Abdulkadir Geylaniye göre Allah her yerdedir demek caiz değildir

bi husben

Kıdemli Üye
Katılım
7 Mar 2007
Mesajlar
5,664
Tepkime puanı
322
Puanları
0
Abdulkadir Geylaniye göre Allah her yerdedir demek caiz değildir
Abdülkadir Geylâni'nin görüşü:

Tasavvuf ehlinin müteahhirininden Şeyh îmam Ebû Muhammed (Abdülkadir b. Ebî Salih el-Geylânî), «Gunye» adlı kitabında şöyle demektedir: Yaratıcıyı âyet ve delillerin ışığında kısaca tanımaya gelince, kişi bilmeli ki Allah, bir ve yegânedir...
Geylâni sözü sonunda şuraya getirir ve der ki: Allah, yukarı taraftadır ve Arş üzere istiva etmiştir. Mülkü kapsamıştır. İlmi, eşyayı kapsamıştır. «Güzel söz O'na çıkar, iyi amel onu yükseltir»(205). (Allah yaratma işini) gökten yere düzenler. Sonra sizin saydığınız (yıllar)dan bin yıl kadar süren bir günde O'na çıkar»(206). Allah her yerdedir demek caiz değildir.. Aksine gökte Arş'ın üzerindedir, demek gerekir. Nitekim yüce Allah şöyle buyurmuştur: «O Rahman Arş'a istiva etmiştir»(207).
Bu konuda bir takım âyet ve hadisleri zikrettikten sonra da şunları söyler: Te'vil etmeksizin istiva sıfatını kullanmak gerekir. Allah zâtıyla Arş'in üzerine istiva etmiştir. O'nun keyfiyetsiz olarak Arş'ın üzerinde olduğu, gönderilmiş her peygambere indirilmiş kitapta söz konusu edilmiştir.


Dip Notlar:
205) 35 Fâtır, 11
206) 32 Secde, 5
207) 20 Tâha, 5

 

fakiri

Kıdemli Üye
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
15,969
Tepkime puanı
355
Puanları
0
Konum
KOCAELİ
Evet, ahbab ! Her yerde demek caiz değildri. Çünkü, -her yer- de bir mekândır , mekân olduğundan mekândan münezzeh olan Rabbimiz için böyle bir ifade caiz değildir. Yalnız naklettiğin bilgileri doğru-dürüst nakletmen lazım Çünkü, doğru ve yamuk olmayan insanlar böyle hareket eder. Abdulkadiri'i-Geylâni Hz.leri gökte Arş'ın üzerindedir, demek lazımdır demiştir ama, bunu MÜCESSİME ve KİRAMİYYE fırkalrınınhj dediği gibi oturma ve temas şeklinde olamdığını da o kitapta ifade etmiştir. Senin yukarıdaki bilgilendirmende bu ibare ne hikmetse geçmemiş ! Neden acaba ?
 

alanyali07

Kıdemli Üye
Katılım
11 May 2008
Mesajlar
6,968
Tepkime puanı
845
Puanları
0
Sorularlaİslamiyet.com 'dan :

Abdülkadir Geylani Hanefileri kurtuluşa ermeyenlerden mi sayıyor?
Soru

Soru :Şeyh Abdulkadir geylani “El-Ganiyye” adlı kitabında kurtuluşa eremeyen fırkalardan bahs ederken: ‘Kaderiye taifesi bunlardandır’ dedikten sonra onlardan bazılarını zikrediyor. Sonra şöyle diyor: “Hanefiler de bunlardandır. Hanefiler, İmam- Azam Ebu Hanife’nin mezhebine mensup olanlardır.” Bu ibare Şeyh Abdulkadir Geylani’nin El Ganiye adlı kitabında aynen mevcut olup, kitabın Gunyetut Talibin adıyla yapılan tercümesinde bu ibare tercüme edilmemiştir. Bu doğru mu?
Cevap

Değerli Kardeşimiz;Bu husus, Gunye’nin birinci cilt, s. 90’da geçmektedir. “Mürcie” taifesi arasında zikredilmiştir. Ve Mürcienin özelliklerini sayarken, şöyle demektedir: Onlara göre: “Bir kimse kelime-i şahadet getirdikten sonra, artık günahlar ona zarar vermez ve asla cehenneme girmez, İman -amel değil- yalnız sözden/dil ile ikrardan ibarettir, insanlar iman bakımından eşittir, çünkü iman artmaz, eksilmez; insanların imanı ile meleklerin ve peygamberlerin imanı arasında fark yoktur. Bunlara göre, ‘Ben müminim inşallah’ demek de olmaz…”

