Etiketlenen üyelerin listesi

MEVLİD-İ ŞERİF KIRAATİ http://i44.tinypic.com/2ntfxue.jpg ÖNSÖZ Sonsuz hamd-ü senâlar Habîbine hitâben:

Bu konu 11615 kez görüntülendi 33 yorum aldı ...
Cübbeli hocanın Eserleri... 11615 Reviews

  Konuyu değerlendir: Cübbeli hocanın Eserleri...

  5 üzerinden | Toplam: 0 kişi oyladı ve 11615 kez incelendi.

Sayfa 1/3 123 Son
 1. #1
  Alper... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  10-10-2006
  Yer
  İsLamBol
  Mesajlar
  4.787
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Alper...

  MEVLİD-İ ŞERİF KIRAATİ

  ÖNSÖZ  Sonsuz hamd-ü senâlar Habîbine hitâben:  “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik” (Enbiyâ Sûresi:107) buyurmuş olan Allâh- u Te‛âlâ’ya mahsustur. Sınırsız salât-ü selâmlar: “Ben ancak hidayet edici olan bir rahmetim” (Sünenü’d-Dârimî, no:15, İbni Ebî Şeybe, el-Musannef, no:32442) buyuran Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e, O’nun mevlidiyle ferahlanan âl-i eshâbına ve cezâ gününe kadar iyilikte onlara hakkıyla uyanlara olsun. Cezâevindeyken: “Hapisten çıktığımda her sene Rabîulevvel ayında Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) hakkında bir eser telif edeceğim” diye Allâh-u Te‛âlâ’ya söz vermiştim. Baypas ameliyatı olduğum sene hâricinde Rabbim beni bu sözde durmaya muvaffak eyledi. İşte bu sene de elinizdeki bu eseri mevlid gecesine yetiştirmek nasib oldu. Rabbimden niyâzım odur ki, kalan ömrümde de beni her sene böyle hayırlı bir amele muvaffak eylesin, siz okurlarımı da Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in sevgisi bakımından gün be gün müzdâd eylesin. Âmîn. Elinizdeki bu risâlede sizlere mevlid ayının ve gecesinin fazîletine dâir ilimleri mevlid- i şerîf okumanın fazîletine dâir deliller ve münker bir bidat olduğunu söyleyenlere reddiyeler hazırladım. Ayrıca Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) in ferahlanması ve rûhâniyetiyle hattâ okuyanın ihlâsına göre cism-i şerîfiyle yanlarında hazır bulunmasını arzulayanlar için de Ca’fer ibni Hasen el-Berzencî Hazretleri’nin hazırladığı Arapça mevlid-i şerîfi tabettim. Fakat mevlid-i şerîf gecesine ancak bu risâleyi yetiştirebildim. İnşâallâh kısa bir zaman içinde bu mevlid-i şerîfin terceme ve şerhini de hazırlamayı düşünüyorum. Mevlid-i şerîf ayı olan mübârek rabîulevvel ayına kavuştuğumuz şu günlerde bâzı ilâhiyatçıların ve câhil softaların: “Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in hangi ayda ve hangi günde doğduğu belli değildir, mevlid kutlaması şerîata bir şey eklemek olduğu için bidat sayılır ve reddedilir, ilk üç asır ehli olan selef bunu yapmamıştır, dolayısıyla bu iş haramdır ve bunu reddetmek vacibtir” şeklindeki bâtıl görüşlerine bir takım ilmî reddiyeler yapmak sûretiyle Mevlid Sâhibi Muhammed Mustafâ (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in şefaatine nâil olmayı murad ederek bu risâleyi kaleme aldım. Sizler de bu risâlemizi itikad ve ihlas ile okuyup herkese ulaştırmaya ve okutmaya gayret ederseniz mutlaka Kâinatın Efendisi’nin özel iltifatlarına mazhar olursunuz. Allâh-u Te‛âlâ bu fakîri Habîb-i Edîbi Muhammed Mustafâ’sına hakkıyla hizmet edebilmeye, sizleri de bu hizmetlerin neşrine muvaffak eyleye ve Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)i cümlemizden hoşnut ve râzı eyleye.  Âmîn!  12-Rabîulevvel-1431 / 26-Şubat-2010

 2. #2
  Alper... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  10-10-2006
  Yer
  İsLamBol
  Mesajlar
  4.787
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Alper...
  İSTİĞFAR RİSALESİ

 3. #3
  Alper... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  10-10-2006
  Yer
  İsLamBol
  Mesajlar
  4.787
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Alper...
  Hazret-i Mehdî Muhakkak Gelecek Fakat Bu Yüzyılda Değil


