Etiketlenen üyelerin listesi

Sonuçlar: Ülkemiz Darul İslammı? Yoksa....

Katılımcı sayısı
90. Anket kapatılmıştır
 • Darul Cahiliye

  25 27.78%
 • Darul İslam

  20 22.22%
 • Darul Harp

  39 43.33%
 • Darul fısk

  16 17.78%
 • Darul küfür

  15 16.67%
 • Kararsızım

  4 4.44%
 • Fikrim yok

  1 1.11%
Birden fazla seçeneğe oy verilebilir.

Ülkemiz Darul İslammı? Yoksa.... Fısk lâfzı, hak yoldan çıkmak mânâsına, şer'i bir ıstılâhtır.

Bu konu 41318 kez görüntülendi 259 yorum aldı ...
Ülkemiz Darul İslammı? Yoksa.... 4.00 41318 Reviews

  Konuyu değerlendir: Ülkemiz Darul İslammı? Yoksa....

  5 üzerinden 4.00 | Toplam: 2 kişi oyladı ve 41318 kez incelendi.

Sayfa 1/17 12345611 ... Son
Ağaç Şeklinde Aç2Beğeni

Konu: Ülkemiz Darul İslammı? Yoksa....

 1. #1
  GENCAKINCI - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektar Emektar Üye emektar
  Üyelik tarihi
  21-08-2009
  Mesajlar
  1.666
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @GENCAKINCI

  Ülkemiz Darul İslammı? Yoksa....

  Fısk lâfzı, hak yoldan çıkmak mânâsına, şer'i bir ıstılâhtır.

 2. #2
  Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  09-10-2006
  Yer
  KALU BELA
  Yaş
  47
  Mesajlar
  3.056
  Adı geçen
  1 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Hasan
  Ülkemiz diyar ı islam dır.Yani islam ile yönetilmeyen müslüman devlet

 3. #3
  ibrahimi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli Admin
  Üyelik tarihi
  19-06-2006
  Yer
  forvet arkası
  Yaş
  31
  Mesajlar
  11.732
  Adı geçen
  4 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @ibrahimi
  Genç akıncı şıkların tanımını da yaparsan güzel olur.
  Hasan abinin dediğine katılıyorum aklıma yattı.
  ....Sanal mücahit olacağıma cami safında sıradan cemaat olmayı yeğlerim.
  ☻/
  /▌


  göbeğini kaşırken düşünen adam


  Yönetici Başvurusu ||Tepkisel ihvan || İhvanforum'un tanıtımına katkı Sağlayın! || Uygunsuz Reklam Bildir ||İhvan Facebook Sayfaları || Forum Kuralları ||

 4. #4

  Üye
  Üyelik tarihi
  12-03-2011
  Mesajlar
  38
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kaddumi
  türkiye halkının yarısı müslüman olan devlet olarak kemalizm dinine inanmış halkınında zorla bu dine iman etmesini mecbur kılan bir ülkedir

 5. #5
  Ehl-i Sünnet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  05-02-2011
  Mesajlar
  3.060
  Adı geçen
  3 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Ehl-i Sünnet
  Alıntı kaddumi Nickli Üyeden Alıntı
  türkiye halkının yarısı müslüman olan devlet olarak kemalizm dinine inanmış halkınında zorla bu dine iman etmesini mecbur kılan bir ülkedir

  Birincisi Türkiye'nin yarısı değil %97-99'u Elhamdulillah Müslüman'dır.
  İkincisi kemalizm diye bir din yok.
  Üçüncüsü kimsenin kimseyi zorladığı da yok..Merhum Necip Fazıl'ın dediği gib:
  Dinde Zorlama Yoktur ,İnsan Hürdür Elbette
  İster Dünyada Pişer, İster Ahirette. . . ! N.F.K
  Ö. Nasuhî Bil*men Hukuk-u İslâmiye ve Istılâhat-ı Fıkhiyye Kamûsu'nda Darü'l-İslâm ve Da*rü'l-Harb'i şöyle tarif eder : «Darü'l-İslâm, Müslümanların hâkimiyeti al*tında bulunup Müslümanların emn ve eman içinde yaşayarak dinî vazifelerini ifa ettikleri yerlerdir. Müslümanlar ile aralarında müsalâha ve muvadecı bulunmayan gayr-i müslimlerin hâki*miyeti altında bulunan yerler de Darü'l-Harb'-tir»


  İmam-ı A'zam'a göre «Darü'l-İslâm»-ın «Darü'I-Harb»e inkılâp edebilmesi için aşağıdaki üç şartın birlikte tahakkuk etmesi lâzımdır. Eğer bu şartlardan birisi noksan olursa, yine o diyar, «Dar-ı îslâm»dır, «Darü'l-Harb» değildir.

