yönlerden iflas etmiş, tarihsel akış içerisinde ömrünün son demlerini yaşayan ve bir asrı tamamlaması zor görünen bu fasit Cumhuriyet rejiminin bekasını sağlamaya dönük bir adımdır. Daha doğrusu, ihtiyarlamış bu çürük bedene bir nevi gençlik aşısı vurulmak istenmektedir. Heyhat! Ne beyhude bir çırpınış.
Ey Müslümanlar! İster İngilizci parlamenter model olsun, ister Amerikancıbaşkanlık modeli olsun, isterse başka herhangi bir demokratik-laik model olsun, tümü de küfür rejiminin farklı tezahürleridir. Demokrasi olsun, diktatörlük olsun, krallık olsun, federalizm olsun, hepsi de gayri-İslamidir. Oysa Müslümanların, iman ettikleri, tarihte asırlar boyunca uyguladıkları ve bugün en çok muhtaç oldukları İslam, kapsamlı ve mükemmel nizamlara sahip en sahih ideolojidir. İslam ideolojisinin yönetim biçimi ise hiç tartışmasız Hilafet'tir. Müslümanlara düşen, sömürgeci Batılı ideolojilerin farklı formlarına ve modellerine aldanıp küfre rıza göstermek değil, İslam ideolojisine her ne pahasına olursa olsun sahip çıkmak, savunmak ve onu dâhilde ve hariçte uygulayacak, İslam'ı bir nur ve hidayet olarak cihana taşıyacak Raşidi Hilâfet'i kurmak için el ele vermektir.
İşte Hizb-ut Tahrir / Türkiye Vilayeti sizleri, bu tür siyasi aldatmalara asla kanmayarak, İslam'ın, Rasulullah'ın ve Müslümanların yılmaz savunucusu olacak, insanlığı küfrün karanlıklarından İslam'ın aydınlığına çıkaracak ve bugün İslam Ümmetinin yaşadığı her tür zulme, katliama ve musibete Allah'ın izniyle son verecek Hilafet'in ikamesi için kendisiyle birlikte çalışmaya davet etmektedir.
"Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a (O'nun dinine) yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı (dini üzere) sabit kılar." [Muhammed 7]
Hizb-ut Tahrir/Türkiye Vilayeti / 06.02.2015
 

Ahter

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eki 2009
Mesajlar
5,252
Puanları
0
Eğer başkanlık sistemi, kemalist ideolojiyi ve sistemi , yani hilafetin önündeki iri bir taşı(engeli) kaldıracaksa, islamiliğini tartışmayız..Müslümanların maslahatı açısından bakarız..Hilafet için daha biraz yolumuz var, ama uzak değil..
 

kebîkec

Paylaşımcı Üye
İhvan Üyesi
Katılım
21 Eyl 2007
Mesajlar
7,843
Puanları
113
Ula hizbuttahrir iyiki söyledin uşağum. Kimse bilmiyordu bukonuyu :) Tek çözüm hilafet değil mi :gl
 

leylinur

ARŞ.YAZAR,RADYO PROG
İhvan Üyesi
Katılım
26 Haz 2010
Mesajlar
2,329
Puanları
0
Eğer başkanlık sistemi, kemalist ideolojiyi ve sistemi , yani hilafetin önündeki iri bir taşı(engeli) kaldıracaksa, islamiliğini tartışmayız..Müslümanların maslahatı açısından bakarız..Hilafet için daha biraz yolumuz var, ama uzak değil..
Aceba maslahatınız gereği içki içer, domuz eti yer miydik, yada ne bileyim zina filan? haram haramdır vesselam...
 

leylinur

ARŞ.YAZAR,RADYO PROG
İhvan Üyesi
Katılım
26 Haz 2010
Mesajlar
2,329
Puanları
0
Ula hizbuttahrir iyiki söyledin uşağum. Kimse bilmiyordu bukonuyu :) Tek çözüm hilafet değil mi :gl
Biliyordunuz madem niye söylemiyorsunuz? sebeb hak olduğuna inanmamanız mı yoksa kınanmak mı?
 

Ahter

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eki 2009
Mesajlar
5,252
Puanları
0
Aceba maslahatınız gereği içki içer, domuz eti yer miydik, yada ne bileyim zina filan? haram haramdır vesselam...
Verdiğiniz örnekler, ferdi muamelatla ilgili..hadi ehveni şer diyelim..

