• Reklamsız versiyon için ÜYE OL

Allah, Nebilerini İslam İle Gön*dermiştir

tevhid_yolcusu

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
30 Eyl 2009
Mesajlar
811
Beğeniler
34
Puanları
0
#1
Cenabı Allah, Nuh'u, İbrahim'i, Musa'yı, İsa'yı, Muhammed'i ve bütün Nebi ve Rasûllerini, İslam'ı kendi kavimlerine tebliğ etmeleri için seçmiştir.
Yahudi, hıristiyan ve diğerlerinden her kim İslam'dan başka bir din edinirse onlar Cehennem'de ebedi kalan kafirlerdendirler. O ne kötü bir dönüş yeridir. Allahu Teâla şöyle buyuruyor:
"İbrahim ne yahudi idi, ne de hıristiyandı. Fakat O doğruya yönelmiş bir müslümandı. Müşriklerden de değildi."(Âl-i İmran Sûresi, ayet: 67)
Ve Cenab-ı Hak:
"Onlar, Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde ne varsa hepsi, ister istemez O'na teslim olmuştur. Ve yine O'na döneceklerdir. De ki: Allah'a ve bize indirilene ve İbrahim'e, İs*mail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene;
Rab'leri tarafından Musa'ya ve İsa'ya veya Pey*gamberlere verilenlere iman ettik. Onlar arasında bir ayırım yapmayız. Biz, Allah'a teslim olanlarız. Kim, "İslam"dan başka bir din ararsa onun dini asla kabul edilmeyecektir. O kimse Ahiret'te de hüsrana uğrayanlardan olacaktır"(Âl-i İmran Sûresi, ayet: 83 - 85) buyurmuştur. İbn-i Kesir, Allahu Teala'nın, "Muhakkak Allah katında din, İslam'dır" ayetinin tefsirinde şöyle diyor:
"Bu, O'nun katında İslam'dan başka hiç kimse*den kabul edeceği herhangi bir dinin olmadığına dair, Allahu Teala'dan bir haberdir. O İslam ise; Mu-hammed Aleyhisselam ile nihayet oluncaya kadar, Allah'ın bütün zamanlarda göndermiş olduğu Pey*gamberlere tabi olmaktır. O Muhammed ki, O'nun yolu dışında İslam'a giden bütün yollar kapatılmış*tır. Dolayısıyla Muhammed Sallallahu Aleyhi Ve-sellem'in gönderilmesinden sonra her kim O'nun Şe-riat'ından başka bir din edinerek Allah'a kavuşmaya yol ararsa, o din makbul değildir. Tıpkı Cenab-ı Hakkın buyurduğu gibi: "Kim, İslam'dan başka bir din ararsa onun dini asla kabul edilmeyecektir." Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Allah kendi nezdinde mak*bul dinin sadece İslam olduğunu haber ver*mektedir."
Eğer İsa ve Musa Aleyhimesselam Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem'in Nübüvvetine yetişse-lerdi, şüphesiz O'na ilk icabet edenlerden ve O'na tabi olanlardan olurlardı.


Allah’a Davette Peygamberlerin Metodu
 

dostluk

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
18 Haz 2007
Mesajlar
5,663
Beğeniler
304
Puanları
0
Yaş
44
#2
İSLAMDA, MÜSLÜMANIN İNANMASI GEREKEN HUSUSLAR

Her müslümanın bilmesi ve inanması gereken konular;

1) İslam dini son hak dindir, son ilahi ve semavi dindir şeklinde bir söz söylenmez bu caiz değildir. İslam dini Adem aleyhisselamdan, Peygamber efendimize kadar gelen bütün peygamberlerin tebliğ ettiği tek HAK, İLAHİ VE SEMAVİ dindir.

2) Musa ve İsa aleyhisselamın dini İslamdı.kendileri ve onlara tabi olanlar müslümandı.

3) İslamın dışındaki bütün dinler (Yahudilik ve hırıstiyanlık dahil) batıldır ve geçersizdir. bunların hepsi ALLAH’a şirk koşmaktadır.

4) Müslüman olmayan kimse ne kadar iyilik yaparsa yapsın, ALLAH Teâla o kişiden razı değildir. Ahirette, ALLAH’ın rahmetinden mahrum kalacaktır. Müslüman olmayan kişi ebediyen cehennemde kalacaktır.

5) İslam üzere Müslüman olarak ölen bir kimse ve levki günahkarda olsa cehennemde azabta görse, eninde sonunda mutlaka cennete girecektir. Cehennemde, günahkar Müslümanlardan bir gurup mutlaka azap çekecektir. Fakat bu azap çekenler orada ebedi olarak kalmayacaklardır.

6) ALLAHın varlığına ve birliğine, hak olan tek ilah olduğuna, eşi benzeri olmadığına ve mekansız olarak var olduğuna inanan, kelime-i şahadeti getiren bir kimse, kur’an ve iman esaslarına aykırı olan bir söz, düşünce ve fiilde bulunmadıkca, haram olana helal, helal olana haram söylemedikce bu kişi büyük günah sahibide olsa tekfir edilmez yanı ona kafir denilmez.

7) Müslüman bir kimsede kurana ve iman esaslarına aykırı bir söz düşünce ve davranışta bulunursa, haram olanı helal, helal olanıda haram olarak görürse dinden çıkar ve kafir olur. O kişinin yapmış olduğu bütün hayır hasenatlar boşa gider . Yeniden Müslüman olup İslam dinine dönsede geçmişte yaptığı hayır ameller ona fayda sağlamaz.

“Velhamdulillahi rabbil alemiyn.Vesselâtu vesselâmu alâ seyyidina venebiyna murseliyn”


 
Üst