  1- İçerisinde küfür ahkâmı bitemamiha -yani yüzde yüz- tatbik edilecek. Küfür ahkâmının yüzde yüz tatbik edil*mediği meselâ, sadece cuma ve bayram namazlarının kılınabildiği bir diyara «darü'l-harb» denemez. Serahsî bu hususta şöyle buyurur

  «Bu şartın tahakkuku için orada şirk ahkâmının tamamiyle açıktan açığa icra edilmesi ve İslâm ahkâmının kat'î surette kaldırılmış olması gerekmektedir. Burada İmam-ı A'zam hâkimiyet ve kuvvetin tamamiyle ehl-i küfürde olma*sına itibar eder'» (4). Yani, bu şartın ta*hakkuku için bir îslâm memleketinde hâkimiyet ve galebenin noksansız bir şe*kilde kâfirlerde olması lâzımdır. Bazı arızalar sebebiyle ehl-i küfrün hâkimi*yetinde bir noksanlık olursa orası «darü'l-harb» olamaz. Nitekim sadece cuma ve bay*ram namazlarının ifa edilmesiyle orası «Darü'l-İslâm» olur. Ve yine fukahâdan İsticabî'nin içtihadına göre, «Bir diyar*da islâm'ın sadece bir tek hükmü dahi icra edilebiliyorsa o diyar «Darü'l-İs*lâm »dır.»

  İbn-i Âbidin'e göre «Bir diyarda Müslümanların ahkâmı ile müşriklerin ahkâmı birlikte icra edilirse orası yine «Darü'l-İslâm»dır (5). Bezzaziye'de, «Pey*gamber Efendimiz (S.A.V.) Medine-i Münevvere'ye teşriflerinde orada Yahudiler ve müşriklerin hükmü cari olduğu halde Resûlüllah Efendimizin (S.A.V.) islâm icraatına başlamasıyla o beldenin «Darü'l-İslâm»a inkılâb ettiği» kaydedilir (6).

  2- O diyar «Darü'l-Harb»e muttasıl olacak, yani o diyarın sınırları ve komşu hudutları tamamen kâfirler tarafından kuşatılmış olacak. Eğer bir diyarın hu*dutlarından herhangi bir tarafı «Darü'l-İslâm»la muttasıl, yani bir Müslüman memleketine komşu olursa, o diyar «Da-rü'1-Harb» olamaz. Çünkü İmam-ı A'zama göre «Bir Müslüman memleketle komşu olan Müslümanlar tamamen mağ*lûp sayılmazlar. O Müslüman memleket ile imanî, ahlâkî, itikadî, içtimaî, siyasî, ticarî ve an'anevî ilişkilerini devam et*tirebilirler; İslâmî şeairi yaşatabilirler.»

  Bu noktada bir hususun açıklanma*sında fayda vardır. Gayr-i müslimlerce ihata şartı, müstakil İslâm devletleri için değil, gayr-i müslim bir devletin hükmü altında bulunan ve kendini mü*dafaadan aciz vilâyet, köy ve kasabalar için söz konusudur. (Rusya ve Bulgaris*tan'daki Müslüman köyler gibi.) Nite*kim, fakîhlerin bu mevzuyla ilgili izahlarında «devlet» değil, «belde», «dar» ifa*deleri kullanılmıştır. Yoksa kendini mü*dafaaya muktedir ve müstakil bir îslâm devleti, her taraftan gayr-i muslim dev*letlerle kuşatılmış olsa da, yine «Darü'l-Harb» olmaz.

  3- İçinde eski eman ile emin bir Müslüman veya zımmî kalmamış olacak. Yani o beldede daha önce can ve mal gü*venlikleri mevcut olan Müslümanların veya zımmîlerin (gayr-i muslim azınlık*ların) bu güvenlikleri bir kâfir istilâsıyla ortadan kalkmış olacak.

