Buluşun Yılı / Bulucu / Doğum-Ölüm/ Ülkesi / Buluş


1249 Rodger Bacon (1220-1292) Çinliler -Barutu buldu

1280 Salvino D'Armate (1452–1519) İtalyan- Gözlüğü icat etti

1450 Johann Gutenberg (1395-1468) Alman- Matbaayı buldu.

1485 Leonardo ser Piero da Vinci İtalyan - Anatomi, astronomi, botanik, inşaat mühendisliği,kimya,jeoloji,geometri, hidrodinamik, matematik, makine mühendisliği, optik, fizik, zooloji konularında yüzlerce çalışma ve tasarım yaptı.

1492 Kristof Kolomb (1451-1506) İspanyol - Amerika'ya ayak bastı

1507 Amerigo Vespuci (1451-1512) Afrikalılar- Amerika'nın yeni kıta olduğunu kanıtladı.

1540 Valerius Cordus (1515-1544) Alman- Eteri buldu.

1551 Jerome Cardan (1501-1576) İtalyan - Kehribarın bazı hafif maddeleri çektiğini farkederek elektrik ile manyetizma arasında bağıntı kurdu.

1592 Galileo Galilei (1564–1642) İtalyan - 30 kez büyüten teleskopu yaptı . Termometreyi , sarkaçı buldu

1600 William Gilbert (1544-1603) İngilizLER - Dünyanın küresel bir mıknatıs olduğunu ve pusulanın ibresinin dünyanın magnetik kutbunu gösterdiğini buldu

1614 John Napier (1550–1617) İskoçyalı- Logaritma cetvelini buldu.

1618 Johannes Kepler (1571–1630) Alman - Güneş sisteminin yasalarını keşfetti

1642 Blaise Pascal (1623–1662) Fransız- İlk toplama makinesini icat etti

1643 Evangelista Torricelli (1608–1647) İtalyan - Cıvalı barometreyi buldu

1687 Isaac Newton (1643–1727) İngiliz - Yer çekimi yasalarını keşfetti.

1650 Otto von Guericke (1602–1686) Alman- İlk vakum pompasını buldu.

1672 Otto von Guericke (1602–1686) Alman- Sürtünme yoluyla elektrik yaratan ilk generatörü (statik -durağan- elektrik makinası) yaptı

1698 Thomas Savery (1650-1715) İngiliz- İlk buharlı makineyi yaptı

1704 Isaac Newton (1643 –1727) İngiliz - Optik adlı kitabını yayımladı

1729 Stephen Gray (1696–1736) İngiliz- Metallerin iletken, ametallerin yalıtkan olduğunu keşfetti.

1742 Anders Celsius (1701–1744) İsveç -Sıcaklık ölçümleri için standart geliştirdi

1745 Peter Van Musschenbroek (1692-1761) Hollandalı- Elektrik depo edebilen, su dolu cam kavanoza batırılmış metal çubuktan ibaret Leyden Şişesi ni yaptı ki bu tarihin ilk sığacı(kapasitör)dır

1746 Benjamin Franklin (1706–1790) ABD- Elektrik yüklerindeki artı ve eksi uçları keşfetti paratoneri buldu.

1763 Claude Chappe (1763–1805) Fransız - Basit Telgrafı icat etti

1777 James Watt (1736–1819) İngiliz- Uzun süreli çalışan buharlı makineyi yaptı

1779 Charles Augustin de Coulomb (1736 - 1802) Fransız - Yüklü iki metal küre ya da iki mıknatıs kutbu arasındaki itme veya çekme kuvvetini buldu ve ölçebilen burulmalı tartı aygıtını gerçekleştirdi

1783 Montgolfier kardeşler Fransız - İlk uçan balonla yolculuk yaptılar

1783 Louis Lenormand (1757–1837) Fransız- İlk paraşütü tasarladı

1796 Edward Jenner (1749–1823) İngiliz - Çiçek aşısını buldu

1799 Alessandro Volta (1745-1827) İtalyan - İlk elektrik bataryasını yaptı

1800 William Nicholson (1753-1815) İngiliz - Elektrik akımı kullanarak suyu hidrojen ve oksijen gazlarına ayrıştırdı.

1804 Richard Trevithick (1771-1833) İngiliz -
Ray üzerinde giden ilk lokomotifi icat etti

1807 Humphry Davy (1778–1829) İngiliz - Potasyum ve sodyumu bileşiklerinden ayırmayı başardı. Yeni metaller keşfetti.

1816 Rene Laennec (1781-1826) Fransız-
Stetoskobu icat etti


1819 André Marie Ampére (1775 - 1836) Fransız - Magnetik alan ile bu alanı doğuran elektrik akımı arasındaki bağıntıyı formüle etti,elektrik akımını ölçen bir aygıt yaptı

