Anayasa Paketinin tamamı 336 'Evet'le kanunlaştı!

ismail

Yeni
İhvan Üyesi
Katılım
3 Mar 2007
Mesajlar
20,475
Puanları
0
Yaş
40
TEKLİFİN 24. MADDESİ 71 RET OYUNA KARŞI 336 OYLA KABUL EDİLDİ
TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliğinin 2. turunda, teklifin 24. maddesi 71 ret oyuna karşı 336 oyla kabul edildi.
Genel Kurulda gizli oylamaya 407 milletvekili katıldı. Oylamada 336 kabul, 71 ret oyu kullanıldı.
Teklifin 24. maddesiyle Anayasa'nın 166. maddesinde değişiklik yapılarak ''Ekonomik ve Sosyal Konsey'' Anayasa kapsamına alınıyor.
Birinci turda, teklifin 24. maddesine ilişkin gizli oylamaya 409 milletvekili katılmış; oylamada 340 kabul, 69 ret oyu kullanılmıştı.

TEKLİFİN 25. MADDESİ 72 RET OYUNA KARŞI 337 OYLA KABUL EDİLDİ
-12 EYLÜL YÖNETİCİLERİNE YARGI YOLU AÇILIYOR
TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliğinin 2. turunda, teklifin 25. maddesi 72 ret oyuna karşı 337 oyla kabul edildi.
Genel Kurulda gizli oylamaya 409 milletvekili katıldı. Oylamada 337 kabul, 72 ret oyu kullanıldı.
Teklifin 25. maddesiyle Anayasa'nın, 12 Eylül dönemindeki Milli Güvenlik Konseyi üyeleri ile bu dönemde kurulan hükümetler ve Danışma Meclisi'nde görev alanların yargılanmasını önleyen, Geçici 15. Maddesi yürürlükten kaldırılıyor.
Birinci turda, teklifin 25. maddesine ilişkin gizli oylamaya 407 milletvekili katılmış; oylamada 336 kabul, 70 ret oyu kullanılmış; 1 oy da boş çıkmıştı.
TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, gizli oylama sonuçlarını açıkladıktan sonra birleşime bir süre ara verdi.
TEKLİFİN 26. MADDESİNE BAĞLI GEÇİCİ 18. MADDE

