4/b (sözleşmeli personel) alım ilanı

ummuhan

Kıdemli Üye
Katılım
1 Eyl 2007
Mesajlar
12,943
Tepkime puanı
1,042
Puanları
0
Konum
Arz
harran-universitesi-ogretim-elemani-alim-ilani.jpg


HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslaf'da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde istihdam edilmek üzere KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen her bir pozisyona toplam 32 (Otuzİki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR:

UNVAN ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER

Hemşire 15 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü mezunu olmak. En az 2 yıl klinik deneyimi olmalı (çalışmış olması) ve bunu hizmet belgesi ile belgelendirmesi şarttır.

Hemşire 10 Sağlık Yüksek Okullarının Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.

Röntgen Teknisyeni 5 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Radyoloji Bölümü veya Programı mezunu olmak.

Diğer Sağlık Personeli 2 Sağlık Meslek Lisesinin Acil Tıp Teknisyenliği veya Programı mezunu olmak (Acil Tıp Teknisyeni)
TOPLAM 32


Genel Şartlar:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak,

c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

d) Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) 2008 yıllarında yapılmış KPSS (B) sınavından ortaöğretim mezunları için KPSSP94 ve ön lisans mezunları için KPSSP93 sınav sonuç belgesine sahip olması,

g) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

h) Daha önceden kurumumuzda çalışırken tarafımızca iş akdi fesh edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

i) 5917 Sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrasının (a) bendi gereğince 2010 yılı itibarı ile herhangi bir kamu kurumundan ayrılmış ya da çalışıyor olmamak.

Başvuruda İstenilen Belgeler:

1- Aranan nitelikler ve genel şartlar kısmında istenen belgeler

2- Başvuru Formu ve Dilekçe (Personel Daire Başkanlığından temin edilecektir.)

3- Öğrenim belgesi (Aslı veya onaylı fotokopisi)
4-2 adet fotoğraf

5- 2008 KPSS (B) (KPSSP94 ve KPSSP93) grubu sınav sonuç belgesi

6- Nüfus cüzdanı fotokopisi

7- Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, ZAMANI ve DEĞERLENDİRME

1- ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) Üniversitemiz http://www.harran.edu.tr adresinde bulunan başvuru formu ve dilekçe doldurularak Harran Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Yenişehir Kampusu Merkez / ŞANLIURFA adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmekte olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

3- Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, (2008 yılında yapılmış KPSS sınavından ortaöğretim mezunları için KPSSP94 ve Ön Lisans mezunları için KPSSP93 puanlarına bakılacaktır) KPSS (B) grubu puan sıralaması dikkate alınarak başarılı bulunanlar en geç 7 iş günü içinde http://www.harran.edu.tr web adresinde yayınlanacaktır. Her kadronun dört (4) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Görev başlamaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Harran Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Yenişehir Kampusu Merkez/ŞANLİURFA adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

4- Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.


GÖREVE BAŞLAMADA İSTENİLEN EVRAKLAR:

1) Dilekçe (Personel Daire Başkanlığından temin edilecektir.)

2) 4 adet vesikalık fotoğraf

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi

4) Adliyeden sicil temiz kâğıdı

5) Diploma (Aslı veya noter tasdikli fotokopisi)

6) 2008 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi veya Internet çıktısı

7) Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden)

8) Askerlik Belgesi (Aslı ya da noterden tasdikli)

9) Mal Bildirim Beyannamesi (Personel Daire Başkanlığından temin edilecektir.)

10) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi veya 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Sigortalar Kanununa tabi özel kesimde geçen hizmetleri belgelendireceklerdir.
 
Üst