Etiketlenen üyelerin listesi

CÜMLE İSİM CÜMLESİ 1. İsim cümlesi isim ile başlar: القلم طويل İsim 2. İsim cümlesinin isim kısmına, yani isim cümlesinin öznesine Arapça’ da mübteda denir. القلم طويل Mübteda Maarife

Bu konu 8020 kez görüntülendi 7 yorum aldı ...
1.sınıf Arapça Konuları 8020 Reviews

  Konuyu değerlendir: 1.sınıf Arapça Konuları

  5 üzerinden | Toplam: 0 kişi oyladı ve 8020 kez incelendi.

 1. #1
  HaZiRuN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektar Emektar Üye emektar
  Üyelik tarihi
  15-12-2010
  Mesajlar
  2.601
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @HaZiRuN

  CÜMLE

  İSİM CÜMLESİ  1. İsim cümlesi isim ile başlar: القلم طويل
  İsim
  2. İsim cümlesinin isim kısmına, yani isim cümlesinin öznesine Arapça’ da mübteda denir. القلم طويل
  Mübteda
  Maarife
  3. Mübteda maarifedir. Yani belirli bir kelimedir. Yani ال takısı almış bir kelimedir.
  4. İsim cümlesinin yüklemine Arapça’da haber denir. القلم طويل
  Haber
  Nekira
  5. Haber nekira bir kelimedir. Yani belirsizdir. Yani ال takısı almamış bir kelimedir.

  6. İsim cümlesinde, mübteda ve haber arasında cinsiyet bakımından uyum vardır:
  a-Mübteda, müzekker (erkek) ise haber de müzekker,
  b- Mübteda, müennes (dişi) ise haber de müennestir:
  ÖRNEKLER
  اَلطِّفْلُ صَغِيرٌ Görüldüğü gibi mübteda olan الطفل kelimesi müzekker olduğu için, haber olan صغير kelimesi de müzekkerdir.
  الطفلة صغيرة Mübteda olan الطفلة kelimesi müennes olduğu için, haber olan صغيرة kelimesi de müennestir.
  Tren süratlidir.القطار سريع
  القِطَارُ: Cümle içinde mübtedadır. Maarifedir. Müzekkerdir.
  سَرِيعٌ: Cümle içinde haberdir. Nekiradır. Müzekkerdir.


  FİİL CÜMLESİ


  1. Fiil cümlesi, genellikle, zaman bağlı olayları anlatır ve bir fiille başlar.
  Örnekler:

  Suçlu öldürüldü. قُتِلَ المُجْرِمُ
  Yaprak düştü. سَقَطَ الوَرَق

  2. Fiil cümlesinde esas unsurlar, fiil ile bu fiili işleyen faildir. Mübteda isim cümlesinin öznesi olduğu gibi, fail de fiil cümlesinin öznesidir, sürekli merfudur.
  3. Fail müzekker ise fiil de müzekker olur.
  Çocuk oynuyor. يَلْعَبُ الطِّفْلُYaprak düştü. سَقَطَ الوَرَقُ gibi.
  4. Bunun yanında faili söylenmiş fiil cümlelerinde fail ister müfred olsun ister tesniye, isterse cemi olsun fiil daima tekil gelir. Ancak müzekkerlik ve müenneslikte failine uyar.

  Örnekler:
  Öğrenci mektup yazdı. كَتَبَ الطَّالِبُ رِسَالَةً
  İki Öğrenci mektup yazdı. كَتَبَ الطَّالِبانِ رِسَالَةً
  Kız Öğrenci mektup yazdı. كَتَبَتْ الطَّالِبَةُ رِسَالَةً

  DİKKAT
  Bir kelime içinde fiil geçiyorsa da eğer başta değilse cümle, isim cümlesidir. O zaman o fiil haber olur. O zaman fiil daime tekil gelmez ve mübtedaya göre müfred,tensiye veya cemi gelir.