BU MADDENİN DAYANAĞINI OLUŞTURAN 8. MADDE, ÖNGÖRÜLEN 330 KABUL OYUNU ALAMAYARAK METİNDEN DÜŞMÜŞTÜ

TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliği teklifinin 26. maddesine bağlı geçici 18. maddeye ilişkin görüşmelere geçildi.
TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, görüşmelerin başında yaptığı açıklamada, Anayasa ve İçtüzük hükümlerine göre, anayasa değişikliği tekliflerinin Genel Kurulda iki kez görüşüldüğünü söyledi.
Bu hükümler uyarınca, ikinci turda sadece maddeler üzerindeki önergelerin görüşülebildiğini ifade eden Şahin, Geçici 18. maddenin dayanağını oluşturan ve Anayasanın 69. maddesinde değişiklik öngören 8. maddenin yeterli oyu (330) alamadığını hatırlattı.
Şahin, kabul edilmeyen 8. maddenin teklif metninden çıkarıldığını belirterek, buna bağlı hükümler içeren Geçici 18. maddenin doğrudan metinden çıkarılamayacağını ifade etti. Şahin, bu nedenle maddenin metinden çıkarılması yönündeki önergenin görüşülüp oya sunulabileceğini bildirdi.
Daha sonra madde üzerindeki önergelerin görüşülmesine geçildi. Bunlar arasında Geçici 18. maddenin teklif metninden çıkarılmasına ilişkin önerge de bulunuyor.
Geçici 18. maddenin düşürülmesi, bunun teklif metninden çıkarılmasına ilişkin önergelerden birinin kabulü ya da maddenin yeterli kabul oyunun (330) sağlanamaması ile mümkün olabilecek.
GEÇİCİ 18. MADDE
Anayasa değişikliği teklifinin 26. maddesine bağlı Geçici 18. Madde, parti kapatma davalarına ilişkin, Anayasa'nın 69. maddesinde planlanan değişikliklerin, görülmekte olan davalara da uygulanması hükmü yer alıyor. Maddede, ayrıca siyasi partilerin 2009 yılı mali denetimi de Anayasa Mahkemesince yapılması ve 2010 yılından itibaren ise Sayıştaya geçmesi öngörülüyor.
Değişiklik teklifinin, Anayasanın 69. maddesinde değişiklik öngören, 8. maddesine ilişkin gizli oylamada kabul oyları beşte üçlük çoğunluğun (330) altında 327 oy almıştı. Gizli oylama sonucuna göre kabul edilmeyen 8. madde değişiklik teklifi metninden çıkarılmıştı.
TEKLİFİNİN REDDEDİLEN 8. MADDESİNE BAĞLI DÜZENLEMELER İÇEREN GEÇİCİ 18. MADDESİ DE ÖNGÖRÜLEN YETERLİ KABUL OYUNU ALAMAYARAK mREDDEDİLDİ
TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliği teklifinin reddedilen 8. maddesine bağlı düzenlemeler içeren Geçici 18. maddesi de öngörülen yeterli kabul oyunu alamayarak, reddedildi.
Anayasa değişikliği teklifinin 26. maddesine bağlı geçici 18. maddenin gizli oylamasına 282 milletvekili katıldı. Oylamada 203 kabul, 72 ret oyu kullanıldı; 3 milletvekili çekimser kaldı, 1 oy boş çıktı ve 3 oy da geçersiz sayıldı.
TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, bu maddenin öngörülen (330) oyun altında kabul oyuna ulaşamadığını ve reddedildiğini kaydetti. Şahin, çerçeve 26. maddedeki diğer geçici maddelerin numarasının da bu doğrultuda yeniden düzenleneceğini ifade etti.
İlk turda geçici 18. maddeye oylamaya 408 milletvekili katılmış; 338 kabul, 70 ret verilmişti.
Anayasa değişikliği teklifinin 26. maddesine bağlı Geçici 18. Madde, parti kapatma davalarına ilişkin, Anayasa'nın 69. maddesinde planlanan değişikliklerin, görülmekte olan davalara da uygulanması hükmü yer alıyordu. Maddede, ayrıca siyasi partilerin 2009 yılı mali denetimi de Anayasa Mahkemesince yapılması ve 2010 yılından itibaren ise Sayıştaya geçmesi öngörülüyordu.
Değişiklik teklifinin, Anayasanın 69. maddesinde değişiklik öngören, 8. maddesine ilişkin gizli oylamada kabul oyları öngörülenin (330) altında kalarak, 327 oy almıştı. Gizli oylama sonucuna göre kabul edilmeyen 8. madde değişiklik teklifi metninden çıkarılmıştı.
TEKLİFİN 26. MADDESİNE BAĞLI GEÇİCİ 19. MADDE 71 RET OYUNA KARŞI 337 OYLA KABUL EDİLDİ
TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliğinin 2. turunda, teklifin 26. maddesine bağlı Geçici 19. Madde 71 ret oyuna karşı 337 oyla kabul edildi.
Genel Kurulda, teklifin Anayasaya Geçici 19. madde eklenmesine ilişkin düzenleme üzerindeki oylamaya 408 milletvekili katıldı. Oylamada 337 kabul, 71 ret oyu kullanıldı.
Birinci turda, teklifin Geçici 19. maddesine ilişkin gizli oylamaya 409 milletvekili katılmış; oylamada 336 kabul, 71 ret oyu kullanılmış; 1 oy boş çıkmış, 1 oy da geçersiz sayılmıştı.
Teklifin 26. maddesine bağlı geçici 19. madde, teklifle Anayasa Mahkemesinin 11'den 17'ye çıkarılan üye yapısına ilişkin hükümleri içeriyor. Buna göre, Anayasa Mahkemesinin mevcut yedek üyeleri değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihte ''asıl üye'' sıfatını kazanacak. Geçici maddede, Anayasa Mahkemesinin yeni üyelerinin seçimine ilişkin esaslar da belirleniyor.
TEKLİFİN 26. MADDESİNE BAĞLI GEÇİCİ 20. MADDE 72 RET OYUNA KARŞI 336 OYLA KABUL EDİLDİ
TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliğinin 2. turunda, teklifin 26. maddesine bağlı Geçici 20. Madde 72 ret oyuna karşı 336 oyla kabul edildi.
Genel Kurulda, teklifin Anayasaya Geçici 20. Madde eklenmesine ilişkin düzenleme üzerindeki oylamaya 408 milletvekili katıldı. Oylamada 336 kabul, 72 ret oyu kullanıldı.
Birinci turda, Geçici 20. maddeye ilişkin gizli oylamaya 408 milletvekili katılmış; oylamada 337 kabul, 70 ret oyu kullanılmış; 1 milletvekili de çekimser kalmıştı.
Teklifin 26. maddesine bağlı geçici 20. madde, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) 7'den 22'ye çıkarılan asıl üye ve 5'den 12'ye çıkarılan yedek üye yapısına ilişkin hükümler içeriyor. Geçici maddeye göre, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihte HSYK'nın Yargıtay ve Danıştaydan gelen asıl ve yedek üyelerinin görevleri seçildikleri sürenin sonuna kadar devam edecek. Geçici madde, HSYK'nın yeni yapılanması kapsamında 30 gün içinde üye seçimi yapılmasını ve buna ilişkin esasları da düzenliyor.
Bu maddeye ilişkin oylama sonuçlarının açıklanmasının ardından çerçeve 26. maddenin gizli oylamasına başlandı.