  Bu üçüncü şart, ancak bir İslâm beldesinin kâfirlerin istilâsına uğraması halinde geçerlidir.

  Serahsî bu hususu şöyle beyan eder:

  «Bir beldede emin bir müslim veya zımnimin kalmış olması müşriklerin hâ*kimiyetinin tam olmadığına delildir. Çünkü fukahâ-i İzam, sonradan arız olana değil de, asıl olana itibar ederler. Bu*rada asıl olan ise, oranın «Darü'l-İslâm» olmasıdır. Bir zımmî veya müslimin ora*da kalmış olması, asıldan bir emaredir. Bu emare var oldukça, asıldan bir iz kalmış demektir ve o diyar «Darü'l-îslâm» hükmünde devam eder (7).

  Şimdi İmam-ı A'zam'ın öne sürdü*ğü bu üç şartı bir misal ile izah edelim.

  Daha önce bir îslâm memleketi olan Endülüs sonraları Hristiyanlar tarafın*dan işgal edilmiştir. Müslümanların hiç*bir cihetle mal ve can güvenliği kalma*mış, küfür ahkâmı yüzde yüz tatbik edil*miştir. Bu ülkenin hiçbir îslâm ülkesi ile de sınırı yoktur, îmam-ı A'zam'ın ile*ri sürdüğü üç şart Endülüs'te birlikte ta*hakkuk ettiği için orası «Darü'l-Harb»dir.

  İmameyn ise, «Darü'l-lslâm»ın «Darü'l-Harb»e inkılâp etmesini «Orada şirk ahkâmının yüzde yüz tatbik edilmesine ve gayr-i müslimlerin Müslümanlar üze*rinde mutlak galebesine» bağlamışlardır. Bu ise bir îslâm beldesinin gayr-i müs-limlerce tamamen istilâ edilmesine bağ*lıdır. Meselâ, Batum yüzde yüz Rus hâ*kimiyeti altında bulunduğu ve içerisin*de küfür ahkâmı yüzde yüz tatbik edil*diği için, îmameyn'e göre «Darü'l-Harb»dir. Şayet Batum'da herhangi bir islâm ahkâmına müsaade edilirse, (Bayram ve Cuma namazlarının kılınması gibi) ora*sı yine îmameyn'e göre, «Darü'l-Harb» olmaktan çıkar.

  Müslüman, ister dar-ı İslâm'da ol*sun, ister dar-ı harbte, her hal ü kârda Allah'ın emirlerini yapmak, yasakların*dan da kaçmakla mükelleftir. İbadet, in*sanın yaratılış gayesi, varoluş hikmeti*dir. Hiçbir hal, onu, bu ulvî vazifeyi ifa*dan alıkoyamaz.

  Bu açıklamalar ışığında Çeçenistanda İslami hükümler yaşanabildiği için İslam Diyarı sayılır.

  (1) Bilmen, Ö. Nasuhî; Hukuk-u İslâmiye ve Istılâhat-ı Fıkhiyye Kamusu, c. m, s. 394.
  (2) Maverdî, el-Ahkamu's-Sultaniyye, Çev: Ali Şafak, İstanbul 1976, 57 vd; W.W.Hunder, İA, Dârü'l-Harb md.
  (3) Bilmen, Ö. N. a.g.e., c. III, s. 335.
  (4) Kuhistanî, c. II, s. 311.
  (5) Serahsî, Mebsût, c. X, s. 114.
  (6) İbn-i Âbidin, Dürrü'l-Muhtar Şerhi, c. IV, s. 175.
  (7) Serahsî, a.g.e., c. X, s. 114.

  Ahmed Şahin, Dinî Bilgiler, s. 187, 2. bas*kı, Cihan Yayınları, ist.


  http://www.sorularlaislamiyet.com/qn...-nelerdir.html
  Bu bilgiler ışığında benim fikrime göre Türkiye Darü'l-İslâm'dır.

  Ülkemiz diyar ı islam dır.Yani islam ile yönetilmeyen müslüman devlet
  Böyle bir terimide ilk defa duyuyorum bunu kaynağı nedir acaba?