İki fesat tearuz edince (çakışınca), hafif olanı işlenmekle zarar bakımından büyüğüne riayet edilir.يُخْتَارُ اَهْوَنُ الشَّرَّيْنِ​
İki şerrin en hafifi tercih edilir./Mecelle 28-29.

Başkanlık sistemi maslahat açısından iyidir demek, hilafet gereksizdir demek değildir..Yoldaki engelleri kaldırmak olarak anlaşılmalı..
 

leylinur

ARŞ.YAZAR,RADYO PROG
İhvan Üyesi
Katılım
26 Haz 2010
Mesajlar
2,329
Puanları
0
Ey Müslümanlar! İnsanların işlerini yürütecek ve sorunlarını çözecek en mükemmel hükümler ve çözümler, insanın, hayatın ve kâinatın yaratıcısı olan Allah Subhânehu'nun dini olan İslam'dadır. Mevcut sistemlerin hiçbiri İslami yönetim olmadığı gibi, mevcut yöneticilerin ve liderlerin hiçbiri de İslami hükümleri esas almamaktadır. Tam aksine Allah'ın dininden yüz çevirdikleri için hakkı, adaleti ve doğruluğu değil de, taraflar arasındaki güç dengesini esas alan uzlaşmacı ara çözümlere dayalı kapitalist Batı'dan ithal demokratik sisteme tutunurlar. Hâlbuki bizler Müslümanız ve âlemlerin Rabbinden gelmiş İslam'ın sahih, ideolojik, köklü ve merhametli hükümlerine ve çözümlerine sahibiz. İslam'ın hüküm ve çözüm göstermediği hiçbir alan, hiçbir mesele, hiçbir iş yoktur. İslam sapasağlam ve eksiksiz bir ideolojidir. O halde nasıl olur da yegâne hak olan İslam'ı bir kenara bırakıp bâtıl-Batılı demokratik küfür sistemine rıza gösteririz? Bu tâğûtî şer nizamı kabul ederiz? Bu cahiliye rejiminin seçimlerine katılırız? Oysa Allah [Subhânehu ve Te'alâ] bizleri şiddetle uyarmaktadır: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ "Yoksa onlar cahiliye hükmünü (yönetimini) mi arıyorlar? Hâlbuki akleden bir toplum için hükmü (yönetimi) Allah'tan daha güzel olan kim vardır?" [Mâ'ide 50]Ey Faziletli Kardeşler ve Bacılar! Hizb-ut Tahrir / Türkiye Vilâyeti olarak sizlere sesleniyoruz! Hepsi de Batı destekli bu adayların hiçbirine oy vermeyin! Seçim sandıklarına gitmeyin! Faaliyetlerine katılmayın! Bağışta bulunmayın! Süslü sözlerine ve yalan vaatlerine kanmayın! İslam'dan uzak oldukları halde onlara sempatiyle bakmayın! Onlardan rahatlık, ferahlık, çözüm ve hayır ummayın! Daha güzel bir geleceğe, daha müreffeh bir ülkeye, daha bilinçli nesillerin yetişmesine ortak olayım derken, sömürgeci kâfirlerin çıkarlarına hizmet edecek daha karanlık bir geleceğe ortak olmayın. Bu küfür sisteminin ömrünü daha fazla uzatmayın. Yozlaşmış, inançlarından uzaklaşmış, utanç duyacağınız nesillerin yetişmesine sebep olmayın! Şeytan'ın aldattığı kimselerin peşinden koşmayın! وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ "Şeytan, onlara yaptıklarını süslü göstermiş de onları doğru yoldan alıkoymuş. Bunun için doğru yolu bulamıyorlar." [Neml 24]Rejimiyle, kurumlarıyla, anayasasıyla, seçimleriyle, adaylarıyla bu devlet biz Müslümanlara ait değildir. Bizim devletimiz ancak ve sadece İslami devlettir. O da İslami ideolojik sistemin sarsılmaz uygulayıcısı, küfrün ve sömürgeci kâfirlerin korkusuz düşmanı, işgal altındaki İslami toprakların yegâne kurtarıcısı, katledilen, hapsedilen, işkence edilen, kirletilen her masumun yılmaz savunucusu olan Nübüvvet Minhâcı üzere Râşidî Hilâfet Devleti'dir. Devletimiz işte budur! Kurmamız, korumamız, desteklememiz ve güç vermemiz gereken çağrı işte budur! Allah Subhânehu'nun razı olacağı, Rasulullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]'in gurur duyacağı, tüm Müslümanların etrafında kenetleneceği, Müslüman olsun, gayri-Müslim olsun her mazlumun imdada çağıracağı siyasi liderlik işte budur!
'Ehveni Şer' diye insanları Şerrin kucağına atmak yerine hakkı söylemeyi tercih ediyorum.
"Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi size hayat veren şeye davet ettiği zaman icabet ediniz. Biliniz ki, Allah kişi ile onun kalbi arasına girer ve siz mutlaka onun huzurunda toplanacaksınız." [Enfal 24]
 

