Banyo yaparken belli bir alanın kaptılması veya perde çekilmesi ile alakalı ayet ya da hadis var mıdır? | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Banyo yaparken belli bir alanın kaptılması veya perde çekilmesi ile alakalı ayet ya da hadis var mıdır?

bencan

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
4 Eyl 2006
Mesajlar
188
Puanları
0
Banyo yaparken belli bir alanın kaptılması veya perde çekilmesi ile alakalı ayet ya da hadis var mıdır?

Banyo yaparken belli bir alanın kaptılması veya perde çekilmesi ile alakalı ayet ya da hadis var mıdır?

İslâm her yerde insanın edep ve terbiye, nezâket ve nezahet ka*idelerine uymasını; şahsiyetini küçültecek söz ve davranışlardan kaçınmasını emreden bir dindir. Özellikle tesettür konusu üzerinde en çok bu din durmuş, kadın ve erkek için bir takım kurallar koyup sınırlar çizmiştir. Aksine hareket edenleri takbih edip uhrevi cezay*la tehdîd etmiş ve yetkili makamların müdahalesine imkân tanımış*tır.

Açık yerde soyunup yıkanmaya cevaz vermemiş, herhalde yı*kanması gerekiyorsa, gözlerden ırak bir yer seçmesini veya örtünmesini emretmiştir. Aynı zamanda kimselerin bulunmadığı açık bir yerde yıkanırken de avret mahallini kapalı tutması, yani bir peştemalle örtünmesini vâcib kılmış, açılmayı haram saymıştır. Çün*kü Allah ve melekleri utanmaya daha lâyıktır...Konuyla ilgili hadîsler:

Ya'lâ b. Ümeyye'den yapılan rivayette, demiştir ki:

«Resûlüllah (a.s.m) Efendimiz bir adamın açık yerde soyunup yıkandığım görünce (üzüldü), çıkıp Allah'a hamd-u senada bulunduktan sonra şöyle buyurdu: «Şüphesiz ki, Aziz ve Celil olan Allah haya sahibidir ve (günâhları, kusurları) örtüp gizleyendir. O bakım*dan hayâlı olmayı ve örtünmeyi sever. Sizden biri guslettiği zaman örtünsün!»(1)

Ebû Hüreyre (r.a.)'den yapılan rivayette, Resûlüllah (a.s.m) Efendimiz'in şöyle buyurduğunu söylemiştir: «İsrailoğulları çırılçıplak bir vaziyette yıkanırlar ve birbirlerine bakarlardı. Musa Peygam*ber (as) ise yalnız başına yıkanırdı. (2)


Ali b. Zeyd'den yapılan rivayette, Enes b. Mâlik (r.a.), Peygam*ber (a.s.m) Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: «Şüphesiz ki Musa b. İmrân (a.s.) suya girmek istediğinde, suya iyice girip edep yerleri görülmeyecek seviyeye geldikten sonra elbisesini sokardı.»(3)

Hadîslerin açık delâletinden şu hükümler anlaşılmaktadır:

1. Açık yerde veya insanların bulunduğu kapalı bir yerde yı*kanırken, edep yerlerini diğer bir tabirle örtünmesi emredilen yer*leri örtüp öylece yıkanmak gerekir. Bunun için peştemal ve ben*zeri bir bez kullanılabilir.

2. Erkeklerin diz kapağıyla göbek arasını açık tutması haramdır. Kadınların ise, erkekler arasında örtünmüş bir halde bile olsa yıkanması haramdır. Oğlu, babası, kız kardeşleri gibi mahremleri yanında örtülü bir halde yıkanmasında bir sakınca yoktur. Kocasının yanında edep yeri kapalı olmak kaydıyla çıplak bir halde yıkanabilir.

3. Banyoda tek başına yıkanan kimsenin örtünmesi şart değildir.Dipnotlar:

1. Ebu Dâvud/Hamam, Nesâî/Gusül: 7. Ahmed : 4/224.
2. Buharî/Gusül : 20. Müslim/Hayiz, Ahmed : 2/315,515.
3. Ahmed i 3/262

http://goo.gl/7ryloF
 
Üst