A.Öğretim Türk Dili Final Sınavı 4

efruz

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Ağu 2009
Mesajlar
5,168
Puanları
0
1-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı eylem yoktur?
A) Gençlik pek kısa süren ve ancak bir defa görülen bir rüyadır.
B) Elimden geleni yaptım; ama memnun olmadı.
C) Bu sınavda başarılı olacağımı zannetmiyorum.
D) Biz düşmanımızla bile dost olduk.
E) Hafta sonları babama yardım ederdim.

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir” söcüğü belgisiz zamir olarak kullanılmıştır?
A) Sınıfın kapısında elinde güller olan bir çocuk bekliyordu.
B) Bir kişi sınava girmemiş.
C) Bir ekmek de ben alabilir miyim?
D) Dün bir kadın geldi seni sordu.
E) İçinizden biri sınav kağıdını kodlamayı unutmuş.

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlama diğerlerinden farklıdır?
A) Acem halılarının üstünde salına salına yürüdü.
B) Eski köhnemiş konakta çok anısı vardı.
C) Sincap ceviz ağacının kovuğundan başını çıkardı.
D) Bahçe duvarının üstüne tel çekmişler.
E) Romen gemisinin güvertesi görkemliydi.

--------------------------------------------------------------------------------
4-) “Kardeşim su versin ona susamış.” cümlesindeki zamir olan sözcük cümlede hangi görevdedir?
A) dolaylı tümleç
B) zarf tümleci
C) nesne
D) özne
E) yüklem

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sıfateylem diğerlerinden farklı bir öğe olarak kullanılmıştır?
A) Sona kalan dona kalır.
B) Veren eli herkes öper.
C) Yarım veren utanmamış.
D) Yaş kesen baş keser.
E) Tekkeyi bekleyen çorbayı içer.

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Aşağıdakilerin hangisi eylem cümlesidir?
A) Kişilik toplumsal bir üründür.
B) Kişilik iletişim ve etkileşim süreci içinde olgunlaşır.
C) Konuşma toplumsal etkileşimin en başta gelen yollarındandır.
D) Konuşma ile kişiliği ayrı düşünme olanağı yoktur.
E) insan yavrusu yaşamının başlangıcında kişilikten yoksundur.

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bağımlı sözcük kullanılmıştır?
A) Ayağını yorganına göre uzat.
B) Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez.
C) Son pişmanlık fayda vermez.
D) Yuvarlanan taş yosun tutmaz.
E) Ateş düştüğü yeri yakar.

--------------------------------------------------------------------------------
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü tür bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Bu yaşıma değin kayak öğrenemedim.
B) Ülkemizde sürek avı geleneği yoktur.
C) Çalışma düzeni solak olanları gözetmez.
D) Böylesine atak çocuk nasıl silik kalır?
E) En korktuğu ona dönek demeleriydi.

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi aldığı ekle eylemden ad olmuştur?
A) evcil
B) ikinci
C) sarışın
D) kırıntı
E) yeşillik

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Yukarı çıktığımda bir de ne göreyim!
B) Gelişmiş ve ileri ulusların düşünce yapıları farklıdır.
C) Aşağı kattan gürültüler gelmeye devam ediyordu.
D) Geri ülkeler kültürel yönden de zayıftır.
E) Onun tanığıdı yukarı mahallede oturuyor.

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Aşağıdaki bozuk cümleler içinde çelişen sözlerin yer aldığı örnek hangisidir?
A) İyi bir kadın her zaman erkeğine yardımcı olur.
B) Eminim ki annem bu konuda en çok acı duyan insan olsa gerek.
C) Denizi sev ama kıyıda dur.
D) Tok açın halinden anlamaz.
E) Değerli arkadaşlarıma derin saygılar sunarım.

