PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Osmanlı TarihiSayfa : [1] 2 3 4 5

 1. Arakiyeci(Takkeci) İbrahim ağa camiinin ilginç hikayesi
 2. Kanuni’nin sırrını Mühr-ü Süleyman çözdü!!!
 3. Fatih Sultan Mehmet Han! (Fetih hakkındaki Sözleri)
 4. Gazâ Devleti Osmanlı
 5. Osmanlı ilmî ve kültürel hayatına medreselerin katkıları
 6. Padişah nasıl kurban keserdi?
 7. Orta Çağ Neyin Ortasıdır?
 8. Prof. Dr. Abdülkadir Özcan: Türkler tarih yazmaktan çok tarih yapmışlardır
 9. Osmanlı saray hayatını anlatan önemli bir vekayiname Letâif-i Vekâyi’-i Enderûniyye
 10. Ezelden Ebede Bir Alperenler Tekkesi
 11. Evlât katili Kösem Sultan'ın sonu!
 12. Osmanlı'da Reklam Böyleydi.
 13. Dünya Onu Özlüyor.
 14. Tarih Alimi, Fıkıh Cahili Murat Bardakçı’ya Cevaplar
 15. Selimiye'deki "kapısız oda"nın sırrı çözüldü
 16. Haşhaşilerin Tarih Sahnesinden Silindiği Günün Yıldönümünde Paralel Operasyonu
 17. Osmanlı Niçin Kötüleniyor
 18. Bir veliye bende olmak...
 19. Yanmayan kütüphaneler
 20. Eliaçık: Osmanlı Padişahları halife değil zorbadır
 21. Osmanlıca Konuşuyoruz
 22. Türk büyüklerinden seçme altin öğütler
 23. Şu Destanı: Türklerin Büyük İskender ile İmtihanı
 24. Karakin Efendi'nin Defteri
 25. Çakırcalı Mehmet Efe Destanı
 26. Talat Paşa'nın Katli Ve Almanya
 27. Talat Paşa'nın katlinin ardındaki gerçek
 28. Bayrakların Tarihi: Kosova
 29. Talat Paşa İle Karakin Pastırmacıyan Arasındaki Sert Tartışma
 30. Göçler-Sürgünler: Türk Tarihinin Hazin Sayfaları
 31. Patrona Halil İsyanı
 32. Yakup Cemil Olabilmek - Mümtazer Türöne
 33. İstanbul'un Asli Fatihi Çandarlı Halil Paşadır - Bülent Ecevit
 34. Enver Paşa'nın Gerçek Ölümü - Aziz Üstel
 35. Teşkilat-ı Mahsusa Ruhu - Masum Ekinci
 36. Tarihi Üç Karakter, Tarih Olan Üç Karakter
 37. EN Az Oyla Seçilen Cumhurbaşkanı KİM?
 38. Ermeni meselesi ile ilgili yazı ve belgeler
 39. Yalancı cennet için işlenen cinayetler: HAŞHAŞÎLER
 40. Sarıklı ihtilâlci
 41. Çanakkale'nin Bilinmeyen Bir Yönü !
 42. Çanakkale'yi Bilir Misiniz ?
 43. Osmanlı Endülüs İlişkisi
 44. Asil Bir Milletin Cesur Evlatları
 45. Hainler baş oldu,Zalimler dost !!
 46. Çünkü islâmlık terakkiye (ilerlemeye) manidir. !!!!!!!!!!!!!!!!!
 47. Padisahlar ve yaptiklari evlilikler nesli bozdu diyenlere cevap
 48. İskende Palanın Şah Sultan Romanı Üzerine..