 6. #6
  İttihad-ı İslam - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Paylaşımcı Üye
  Üyelik tarihi
  19-01-2011
  Yaş
  29
  Mesajlar
  440
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @İttihad-ı İslam
  Alıntı aziz83 Nickli Üyeden Alıntı

  Birincisi Türkiye'nin yarısı değil %97-99'u Elhamdulillah Müslüman'dır.
  İkincisi kemalizm diye bir din yok.
  Üçüncüsü kimsenin kimseyi zorladığı da yok..Merhum Necip Fazıl'ın dediği gib:
  Bu bilgiler ışığında benim fikrime göre Türkiye Darü'l-İslâm'dır.
  Haklısın inşaAllah kardeşim,
  Peygamberimiz (s.a.v) Efendimiz , “Bütün insanlar bozuldu, iyi insan kalmadı diyen görürseniz, bilin ki asıl bozulan odur buyuruyor...
  Türkiye'de ben ortalık bozuldu diyen o kadar çok kişi duyuyorum ki, onların aksine hüsn-ü zan ile bakalım güzel olan odur inşaAllah...

 7. #7
  kelimat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Katılımcı Üye
  Üyelik tarihi
  12-02-2011
  Mesajlar
  120
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kelimat
  Darulharb ; harp ülkesi, küfür ülkesi, savaş alanı, islam hukuku ile yönetilmeyen bölge demektir. Bu terim Kur'an-ı Kerim'de zikredilmemekle beraber hadisi şerfilerde geçmektedir. Peygamberimizin "darulharbde hadler tadbik edilmez" buyurduğu rivayet edilmiştir.

  Darulislamı darulharbe dönüşmesi meselesine imameyn (İmamı Ebu Yusuf ve İmamı Muhammed) bir islam ülkesinde islam dışı hükümlerin hakim olması durumunda oranın darulharb olacağını söylemişlerdir.
  İmamı Ebu Hanife ise bunun için 3 şartın gerçekleşmesi lazımdır demiştir.
  1- Ülkede açıkça islam dışı kanunların icrası,
  2- Ülkenin aralarında bir başka islam ülkesi olmaksızın harp ülkesine bitişik hale gelmesi,
  3- Müslüman ve zımmilerin can ve mal güvenliğinin kalmaması.

  Şu halde Türkiye için ne darulhaptir nede darulislamdır deriz. Fakat darulislam gibi amel ederiz.

 8. #8

  Doçent
  Üyelik tarihi
  11-04-2010
  Mesajlar
  717
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @hacifersat
  selam , ne farkederki ne darul harb nede darul islam fıkhıa göre amel ediyoruz !!! hani imameyde olsa imam azam da olsa her yol harb ben imam şafiyi tercih ederim desem o da ayrı bir mevzu

  neyse bu mevzu çok söz götürür , evvel zama içide çok kelle götürdü

 9. #9
  GENCAKINCI - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektar Emektar Üye emektar
  Üyelik tarihi
  21-08-2009
  Mesajlar
  1.666
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @GENCAKINCI
  Alıntı kelimat Nickli Üyeden Alıntı
  Darulharb ; harp ülkesi, küfür ülkesi, savaş alanı, islam hukuku ile yönetilmeyen bölge demektir. Bu terim Kur'an-ı Kerim'de zikredilmemekle beraber hadisi şerfilerde geçmektedir. Peygamberimizin "darulharbde hadler tadbik edilmez" buyurduğu rivayet edilmiştir.

  Darulislamı darulharbe dönüşmesi meselesine imameyn (İmamı Ebu Yusuf ve İmamı Muhammed) bir islam ülkesinde islam dışı hükümlerin hakim olması durumunda oranın darulharb olacağını söylemişlerdir.
  İmamı Ebu Hanife ise bunun için 3 şartın gerçekleşmesi lazımdır demiştir.
  1- Ülkede açıkça islam dışı kanunların icrası,
  2- Ülkenin aralarında bir başka islam ülkesi olmaksızın harp ülkesine bitişik hale gelmesi,
  3- Müslüman ve zımmilerin can ve mal güvenliğinin kalmaması.

  Şu halde Türkiye için ne darulhaptir nede darulislamdır deriz. Fakat darulislam gibi amel ederiz.
  Arkadaş maddeleri tek tek inceleyelim.


  Birinci madde.Ülkemizde islam dışı kanunların icrası var. Çünkü Kuranda geçen şeri hükümler uygulanmıyor.