  الرّجُلُ يَذْهَبُ-Adam gitii
  الرّجُلُانِ يَذْهَبُانِ-İki adam gittiler
  الرِّجاَل يَذَهَبوُنَ-Adamlar gittiler

 2. #2
  HaZiRuN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektar Emektar Üye emektar
  Üyelik tarihi
  15-12-2010
  Mesajlar
  2.601
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @HaZiRuN
  ERİLLİK VE DİŞİLİK (Müzekker-Müennes)

  Arapçada her isim ya müzekker veya müennestir. Genel anlamda bu ayrılık eril ve dişil olmaya göre olsa da cansızlarda müzekker ve müenneslikte bu ayrıma gidilmemiştir. Çünkü cansızların cinsiyeti yoktur. Gerçek olup olmama ile lafzında alamet olup olmama bakımından iki kategoride çeşitlere ayırabiliriz.

  1. Gerçek Olup Olmama Açısından

  A. Hakiki müzekker ve hakiki müennes.


  Müzekkerlik ve müenneslik ölçüsünün gerçek olarak cinsiyete bağlı olarak yapıldığı müzekker ve müenneslere hakiki müzekker veya hakiki müennes denir. Burada lafsında alamet olup olmadığına değil, erillik ve dişiliğin cinsiyete bağlı yapılıp yapılmadığına bakılır. Bu da insan ve hayvanlarda meydana gelir. O halde aşağıdaki listenin sağ tarafında bulunanlar hakiki müzekker solunda bulunanlar hakiki müennestir.
  Ana ام Baba اب
  Dişi deveناقة Erkek deveجمل
  Tavukدجاجة Horoz ديك
  B. Mecazi Müzekker ve mecazi müennes
  Müzekkerliğin ve müennesliğin cinsiyete göre yapılmadığı müzekker ve müenneslerdir. Bu da insan ve hayvan dışında cinsiyeti olmayan cansızlar ve kavramlar için kullanılır. Bunun herhangi bir kuralı olmayıp semaidir(Araplardan işitilmiştir.)Mesela;
  قَلَمٌ mecazi bir müzekkerdir. شَمْسٌ (güneş)ve شَجَرَةٌ (ağaç)mecazi müenneslerdir. Çünkü ister lâfzen olsun ister olmasın ölçü cinsiyet değildir.

  2.Cinsiyet Alameti Olup Olmama Açısından

  A.Lâfzî Müennes

  Müzekkerliğin herhangi bir alameti olmaz. Kelimede asıl olan müzekkerliktir. Lafzında müennes alameti olmakla bir kelime müzekkerlikten düşer. Müenneslik alametleri üçtür:

  1-Yuvarlak te: Müennes sayılan varlıklarla bunların sıfatlarının sonunda bulunur.
  Müennes için Müzekker için
  Yazıcı كاتب كاتبة
  Öğretmen معلم معلمة

  2-Uzun dişilik elifi:
  Bu alamet, en çok, renk ve sakatlığı gösterenافعل veznindeki kelimelerin müennesinde bulunur.
  فعلاء Müennes için افعل Müzekker için
  Beyaz ابيض بيضاء
  Topal اعرج عرجاء
  3-Kısa dişilik elifi: Bu alamet, en çok, افعل veznindeki sıfatı müşebbehe’ler(en anlamı katan kalıplar) فعلى vezninde müennes yapılınca, bu müennes kelimenin sonunda bulunur.
  فعلى Müennes için افعل Müzekker için
  En büyük اكبر كبرى
  En küçük اصغر صغرى
  En güzel احسن حسنى


  B. Semai(Manevi) Müennes

  Müennesliğin herhangi bir alamete bağlı olmamasıdır. Bu da ya manasında müenneslik barındırır(manevi) veya tamamen Araplardan işitilmiştir(semai).Mesela

  اُخْتٌ (kız kardeş) زَيْنَبُ (Zeynep) hiçbir lâfzî anlamı olmadan müennestir. شَمْسٌ ise herhangi bir müenneslik alameti olmadığı için lâfzî müennes değildir. Ama manevi müennes de değildir. Bu tamamen semaidir.