kebîkec

Paylaşımcı Üye
İhvan Üyesi
Katılım
21 Eyl 2007
Mesajlar
7,843
Puanları
113
Biliyordunuz madem niye söylemiyorsunuz? sebeb hak olduğuna inanmamanız mı yoksa kınanmak mı?
Hilafetin gelmesine engel olmam. Ve benimle tartışarak veya bu tarz başlıklar atarak hilafeti getiremezsin. Malatyanın tüm kaysıları aşkına Sünnetullah biz uyurkende caridir. Saygılarımla bacım...
 

leylinur

ARŞ.YAZAR,RADYO PROG
İhvan Üyesi
Katılım
26 Haz 2010
Mesajlar
2,329
Puanları
0
“Ehven” varken “ehven-i şer”re razı olmak da aşılması gereken eşiklerden. “Olması gereken”i yapmayıp, yetersiz ve kısmi nitelikteki “olan”la idare etme yanlışı hepimizin esas sorunu. Çünkü “olması gereken”i yapmak “sorumluluk üstlenme”yi, “bedel ödeme”yi gerektiriyor; bu da nefsimize nâhoş geliyor maalesef. Ümmet birliğinin sağlanması için gerekli olan “Hilafet Müessesesi”nin kurulmasına odaklanması gereken müslümanlar, dünyanın her yerinde önlerine sunulan “yerel, sınırlı, güdümlü ve mümeyyiz olmayan otoriteler”e razı edildiler. “Allah’ın hudutları”nın aşıldığı, “Allah’ın hükümleri”ne isyan edildiği bir ülkede müslümanlar, “zulmün kaynağı”nı kurutmaktansa, “basit tatminler”e ve “sınırlı iyileştirmeler”e kanarak, “ehven-i şercilik”e saptılar. Bu da ehvene ulaştıracak “birlik ve beraberlik yolları”nı tıkadı. (alıntı ) Faruk köse
 

Ahter

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eki 2009
Mesajlar
5,252
Puanları
0
“Ehven” varken “ehven-i şer”re razı olmak da aşılması gereken eşiklerden. “Olması gereken”i yapmayıp, yetersiz ve kısmi nitelikteki “olan”la idare etme yanlışı hepimizin esas sorunu. Çünkü “olması gereken”i yapmak “sorumluluk üstlenme”yi, “bedel ödeme”yi gerektiriyor; bu da nefsimize nâhoş geliyor maalesef. Ümmet birliğinin sağlanması için gerekli olan “Hilafet Müessesesi”nin kurulmasına odaklanması gereken müslümanlar, dünyanın her yerinde önlerine sunulan “yerel, sınırlı, güdümlü ve mümeyyiz olmayan otoriteler”e razı edildiler. “Allah’ın hudutları”nın aşıldığı, “Allah’ın hükümleri”ne isyan edildiği bir ülkede müslümanlar, “zulmün kaynağı”nı kurutmaktansa, “basit tatminler”e ve “sınırlı iyileştirmeler”e kanarak, “ehven-i şercilik”e saptılar. Bu da ehvene ulaştıracak “birlik ve beraberlik yolları”nı tıkadı. (alıntı ) Faruk köse
Mcellenin kuralı zannederim iyi anlaşılmamıştır..Şu anda hilafet ve başkanlık sistemi oylanmıyor..Müslümanlar kemalist sistemin cenderesinden çıkmak için sistem içinde faaliyetlerde bulunuyorlar.Bu sistem islamidir demiyoruz.Ehven varken şerre gitmiyoruz..Olması gereken menzile varmak şu an için cari değildir.''Teori ve pratik '' dengesini gözetmek gerekir..
 