--------------------------------------------------------------------------------
12-) “Bu iki konuyu birbirine karıştırmayalım. Aralarında küçük de olsa bir ayrıntı var.”
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?
A) “Bu” sözcüğü atılarak
B) “Ayrıntı” sözcüğü yerine “fark” getirilerek
C) “Küçük” sözcüğü “de” ile birleşik yazılarak
D) “İki” sözcüğünün yerine “kadar” getirilerek
E) “Karıştırmayalım” sözcüğü yerine “ayıralım” getirilerek

--------------------------------------------------------------------------------
13-) “Üst üste yaşanan ekonomik krizler pek çok küçük işletmenin kapanmasını sağladı.”
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?
A) “Kapanmasını” sözcüğü yerine “iflasını” getirilerek
B) “Kapanmasını sağladı” sözcüğü yerine “kapanmasına yol açtı” getirilerek
C) “Yaşanan” sözcüğü yerine “pek çok”tan önce getirilerek
D) “Pek çok” sözü atılarak
E) “Küçük” sözcüğünün yerine “irili ufaklı” sözü getirilerek

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?
A) İki yıllık zorunlu mecburiyetle doğuya gitti.
B) Kitabı okuduktan sonra kendisine geri iade etti.
C) Ozan en çok hürriyet ve özgürlük konusuna değinir.
D) Yetkililerin konuya ilgi göstermeleri gerekir.
E) Günleri çok hoş mesut mutlu ve iyi geçerdi.

--------------------------------------------------------------------------------
15-) “Başarısızlığı yüzünden okuldan atıldığını yakinen biliyorum.”
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?
A) “Yakinen” sözcüğü atılarak
B) “Biliyorum” sözcüğü yerine “görüyorum” getirilerek
C) “Yüzünden” sözcüğü “biliyorum”dan önce getirilerek
D) “Yüzünden” sözcüğünün yerine “nedeniyle” getirilerek
E) “Atıldığını” sözcüğü yerine “uzaklaştırıldığını” getirilerek

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Sokrates hapse götürülürken karısı ( ) “Seni haksız yere götürüyorlar ( )” diye ağlayıp söylenince karısına ( ) “Haklı yere götürseler daha mı iyiydi ( )” demiş.
Cümlede parantezle belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) () ( ( (?)
B) ( (.) ( (?)
C) (.) ( (.) (?)
D) ( (.) () (
E) ( () (.) (!)

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımına ilişkin bir yazım yanlışı yoktur?
A) Yaşlı gözlerini doktor Mehmet Bey’e çevirdi.
B) Her yıl Nisan ayının ilk Cumartesi günü onu anarız.
C) Dehşet! beyaz atlı bir araba yıldırım gibi geliyor.
D) 6 Mart salı günü toplantı yapılacak.
E) Bir gezegen olan Dünya Güneş’in çevresinde döner.

--------------------------------------------------------------------------------
1 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Onun açıkgöz biri olduğu konuşmasından belliymiş.
B) Birkaç öğrenci sorunun karşılığını vermiş mi?
C) Hele cephe gerisinde böyle boşboğazlık yapılmazdı.
D) Bu güne kadar niçin hazırlanmadınız?
E) Birçok insan için anlayamadığı “anlamsız”mış.

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Aşağıdaki altı çizili sözüklerden hangisinin yazımı doğrudur?
A) Bu mesleğe girmemiş olsaydım arkeolok olurdum.
B) Son yıllarda pisikoloji ilgimi çeken alan oldu.
C) Yazar hakkında hazırlanan iki biyoğrafide çelişkiler mevcut.
D) Bu yıl hukuğu kazanmak için iddialı olduğunu söylüyor.
E) Çektiği onca fotoğraf içinde birkaçı güzel çıkmış.

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde unvan adlarının yazımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) O bölgede Uzun Hasan’ı herkes tanırdı.
B) Bu semtte Artvinli Hasan oturuyor.
C) Ali Bey dünden beri bakırcı Refik’i arıyordu.
D) Burası baylara diğer taraf bayanlara ayrılmıştır.
E) Bu işin sonunu Canan Hanım da çok iyi biliyordu.

--------------------------------------------------------------------------------
21-) “Yüz bin okur tarafından bir kez mi okunmak istersiniz yoksa bir okur tarafından yüz bin kez mi ( )” Bu soruyu Paul Valery şu yanıtı verir ( ) “Yüz bin okur tarafından yüz bin kez okunmak isterim ( )”
Bu parçada parantezlerle belirtiler yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
A) (?) ( (.)
B) (.) ( (!)
C) (?) (.) (!)
D) (?) (...) (.)
E) (.) (...) (.)