Ancak, alimler Muhyiddin ibn Arabi hazretlerinin kitaplarına, özellikle Fusus adlı eserine bazı eklemeler yapıldığı gibi, Gavs-ı azam’ın Gunye kitabına da bazı eklemelerin yapıldığı kanaatindedir. Orada; Allah’a cihet isnat eden ifadeye dikkat çeken İbn Hacer el-Heytemî, şunları söyler: “Gunye kitabında yazılı olan şeye aldanma; Allah’ın kendisinden intikam alacağı bazı kimseler ona ilave etmişlerdir.” (bk. el-Fetava’l-Hadisiye, s. 145, 210; H. Günenç, Günümüz meselelerine Fetvalar, I/103).

Kuvvetli bir ihtimalle, Hanefilere karşı aşırı derecede muarız olan biri -bir iki noktayı da bahane ederek- “ve’l-Hanefiyyetu” kelimesini de araya sıkıştırıvermiştir. Yoksa, dört mezhebin ehl-i sünnet ve cemaati teşkil ettiği hususu, herkesin malumudur. İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri asla kaderiye ya da mürcie'den değildir.
 

fakiri

Kıdemli Üye
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
15,969
Tepkime puanı
355
Puanları
0
Konum
KOCAELİ
Sorularlaİslamiyet.com 'dan :
Sayın Bay, Bu sorularla isİlâmiyet sitesi sana göre bir ulema veya fetva makamı olabilir, ancak bana göre modernistlerin elinde genetiği değiştirilmiş islâm'ın ve mezhebi oldukça geniş olanalrın bulunduığu bir mahaldir. Doalyısyla oradan yaptıuğı nakillerin bir kıtymai harbiye yoktur diye düşnüyorum. Forum üyelerine arz olunur.
 

alanyali07

Kıdemli Üye
Katılım
11 May 2008
Mesajlar
6,968
Tepkime puanı
845
Puanları
0
Sayın Bay, Bu sorularla isİlâmiyet sitesi sana göre bir ulema veya fetva makamı olabilir, ancak bana göre modernistlerin elinde genetiği değiştirilmiş islâm'ın ve mezhebi oldukça geniş olanalrın bulunduığu bir mahaldir. Doalyısyla oradan yaptıuğı nakillerin bir kıtymai harbiye yoktur diye düşnüyorum. Forum üyelerine arz olunur.

Sayın bay, size göre kıymeti harbiyesi yoktur başkalarına göre vardır..Hem alıntı yapılan yerde İbn Hacer el-Heytemiden nakil vardır..Önemli olan yer orasıdır..sorularlaislamiyet.com'u beğenirsiniz beğenmezsiniz farketmez, konuyla alakalı olan kısmına odaklanın..
 

bi husben

Kıdemli Üye
Katılım
7 Mar 2007
Mesajlar
5,664
Tepkime puanı
322
Puanları
0
Evet, ahbab ! Her yerde demek caiz değildri. Çünkü, -her yer- de bir mekândır , mekân olduğundan mekândan münezzeh olan Rabbimiz için böyle bir ifade caiz değildir. Yalnız naklettiğin bilgileri doğru-dürüst nakletmen lazım Çünkü, doğru ve yamuk olmayan insanlar böyle hareket eder. Abdulkadiri'i-Geylâni Hz.leri gökte Arş'ın üzerindedir, demek lazımdır demiştir ama, bunu MÜCESSİME ve KİRAMİYYE fırkalrınınhj dediği gibi oturma ve temas şeklinde olamdığını da o kitapta ifade etmiştir. Senin yukarıdaki bilgilendirmende bu ibare ne hikmetse geçmemiş ! Neden acaba ?

Allah, yukarı taraftadır ve Arş üzere istiva etmiştir.

senin yukarı anlayışın nedir Allah yukarı taraftadır demiş sence ne demek bu
 

fakiri

Kıdemli Üye
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
15,969
Tepkime puanı
355
Puanları
0
Konum
KOCAELİ
Allah, yukarı taraftadır ve Arş üzere istiva etmiştir.

senin yukarı anlayışın nedir Allah yukarı taraftadır demiş sence ne demek bu


Alinti yaptığın --GUNYE-- adlı kitapta bunalrın hepsi yazılı...Ama, senin işine onalrı okumak gelmediği için burada bana soruyorsun. Şüphesiz ki, o kitapalkrı kendi isapık inancına alet etmeye çalışıyorsun. Bunu burada kimse yemez ahbab ! Sen en iyisi, forumunu değiştir !

alanyalıya...
İbn Hacer el-Heytemiden alıntı varmışmış ! Ne olmuş, varsa ?.. Yahudi Dükkânlarının hemen hemen hepsinin kapılarının üstünde de besmele-i şerif yazılıdır.
 

alanyali07

Kıdemli Üye
Katılım
11 May 2008
Mesajlar
6,968
Tepkime puanı
845
Puanları
0
İbn Hacer el-Heytemiden alıntı varmışmış ! Ne olmuş, varsa ?.. ]

Konuyla ilgili bir nakildir,mühimdir..