kebîkec

Paylaşımcı Üye
İhvan Üyesi
Katılım
21 Eyl 2007
Mesajlar
7,843
Puanları
113
“Ehven” varken “ehven-i şer”re razı olmak da aşılması gereken eşiklerden. “Olması gereken”i yapmayıp, yetersiz ve kısmi nitelikteki “olan”la idare etme yanlışı hepimizin esas sorunu. Çünkü “olması gereken”i yapmak “sorumluluk üstlenme”yi, “bedel ödeme”yi gerektiriyor; bu da nefsimize nâhoş geliyor maalesef. Ümmet birliğinin sağlanması için gerekli olan “Hilafet Müessesesi”nin kurulmasına odaklanması gereken müslümanlar, dünyanın her yerinde önlerine sunulan “yerel, sınırlı, güdümlü ve mümeyyiz olmayan otoriteler”e razı edildiler. “Allah’ın hudutları”nın aşıldığı, “Allah’ın hükümleri”ne isyan edildiği bir ülkede müslümanlar, “zulmün kaynağı”nı kurutmaktansa, “basit tatminler”e ve “sınırlı iyileştirmeler”e kanarak, “ehven-i şercilik”e saptılar. Bu da ehvene ulaştıracak “birlik ve beraberlik yolları”nı tıkadı. (alıntı ) Faruk köse
Şu an Suriyede ilan edilmiş bir hilafet var.:) İlan edildiği caminin dışında kimse takmıyor. :) Ve diğer İslam ülkeleri korkuyla izliyor. Hilafet gulyabani tarzı bir şey olmaktan öte şartların olgunlaşması ve müntesiplerinin hak edeceği kıvama geldiği dönemde ortaya çıkacaktır. Yapay sancılarla hilafet gelmez. :gl
 

Ebu Computer

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
11 Haz 2013
Mesajlar
22,828
Puanları
113
Başkanlık sistemi haram...

Cumhurbaşkanlığı helal mi ? Muhtemelen o da haram...

Başbakanlık da haram...

Milletvekilliği, belediye başkanlığı, kaymakamlık hepsi haram...

 

talib

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
11 Tem 2006
Mesajlar
21,906
Puanları
113
Yemesi mi haram yoksa kullanması da mı haram :)

İş Hizb-ut Tahrir gibilere kalsa idi, halen bizi kafirler yönetiyor ve başörtülü kızlar yerlerde sürükleniyordu. Kur'an eğitimi yasak, zikr halkaları terörist yerleri kabul ediliyordu. Daha ötesi Hizb-ut Tahrir konuşmaya cesaret edemeyeceği bir toplumda oluyor olacaktık ve dolayısıyla ismini dahi bilmeyecektik.
 

leylinur

ARŞ.YAZAR,RADYO PROG
İhvan Üyesi
Katılım
26 Haz 2010
Mesajlar
2,329
Puanları
0
özbekistan'da bu dedikleriniz hizbuttahrirlilere uygulanıyor ancak hizb aynı metod üzere devam ediyor, ümmeti Türkiye den ibaret sanmanız en büyük yanılgınız... ülkenizde hapis olmuşsunuz islamın evrensel bakışını göremiyorsunuz ama sizde haklısınız 90 küsür yıldır kapitalist düzende yetişiyorsunuz, yetiştik bakışların temiz bir teslimiyete sahip olması kolay değil, rabbimiz basiret ve hikmet versin cümlemize.
 

leylinur

ARŞ.YAZAR,RADYO PROG
İhvan Üyesi
Katılım
26 Haz 2010
Mesajlar
2,329
Puanları
0
ayrıca toplumun özgürlükler adına geldiği nokta ciddiyetle sorgulanmalı...
 

PUTKIRAN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
21 Eki 2009
Mesajlar
3,228
Puanları
63
 

çelebiler

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
4 Ocak 2013
Mesajlar
7,457
Puanları
63
Ülkesine sahip çıkmayan müslümanı öbür tarafta afferim iyi yaptınız diye huriler mi karşılar acaba

Yoksa bu dünyada ingilizin uşağı olmak çok mu hoşlarına gidiyor.
 