  Öte yandan حَمْزَةٌ lâfzî bir müennes iken manevi bir müennes değildir. Lafzında müenneslik ta’sı olduğu için lâfzen müennes ama erkek için kullanılmıştır. Böylece manen müzekkerdir. Bu da kullanımdan sonra bilindiği için semai kategorisine girmektedir

 3. #3
  HaZiRuN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektar Emektar Üye emektar
  Üyelik tarihi
  15-12-2010
  Mesajlar
  2.601
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @HaZiRuN
  TEKİL-İKİL ÇOĞUL(MÜFRED-TESNİYE, CEMİ)

  Türkçede kelimeler sayı bakımından tekil ve çoğul olmak üzere iki açıdan değerlendirilir. İkil için herhangi bir kalıp yoktur. Ama Arapçada ikil için ayrıca bir kalıp bulunmaktadır. Sarf bölümünde bununla ilgili bir bilgi vardı. İsm-i Fail ve İsm-i meful gibi kalıpları borada çekimiyle beraber yazmıştık. Arapçada camid isimler için de aynı durum geçerlidir.

  Müfred: Tek bir şeyi ifade eden kelimelerdir. Şu ana kadar genel olarak her türlü ismi tekil(müfred) olarak örnek vermeye çalıştık. كاَتِبٌ كاَتِبَةٌ gibi

  Tesniye: İki şeyi ifade eden kelimedir. Kelimelerin son kısmına انِ (elif-nun) harfleri ve يْنِ (ye-nun) harfleri eklenerek yapılır. مُسْلِمَانِve مُسْلِمَيْنِ gibi.

  Cem’i: İkiden çok olan şeyleri ifade eden kelimelerdir. Kelimenin son kısmına ونَ(waw-nun) veya ِينَ (ya-nun)harfleri eklenerek yapılır. مُسْلِمُونَ ve مُسْلِمِينَ gibi


  1.Cemi Müzekker Salim:
  Erkek olan veya sayılan varlıkların isimleri, sonlarına ون eklenerek çoğul yapılır.
  Öğretmenler معلمون  Öğretmen معلم
  2.Cemi Müennes Salim: Dişi olan veya sayılan bir varlığı gösteren ismin sonuna ات eklenerek çoğul yapılır.
  Hanım öğretmenlerمعلمات  Hanım öğretmen معلمة
  3- Cemi mükesser Tekil kelimenin yapısı, biçimi değiştirilerek elde edilen çokluktur.
  مَدْرَسَة (ج) مَدَارِسُ شَجَرَةٌ (ج) اَشْجَارٌ بَابٌ (ج) اَبْوَابٌ
  Cemi mükesserlerin tesniyesi ve müfredi diğer kelimelerinkine benzer. Sadece çoğullarında farklılık arz ederler.

  Merfu tekil,ikil ve çoğul


  جَمْعٌ Çoğul تَثْنِيَةٌ İkil مُفْرَدٌ Tekil
  كاَتِبُونَ كاَتِباَنِ كاَتِبٌ مُذَكَّرٌ
  كاَتِباَتٌ كاَتِبَتاَنِ كاَتِبَةٌ مُؤَنَّثٌ


  Yukarıdaki örnek bir ismin tekil,ikil ve çoğulunun merfu haliyle ilgiliydi.Bir de bunun başka bir örnek eşliğinde mansup ve mecrur hallerini göstermemiz gerekecek.

  Mansub جَمْعٌ Çoğul تَثْنِيَةٌ İkil مُفْرَدٌ Tekil
  مُسْلِمِينَ مُسْلِمَيْنِ مُسْلِماً مُذَكَّرٌ
  مُسْلِمَِاتٌٍ
  مُسْلِمَتَيْنِ
  مُسْلِمَة
  مُؤَنَّثٌ
  Mecrur

  جَمْعٌ Çoğul تَثْنِيَةٌ İkil مُفْرَدٌ Tekil
  مُسْلِمِينَ مُسْلِمَيْنِ مُسْلِمِ مُذَكَّرٌ
  مُسْلِمَِاتٌٍ
  مُسْلِمَتَيْنِ
  مُسْلِمَة
  مُؤَنَّثٌ

 4. #4
  HaZiRuN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektar Emektar Üye emektar
  Üyelik tarihi
  15-12-2010
  Mesajlar
  2.601
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @HaZiRuN
  MARİFE VE NEKRE

  Marife (Belirli): Belirli bir şey için konulmuş isimdir.
  Nekre (Belirsiz): Belirsiz bir şey için konulmuş isimdir.
  İsim ve sıfatların belirli olduğunu göstermek için, başlarına ال takısı getirilir. Bu takıya, belirlilik takısı veya belirtme takısı denir. Bu belirlilik takısına Arapça da “harf’ut-tarif” denir.
  قَلَمٌ Kelimesi nekre olup herhangi bir kalem demektir. Hâlbuki bu kelimenin başına لا getirirsek durum şöyle olur: اَلْقَلَمُ artık bu, bildiğimiz, bizce belli bir kalem demektir. Böyle, bilinen belirli varlıkları gösteren kelimelere marife denir.