[
Yahudi Dükkânlarının hemen hemen hepsinin kapılarının üstünde de besmele-i şerif yazılıdır.
Yahudi dükkanında besmele olması, besmelenin hakikatına zarar verir mi ? Besmelenin yahudi dükkanında olması sana besmeleye hürmetsizlik yapma hakkı tanır mı ?
ki bahsedilen site yahudi değildir.o da ayrı bir konu..Yani verdiğin örnek yanlış bir örnek..
 

alanyali07

Kıdemli Üye
Katılım
11 May 2008
Mesajlar
6,968
Tepkime puanı
845
Puanları
0
Allah, yukarı taraftadır ve Arş üzere istiva etmiştir.

senin yukarı anlayışın nedir Allah yukarı taraftadır demiş sence ne demek bu

İbn Teymiyenin de talebelerinden olan İbn Kesir tefsirinde ,"istiva etmek" diye geçen kavramın zahir manasıyla anlaşılmaması gerektiği tembihleniyor..
Şöyle deniyor :
"Müşebbihe'nin zihinlerine hemen geliveren zahir mânâ; Allah için mümkün değildir. Zîrâ yaratıklarından hiçbir şey Allah'a benzemez. «O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. Ve O, Semî'dir, Basîr'dir.» (Şûra, 11). "
 

fakiri

Kıdemli Üye
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
15,969
Tepkime puanı
355
Puanları
0
Konum
KOCAELİ
Konuyla ilgili bir nakildir,mühimdir..


Yahudi dükkanında besmele olması, besmelenin hakikatına zarar verir mi ? Besmelenin yahudi dükkanında olması sana besmeleye hürmetsizlik yapma hakkı tanır mı ?
ki bahsedilen site yahudi değildir.o da ayrı bir konu..Yani verdiğin örnek yanlış bir örnek..


Besmelenin hakikatine zarar vermez de bizim anlatmak istediğimiz Yahudi dükkânından alış-veriş yapmamıza bir sebep teşikil etmeyeceğiydi. Ama, senin basiretin bağlanmış olduğundan bunu anlayacak algın kalmamış !
 

alanyali07

Kıdemli Üye
Katılım
11 May 2008
Mesajlar
6,968
Tepkime puanı
845
Puanları
0
Besmelenin hakikatine zarar vermez de bizim anlatmak istediğimiz Yahudi dükkânından alış-veriş yapmamıza bir sebep teşikil etmeyeceğiydi.!
fıkhen yahudi dükkanından bile mübah olan mallar alınabilir..ki bahsedilen siteye yahudi örneği veremezsiniz,çünkü kafir sitesi değildir..Verdiğiniz örnek bu bakımdan yanlıştır..İkincisi siz benim siteden ,İbn hacer'den yaptığım nakle, yahudi dükkanındaki besmele benzetmesi yaptınız,kabul etmem dediniz..Ben size yahudi dükkanında asılı duran bir besmelle levhasını alıp getirsem,bu besmele levhasını da mı kabul etmeyeceksiniz ? Önemli olan Besmelenin kendi manasıdır,kendi kutsiyetidir..Siz bulundukları yere göre, hakikate batıl muamelesi yapamazsınız..

Ama, senin basiretin bağlanmış olduğundan bunu anlayacak algın kalmamış !
kimin basiretinin bağlandığı verilen benzetme örneklerinden görülüyor..Herkes senin şahsi İslami yorumlarına göre hayatını düzenleyecek değil,kaynaklarını belirleyecek değil..

Ehl-i sünnete muhalif olan itikadi bir konu açılıyor, sen ise yaraya merhem olacak bir ilaç sunmuyorsun, sunanlara da "senin ilacın şu dükkandan alınmış ,kabul etmem" diyerek bir de yaraya tuz basıyorsun..
Konuyla ilgili elinizde varsa merhem oalcak kaynak sunun,yoksa gölge etmeyin lütfen..
 
Üst