  İkinci maddde:Batıda Hristiyan Yunanistan, Doğuda Hristiyan Ermenistan ile Gürcistanla bitişiğiz. Gerçi adı müslüman olup yıllarca solcu kominist Baas Partileri tarafından yönetilen Suriye ve Irak'ta var. Ayrıca birde Şii İran var.

  Üçüncü madde:Müslüman ve zımmilerin can ve mal güvenliği varmı? Her yerde mala ve cana saldırı var.Tecavüzler arttı.

  Özellikle küçük çocuklara tecavüz ve cinayet çoğaldı.

  Bu durumda ülkemiz darul İslam değil.

 10. #10

  Üye
  Üyelik tarihi
  12-03-2011
  Mesajlar
  38
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kaddumi
  türkiyenin yüzde 99u müslümansa demekkki 85 yıldır müslümanları yüzde 1lik azınlık eziyor demekki ya müslümanlar çok güçsüz cahil cühela yada azınlıklar çok güçlü kealizm diye bir din yokmuş yok tabi burası islam şeriatının hakim olduğu yüzde 99buçuğunun müslüman olduğu bir ülke onun için resmi ideolojiye göre kabe anıtkabirden üstün amentü 6 oktan değerli peygamberimiz önder m. kemal ulu önder değil söylevleri hadislerden üstün değil heryere hadisler asılıyor nutuku okumayın kuranı okuyun diyorlar okullarda valla hiçbir sorun yok ah bu irticacılar olmasa

 11. #11
  kelimat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Katılımcı Üye
  Üyelik tarihi
  12-02-2011
  Mesajlar
  120
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kelimat
  Türkiye'nin islam ülkesi olması bir realitedir. İslam konferansı teşkilatının başkanı Türkiye'den seçildi. türkiye'nin fertleri dindar, idare baskısıyla müslümanlığını yüzde yüz yaşayamayan bir islam ülkesidir.
  sayılan şartların hiçbiri tam anlamıyla ülkemiz için geçerli değildir.

  İ.Şafi'nin görüşüde -Türkiye darulharp değildir- hakikatini kesin olarak ortaya koymaktadır.
  geniş bilgi için Mehmet Talu hocamızın darulharp tartışmaları kitabını okuyabilirsiniz

 12. #12
  GENCAKINCI - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektar Emektar Üye emektar
  Üyelik tarihi
  21-08-2009
  Mesajlar
  1.666
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @GENCAKINCI
  Sokağa çık bakalım. Şöyle etrafa iyi bak. Tesettürlü bayan mı çok açık saçık bayanlarmı? Türkiye'nin %99'u müslüman diyorlar.
  Bunun %95'i kafa kağıdı müslümanı. Daha geçen Kanal 7' de sokak röportajı yaptılar. İlk insanı ilk peygamberi bilmeyen insanlar çoğunlukta.
  Halkı çoğu din cahili.Adeta ülkemizde ikinci cahiliye dönemi yaşanıyor.Sen neden bahsediyorsun. İslam ülkemizde genel anlamda yaşanmadığı gibi.İslamın şeri hükümleride yok.

 13. #13

  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  15-10-2006
  Yer
  Karadeniz
  Mesajlar
  5.452
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @reis
  Türkiye Dar'ul İslam değildir. Çünkü İslam Ahkamı hakim değildir.
  Türkiye Dar'ul Harb de değildir. Çünkü Dar'ul Harb Fıkhının uygulanması imkansızdır.

  -Türkiye'de bir grup islamın ne olduğunu bilmeden islamı savunuyor.
  -Türkiye'de bir grup islamın ne olduğunu bilmeden islama düşmanlık yapıyor.
  -Türkiye'de az bir grup islamın ne olduğunu bilip islamı savunuyor.
  -Türkiye'de az bir grup islamın ne olduğunu bilip islamla savaşıyor.

  Türkiye Halkı'nın % 98'inin Müslüman olduğu da bir safsatadan ibarettir.

  Bir ara diyanet tarafından yapılan bir araştırmada Müslümanım diyenler arasında düzenli Namaz kılanların oranı % 17 imiş.
  Bu % 17'nin büyük çoğunluğunun da Namazı "adet yerini bulsun" türünden kıldığını hesap ettiğimizde yandı gülüm keten helva.

