Aydınlık gönüller | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Aydınlık gönüller

Serdar55

Asistan
İhvan Üyesi
Katılım
16 Mar 2008
Mesajlar
425
Puanları
0
AYDINLIK GÖNÜLLER

Delikanlı!Hani Allah Teala’ya kulluk?Gerçk kullukta bulun, tüm işlerinde Allah’ın himayesine kavuş.Sen Efendinden kaçmış bir kölesin O’nun yanına dön, huzurunda boyun eğ, buyruklarını yerine getirerek, yasaklarından vazgeçerek, takdirine sabır göstererek, eyvallah diyerek kendisine tevazuda bulun.Bunları kusursuz bir şekilde gerçekleştirdiğinde efendine karşı kulluğun tamamlanmış olur, artık her şeye karşı O’ sana yeter.Öyle’ya o şöyle buyurmaktadır: ‘’Allah kuluna yetmez mi’’ (1)O’na karşı samimi şekilde kulluk gösterdiğinde seni sever, kalbinde sevgisini güçlendirir, sana yoldaş olur, bir sıkıntıya düşürmeden seni kendine yaklaştırır.Artık sen başkalarının dostluğunu aramazsın, olanca genişliğine rağmen tüm yeryüzü sana daraltılsa, bütün kapılar yüzüne kapatılsa bile her hareketinde O’ndan hoşnut olursun, O’na kızmazsın, O’ndan başkasının kapısına yanaşmazsın.Bu mazhariyetinle Hz.Musa’ya katılırsın, onun gibi Allah’ın himayesine girersin.Onun Allah tarafından nasıl korunduğunu şu ayetten öğreniyoruz: ‘’Önceden, süt annelerin memesini kabul etmemesini sağladık.’’ (2)

Evet, Rabbimiz her şeyi görmekte, her şeyde hazır bulunmakta, her nesneyi gözetlemekte, her şeye yakın bulunmaktadır.Sizler O’ndan vareste kalamazsınız, Allah’ı tanıdıktan sonra inkara sapmak ne kadar acıdır!Toprak başına!Allah –Azze ve Celle’yi- tanıyor sonra da inkara yöneliyorsun.O’ndan yüz çevirme tüm hayırlardan mahrum kalırsın, O’nun uğrunda sabır göster, O’ndan uzak kalmaya sabır gösterme.Bilmiyor musun sabreden güçlenir.Kendine gel, bu ne biçim akıl, bu ne acelecilik!Allah Teala buyuruyor ‘’Ey inananlar!Sabredin, düşmanlarınızdan daha sabırlı olun, cihada hazır bulunun, Allah’a karşı gelmekten sakının ki başarıya erişebilesiniz.’’ (3)


Sabırla ilgili olarak Kuran da pek çok ayet vardır.Bu ayetler bizlere sabrın içerdiği hayırları, nimetleri, güzel ödülleri, dünya ve ahrette sağlayacağı faydaları göstermektedir.Öyle ise sabırlı olunuz, gerçekten sizler hem şimdi hem de geleceğe yönelik faydaları gördünüz.


Dinin Elden Çıkışına Sebebiyet Veren Dört Davranış


Mezarlıkları ziyaret ediniz, Salih kişilere gidiniz, hayırlar yapınız.Artık işiniz istikamet buldu.Sizler verilen öğütlerden yararlanmayanlardan, dinlediklerinin gereğini yerine getirmeyenlerden olmayınız.Dininiz şu dört davranış yüzünden kaybedersiniz:

A) bildiklerinizin gereği doğrultusunda hareket etmemeniz yüzünden,
B) Bilmediklerinizle amel etmemeniz yüzünden,
C) Bilmediklerinizi öğrenmeyip cahil kalmanız yüzünden
D) İnsanları bilmediklerini öğrenmelerini engellemeniz yüzünden.

Zikir Meclislerine Tedavi Görmek İçin Değil Hata Bulmak İçin Gidiyorsun
Cemaat!Zikir meclislerine tedavi görmek için değil de hata bulmak için gidiyorsunuz!Vaizin öğütlerine kulak asmıyorsunuz, yanlışlarını ve sürçmelerini tesbit ediyor, ardından kendisini alaya alıyor, gülşlüp eğleniyorsunuz.Bu durumunuzla kendinizi tehlikeye atıyorsunuz, Allah’ın neler düşündüğünüzü bildiğini unutmayınız.Bu tür davranışlardan vazgeçin, Allah düşmanlarına benzemeyin, dinlediklerinizden istifade etmeye bakın.

Delikanlı!Geleneklere takılıp kaldın, Allah Teala’ya da payını isteme, sebeplere yapışıp kalmakla bağlandın, sebepleri yaratanı ve O’na güvenmeyi unuttun.Öyle ise amelini yenile, amelinde samimiyet göster.Allah Teala buyuruyor: ‘’Cinleri ve insanlaro ancak bana kulluk etmeleri için yaratmışımdır.’’4

İnsanları ve cinleri bir heves bir oyun olarak yaratmadı, onlar yemek, içmek, uyumak, evlenmek için yaratmadı.Ey derin gafletin girdabına düşenler kendinize geliniz.Sen kalbinle O’na doğru bir adım at O sana sevgisiyle adımlar atar, O sevdalıları ile buluşmaya onlardan çok daha isteklidir.Öyle ya O: ‘’..dilediğini hesapsız rızıklandırır.’’ 5


Abdulkadir Geylani hz. ks.

1.ez Zümer, 36
2.el-Kasas, 12.
3.Al-i İmran, 200
4.ez-Zariyat, 56
5.el-Bakara, 212
 
Üst