1820 Hans Christian Oersted (1777–1851) Danimarkalı - Elektromanyetik akımı keşfetti

1826 Joseph Nicéphore Niepce (1765–1833) Fransız -
İlk fotoğraf çekimini başardı

1827 Georg Simon Ohm (1789 -1854) Alman -
Bir iletkenden geçen akımın iletkenin uçları arasındaki gerilim ile doğru, iletkenin direnciyle ters orantılı olduğunu formüle etti

1829 Joseph Henry (1797–1878) İskoç asıllı ABD -
Demir çekirdek etrafında tel sarımı suretiyle yaptığı bobin ile güçlü manyetik alan yaratarak bir tondan fazla metali kaldırdı.

1830 Barthélemy Thimonnier (1793-1857) Fransız - İlk dikiş makinesini yaptı

1830 Isaac Merritt Singer (1811–1875) ABD - Dikiş makinesi üretimine başladı.

1831 Michael Faraday (1791–1867) İngiliz - Elektromanyetik kuramları keşfetti,bir buhar makinesi ile bakır bir plakayı bir mıknatısın yarattığı manyetik alan içinde döndürerek elektrik üretti.

1831 Joseph Henry (1797-1878) ABD - Makinelere güç vererek iş yapılmasını sağlayan elektrik motorunu buldu.

1837 Cooke ve Wheatstone İngiliz - İlk elektrikli telgrafı icat ettiler

1841 James Prescott Joule ( 1818-1889) İngiliz - Isının mekanik iş ile olan ilişkisini keşfetti. Bu keşif, enerjinin korunumu teorisine ve oradan da termodinamiğin birinci kanunu'nun eldesini sağladı

1843 Samuel Finley Morse (1791–1872) ABD - Kendi adını verdiği bir telgraf kodu tasarladı

1845 Gustav Robert Kirchhoff (1824-1887) Alman - Devre analizi olan ." Kirchhoff I”," Kirchhoff II” yasalarını yayınladı.

1846 William Thomas Morton (1819-1868) ABD -
Ameliyatlarda eter kullanıldı.

1851 Heinrich Ruhmkorff (1803-1877) Alman -
Çift kat sarımlı indüksiyon bobinini buldu. Bu buluş A C transformatörün gelişimine önderlik etmiştir.

1852 Elisha Graves Otis (1811-1861) ABD - Asansörü icat etti

1853 Linus Yale, Jr. (1821-1868) ABD- Pimli kapı anahtarını icat etti

1855 James Clerk Maxwell (1831–1879) İskoç - Faraday kanunlarını matematiksel olarak kanıtladı ve kendi kuramını yazdı

1859 Charles Robert Darwin (1809-1882) İngiliz - Türlerin kökenleri adlı evrim kuramını yayınladı

1859 Gaston Planté (1834-1889) Fransız -
Kurşunlu akümülatörü buldu

1860 Jean Joseph Etienne Lenoir (1822-1900) Belçikalı- Tek zamanlı ve içten yanmalı motor yaptı

1867 Christopher Latham Sholes (1819-1890) ABD -
Gerçek anlamda ilk daktiloyu icat etti

1863 İngiltere Londra’da ilk metro çalışmaya başladı

1869 Dmitri Mendeleev (1834-1907) Rus-
Periyodik elementler tablosunu yayımladı

1865 Alfred Bernhard Nobel (1833-1896) İsveç -
Dinamiti buldu.

1876 Thomas Alva Edison (1847-1931) ABD- Dünyanın ilk Endüstriyel Araştırma Laboratuarını kurdu

1876 Nikolaus August Otto (1832-1891) Alman- 4 zamanlı motoru yaptı

1876 Charles Francis Brush (1849- 1929) ABD-Elektrik çalışma akımı üretebilen açık bobin dinamoyu buldu.

1876 Alexander Graham Bell (1808-1889) İtalyan asıllı ABD -
Telefonu icat etmiştir.

1877 Thomas Alva Edison (1847-1931) ABD Fonograf denilen ses kayıt cihazını icat etti

1878 Joseph Wilson Swan (1828-1914) İngiliz- Elektrik ampulünü icat etti

1879 Ernst Werner von Siemens (1816–1892) Alman-
Elektrikli treni icat etti

1880 ABD San Fransisko da elektrik satmak için ilk şirket kuruldu. (California Electric Light Company)

1880 Thomas Edison (1847-1931) ABD - Elektrikli ampulü kullanılır duruma getirerek satışa sundu

1882 Thomas Edison (1847-1931) ABD -
Dünyanın ilk merkezi güç üretim tesisi doğru akım(DC) güç sistemli üretim tesisi New York City de açıldı