  Marife 6 çeşittir:
  1-Zamirler: هُوَ هِيَ gibi
  2-Âlem: yani özel isimعَليٌ gibi
  3-İşaret isimleri: هذا هذِهِ gibi
  4-İsmi mevsul: الّذيِ الّتيِ gibi
  5-Elif-Lam ile belirlenmiş isim: اَلْكِتاَبُ gibi
  6-Saydığımız bu beş çeşit marifeden birine muzaf olan kelimedir:
  Alinin kitabı كِتاَبُ عَلِيًّ
  عَلِيّ özel isim olduğu için marifedir ve cümlede muzafun ileyh’ dir.
  كِتاَبُ ise, nekredir. Fakat belirli bir kelime olan عَلِيّ ye muzaf olduğu için belirlilik kazanmıştır. Yani marife olmuştur.

 5. #5
  HaZiRuN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektar Emektar Üye emektar
  Üyelik tarihi
  15-12-2010
  Mesajlar
  2.601
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @HaZiRuN
  İSİM TAMLAMASI(MUZAF-MUZAFU İLEYH)

  1. Türkçe isim tamlamasında tamlayan ve tamlanan olduğu gibi; Arapça izafette, Muzâf ve Muzâfun ileyh vardır. Arapçada birinci kelime tamlanan (Muzâf), ikincisi ise tamlayan, yani Muzâfun ileyhdir.

  2. İki isim, bir isim tamlaması meydana getirir: الاُسْتاذِ كِتاَبُ hocanın kitabı

  3. Burada الاُسْتَاذِ kelimesi, كِتَابُ kelimesinin tamamlıyor. Bu tamlama işine الإِضَافَةُ denir. Bu örnekte, الاُسْتَاذِ kelimesi tamlayan, كِتَابُ kelimesi ise tamlanandır


  Muzâf’ın şartları:

  1- أل el Takısı almaz.
  2- تنوين Tenvin almaz.
  3- Müenneslik ve cemi ن nunu almaz.
  4- Muzâf irabta şu şekillerde gelir: Mubtedâ, Haber, Fâil, Mef’ûl…
  5.Arapçada, tamlanana المضاف tamlayana المضاف إليه denir. Tamlayan المضاف إليه in son harfi daima ــــِ Esre ile hareklidir, yâni, muzâfun ileyh dâimâ mecrûrdur.

  6. Müfret (tekil) kelime muzâf olunca, sonundaki çift harekeden biri düşer. Musennâ (ikil) kelime muzâf olunca, sonundakiن harfi düşer, Cemi müzekker salim (kurallı erkek çoğulu) muzâf olunca, sonundaki ن harfi düşer:
  مُعَلِّمٌ öğretmen - المَدْرَسَةِ مُعَلِّمُ öğretmeni

  مُعَلِّمَانِ iki öğretmen - المَدْرَسَةِ مُعَلِّما okulun iki öğretmeni

  مُعَلِّمُونَ öğretmenler - المَدْرَسَةِ مُعَلِّمُوا okulun öğretmenleri

  7. Muzaf durumundaki kelimede ikilik elifi veya topluluk vavı varsa ve kelimenin son harfinin harekesi üstün veya esre olması gerekiyorsa, ا elif veya و vav, ي harfine çevrilir
  المَدْرَسَةِ مُعَلِّمَيِ رَأَيْتُ Okulun iki öğretmenini gördüm.
  المَدْرَسَةِ مُعَلِّمَيِ رَأَيْتُ Okulun öğretmenlerini gördüm

  Muzafun ileyh’in şartarı:

  1-Devamlı mecrur gelir.
  2- Marife ve nekre olabilir
  3Zincirleme isim tamlamasında yalnız sondaki muzafun ileyh اَلْ alır.
  البَيْتِ باَبِ مِفْتاَحُ

  4.Muzafu ileyh eğer zamir ise mebnidir.

