Akademik Seminerler - Eskişehir Birlik Vakfı | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Akademik Seminerler - Eskişehir Birlik Vakfı

YagmuR

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
18 Ağu 2006
Mesajlar
2,504
Puanları
0
Yaş
33
Web sitesi
www.gencislam.com
Neden Akademik Seminerler?

Şehirleşme, sanayileşme ve küreselleşme gibi faktörlerle toplumumuzda ciddi değişimler görülmektedir. Bu süreçte toplumsal dinamikler karmaşıklaştığı gibi toplumsal sorunlar da artmaktadır. Toplumsal olguları ve değişimi daha iyi anlamak için sosyal bilimler giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Akademik seminerlerde seçkin akademisyenlerin öncülüğünde öğrencilerimizin toplumu ve sosyal bilimleri daha iyi öğrenerek geçmişi ve günümüzü daha iyi anlamalarına yardımcı olunacaktır. Bu çalışmalar yapacak gençleri:

 • Hakim paradigmayı sorgulamak,
 • Kendi köklerimizle barışık bir bakış açısı ile sosyal bilim anlayışı geliştirmek,
 • Eskişehir özelinde Türkiye ve bölge sorunlarıyla ilgili akademik analizleri hedef kitle ile buluşturmak,
 • Sosyal bilimleri mukayeseli olarak değerlendirmek
amacıyla BİRLİK VAKFI AKADEMİK SEMİNERLERİ düzenlenmektedir.


Eskişehir Birlik Vakfı Seminer Dersleri Programı:
Eskişehir Birlik Vakfı Seminer Dersleri için Haftalara Göre Konu ve Öğretim Üyesi Dağılımı:

“Uluslararası İlişkiler”

Doç. Dr. Cenap Çakmak
Türk dış politikasının özellikle 2000li yıllarda geçirdiği dönüşüm çerçevesinde Türkiye’nin yakın çevresi ve dünyanın belirli güç merkezleri ile ilişkilerinin inceleneceği bu seminerde güncel gelişmeler üzerinden analiz ve değerlendirmeler yapılacaktır. Bu çerçevede Türk dış politikasının imkanları ve kısıtları incelenecek ve yeni dış politika anlayışının temel çerçevesi hakkında güncel dış politika örnekleri etrafında bilgi verilecektir. Buna paralel olarak ayrıca Türkiye’yi ilgilendiren coğrafyalarda ve küresel konularda meydana gelen değişimler belli aralıklarla analiz edilecektir.

 • Türk dış politikasının geleneksel çerçevesi
 • Türk dış politikasının değişen ve dönüşen öncelik ve yönelimleri
 • Türk dış politikasının imkan ve sınırları
 • Küresel ve bölgesel heves ve hedefleri
 • Uluslararası güncel sorunlar ve Türkiye’nin bunlara cevabı
 • Kritik ve kronik Türk dış politikası sorunlarının analizi

“Osmanlı Medeniyeti”

I. Hafta: Yrd.Doç.Dr. Mehmet TOPAL
Osmanlı tarihinin kaynakları, Osmanlı arşiv vesikaları, Osmanlı tarihine nasıl bakılmalı, günümüzde Osmanlı tarihçiliği gibi konular üzerinde durulacaktır.
II. Hafta: Yrd.Doç.Dr. Kamil ÇOLAK
İlk dönem Osmanlı siyasi tarihi, Osmanlı devlet anlayışı, Osmanlı Devşirme Sistemi, Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimler ve din değiştirmeler gibi konular üzerinde durulacaktır.
III. Hafta: Yrd.Doç.Dr. Mehmet TOPAL
Osmanlılarda Vakıf Müessesesi, Osmanlılarda matbaanın gelişimi, 17-18. yüzyıl Osmanlı tarih yazıcılığı gibi konular üzerinde durulacaktır.
IV. Hafta: Dr. Musa KILIÇ
Son dönem Osmanlı tarihinin kaynakları, son dönem Osmanlı siyasi tarihi ve Osmanlı diplomasisi gibi konular üzerinde durulacaktır.

“Siyaset”

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öztürk
Bu seminerde uluslararası ilişkiler disiplininin en temel kavramları ele alınacaktır. Küreselleşen dünyada ülkelerin ekonomik, siyasi, kültürel ve askeri ilişkileri iç içe geçmiştir. Türkiye’de uluslararası alanda giderek daha aktif rol oynamaktadır ve etkisi artmaktadır. Bu seminerde özellikle Türk dış politikasının genel konuları yanında yeni boyutları da ele alınacaktır.