1882 ABD Wisconsin'de ilk hidroelektrik santral açıldı

1883 Nikola Tesla (1856–1943) Sırp asıllı ABD -
Elektriğin gerilimini dönüştürebilecek ve uzak mesafelere iletmeyi kolaylaştıracak bir transformatör olan Tesla bobinini buldu ki, alternatif akım projesinin önemli bir ayağıdır

1884 Charles Algernon Parsons (1854-1931) İngiliz - Buhar türbinini yaparak elektrik Jeneratör (generatör) lerini döndürmede kullanılmıştır

1884 Hiram Stevens Maxim (1840-1916) ABD -
Tam otomatik makineli tüfeği yaptı

1885 Karl Friedrich Benz (1844-1929) Alman -
Satış araçlı oto yaptı.

1885 Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894) Alman -
Elektromanyetik dalgalarının varlığını keşfetti

1885 Louis Pasteur (1822–1895) Fransız -
Kuduz aşısını buldu

1887 Nikola Tesla (1856–1943). Sırp asıllı ABD -
Alternatif akım jeneratörü buldu. Böylece elektrik enerjisi uzun mesafelere kolaylıkla iletilebilecekti

1887 Emile Berliner (1851-1929) Alman asıl ABD -
Gramofonu buldu.

1888 George Eastman (1854–1932) ABD Taşınabilir fotoğraf makinesini yaptı , rulo filmi yaşama geçirdi.

1889 ABD Üretimlerinin tamamını ya da bir bölümünü su gücünden sağlayan elektrik şirketi sayısı 200 ü bulmuştur.İlk uzun mesafe doğru akım ENH Portland şehrine enerji sağladı

1892 Rudolf Christian Karl Diesel (1858-1913) Alman- Diesel motorunu hayata geçirdi.

1894 Jesse W. Reno (1861–1947) ABD -İlk yürüyen merdiveni tasarladı

1894 Limuere kardeşler Fransız -
Sinema makinesini hayata geçirdiler.

1895 ABD Alternatif akım üreten ilk jeneratör Niagara şelalesine kuruldu..

1895 Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) Alman- X ışınlarını keşfederek adıyla anılan röntgen cihazını buldu.

1896 Guglielmo Marchese Marconi (1874-1937) İtalyan - Radyo dalgalarıyla yayını gerçekleştirdi.
1896 Antoine Henri Becquerel (1852-1908) Fransız - Uranyumun radyoaktif madde olduğunu keşfetti

1898 Valdemar Poulsen (1869-1942) Danimarkalı -
Teyp cihazını buldu.

1901 Hubert Cecil Booth (1871–1955) İngiliz -
Elektrikli süpürgeyi buldu.

1902 Marie ve Pierre Curie Polonya -
Radyumu keşfettiler

1903 Wright kardeşler ABD -
Motorlu uçağı yaptılar.

1903 Dr Willem Einthoven (1860-1927) Hollandalı - Elektro kardiyografi cihazının buluşunu gerçekleştirdi

1904 John Ambrose Fleming (1849-1945) İngiliz -Diyot denilen elektronik vakum tüpünü buldu.
1905 Albert Einstein (1879-1955) Musevi köken Alman Asıllı ABD- Görecelik kuramını yayınladı.