  Necip Fazıl'a sorarlar, "Türkiye ne zaman kurtulur?"
  Cevap verir Üstad, "Cuma Namazı kılanlar 5 vakit namaz kılmaya başladığı zaman"

  Hasılı kelam Türkiye bir Dar'ul Cahiliyye'dir...

 14. #14

  Yasaklı
  Üyelik tarihi
  08-11-2010
  Mesajlar
  0
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @veri
  ülkemiz dini kurallara göre yönetilen mükemmel bir devlettir.

 15. #15
  forumdayim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ordinaryus
  Üyelik tarihi
  07-09-2009
  Yer
  almanya
  Yaş
  59
  Mesajlar
  1.155
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @forumdayim
  Alıntı kelimat Nickli Üyeden Alıntı
  Darulharb ; harp ülkesi, küfür ülkesi, savaş alanı, islam hukuku ile yönetilmeyen bölge demektir. Bu terim Kur'an-ı Kerim'de zikredilmemekle beraber hadisi şerfilerde geçmektedir. Peygamberimizin "darulharbde hadler tadbik edilmez" buyurduğu rivayet edilmiştir.

  Darulislamı darulharbe dönüşmesi meselesine imameyn (İmamı Ebu Yusuf ve İmamı Muhammed) bir islam ülkesinde islam dışı hükümlerin hakim olması durumunda oranın darulharb olacağını söylemişlerdir.
  İmamı Ebu Hanife ise bunun için 3 şartın gerçekleşmesi lazımdır demiştir.
  1- Ülkede açıkça islam dışı kanunların icrası,
  2- Ülkenin aralarında bir başka islam ülkesi olmaksızın harp ülkesine bitişik hale gelmesi,
  3- Müslüman ve zımmilerin can ve mal güvenliğinin kalmaması.

  Şu halde Türkiye için ne darulhaptir nede darulislamdır deriz. Fakat darulislam gibi amel ederiz.

  bende bu fetvayi baz alarak hareket ediyorum...

  sn.reis inde belirttigi gibi

  Türkiye Dar'ul İslam değildir. Çünkü İslam Ahkamı hakim değildir.
  Türkiye Dar'ul Harb de değildir. Çünkü Dar'ul Harb Fıkhının uygulanması imkansızdır.

  durum bu olunca türkiyede müslüman nasil hareket etmeli... kisi kurumlara karsi darül harp fikhini uygulamali cünkü kurumlarin dini olmaz, dini olmadigi gibi islamin hükümlerinide uygulamaz... ancak müslümanlarin kendi aralarinda bireysel olarak yapacaklari muamelelerde darül islam fikhi uygulamalidir... günümüzde mesela en cok yaygin ve sikintili olan mesele, faiz... bizim zorunlu olarak !! bankalarda biraktigimiz paralarin karsiliginda verilen faizi almamiz gerekir, ancak onu kendi yeme icme gibi ihtiyaclarimiza kullanmamamiz tavsiye edilmektedir... bu konuda faizle ilgili bölümde daha etraflica bilgi bulabiliriz...

 16. #16

  Yasaklı
  Üyelik tarihi
  08-11-2010
  Mesajlar
  0
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @veri
  ülkemiz islami kurallara göre yönetilmekte olup
  yazdığnız ne ülkemizde geçerli değildir

Sayfa 1/17 12345611 ... Son

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. ülkemiz insanının merak ettikleri
  By ömerusta in forum SERBEST KÜRSÜ
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16-01-2015, 19:59
 2. Ülkemiz iflasa doğru ilerliyor!
  By saliha kalem in forum GÜNDEM VE SİYASET
  Cevaplar: 17
  Son Mesaj: 28-12-2012, 22:52
 3. soru : Ülkemiz Darul İslam mı Darul Harp mıdır?
  By tevhidul_hareket in forum DİNİ SORULARINIZ
  Cevaplar: 23
  Son Mesaj: 14-01-2010, 18:11
 4. ülkemiz üzerinde Oynanan Iğrenç Oyunlar.
  By misk-i amber in forum Osmanlı Tarihi
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12-12-2007, 16:34
 5. Darul İslam, Darul Harp, Darul Küfr
  By Satuk Buğra in forum İSLAMİ HAYAT
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 01-07-2007, 22:08

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Facebook platformu Giriş