 49. Hanı Yağma!!
 50. Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmet) Dönemi
 51. 1922
 52. Cevri kalfa - Şehzade II. mahmut'un cellatlardan kurtarılması
 53. Efsaneler....
 54. Sultan V. Murad
 55. Sultân Abdülaziz
 56. Sultan I. Abdülmecid
 57. Sultan II. Mahmûd
 58. Afgani, Abduh, Ali Suavi, Cemalettin Kaplan, Fethullah Gülen
 59. Sultan IV. Mustafa
 60. Sultan III. Selim
 61. Surre Alayı
 62. Sultan I. Abdülhamid
 63. Sultan III. Mustafa
 64. Sultan III. Osman
 65. Sultan I. Mahmûd
 66. Yavuz sultan selim hân
 67. Gazi Bali Bey
 68. Sultan III. Ahmed
 69. Sultan II. Mustafa
 70. Sultan II. Ahmed
 71. Sultan II. Süleyman
 72. Sultan IV. Mehmed
 73. Sultan I. İbrahim
 74. PadİŞahin kalbİnde taht kuran hurrem sultan
 75. Sultan IV. Murâd
 76. Sultan 1. Mustafa
 77. Sultan 1. Ahmed
 78. Son Padişah Vahideddin Han Mustafa Kemal'i bizzat kendisi mi yolladı Anadoluya?
 79. Osmanlı’da zimem defteri diye bir şey varmış, o nasıl bir şey?
 80. Sultan 3. Mehmed
 81. Sultan III. Murâd
 82. 2. Selim(Sarı Selim)
 83. Şehzade Mustafa gerçekten babasına isyan etmiş midir?
 84. Kanuni Sultan Süleyman
 85. Yavuz Sultan Selim
 86. Sultan 2. Bayezid
 87. Fatih Sultan Mehmed
 88. Sultân II. Murâd
 89. I. Mehmed Çelebi
 90. Yıldırım Bâyezid
 91. Sultan 1. Murat
 92. Sultan Orhan
 93. Osman Bey
 94. Osmanlı hükümranlığının sona erdiği gün
 95. Ilk Osmanlı Kanunu
 96. Alparslan'ın Malazgirt'teki Nutku
 97. Korkusuz Şehzade
 98. Bu mİlletle dÜnya fethedİlİr
 99. Yönetim Ne Zaman Çöker?
 100. Osman Gazi'nin Rüyası
 101. Osmanlı elçisinin gözüyle Fransa
 102. Aldık mı payımızı!
 103. Soykırıma Fransız Kalan Dünyanın yüzsüzlüğü
 104. Lozan’da kaybettİklerİmİz
 105. Ömer ve Yavuz Düşmanları (M.Ş. Eygi)
 106. Ne idik? Ne olduk?
 107. II. Abdülhamid'in İngiliz Siyaseti
 108. Yavuz Selim'in Alevi Katliamı Yaptığı Büyük Bir İftira
 109. İhanetin Daniskası
 110. Kanuni mektubunda ne diyor?
 111. Babamın katl edilişini gördüm.
 112. Sultan Abdulaziz Han'ın Nebiler Sultanına arzuhali
 113. Sabetayist hainlerin Katlettiği Şehidimiz
 114. Bir Batılı'nın kalemiyle ''Osmanlı Cemiyeti''
 115. Ii.abdÜlhamid'e kizil sultan diyenler
 116. Osmanlı'yı İçki Bitirdi
 117. MurÂd-i hÜdÂvendİgÂr’in duÂsi!..
 118. ZemahŞerÎ
 119. Devlet-i Aliyye Osmaniye
 120. Sultan Abdülhamid'in Tahttan İndirilişi
 121. Osmanlı'da kardeş katli
 122. Osmanlı'da kardeş katli
 123. Çanakkale Savaşından Bir Anı: "Hakkını Helal Etsin"
 124. çanakkale bir kanlı mahşer…
 125. Son kalemiz çanakkale
 126. 18 Mart Çanakkale zaferi,Bir destandır Çanakkale!
