32 Farz - 54 Farz

vuslatgeceleri

Asistan
Katılım
13 Eyl 2006
Mesajlar
438
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Web sitesi
vuslatgeceleri.spaces.live.com
32 Farz


Altısı imanın şartıdır:
• Allah Teâlâ`nın varlığına ve birliğine inanmak
• Meleklerine inanmak
• Kitaplarına inanmak
• Peygamberlerine inanmak
• Ahiret gününe inanmak
• Kaza ve Kadere inanmak


Beşi islamın şartıdır:
• Kelime-i Şehâdet getirmek
• Namaz kılmak
• Oruç tutmak
• Zekât vermek
• Hacca gitmek


Dördü Abdestin Farzıdır:
• Eli yüzü yıkamak
• Kolları dirsekleriyle beraber yıkamak
• Başın dörte birini mesh etmek
• Ayakları topuklarıyla beraber yıkamak


Üçü Guslün Farzıdır:
• Mazmaza (Ağza 3 defa su vermek)
• İstinşâk (Burnuna 3 defa su vermek)
• Bütün bedeni yıkamak (iğne ucu kadar kuru kalmayacak şekilde)

İkisi Teyemmümün Farzıdır:
• Teyemmüme niyet etmek
• Darb (Elleri temiz toprağa vurup (sürüp) yüzüne sürmek,
iki elini bir daha toprağa sürüp kollarına sürmek)
On ikisi namazın Farzıdır:
Altısı dışındaki şartlarıdır:
• Hadesten tahâret (Abdest veya Gusül almak)
• Necasetten tahâret (Görülen pisliklerden temizlenmek)
• Setr-i avret (Avret yerlerini örtmek)
• İstikbâl-i Kıble (Kıbleye yönelmek)
• Vakit (Namazı vaktinde kılmak)
• Niyet (Niyet etmek)


Altısı içindeki şartlarıdır:
• İftitah tekbiriyle namaza başlamak
• Kıyâm (Namazda ayakta durmak)
• Kıraat (Kur'an`dan okumak)
• Rükû (Rükû etmek)
• Sücûd (2`kere secdeye kapanmak)
• Kâ'de-i âhire (son oturuş)
--------------------------

54 Farz1. Allah Teâlâ`nın bir olduğuna inanmak
2. Allah Teâlâ`ya eş koşmamak
3. Allah Teâlâ`ya ve onun Rasûlüne itaat etmek
4. Daima Allah Teâlâ`dan korkup, ferahı (şımarıklığı ve azgınlığı) terk etmek
5. Allah Teâlâ`nın azâbından dâima korkmak
6. Allah Teâlâ`nın rahmetinden ümit kesmemek
7. İbadeti Allah Teâlâ`nın rızası için yapmak
8. Müslüman idarecilere itâat etmek
9. Cünüplükten gusletmek (Boy abdesti almak)
10. Abdest almak
11. Beş vakit namaz kılmak
12. Beş vakit namazı vaktinde kılıp, kazâya bırakmamak
13. Nefsin arzularına uymamak
14. Günahlara tövbe etmek
15. Kalbini, günâhlardan temizlemek
16. Günâhlardan kaçarak ibâdetlerle meşgûl olmak
17. Kalbini temiz tutmak
18. Allah Teâlâya tevekkül etmek
19. Kanâat etmek
20. Kazâya râzı olmak
21. Belâlara sabretmek
22. Rızkın Allah Teâlâdan olduğunu inanmak
23. Çalışarak yetecek kadar rızık kazanmak
24. Helâl yemek ve içmek
25. Helal-temiz elbise giymek
26. Nîmetleri için Allah Teâlâya şükretmek
27. Kur'ân-ı Kerîm'i kesin delil kabul etmek
28. Allah Teâlânın dostlarını sevmek, düşmanlarını da sevmemek
29. Şeytanı ebedî düşman bilmek
30. Ma`rûfu (iyiliği) emretmek, münkeri (kötülüğü) nehyetmek
31. Ana-babaya iyilik etmek
32. Sıla-i rahîm (akrabâyı ziyâret etmek)
33. İlim öğrenmek
34. Allah Teâlânın varlığını tefekkür etmek (düşünmek)
35. Âleme, ibret gözü ile bakmak
36. Harama bakmamak
37. Zinadan sakınmak (kaçmak)
38. Sözünde doğru olmak
39. Dilini, fuhşa âit (kötü) sözlerden korumak
40. Kimseyi maskaralığa (alaya) almamak
41. Kulağını münkerât (günah olan şeyleri) dinlemekten korumak
42. Şarabı ve alkollü içkileri içmemek
43. Yok yere yemin etmemek
44. Allah Teâlânın rızası için yemek yedirmek
45. Emânete hıyânet etmemek
46. Tartı ve ölçü âletlerini, doğru kullanmak
47. Büluğa ermemiş yetimin malını muhâfaza etmek
48. Haksız yere kimsenin malını yememek
49. Müslüman fakîrlere yardım ve zekât vermek
50. Mahsûlün öşrünü vermek
51. Âdetli ve lohusa olan hanımına yaklaşmamak
52. Genç oğlanlara yakın olmaktan (cinsi sapıklıktan) sakınmak
53. Kibirli olmaktan (kendini büyük görmekten) sakınmak
54. Ölümü hak bilmek