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti (?) diğerlerinden farklı bir amaçla kullanılmıştır?
A) Ahmet Yesevi (?-1166) bu düşüncenin temsilcilerindendir.
B) Ali Orhan Kenan Ahmet (?) orada imiş.
C) Ne büyük (?) bir insanla karşılaşmışız be!
D) Babam 1911 (?) de doğduğunu söylerdi
E) Bu ailenin bir bölümünün Bilecik'e bir bölümünün de Bursa'ya (?) yerleştiği söylenir.

--------------------------------------------------------------------------------
23-) “İnsanlar arasında iletişimi sağlayan bilinmeyen zamanlarda ortaya çıkmış bir işaret sistemi kendine özgü yasaları olan ve bu yasalar çerçevesinde gelişen seslerden örülü çok yönlü sosyal bir kurumdur.
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisi için yapılmıştır?
A) Güneş dil kuramı
B) Dil
C) Lehçe
D) Ağız
E) Argo

--------------------------------------------------------------------------------
24-) İnsanların doğuştan itibaren yakın aile çevresinde öğrendiği ve zamanla ilişkide bulunduğu sosyal çevrelerle geliştirdiği dile ne ad verilir?
A) Anadili
B) Ortak dil
C) Yazı dili
D) Konuşma dili
E) Özel dil

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Fransız bilimadamı Hilaire de Barenton tarafından ortaya atılan kuram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ünlem kuramı
B) Nesne kuramı
C) Yansıma kuramı
D) İş kuramı
E) Güneş-dil kuramı

--------------------------------------------------------------------------------
26-) “Türkiye Türkçesi” aşağıdaki Türk lehçelerinin hangi grubu içerisinde yer almaktadır?
A) Güney-doğu (Uygur) Grubu Türk Lehçeleri
B) Güney-batı (Oğuz) Grubu Türk Lehçeleri
C) Kuzey-doğu Grubu Türk Lehçeleri
D) Kuzey-batı (Kıpçak) Grubu Türk Lehçeleri
E) Karaçay - Balkar Kumuk Türk Lehçeleri

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Ortak Türk dilinden ilk önce koptuğu anlaşılan Türk lehçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Azerbaycan Türkçesi
B) Türkmen Türkçesi
C) Çuvaş Türkçesi
D) Özbek Türkçesi
E) Karay Türkçesi

--------------------------------------------------------------------------------
2 Türk lehçeleri arasında Ana Türkçeye kadar uzanan arkaik özellikleri en iyi şekilde koruyan Türk lehçesi hangisidir?
A) Kırgız Türkçesi
B) Halaç Türkçesi
C) Hakas Türkçesi
D) Gagauz Türkçesi
E) Özbek Türkçesi

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin sözvarlığındaki yabancılaşmanın etkenlerinden biri değildir?
A) Batı’da oluşan bilim sanat teknikle ilgili kavramların dilimize aktarılmadan yine yabancı öğelerle karşılanmış olması
B) Aydınlarımızın yabancı dil eğilimleri
C) Okul ve devlet yazışmalarında Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamaların kullanılması
D) Her alanda yabancı ve yeni kavramları kendi sözvarlığımızdan türetme ve birleştirme yollarından yararlanılması
E) Şairlerimizin aruz ölçüsüne daha iyi uyan Arapça ve Farsça dil öğelerinden yararlanması

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Böylesine ince eleyip sık dokuyan kimse görmemiştim.
Altı çizili deyimin bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) O bir işe başlamadan önce işi bütün ayrıntılarıyla tartıp karar verir.
B) Dışarıdan çok kolay görünen bu işin ne kadar güç olduğunu bir ben bilirim.
C) Yazıyı yeniden inceleyip düzelttikten sonra daktiloda yazacağım.
D) Bundan sonra onun neler yaptığını sık sık kontrol etmelisin.
E) Önemsiz bir konuyu bu kadar büyütmen çok yersiz.
Cevaplar


1-) A
2-) E
3-) B
4-) A
5-) B
6-) B
7-) A
8-C
9-) D
10-) A
11-) B
12-) B
13-) B
14-) D
15-) A
16-) B
17-) E
1:cool: D
19-) E
20-) C
21-) A
22-) C
23-) B
24-) A
25-) E
26-) B
27-) C
2:cool:B
29-) D
30-) A
 
Üst