Ayasofya Açılsın Ama Nasıl Açılsın?

mahmud enes

Doçent
İhvan Üyesi
Katılım
24 Nis 2010
Mesajlar
708
Puanları
0
Ayasofya'yı Müslümanlara geri verseler, "Alın ulu mabedi tekrar cami olarak kullanın" deseler ne olur?
1. Ayasofya minarelerinden ezanlar okunur demeyeceğim, çünkü 25 yıldır (12 Eylül 1980'de bir ara durdurulmuştu) bir minaresinden okunmakta ve Sultan Üçüncü Ahmed Çeşmesinin karşısındaki Hünkar dairesinde namaz kılınmaktadır.
2. Müslümanlar diğer üç minarenin şerefelerine de hoparlör doldurup 120 desibellik yüksek sesle avaz avaz ezan okuyacaklardır. (Ezan avaz avaz değil, güzel güzel sanatlı ve ruh okşayıcı bir şekilde okunur... 120 desibellik sesi uzun müddet dinleyenlerde duyma arızası olur. 120 desibel ezan okumak ezana ve insanlara eza verir...)
3. Ulu mabedin mermerleri, mozayikleri matkapla delinerek her tarafına ses kolonları konulacak, binanın akustiği altüst edilecektir.
4. Yerlerdeki 1500 senelik kırık tarihî mermerler sökülecek, yerlerine ucuz Marmara adası mermerleri konulacaktır.
5. Bina çok büyük olduğu için sağa sola elli kadar klima cihazı konacak, üzerlerine "Sayın cemaat soğutma cihazlarının ayarlarıyla oynamak yasaktır" yazılacaktır.
6. Sun'î tahtadan kaba saba, zevksiz üç katlı ayakkabılıklar yaptırılacak, üzerlerine "Üst rafa ayakkabı koymayınız" levhaları konulacaktır. Ayrıca "Aziz Müslüman, pabucunu öyle tutma böyle (resim) tut" levhaları etrafa serpiştirilecektir.
7. "Ayasofya Camiini Yaşatma, İdame Ettirme ve Ayakta Tutma Derneği" kurulacak ve makbuzlu veya makbuzsuz para toplanacaktır.
8. Ayasofyanın zeminine fabrika imalatı zevksiz ve sanatsız anilin boyalı ucuz ve berbat halılar serilecektir.
9. Açıldıktan sonra birkaç ay biraz cemaat olacak, ondan sonra vakit namazlarında bir saf bile olmayacaktır.
10. Camideki bütün demir ve madenî aksam berbat bir yeşile, bir kısmı soba yaldızıyla boyanacaktır.
11. Camiye büyük bir WC yaptırılacak, etrafa çirkin WC... WC for Men... WC for Women... WC... WC... levhaları konulacak, abdest bozanlardan para alınacaktır.
12. Ulu mabede bir yığın zırıldak, fırıldak, ışıldak, yellengeç, soğuk su cihazı konulacaktır.
Bendeniz 50 senedir (hattâ daha öncesi de var) fiilen gazetecilik yapmaktayım. 1960'lı yıllarda ismi AYASOFYA olan bir gazete bile çıkartmıştım. Ayasofyanın açılması için yazdığım, yayınladığım yazılar bir araya gelse kocaman bir kitap olur.
Ayasofyanın tekrar cami yapılmasını bir Müslüman olarak elbette isterim ama yukarıda yazdığım şeylerin olmasını istemem.
Ayasofyanın bir gün tekrar cami olacağına dair büyük ümidim vardır.
Ayasofyada imamlık, hatiplik, vaizlik, müezzinlik, kayyımlık yapacak kadroyu şimdiden yetiştirmeye başlamalıyız.
Ayasofyanın imamı nasıl bir kimse olmalıdır?
1. İcazetli din alimi ve fakih.
2. Bir tarikata mensup (sadece muhibb değil).
3. Mükemmel Osmanlıca bilen. (Şeyh Galib divanını okuyup şerh edebilecek derecede.)
4. Arapçayı iyi bilen.
5. Farsça bilen.
6. İngilizceyi iyi bilen.
7. İlmî araştırma kitapları yayınlamış.
8. Sahih itikatlı bir Sünnî.
9. Ahlaklı, faziletli, mürüvvetli, hikmetli bir zat.
10. İslâm düşmanlarının bile değerini kabul ve teslim ettikleri bir kimse.
11. Hat, tezhib, ciltçilik gibi geleneksel bir sanat dalında uzman olup eser veren. Şeriata aykırı olmamak şartıyla beste yapan. Aruz bilen.
12. Aileden rantları olan, telif ücretleri alan, sanat eserlerinden gelen para ile geçinen; imamlık maaşını fakirlere tasadduk eden.
13. İlmiyle, irfanıyla, şahsî karizmasıyla, ahlak ve ihlasıyla halk kütlelerini camiye çeken, mabedi sabah namazlarında bile dolduran.
14. İlmi, irfanı, faziletleri, başarısı dolayısıyla gurura, kibre kapılmayan...
15. Mimarlık, sanat tarihi, iç mimarî, dekorasyon, restorasyon konusunda engin kültürü bulunan... (Altın oran konusunda bir kitabı olursa tercih sebebidir!..)
16. Sarığı ve cübbesi en güzel ve sanatlı olan.
İşte camiin baş imamı böyle bir kimse olmalıdır. Diğer imamlar, vaizler, müezzinler de çok vasıflı olmalıdır.
Ayasofyada okunan İstanbul ezanlarını (İstanbul ezanı nedir bilir misiniz?) turistler zevk ve huşu ile tüyleri ürpererek dinlemelidir.
Ayasofya camii yılda bir nüsha, beş-altı yüz sayfalık, çoğu İngilizce ilmî araştırmalar dergisi çıkartmalıdır.
Üniversite öğretim üyeleri, yüksek tahsil öğrencileri, iyi giyimli seçkin sınıf, büyük bürokratlar akın akın Ayasofyaya gelmelidir.
Namazlardan sonra, onbir ayda veya Ramazanda, bilhassa cuma günleri Ayasofya minberinden "Aziz Müslümanlar para verin para" hutbeleri okunmamalı, kutsal mabette asla para toplanmamalıdır.
Ayasofyada zaman zaman ülkenin en büyük icazetli alimleri ve gerçek şeyhleri yürekleri titreten, ağlatan, uyaran, ürperten, gözleri yaşartan etkili vaazlar vermelidir.
Ayasofya açılacaksa, benim dediğim gibi açılmasında büyük yararlar vardır.

Mehmet Şevket Eygi
 

oguz

Yeni
İhvan Üyesi
Katılım
29 Eki 2006
Mesajlar
1,560
Puanları
0
heybeli ada rum okulunun açılması için çalışmalar yaptıklarını ,Atinadan beyan edenler
Ayasofya için ne gibi çalışmalar yaptıklarınıda açıklarlarsa memnun oluruz .
 
Üst