 6. #6
  düşünür - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  21-09-2007
  Mesajlar
  5.239
  Adı geçen
  13 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @düşünür
  Alıntı HaZiRuN Nickli Üyeden Alıntı
  CÜMLE

  İSİM CÜMLESİ  1. İsim cümlesi isim ile başlar: القلم طويل
  İsim
  2. İsim cümlesinin isim kısmına, yani isim cümlesinin öznesine Arapça’ da mübteda denir. القلم طويل
  Mübteda
  Maarife
  3. Mübteda maarifedir. Yani belirli bir kelimedir. Yani ال takısı almış bir kelimedir.
  4. İsim cümlesinin yüklemine Arapça’da haber denir. القلم طويل
  Haber
  Nekira
  5. Haber nekira bir kelimedir. Yani belirsizdir. Yani ال takısı almamış bir kelimedir.

  6. İsim cümlesinde, mübteda ve haber arasında cinsiyet bakımından uyum vardır:
  a-Mübteda, müzekker (erkek) ise haber de müzekker,
  b- Mübteda, müennes (dişi) ise haber de müennestir:
  ÖRNEKLER
  اَلطِّفْلُ صَغِيرٌ Görüldüğü gibi mübteda olan الطفل kelimesi müzekker olduğu için, haber olan صغير kelimesi de müzekkerdir.
  الطفلة صغيرة Mübteda olan الطفلة kelimesi müennes olduğu için, haber olan صغيرة kelimesi de müennestir.
  Tren süratlidir.القطار سريع
  القِطَارُ: Cümle içinde mübtedadır. Maarifedir. Müzekkerdir.
  سَرِيعٌ: Cümle içinde haberdir. Nekiradır. Müzekkerdir.


  FİİL CÜMLESİ


  1. Fiil cümlesi, genellikle, zaman bağlı olayları anlatır ve bir fiille başlar.
  Örnekler:

  Suçlu öldürüldü. قُتِلَ المُجْرِمُ
  Yaprak düştü. سَقَطَ الوَرَق

  2. Fiil cümlesinde esas unsurlar, fiil ile bu fiili işleyen faildir. Mübteda isim cümlesinin öznesi olduğu gibi, fail de fiil cümlesinin öznesidir, sürekli merfudur.
  3. Fail müzekker ise fiil de müzekker olur.
  Çocuk oynuyor. يَلْعَبُ الطِّفْلُYaprak düştü. سَقَطَ الوَرَقُ gibi.
  4. Bunun yanında faili söylenmiş fiil cümlelerinde fail ister müfred olsun ister tesniye, isterse cemi olsun fiil daima tekil gelir. Ancak müzekkerlik ve müenneslikte failine uyar.

  Örnekler:
  Öğrenci mektup yazdı. كَتَبَ الطَّالِبُ رِسَالَةً
  İki Öğrenci mektup yazdı. كَتَبَ الطَّالِبانِ رِسَالَةً
  Kız Öğrenci mektup yazdı. كَتَبَتْ الطَّالِبَةُ رِسَالَةً

  DİKKAT
  Bir kelime içinde fiil geçiyorsa da eğer başta değilse cümle, isim cümlesidir. O zaman o fiil haber olur. O zaman fiil daime tekil gelmez ve mübtedaya göre müfred,tensiye veya cemi gelir.

  الرّجُلُ يَذْهَبُ-Adam gitii
  الرّجُلُانِ يَذْهَبُانِ-İki adam gittiler
  الرِّجاَل يَذَهَبوُنَ-Adamlar gittiler

  Güzel olmuş emeğinize sağlık ancak,
  Fiil muzari olduğuna göre mana ''Gidiyor,Gidiyorlar'' şeklinde olmalı değil mi ? Gitti diyebilmek için zehebe- zeheba- zehebuu şeklinde olmalı idi.

 7. #7
  Hikem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  31-08-2009
  Mesajlar
  6.091
  Adı geçen
  1 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Hikem
  Alıntı HaZiRuN Nickli Üyeden Alıntı
  İSİM TAMLAMASI(MUZAF-MUZAFU İLEYH)

  1. Türkçe isim tamlamasında tamlayan ve tamlanan olduğu gibi; Arapça izafette, Muzâf ve Muzâfun ileyh vardır. Arapçada birinci kelime tamlanan (Muzâf), ikincisi ise tamlayan, yani Muzâfun ileyhdir.

