18.lema Biraz Açıklayalım, VE 18.Lema'dan Bazı İktimaslar

  • Konbuyu başlatan Murat Sâki
  • Başlangıç tarihi
M

Murat Sâki

Guest
Risale-i Nur külliyatından Onsekizinci lem'a yedi emareden meydana gelmektedir.
Birinci, ikinci ve üçüncü emarelerde İslâm ve Lâtin hurufu ile Risale-i Nur müellifinden bahsediliyor. Dördüncüemarede ise hususen Risale-i Nur şakirdlerine yer verilmiş bulunmaktadır.

Altıncı emareye, "yazamayız", yedinci emareye "gösteremiyoruz" denildikten sonra bir hülasa yapılmıştır..

Emarelerden bilhassa "beşinci emare"de mevzuumuza daha geniş ve sarif olarak ele alınmakta ve şöyle denmektedir..

BEŞİNCİ EMARE:

Ecnebi hurufatını ehl-i İslam'ın en mühim hükümeti resmi bir surette kabul ve neşir ve cebir ettiği halde Risale-i Nur şakirdleri bütün kuvvetleriyle hatt-ı Kur'âni'yi harika bir suretde neşr ve ta'mim ve muhafazasına çalıştıkları bir zamanda Hazret-i Ali (ra) tarihiyle ondan haber vermekle gaybî keramatı beyan ettiği yerde ulemâ içinde birisine iltifat gösteriyor. Elbette bu iltifatın gerçi çok efradı olabilir. Fakat bu kerine-i hal gösteriyor ki, Risâle-i Nur şakirdleri bir hususiyyet kesbetmiş ki, Hazret-i Ali (ra)
iltifatıyle Risale-i Nur'u alkışlıyor..

18. LEM'Â'DAN BAZI İKTİBASLAR..

>>Hz. Ali (kv) ve Gavs-ı A'zam (Abdülkadir-i Geylani hz.) nin bazı kerametleri hakkında:

"Hz. Ali (ra) bir kerâmet-i gaybiyyeyi izhar ediyor ve diyor ki: "Ahrifu ecmin suttırat tastîran -Bitte bihel emirü vel fakîran-" yani 14. asr-ı Muhammedîde, 1349 ve Rumice 1347'de Arabi hurufunu terkedip ecnebi ve ucmi hurûfuna İslam içinde başlanacak.

Hem umum fakir ve zengin, amir ve işçi, çoluk ve çocuk gece dersleri ile o hurufu cebren öğrenecekler. Çünki bir nüshada "be'te"dir. "Be'te" gece çalışmasıdır. "Bitte" ise kat'ı ve cebri ifade ediyor.

"Ahrifu ucmin" fıkrasındaki "ucmin" ise o zamanın ıstılahınca Arabın gayrı, Latince ve Frengi hurûf demektir..

>> Risale-i Nur, İmam-ı Ali (ra)ın "Celcelutiyye" adlı eserinden naklen, Kur'ân hattını muhafaza edenlere Latin harflerine fetva verenlere şöyle temas ediyor:

"Hazret-i Ali (ra) huruf-u ecnebiyi İslamlar içinde cebren kabul ettirmek hadisesi ile ulema-i sû'ün bid'alar yardımlarından teessüfle bahsedip o iki hadise ortasında irşadkârâne bazılarından bahsediyor ki, o sekine olan ism-i a'zama ecnebi hurufuna karşı mukabele ediyor. Ve hem ulemâ-i sü'e muhalefet ediyor.

İşte bu zamanda o adamlar Risale-i Nur şakirdleri ve naşirleri oldukları şüphesizdir. Çünki onlardır ki, hatt-ı Kur'an'ı muhafaza ediyorlar. Ve bid'adkâr bir kısım ulemâya karşı da mukavemet ediyorlar.."

(Sikke-i Tasdik-ı Gaybiyye, sh. 130-130)
NOT: Daha fazla bilgi için lem'alar veya sitte-i tasdik eserlerinin Osmanlıca esas nüshalarından temin etmeye çalışınız.Latince baskıların çoğun da bu risale bulunmamaktadır.Gercekten çok değerli bilğiler okunması gerek.
 