 • Küreselleşme ve modern eleştirel yaklaşımlar,
 • Uluslararası ilişkilerde temel yaklaşımlar,
 • Realizm ve realizmin kritikleri,
 • İdealizm ve öncüleri,
 • Temel kavramlar,
 • Türkiye’nin temel dış politika konuları.

“İslam Düşüncesi ve Medeniyeti”

Doç. Dr. Hasan Hüseyin Adalıoğlu
I. Hafta: Seminerde öncelikle medeniyet, kültür ve tefekkür kavramları üzerinde durulacak. İslam medeniyetini oluşturan temeller yani, Kur’an ve Sünnet’in önemi ele alınacaktır.
II. Hafta: İslâm Medeniyeti’nin kadim medeniyetlerle teması. Antik bilim ve felsefe mirasının İslâm Dünyası’na aktarılması. Bağdat Beytü’l-Hikme’si ve Tercüme faaliyetleri
III. Hafta: Tercümeler sonrası İslâm Dünyası’nda gelişen bilim ve tefekkür faaliyetleri. İslâm düşüncesini oluşturan kelam, felsefe ve tasavvuf gibi düşünce sistemlerinin tarihsel süreç içindeki gelişimlerinin ana hatları, temel öğretileri, metotları ve birbirleri ile olan ilişkileri ele alınacaktır.
IV. Hafta: İslam Düşüncesinin Yayılması ve Batıya Etkileri.

“Edebiyat Okumaları”

Prof. Dr. Ahmet Kartal
Klasik Türk Edebiyatı hakkında tanıtıcı bilgi verilip; Fuzulî, Bakî, Şeyh Galip gibi şairlerin şiirleri tahlil edilecektir.

“Sosyoloji”

Doç. Dr. Ahmet Uysal
Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye, küreselleşme, şehirleşme ve sanayileşme gibi süreçlerin doğurduğu ciddi toplumsal değişimler yaşamaktadır. Toplumsal yapı değiştikçe sosyal ilişkiler farklı biçimler almakta ve toplumsal sorunların da ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. Bu dinamiklerin tarihsel yönü olmakla beraber bir çok yeni boyutu da vardır. Süreklilik, değişimler ve çatışmalar arasında daha karmaşık hale gelen toplumsal yapıyı ve süreçleri anlamak ve bunları kendi hayatımıza uygulamak daha da zorlaşmaktadır. Bu seminer toplumsal hayatı ve onun içindeki yerimizi daha iyi anlamak için yeni bir pencere sunacaktır.

 • Sosyolojinin konusu ve amacı
 • Sosyolojide temel kuramlar
 • Sosyolojinin diğer bilim dalları ile ilişkileri,
 • Toplumsal kurumlar ve bireyin yeri
 • Sosyal değişme
 • Sosyal sorunlar

“Türkiye Düşünce Tarihi”

Yrd. Doç. Dr. Fahri Yetim
I.Hafta : Osmanlı-Türk Modernleşmesinin ana çizgileri, Dönemler.
II.Hafta: Modernleşme ve batıcılık düşüncesi.
III.Hafta: Osmanlı’dan Cumhuriyete milliyetçililk ve muhafazakarlık düşüncesi.
IV.Hafta : Yakın dönem için çeşitli perspektifler.

““Medya Okur Yazarlığı””

Prof. Dr. Halil İbrahim Gürcan
1. Hafta: Medya kavramı, Dördüncü kuvvet olarak Medya, Medya okur yazarlığı kavramı, Medya okur yazarlığı Modeli.
2. Hafta: Medya- Toplum ve Kültür ilişkileri. Toplumsal ve kişisel gelişmede medya okur yazarlığı. Medya ve Etik.
 

girdap

Ordinaryus
İhvan Üyesi
Katılım
8 Şub 2007
Mesajlar
2,541
Puanları
0
Eskişehirde yaşayanlar için güzel bir fırsat..
Muhafazakar gençliği buluşturacak, canlandıracak bir merkez olur inşallah.
 

YagmuR

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
18 Ağu 2006
Mesajlar
2,504
Puanları
0
Yaş
33
Web sitesi
www.gencislam.com
Üst