--------------------------------------------------------------------------
 

cüneytkaya

Profesör
Katılım
21 Ağu 2007
Mesajlar
1,681
Tepkime puanı
4
Puanları
0
32 ve 54 Farz

İslam âlimleri, her Müslümanın öğrenmesi, inanması ve tâbi olması lazım olan farzlardan elli dört adedini seçmişlerdir. 54 farz şunlardır:

1-
Allahü teâlâyı bir bilip, Onu hiç unutmamak. [Yani her şeyi İslamiyet’e uygun yapmaya çalışmak.]

2-
Helalinden yiyip içmek.

3-
Abdest almak.

4-
Her gün vakti gelince, Beş vakit namaz kılmak.

5-
Hayzdan, nifastan ve cünüplükten gusletmek.

6-
Kişinin rızkına, Allahü teâlânın kefil olduğuna inanmak.

7-
Helalinden temiz elbise giymek.

8-
Hakka tevekkül ederek çalışmak.

9-
Kanaat etmek.

10-
Nimetleri için, Allahü teâlâya şükretmek [nimetlerini emrolunan yerlerde kullanmak].

11-
Kaza ve kadere razı olmak.

12-
Belalara sabretmek [isyan etmemek].

13-
Günahlardan tevbe etmek.

14-
İhlasla ibadet etmek.

15-
İslam düşmanlarını düşman bilmek.

16-
Kur'an-ı kerimi dört delilden biri bilmek.

17-
Ölüme hazırlanmak yani farzları yapıp haramlardan kaçarak imanla ölmeye çalışmak.

18-
Allahü teâlânın sevdiğini sevip, sevmediğini sevmemek ve bundan kaçmak. [Buna Hubb-i fillah ve buğd-i fillah denir.]

19-
Ana babaya iyilik etmek.

20-
Gücü yetenlerin, imkanı nispetinde dinin emirlerini yaymaya çalışması.

21-
Mahrem olan salih akrabayı ziyaret etmek.

22-
Emanete hıyanet etmemek.

23-
Daima, Allah’tan korkarak, haramlardan sakınmak.

24-
Allah’a ve Resulüne itaat etmek. [Yani her şeyi İslamiyet’e uygun yapmak]

25-
Günahtan kaçıp, ibadet ile meşgul olmak.

26-
Hükümdara karşı gelmemek.

27-
Âleme ibretle bakmak.

28-
Allahü teâlânın varlığını tefekkür etmek.

29-
Dilini haram, fuhuş olan sözlerden korumak.

30-
Kalbini dünyanın faydasız şeylerinden, zararlı isteklerinden temizlemek

31-
Hiç kimseyi alay etmemek.

32-
Harama bakmamak.

33-
Hep sözüne sadık olmak.

34-
Kulağını fuhuş söz ve çalgıdan korumak.

35-
Farzları ve haramları öğrenmek.

36-
Tartı, ölçü aletlerini, doğru olarak kullanmak.

37-
Allahü teâlânın azabından emin olmayıp daima korkmak.

