Anlamın kenarındayım Hızır!

mostar

Profesör
Katılım
6 Ara 2009
Mesajlar
1,011
Tepkime puanı
244
Puanları
0
Anlamın kenarındayım Hızır!

Anlamın kenarındayım Hızır! 11 Ekim 2010 - 01:35:23
Hissî müslümanlıktan ruhî müslümanlığa geçit var mı?..
Ed Darkavi, bağlılarına şöyle nasihat ediyor:

“Hislerinden uzak dur; çünkü hissiyat, maneviyatın zıddıdır ve zıtların imtisali muhaldir. Hislerini güçlendirdiğin ölçüde ruhu zayıflatırsın; ruhun güçlendiği oranda da hislerin zayıflar.”

Biz hissi tecrübelerini put edinmiş, ehl-i dünya ile düşüşekalkmaktan ruhun rayihasına hasret kalmış, teneffüs ettikleri sadece hissiyat kölelerinin ter kokusu olan, hissiyatın kalplerini ve bedenlerini istila ettiği his-adamlar, ruh sahasına adım atmaktan ölmeyesiye korkuyoruz.

Bunun için de ‘dünya’ya talip ve razı oluyoruz. Aşağı olana. Aşağılık olana. ‘anlamsız’lığa mahkum ediliyoruz Anlamın Sahibi tarafından; öylece.

Anlamın Sahibinin ariflerinden biri diğerine sormuş:

-Peygamberin ilk dört halifesinden hangileri daha faziletlidir?

Diğeri şöyle cevap vermiş:

“Men bintühü fi beytihi” –Kızı, onun evinde bulunan kimsedir.

Bu az ve öz iki kelimelik cevap, temyiz-i akıl sahibi arife ‘gereken’i anlatmak için kafi geliyor ve ne anladığını biz ‘anlam nasihsizleri’ için açıklayıveriyor:

“Bize göre bu iki kelime dört halifeyi de içine almaktadır. “Bintühü”deki zamir “men” mevsul ismine verilince “beytihi”deki zamir de Rasulullah’a ait olursa “Kızı Rasulullah’ın evinde olan faziletlidir.” manası anlaşılır. Bu da Hz. Ebu Bekir’in kızı Hz. Aişe ve Hz. Ömer’in kızı Hz. Hafsa Rasulullah’ın zevceleri olması itibariyle Ebu Bekir ve Ömerfaziletli demek olur. Şayet “bintühü”deki zamir Rasulullah’a ait olur, “beytihi” deki zamir de “men” mevsul ismine verilirse, “Rasulullah’ın kızı evinde olan faziletlidir.” manası anlaşılır. Bu da Peygamberimizin kızı Hz.Rukıyye Hz. Osman’ın evinde Hz. Fatıma da Hz. Ali’nin evinde zevcesi olması itibariyle Hz. Ali ve Hz. Osman faziletli demek olur.”

Ariflerin bu sözle-ş-meleri Hulefa-i raşidin hakkında, aklın selameti ve anlamın anlamı hakkında ne veciz, ne beliğ ne latif bir mükaleme.

Ve biz Hızır noktamızdan habersiz, ne kadar da uc-undayız, kenarındayız anlam’ın.

Hissî müslümanlıktan ruhî müslümanlığa geçit varsa da; ‘protokol’den el almadan çok zor görünüyor.Elif Bilge Ceylan
 
Üst