  2. İki isim, bir isim tamlaması meydana getirir: الاُسْتاذِ كِتاَبُ hocanın kitabı

  3. Burada الاُسْتَاذِ kelimesi, كِتَابُ kelimesinin tamamlıyor. Bu tamlama işine الإِضَافَةُ denir. Bu örnekte, الاُسْتَاذِ kelimesi tamlayan, كِتَابُ kelimesi ise tamlanandır


  Muzâf’ın şartları:

  1- أل el Takısı almaz.
  2- تنوين Tenvin almaz.
  3- Müenneslik ve cemi ن nunu almaz.
  4- Muzâf irabta şu şekillerde gelir: Mubtedâ, Haber, Fâil, Mef’ûl…
  5.Arapçada, tamlanana المضاف tamlayana المضاف إليه denir. Tamlayan المضاف إليه in son harfi daima ــــِ Esre ile hareklidir, yâni, muzâfun ileyh dâimâ mecrûrdur.

  6. Müfret (tekil) kelime muzâf olunca, sonundaki çift harekeden biri düşer. Musennâ (ikil) kelime muzâf olunca, sonundakiن harfi düşer, Cemi müzekker salim (kurallı erkek çoğulu) muzâf olunca, sonundaki ن harfi düşer:
  مُعَلِّمٌ öğretmen - المَدْرَسَةِ مُعَلِّمُ öğretmeni

  مُعَلِّمَانِ iki öğretmen - المَدْرَسَةِ مُعَلِّما okulun iki öğretmeni

  مُعَلِّمُونَ öğretmenler - المَدْرَسَةِ مُعَلِّمُوا okulun öğretmenleri

  7. Muzaf durumundaki kelimede ikilik elifi veya topluluk vavı varsa ve kelimenin son harfinin harekesi üstün veya esre olması gerekiyorsa, ا elif veya و vav, ي harfine çevrilir
  المَدْرَسَةِ مُعَلِّمَيِ رَأَيْتُ Okulun iki öğretmenini gördüm.
  المَدْرَسَةِ مُعَلِّمَيِ رَأَيْتُ Okulun öğretmenlerini gördüm

  Muzafun ileyh’in şartarı:

  1-Devamlı mecrur gelir.
  2- Marife ve nekre olabilir
  3Zincirleme isim tamlamasında yalnız sondaki muzafun ileyh اَلْ alır.
  البَيْتِ باَبِ مِفْتاَحُ

  4.Muzafu ileyh eğer zamir ise mebnidir.

  Hazirun'a teşekkür ederiz. Yalnız muzaf ve muzafun ileyh in yerleri değişmiş değilmi? Acaba yazarken yanlışmı oldu?Önce muzaf sonra muzafın ileyh gelir, ama
  okulun iki öğretmeni derken neden önce okulla başlamış..yanlışlık bendemi yazıdamı, Hazirun açıklarsa memnun olurum..Vesselam

 8. #8
  düşünür - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  21-09-2007
  Mesajlar
  5.239
  Adı geçen
  13 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @düşünür
  Evet ''Kitabul ustaz'' olmalı.
  ''Miftahu babil beyt olmalı''

  Dizgi Türkçe yazılışa göre ayarlanmış sanırım.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. SBS 8. Sınıf Konuları
  By Ah Min'el AŞK in forum EĞİTİM DÜNYASI
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 13-01-2011, 23:01
 2. SBS 6. Sınıf Konuları
  By Ah Min'el AŞK in forum EĞİTİM DÜNYASI
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14-02-2010, 12:27
 3. SBS 7. Sınıf Konuları
  By Ah Min'el AŞK in forum EĞİTİM DÜNYASI
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14-02-2010, 12:27
 4. Arapça-2 sınıf Bütünleme 2008
  By Ah Min'el AŞK in forum EĞİTİM DÜNYASI
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12-01-2010, 19:22
 5. 1.sınıf ara sınav Arapça cevap anahtarı
  By Ah Min'el AŞK in forum EĞİTİM DÜNYASI
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12-01-2010, 19:10

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Facebook platformu Giriş