38-
Allahü teâlânın rahmetinden, ümidini kesmemek.

39-
Müslüman fakirlerine zekat vermek ve yardım etmek.

40-
Nefsin haram olan isteklerine uymamak.

41-
Aç olanı Allah rızası için doyurmak.

42-
Yetecek kadar rızık [yiyecek, giyecek ve ev] için çalışmak.

43-
Malının zekatını, ürünlerinin uşrunu vermek.

44-
Âdetli ve lohusa halinde bulunan hanımı ile ilişkide bulunmamak.

45-
Kalbini günahlardan temizlemek.

46-
Kibirli olmaktan sakınmak.

47-
Yetim çocuğun malını korumak.

48-
Genç oğlanlara, şehvete sebep olacak durum ve hareketlerden uzak durmak

49-
Günlük vakit namazlarını kazaya bırakmamak.

50-
Şirk koşmamak.

51-
Zinadan kaçınmak.

52-
Alkollü içki içmemek.

53-
Boş yere yemin etmemek.

54-
Haksız yere, zulümle yani gayri meşru olarak başkasının malını almamak. Kul hakkından korkmak. [En önemli kul hakkı ve azabı en çok olan, akrabasına ve emri altında olanlara emr-i maruf yapmamak, bunlara din bilgisi öğretmemektir. Bid'at sahibinin, Ehl-i sünnet itikadını değiştirmesi, dini, imanı bozması da böyledir.]

 

cüneytkaya

Profesör
Katılım
21 Ağu 2007
Mesajlar
1,681
Tepkime puanı
4
Puanları
0
32 farz nelerdir?

Sual: 32 farz nelerdir?
CEVAP
Her müslümanın, otuz iki farzı bilmesi lazımdır. 32 farz şunlardır:

İmanın şartı: Altı (6)
İslamın şartı: Beş (5)
Namazın farzı: Oniki (12)
Abdestin farzı: Dört (4)
Guslün farzı: Üç (3)
Teyemmümün farzı: İki (2)
Teyemmümün farzına üç diyenler de vardır. Bu zaman, hepsi 33 farz olur.

İmanın şartları (6)

1- Allahü teâlânın varlığına ve birliğine inanmak.
2- Meleklerine inanmak.
3- Allahü teâlânın indirdiği Kitaplarına inanmak.
4- Allahü teâlânın Peygamberlerine inanmak.
5- Ahiret gününe inanmak.
6- Kadere, yani hayır ve şerlerin (iyilik ve kötülüklerin) Allahü teâlâdan olduğuna inanmak.

İslamın şartları (5)

7- Kelime-i şehadet getirmek.
8- Her gün beş kere vakti gelince namaz kılmak.
9- Malın zekatını vermek.
10- Ramazan ayında her gün oruç tutmak.
11- Gücü yetenin ömründe bir kere hac etmesidir.

Namazın farzları (12)

A- Dışındaki farzları yedidir. Bunlara şartları da denir.

12-
Hadesten taharet.
13- Necasetten taharet.
14- Setr-i avret.
15- İstikbal-i Kıble.
16- Vakit.
17- Niyet.
18- İftitah veya Tahrime tekbiri.

B- İçindeki farzları beştir. Bunlara rükün denir.
19- Kıyam.
20- Kıraat.
21- Rüku.
22- Secde.
23- Ka’de-i ahire.

Abdestin farzları (4)

24- Abdest alırken yüzü yıkamak.
25- Elleri dirsekleri ile birlikte yıkamak.
26- Başın dörtte birini mesh etmek.
27- Ayakları topukları ile birlikte yıkamak.

Guslün farzları (3)

28- Ağzı yıkamak.
29- Burnu yıkamak.
30- Bütün bedeni yıkamak.

Teyemmümün farzları (2)

31- Niyet etmek.
32- İki elin içini temiz toprağa sürüp, yüzün tamamını mesh etmek.
Tekrar elleri temiz toprağa vurup, önce sağ ve sonra sol kolu mesh etmek.
Teyemmümün farzı üçtür diyenlere göre, bu son ikisi, iki ayrı farz olarak söylenir.

 
Üst