"haTTat"

Paylaşımcı
Katılım
18 Tem 2006
Mesajlar
356
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Konum
Konya-Ankara
Ce: 18.lema Biraz Açıklayalım, VE 18.Lema'dan Bazı İktimaslar

:good[1]:
 

mirzabey

Üye
Katılım
5 Eki 2006
Mesajlar
14
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Evet tarihte emsali asla vuku bulmamış azim ve acip inkılaplar bu İslam beldesini kasıp kavurdu.Mesela bir harf inkilabının emsalini tarihte görmek mümkün degildir. Mesela
Kıyafet inkilabının bie eşine tarihte rastlamak mümkün degildir. Allameler, müctehidler, alimler bir sabah kalksınlar ki, ilim namına bildikleri her şey yasak olmuş, yeniden
A-B-C ögrenmeye icbar edilmişler ve devletin emrinin dışında hiçbir kimse hiçbir suretle arzusuna göre giyinemeyecektir.

İnsanları hayvan sürüleri haline getirmeyi hedef alan, emsali görülmemiş bu dehşetli tahribatlara karşı, elbette tarihte emsali görülmeyen metodlarla mukabele edilmesi zaruridir.
Zira ceza cins-i ameldir. O halde gayet rahalıkla diyebilirizki; Risalei Nur okumamış bir kimse, ne kadar alim bir zat da olsa, onun muhteviyatını malum olan ilimlerle bilmesi mümkün degildir. Zira Risale-i Nur harekatı ilim ve cihad sahasında yeni bir iştir. Emsali
sebkat etmemiştir. O halde bu emsalsiz eserlerden tam istifade edebilmek için, bazı usullerin
bilinmesinde zaruretler ortaya çıkmaktadır. Hadis ilmi usul-i hadise, fıkıh ilmi usul-i fıkha muhtaç olduğu gibi, usul-i hadisle fıkıh ilmi, usul-i fıkıhla da hadis ilmi kamil manada anlaşılamayacağı gibi, bilinen usullerin hiç birisiyle de Risale-i Nur tam manasıyla anlaşılamaz. Zira dediğimiz gibi, Risale-i Nur islami ilim ve islami karekette yeni bir iştir.
 

"haTTat"

Paylaşımcı
Katılım
18 Tem 2006
Mesajlar
356
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Konum
Konya-Ankara
Bu ülkenin başına gelebilecek belki en büyük felâket harf inkılâbıyla gelmiştir.
Zaten bu risalede de H.z Ali bunu belirtmiştir. Önce Abbasilerin yıkılmasından ardından doğrudan 1928 tarihinden bahsetmiştir. Diğer yapılan zulümlerden değil de İslam Harflerinin değiştirilmesinden bahsetmesi manidar değil midir?
Dikkat edin saltanat, hilafet ya da kılık kıyafet değil sözü edilen..
 
M

Murat Sâki

Guest
Bu ülkenin başına gelebilecek belki en büyük felâket harf inkılâbıyla gelmiştir.
Zaten bu risalede de H.z Ali bunu belirtmiştir. Önce Abbasilerin yıkılmasından ardından doğrudan 1928 tarihinden bahsetmiştir. Diğer yapılan zulümlerden değil de İslam Harflerinin değiştirilmesinden bahsetmesi manidar değil midir?
Dikkat edin saltanat, hilafet ya da kılık kıyafet değil sözü edilen..

Bu gün bir dini eğitimde sorun olan çoğu şeyin altında aslında bu inkilap vardır neden oldu, amaç neydi sorusuna kimse bir cevap bulamıyor.Malesef medeni engizasyona maruz kaldı islâm hârfleri.

Bu konuyu ileride daha da açabiliriz inşÂllah fırsat buldukca emarelerden konuyla ilgili olan yerleri daha da detaylı aktaracağım buraya.
 

"haTTat"

Paylaşımcı
Katılım
18 Tem 2006
Mesajlar
356
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Konum
Konya-Ankara
Arapçası olanlar Hz Ali'nin o kasidesini bulup Üstad'ın "yazamayız" dediği yerleri okursa sanırım ne denmek istenmiş daha iyi anlayabilirler.
Ayrıca okullarda bahsedildiği gibi zorluğundan falan kaldırılmadı İslam Harfleri. İsmet İnönü bizzat kendisi söylüyor bunu. Kaldı ki hiçbir zorluğu da yok. Hiçbir şekilde Kur'an okumasını bilmeyen insanlara bile en geç 1 ay içerisinde hem Kur'an, hem de Osmanlıca okumasını öğretebilirsiniz.
 
M

Murat Sâki

Guest
''hattat'' behsettiğiniz,Mecmuatü-l Ahzab eseri olması lazım.
 
Üst