DostunDostu

Süper Moderatör
Yönetici
İhvan Üyesi
Katılım
30 Eyl 2013
Mesajlar
6,181
Puanları
83
Historik şablonuyla Hilâfet artık mümkün değildir. Historik şablon nedir: Silah ve ordu olarak en güçlü olacaksın; bu gücünle diğer İslam ülkelerini fethedeceksin; fethettiğin ülkelerde aykırı fikirleri bastıracaksın. Bu böyledir. Tarihe bakın bunun hep böyle olduğunu görürsünüz. Eğer bu realiteyi hâlâ kabul edemiyorsanız o zaman çocuksunuz demektir. Çocuk değilseniz cahilsiniz demektir. Kusura bakmayın ama bu böyle! Empati yapın anlarsınız. Suudî Arabistan'dan veya Sudan'dan çıkacak bir hilâfet ilanına Türkiye olarak biat eder misiniz? Etmezsiniz. O halde tersini beklemeniz aymazlıktır. Ha şu var, diretir ve silahla baskı yaparsınız! Ne gibi: Hitler'in büyük Roma Germen İmparatorluğunu kurmak için bütün Avrupa'yı bünyesine katma girişimi gibi. O bile silah olmadan bunun mümkün olmadığını anlayıp yola çıktı ve 9 sene içinde iflas etti.

Arkadaşlar devir değişmiştir. İletişimin ve okuma yazma oranının bu kadar yüksek olduğu bir dünyada bütün gücü tek merkezde toplamak mümkün değildir. Felsefe bilseniz bunları düşünerek anlardınız. Devlet felsefesi diye bir şey var. Güçler dağılımı ne demektir, fonksiyonu nedir bunları bilmeniz gerekir. Başlı başına GÜÇ nedir? Kendini güçlü sanan merkezler gerçekten güçlü müdür yoksa bu bir algı mıdır? Güç halkta mıdır, fikirde midir, silahta mıdır? Nedir? Nasıl bir şeydir? Fransız filozof Michel Foucault bunun felsefesini yazmıştır. Der ki: Güç, belli bir yerde duran bir şey değildir. Bir yerde toplamakta mümkün değildir. Güç öyle bir niteliktir ki herkesin içinden gezerek geçer, dolaşır, bir yerde yoğunlaşır, dağılır, başka yere akar.. Güç bir bilinçtir. Farkındalıktır. Devlet sanıldığı kadar güçlü değildir. O güç, gerçek güç sahibi olan halkın ona izafe ettiği bir niteliktir. O emanet edilen nitelik zamanla gerçek güç sahiplerine karşı zulme dönüşebilir. Aslında zulüm yapan, olmayan bir gücün gafil güç sahiplerini sömürmesidir. Bu şekilde geniş geniş örneklerle izah eder Michel Foucault bu niteliği.. Okumak lazım.. En aç insanlar en güçlü insanlar olabilir.. Her şey her an değişebilir. Güç müthiş bir şey..

Burada asıl sorulması gereken soru şu: Hilâfet denilen merkezi güç(!) güç olmadan ne ifade eder? Bakın arkadaşlar. Avrupalı filozoflar yukarıda verdiğim örnekte olduğu gibi neleri tartışıyorlar değil mi? İşte bizde müslümanlar olarak felsefeyle bir an önce barışıp bütün bu kurumları tartışıp yeni tarifler getirmemiz lazım. Tabi bu tartışmaların dedüktif değil, endüktif olması şarttır. Ön kabuller aşıldığı zaman sonuç alırsınız. BU BÖYLEDİR, ŞU ŞÖYLEDİR, ŞURADA YAZIYOR, FALAN ŞÖYLE DEMİŞ SEN ONA KARŞI MI GELİYORSUN, SEN KİMSİN, OLMAAAZ tarzında aptal aptal tartışma olmaz. Anlamak için çözmek için sağlıklı sonuç almak için tartışılır..

Soruyorum, Hilâfet nedir? Şimdiye kadar bunun felsefî açılımını yapan tek bir İslam aydını oldu mu? Niye olamıyor? Çünkü akıl yok!! Ezbere giden odunlardan ibaret bir İslam dünyası var. Böyle bir dünyanın akıllılar tarafından sömürülmesine hiiiiç şaşırmayın. Oturun adam gibi sorgulamaya başlayın inşallah. E bir yerden başlamak lazım artık yeter böyle gitmez yahu!!! Düşünebiliyor musunuz, hâlâ eskiye nazaran farklı bir dünyada yaşadığımızı kabul etmeyen milyarlar var islam dünyasında.. Vallahi ben dünyanın yuvarlak olduğunu hâlâ kabul etmeyenleri gördüm. Gerekçeleri de kâfirin getirdiği habere itibar etmemek. Yuhh..
 
Üst