 127. Nevruz ve hidrelez
 128. Ebû Muhammed el-Haccâc b. Yûsuf b. el-Hakem es-Sekafî / ZALIM HACCAC
 129. Emin Işık: Atatürk inkılaplarında (haşa) Peygamberimizden ilham almış!
 130. Moğol Kasırgası
 131. Alman Yapımı Osmanlı İmparatorluğu Belgeseli....
 132. İnönü, Said Nursi Cumhurbaşkanı Seçilir Demişti
 133. Satuk Buğra Han
 134. Dede Korkut Hikayeleri (1)
 135. Tarih affetmez....
 136. Hakanlar
 137. Uluğ Bey
 138. Osmanlı'dan bize ne kadar para kaldı?
 139. Osmanlı Ayasofya’nın Müze Olmasıyla Yıkıldı
 140. GÜnÜn tarİhİ - osmanli devletİ'nİn kuruluŞu
 141. MUSTAFA KEMALİN Telgrafı.....
 142. Devrimlerin Amacı Din Bağını Koparmaktı
 143. Osmanlı Tarihi Uyduruk Bir Tarihtir
 144. Yol Ayrımı Atatürk Türkçe Ezan - Video
 145. Atatürk'ün sansürlenen mektubu PDF 1931
 146. 1873 Yılında Türkiye’de Halk Giysileri, Elbise-i Osmaniyye
 147. kurtuluş savaşında biraz fazla abartı var gibi
 148. Hz. Hüseyin, Sıffin Savaşı’nda küstüğü Abdullah ile nasıl barıştı?
 149. Kerbela Faciası Yüreklerin kanadığı an-1
 150. Cerkes Ethem'i dogru anlamak
 151. Osmanli Hanedani Oğuz Soyundan Kayi Boyundandir
 152. Türkiye Coğrafyasındaki Kalenderilere Kısa Bir Bakış
 153. Atatük'ün ismi KAMAL ATATÜRK evet şaşırmayın
 154. Çocuklara Tarihi Sevdiren Eserler
 155. Şok iddia! Atatürk dindar gruptan hükümet kurmasını istemiş....
 156. 1923’te Kurulan Türkiye Cumhuriyeti Sona Erecek
 157. Mümin-i İslam’a Yardımcı Ol. Baskı Yapma.
 158. Sivas Kongresi Ve Mandacılık kararı...
 159. Atatürk'le İlgili O Yasak Kalktı!
 160. Anarşi mi? Otorite mi?
 161. Atatürk Düşmanı İsmet İnönü'nün Partisidir CHP!!!
 162. Ibn-i Sina Mantık
 163. 1. Dünya Savaşı Derin Devletin İşi
 164. Peygamber âşığı gencecik bir sultan imiş!
 165. "Anafartalar zaferini Atatürk kazanmadı" iddiası
 166. Çanakkale ve Milli Şuur
 167. Mısırlıoğlu: Kemalizm Korkuyla Yaşadı
 168. Osmanlı Kendine Saldıran Suriye Valisi'ne Ne Yapmıştı
 169. Cumhuriyet tarihinin en büyük ismi?
 170. İki Osmanlı Askeri
 171. İzmir'in tarihi ve turistik yerleri
 172. İzmir Kemalpaşanın Tarihi ve Turistik Yerleri
 173. Manisa'nın tarihi ve turistik yerleri
 174. Şehitlerimiz
 175. İngiliz belgelerinde halifeliğin kaldırılması
 176. ''Çocukları küçük kurşunla öldürürler değil mi ANNE ?''
 177. Lozanda imzalanan senetler
 178. Geldikleri gibi gitmediler
 179. İsmet Paşa
 180. "Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu'nun Genelkurmay Başkanı'dır"
 181. Atatürk'ün bilinmeyen kız kardeşi
 182. İstiklal Mahkemeleri'nin gizli dosyaları açılıyor
 183. Haber Türk Gazetesinin Şeyhulİslam hakkındaki yalan Haberine Dair
 184. samsun gönderilmede padişahın rolü
 185. Anneler Günü Nasıl Ortaya Çıktı?
 186. Darbelerin değişmez ideolojisi: Kemalizm
 187. GÜNÜN TARİHİ -EYÜP SULTAN’IN hazretlerinin VEFÂTI
 188. Tarih - türk askerlerin asilliği
 189. 12 Sayısı !
 190. Boğaz Köprüsü nasıl yapıldı acaba
 191. Fethullah Gülen Hocaefendinin son sohbeti, yine ağlıyor ağlatıyor...
 192. keşkeler hiç bitmez
 193. 1 Nisan Şakası Nasıl Ortaya Çıktı?
 194. İstanbul ismi nereden geliyor?