TEKLİFİN, İKİ GEÇİCİ MADDEYİ İÇEREN ÇERÇEVE 26. MADDEYE 338 KABUL, 71 RET OYU VERİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliği teklifinin iki geçici maddeyi içeren çerçeve 26. maddesine 338 kabul, 71 ret oyu verildi.
Genel Kurulda, teklifin çerçeve 26. maddesi kapsamında bulunan geçici maddeler ayrı ayrı görüşülerek oya sunuldu. Daha sonra, geçici maddelerin bağlı olduğu çerçeve 26. maddenin tümü oylandı.
Yapılan gizli oylamaya 409 milletvekili katıldı. Oylamada 338 kabul, 71 ret oyu çıktı.
Birinci turda, çerçeve 26. maddeye ilişkin gizli oylamaya 408 milletvekili katılmış; oylamada 338 kabul, 70 ret oyu kullanılmıştı.
Anayasa değişikliği teklifinin reddedilen 8. maddesine bağlı düzenlemeler içeren Geçici 18. maddesi öngörülen yeterli kabul oyunu alamayarak reddedilmiş ve metinden düşmüştü. Bu doğrultuda çerçeve maddede yer alan geçici maddelerin numaraları yeniden düzenlenecek.
Geçici 19. madde, teklifle Anayasa Mahkemesinin 11'den 17'ye çıkarılan üye yapısına ilişkin hükümleri içeriyor. Buna göre, Anayasa Mahkemesinin mevcut yedek üyeleri değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihte ''asıl üye'' sıfatını kazanacak. Geçici maddede, Anayasa Mahkemesinin yeni üyelerinin seçimine ilişkin esaslar da belirleniyor.
Geçici 20. maddede ise Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) 7'den 22'ye çıkarılan asıl üye ve 5'den 12'ye çıkarılan yedek üye yapısına ilişkin hükümler yer alıyor. Bu geçici maddeye göre, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihte HSYK'nın Yargıtay ve Danıştaydan gelen asıl ve yedek üyelerinin görevleri seçildikleri sürenin sonuna kadar devam edecek. Geçici madde, HSYK'nın yeni yapılanması kapsamında 30 gün içinde üye seçimi yapılmasını ve buna ilişkin esasları da düzenliyor.
TEKLİFİN 27. MADDESİ, 72 RET OYUNA KARŞI 336 OYLA KABUL EDİLDİ
TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliğinin 2. turunda, teklifin 27. maddesi 72 ret oyuna karşı 336 oyla kabul edildi.
Genel Kurulda gizli oylamaya 409 milletvekili katıldı. Oylamada 336 kabul, 72 ret oyu kullanıldı; 1 oy da boş çıktı.
Anayasa değişikliğinin yürürlüğünü düzenleyen 27. maddeye göre, teklif tümüyle halkoyuna sunulacak.
Birinci turda, teklifin 27. maddesine ilişkin gizli oylamaya 407 milletvekili katılmış; oylamada 335 kabul, 71 ret oyu kullanılmış; 1 oy da boş çıkmıştı.
TEKLİFİN TÜMÜ 72 RET OYUNA mnKARŞI 336 OYLA KABUL EDİLDİ
TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliğinin 2. turunda, teklifin tümü 72 ret oyuna karşı 336 oyla kabul edildi.
Genel Kurulda gizli oylamaya 409 milletvekili katıldı. Oylamada 336 kabul, 72 ret oyu kullanıldı; 1 oy da boş çıktı.
TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, teklifin kabul edilerek kanunlaştığını belirterek, 18 Mayıs Salı günü toplanmak üzere birleşimi kapattı.
Oylamaya ilişkin sonuçların açıklanması AK Parti'li milletvekillerince alkışlarla karşılandı. Bazı milletvekillerinin birbirlerine sarıldığı gözlendi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sonuçları değerlendirirken ''Ülkemize, milletimize hayırlı olsun'' dedi.
Bu arada, AK Parti Grubu oylama sonuçlarının açıklanmasının ardından bir değerlendirme toplantısı yapacak.
 

ukubat

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
9 May 2007
Mesajlar
1,873
Puanları
48
Web sitesi
www.ukubatdavasi.blogcu.com
En çok üzüldüğüm bu yasaların geçmeyeceği ve akpartinin bölüneceği gibi hayallerle umutlanan akbaba misali cuntacı-ergenekoncu gürühtur...
 

m-angel

Nam-ı diğer TÜRBEDAR
İhvan Üyesi
Katılım
20 Eyl 2007
Mesajlar
1,629
Puanları
83
Yaş
50
HAyırlısı olaun.
 
Üst