1906 Alva John Fisher (1862–1947) ABD- Çamaşır makinesinin buluşunu gerçekleştirdi. (Kadınların kurtarıcısı (:

1907 Paul Cornu (1881-1944) Fransız-
Motorlu helikopteri uçurdu

1908 Henry Ford (1863-1947) ABD- Otomobil yapımında seri üretim sistemi kurarak imalatı hızlandırdı.

1911 Roald Engebret Amundsen (1872-1928) Norveç- Güney kutbunu keşfetti

1913 Elmer Ambrose Sperry (1860-1930) ABD -İlk robot

1913 William Paine Sheffield (1857-1919) İngiliz - Paslanmaz çelik

1914 ABD Ohio kentinde trafik lambalarının kullanılmasına başlandı

1918 Pierre LANGEVIN ve ekibi Fransız Sonar sistemini buldular

1922 Arthur Korn (1870-1945) Alman-
Faksı buldu

1922 Kanada Şeker hastalarına Ensülin tedavisi uygulanmasına başlandı

1923 Platen ve Munters İsveç Elektrikli Buzdolabını yaşama geçirdi.

1926 John Logie Baird (1888-1946) İskoç -
Televizyonda görüntü elde etti.

1926 Robert H. Goddart (1882-1945) ABD-
Sıvı yakıtlı roketi başarıyla fırlattı

1928 Alexander Fleming (1881-1955) İskoç -
Penisilini buldu

1930 ABD Elektronik cihaz yaratıldı

1930 Wallace Hume Carothers (1896-1937) ABD -
Naylonu üretti

1933 Almanya Teleks ile yazılı haberleşme sağlandı

1935 Robert Alexander Watson-Watt (1892–1973) İskoç-
Radarı icat etti

1935 Igor Ivanovich Sikorsky (1889-1972) Rus asıllı ABD-Modern helikopteri tasarlayarak uçurdu.

1936 İngiltere Siyah beyaz TV yayınına başladı

1937 Frank Whittle (1907–1996) İngiliz- Jet motorunu tasarladı

1938 Chester F. Carlson (1906-1968) ABD -
Fotokopi makinesini kullanıma sundu

1939 İngiltere Çamaşır makinesi üretildi

1939 HP şirketi ABD Analog verileri dijitale çeviren Pulse-code modulation sistemini geliştirdi

1942 Wernher Magnus von Braun (1912-1977) Alman asıl ABD - Uzun menzilli roketi tasarladı
1942 ABD İlk elektronik bilgisayarın yapımına başlandı ve aygıtın yapımı 1945 yılında tamamlandı.

1942 Enrico Fermi (1901-1954) İtalya -
Nükleer Reaktörü tasarladı

1945 J. Robert Oppenheimer (1904-1967) ABD- Atom bombasını geliştirerek denedi.

1945 Percy Lebaron Spencer (1894-1970) ABD-
Mikro dalga fırının patentini aldı

1946 J.Mauchly ve J.Eckert ABD -ENIAC adlı ilk elektronik bilgisayar sayılan aleti tasarladılar
1947 ABD Sesten hızlı uçuş denemesi başarıldı

1947 ABD Transistörün teorisi geliştirildi

1948 BARDEEN, BRATTAIN ve SCHOCKLEY ABD -
Transistoru icat ettiler

1951 IBM şirketi ABD Ticari bilgisayar hizmete sokuldu

1951 John Eckert ve John Mauchly ABD -
UNIVAC denilen sayısal bilgisayarı yaptılar

1953 Francis Crick ve James Watson İngiliz-& ABD DNA moleküllerinin yapısını keşfettiler

1954 SSCB Dünyanın ilk nükleer santralı Rusya'da elektrik üretimine başladı.

1957 SSCB Uzaya SPUTNİK 1 uydusunu fırlattı

1958 Townes ve Schawlow ABD -
Lazer kuramını ortaya koydular

1958 Jack Kilby (1923-2005) ABD- Silisyum yonga yani Tümleşik devre (Mikroçip) bulundu.

1958 Wernher Magnus von Braun (1912-1977) Alman asıllı ABD-
Uzaya uydunun
fırlatılmasını sağlayan roket sistemini geliştirdi


1960 Theodore Harold Maiman (1927- ) ABD -
Lazer tabancasını gerçekleştirdi

1961 Yuri Alekseyevich Gagarin (1934-1968) SSCB Uzaya giden ilk insan oldu

1962 Nasa ABD İlk TV uydusunun uzaya fırlatılması

1966 ABD Tek transistorlu hafıza yongası yaratıldı

1967 Christiaan Neethling Barnard (1922-2001) G.Afrika- İlk kalp naklini gerçekleştirdi

1969 ABD Bilgisayar platformlarında UNIX İşletim sistemi çalıştırılmaya başlandı

1969 Neil Armstrong ve Edwin Aldrin ABD-
Aya ayak basan ilk insanlar oldular

1970 IBM firması ABD Esnek disketi( Floopy )üretti

1971 SSCB İlk uzay istasyonu Solyut 1 fırlatılarak yörüngeye oturtuldu

1972 Godfrey Newbold Hounsfield (1919-2004) İngiliz - Bilgisayarlı Tomografi cihazını üretti

1973 SSCB Aya , insansız araç indirdi

1974 Intel şirketi ABD Bar Code uygulaması başlatıldı

1976 ABD Mikro işlemci gerçekleştirildi

1981 IBM firması ABD Kişisel bilgisayar üretildi

1982 Philips Sony Hollanda-Japonya İki ayrı ülkede eş zamanlı ilk kompact disk (CD) üretildi
1982 ABD İlk yapay kalp nakli gerçekleştirilir.

1983 MicroSoft firması ABD Windows işletim sistemini yarattı

1984 ABD Milyon bitlik hafıza yongası yapıldı

1985 Avrupa Mobil telefonlar kullanılmaya başlandı.

1991 ABD Sanal gerçeklik tasarlandı, internet insanlığın kullanımına açıldı.

1997 NASA ABD Uzay aracı Marsa iniş yaptı

1997 ABD Genetik bilimde ilk somut başarı olarak bir koyun kopyalandı

1997 IBM şirketi ABD Bilgisayar, dünya Satranç şampiyonu Kasparov'u yendi