 195. Dersim Harekatının Genelkurmay'daki Sır Belgeleri
 196. Bu Yahudi keferesi, "YASEF NASSİ"yi biliyor muydunuz?.
 197. Halepçe Katliamının 24. Yıldönümü
 198. Sehzade Mustafa nasıl öldürüldü?
 199. Bir Başka Açıdan Selahaddin Eyyubi
 200. Mustafa Armağan - Hilafetin Kaldırılmasını İngilizleri İstemişti?
 201. son padişahVahdeddin'in Sırdaşı Avni Paşa Anlatıyor
 202. Türkiye’de Sol Hareketler
 203. Acıların ay'ı cüce Şubat
 204. Tarih - evliyâ çelebi
 205. Osmanlıda Harem ve Halvet!
 206. 2.Abdulhamit'i anlayabilmek
 207. GÜNÜN TARİHİ - SULTAN II. ABDÜLHAMİD HÂN Hazretleri
 208. İşte tarihi kıbrıs fethinin Prof.Dr.Necmeddin ERBAKAN tarafından sunumu.Bu videoda herkes var.
 209. Osmanlı Başkentleri ve Şehzade Şehirleri, Belgesel
 210. Hamdullah Suphi: Menemen'i Biz Yaptık
 211. M.kemal'in ikra' bismi rabbike ayeti ile ilgili şok ifadeleri! (kendi el yazısıyla)
 212. bir soru : 2. Abdülhamid Han döneminde toprak kaybedilmedi mi ????
 213. Teşkilat-ı Mahsusa Ruhu
 214. Teşkilatın Silahşörü Yakup Cemil
 215. Cezayir (Osmanlı Olmasaydı)
 216. Arşivini satan devlet
 217. Yılmaz Öztuna'dan: Bir Cihan Devleti'nin Batışı
 218. "Duygum tükel özgü bir kıvançtır"
 219. Sir Henry Woods'un hatıralarında Sultan Abdülhamid
 220. Cumhuriyet Döneminde Abdülhamid Han'ı Niye Kötülemişler
 221. Kemalizm ve Türkçülük
 222. M.kemal'in mirasının tbmm arşivinden belgesi
 223. Diktatöre Ağlamak
 224. Tarih - kâğıt ve matbaa
 225. Acıyla Örselenen Aile: Menderesler
 226. Menemen’in Yalan Tarihi ve Esad Erbili
 227. 23 Nisanı Çocuklara Kim Armağan Etti (Yalan Söyleyen tarih itina İle Temizlenir)
 228. Karaman'ın koyunu, çıktı Türkçe oyunu!
 229. Şapka Mağdurlarından: Mevlevî İbrahim Hakkı Efendi
 230. Tarihin En Büyük Katliamları
 231. Medei kanun ve borçlar kanun görüşmelerinde takınılan İslam düşmanı pozitifist tutumlar
 232. M.Kemal islam için ne düşünüyordu ?
 233. M. Kemal, İnönü'nün Öldürülmesini Emretti mi?
 234. Kürt Sorununun Tarihselliği Üzerine Düşünceler
 235. Muhammed salih ekinci hocaefendi ile sahabe
 236. [Bellek Kartı 1988] Ustaların Ustası
 237. [Bellek Kartı 1571] Peygamberimiz 1000 yaşında
 238. [Bellek Kartı 1571] Kıbrıs Fethedildi
 239. [Bellek Kartı 1571] Türkler 500 yıldır Anadolu`da
 240. [Bellek Kartı 1571] Mimar Sinan`ın dik yokuşlara sakladığı güzellik
 241. [Bellek Kartı 1571] Kadırgadan Kalyona geçiş
 242. [Bellek Kartı 1571] Harem-i Şerif`in Mermerden İnşaası
 243. [Bellek Kartı 1571] Molla Sadra`yı Kim Biliyor?
 244. [Bellek Kartı 1571] Takiyyüddin Raşid Müneccimbaşı Oldu
 245. Osmanlı imparatorluğu tarihi hiç yayınlanmamış fotoğraflar ve kapsamlı makale
 246. Sultan Vahdettin Kaçtımı Kaçırıldımı ?
 247. [Genç Dergi] Esrarengiz Kâbe Baskını
 248. Atatürk Kemalistmiydi
 249. Padişah anaları gayrimüslim miydi?
 250. Sarıkamış faciası donan mehmetçik,Rus arşivi gerçek video