Haydarpaşa Lisesi Tarihi


Okul binasının yapımına Serasker Rıza Paşa’nın ve Gülhane Askeri Hastahanesi kurucusu Bakteriyolog Ridar’ın büyük çabalarıyla 1893’te başlanmıştır. Bu çabalarla Üsküdar çevresinin kalkındırılması ve Askeri Tıbbiye’nin modernleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu temel amaçla kurulan binamızın mimari, İtalyan Valeri’dir. Okul inşaatı 1902’de bitirilmiştir. Bu temel yapı, bir kurum yapısı olmaktan öte, bir sanat eseridir. Düz hatlar yerine, eğriler yeğlenmiş; girinti ve çıkıntılar öne çıkarılmıştır, tavanlar oldukça yüksek tutulmuştur.

Okul binası, İkinci Abdülhamit zamanında(1903) Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’ye tahsis edilmiştir. 1909 yılında Sivil Tıp Fakültesi’nin de taşınmasıyla tıp okulu olarak 1933 yılına kadar kullanılmıştır. Aynı yıl, üniversite reformu ile Tıp Fakültesi, Beyazıt’a taşınmıştır. Bina, bu nedenle bir yıl boş bırakılmıştır.

Okul binasının lise olarak kullanılmasına büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün emriyle 26 Eylül 1934’te başlanmıştır. Okulumuzun adı, tarihi binanın yapımı sürerken ortaya çıkan Osmanlı-Yunan Savaşı’nda (1897) büyük yararlılıklar gösteren Haydar Paşa’dan almıştır.

Eğitim-öğretime açıldığında içinde “İstanbul Muallim Mektebi” ile “uygulama” bölümü de bulunduran okuli 1936-1937 öğretim yılında bu okulların Çamlıca’ya taşınmasıyla bağımsız lise durumuna getirilmiştir. İlk açıldığında 1048 öğrencisi olan, kısa zamanda gelişerek çevrenin ‘yatılı ve gündüzlü’ ortaöğretim gereksinimini karşılayacak duruma getirilmiştir. O zamanlar okul, çok sayıda dersliğinin yanında 35 kurnalı hamamı, mescidi, reviri, yemekhanesi, 5 mutfağı, terzihanesi, demirhanesi, marazgozhanesi ve lojmanlarıyla küçük bir kasaba görünümündedir.Haydarpaşa Lisesi, o yıllarda bu farklı birimleri bünyesinde bulundurduğu gibi, farklı öğrencilere de eğitim hizmeti sunmuştur. Lisenin bu özelliği, kayıt sırasında öğrencilere verilen okul numaralarından da açıkça anlaşılmaktaydı. Tek numaralar, yatılı öğrencileri; sonu 3 rakamıyla biten numaralar, parasız yatılı olanları; çift numaralar ise, gündüzlü öğrencileri göstermekteydi.

1948-49 Öğretim Yılı’na gelinceye kadar, Haydarpapşa Lisesi bir erkek lisesi durumunda olmuştur. Bu öğretim yılından itibaren, okulumuza kız öğrenciler de alınmıştır. Ancak bu uygulamaya 1958-59 yılında son verilmiştir. 1980-81 Öğretim yılında, yeniden karma eğitime başlanmıştır.

1979-1980 öğretim yılında yatılı bölümün kapatılmasıyla bina sorunu ortaya çıkmıştır. Çünkü, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin taşınması, okulun kullanım alanını daraltmıştır. Bu nedenle eğitim zorlaşmıştır. Kayıtların kısmen dondurulması gündeme gelmiştir. Haydarpaşa Lisesi, bu tarihi yuvasından, 1984 yılının Temmuz ayında çıkartılmıştır. Binada halen Marmara Üniversitesi öğretimini devam ettirmektedir.

1990 yılına kadar Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi’nin yeni yapılan ek binasında eğitim-öğretimini sürdürmüştür. 1990 yılının ara tatilinden yararlanılarak Altunizade’deki yeni yapılan binaya taşınılmıştır. Böylece daha sağlıklı bir eğitim-öğretim ortamı elde edilmiştir.

1992-93 Öğretim yılında okulumuz önemli gelişmelerden birini daha yaşamıştır. Bu yıl Haydarpaşa Lisesi, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise yani Süper Lise konumuna getirilmiştir. 1995-96 yılında verdiği mezunlarla üniversite kazandırma başarısını 3 kat arttırarak %66 düzeyine getirmiştir. Daha sonra 1998-99 öğretim yılında Anadolu Lisesi konumuna getirilmiştir.

Haydarpaşa Lisesi, ülkemize yalnızca sanatçı, politikacı, bilim adamı, sporcu yetiştirmekle kalmamış çevrede birçok kültürel etkinliklere de damgasını vurmuştur.

Okulumuz Üsküdar İlçesi’nde yer almakta olup Altunizade, Koşuyolu, Acıbadem ve Çamlıca’nın kesiştiği noktadadır ve Padişah II. Abdülaziz Av Köşkü’nün komşusudur.