  Ebû Sa'îd el-Hudrî (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
  “Mehdî ben(im neslim)dendir. Alnı (başının ön kısmı) açıktır (saçsızdır veya alnı geniştir). Burnu ince ve uzun olup, ortası hafif çöküntülüdür. O, zulüm ve haksızlıkla doldurulmuş olan yeryüzünü adâletle dolduracaktır ve yedi sene hükümranlık sürecektir.”
  (Ebû Dâvûd, Mehdî:1, no:4285, 2/509-510, Hâkim, el-Müstedrek, Fiten:378, no:8670, 4/600, Nu'aym ibn-i Hammâd, el-Fiten, no:1063, 1/364)

 4. #4
  Alper... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  10-10-2006
  Yer
  İsLamBol
  Mesajlar
  4.787
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Alper...
  HADİSLERE İMAN

 5. #5
  Alper... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  10-10-2006
  Yer
  İsLamBol
  Mesajlar
  4.787
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Alper...
  KUR'AN'I MECİD RİSALESİ

 6. #6
  Alper... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  10-10-2006
  Yer
  İsLamBol
  Mesajlar
  4.787
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Alper...
  SEFER DUALARI

 7. #7
  Alper... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  10-10-2006
  Yer
  İsLamBol
  Mesajlar
  4.787
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Alper...
  Mevâ'ız-i Kudsiyye (Kudsî Vaazlar)

 8. #8
  Alper... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  10-10-2006
  Yer
  İsLamBol
  Mesajlar
  4.787
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Alper...
  AHLAKI NEBİ


  Sonsuz hamd-ü senâlar Habîbine hitâben: “Şüphesiz ki sen elbette pek büyük bir ahlâk üzeresin” buyurmuş olan Allâh-u Te‛âlâ’ya mahsustur.
  Sınırsız salât-ü selâmlar: “Ben ancak iyi ahlâkı tamamlamak için gönderildim” buyu-ran Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e, O’nun ah- lâkını hakkıyla örnek alan âl-i ashâbına ve cezâ gününe kadar iyilikte onlara hakkıyla uyanlara olsun.
  Cezâevindeyken: “Hapisten çıktığımda her sene Rebî‛u’l-evvel ayında Rasûlüllâh (Sallâllâ- hu Aleyhi ve Sellem) hakkında bir eser telif edeceğim” diye Allâh-u Te‛âlâ’ya söz vermiştim.
  Baypas ameliyatı olduğum sene hâricinde Rabbim beni bu sözde durmaya muvaffak eyledi. İşte bu sene de elinizdeki bu eseri Mevlid gecesine yetiştirmek nasip oldu.
  Rabbimden niyâzım odur ki, kalan öm-rümde de beni her sene böyle hayırlı bir amele muvaffak eylesin, siz okurlarımı da Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in sevgisi bakımından gün be gün müzdâd eylesin. Âmin.
  Elinizdeki bu risâle, Ârif-i billâh Abdü’l-Vehhâb eş-Şa‛rânî (Kuddise Sirruhu)ya âit olan “el-Ahlâku’l-Metbûliyye” isimli kitabın, Ezher Şeyhi Abdü’l-Halîm Mahmud (Rahimehullâh)ın tahkîkiyle Kâhire’deki Hassân Matbaasının 1975 yılında yaptığı baskının birinci bâbının tercümesidir.
  Aynı bölüm Yusuf en-Nebhânî (Rahimehul- lâh)ın hocası olan Hasen el-‛Adevî (Kuddise Sir- ruhu)ya âit “en-Nefehâtü’ş-Şâzeliyye fî şerhi’l- Bürdeti’l-Bûsiyriyye” isimli eserde de, ayrıca Mâü’l-ayneyn (Rahimehullâh)ın “Na‛tü’l-bidâyât ve tevsîfü’n-nihâyât” isimli telifinde de yer al- mıştır ki, biz bunların cilt ve sayfalarını risâlemizin sonunda beyân ettik.
  Allâh-u Te‛âlâ cümlemizi Habîbi’nin ah-lâkıyla ahlâklandırsın ve sıfâtıyla sıfatlandırsın.
  12-Rebî‛u’l-evvel-1430 / 9-Mart-2009

  KISMI-I EVVEL ŞEMÂİL-İ ŞERîFE
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek yüzü
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârekboyu
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek başı
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek saçları
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek rengi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek alnı
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek kaşları
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek gözleri
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek burnu
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek sakalı
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek yanakları
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek dişleri
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek boynu
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek uzuvları
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek bedeni
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârekkarnı
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek omuzları
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek vücûdu
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek kolları
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârekel ayası
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek elleri ve ayakları
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek parmakları
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek tabanları
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek yürüyüşü
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek bakışı
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek şemâiline bakmanın fazîleti
  KISMI-I SÂNÎ AHLÂK-I NEBÎ
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in verâsı
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in zühdü
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in iffeti
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ilmi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in keremliliği
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in halim selim olması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ibâdeti
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in şüpheli yerlerden uzak durması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in insanları utandırmak istememesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in kanâatkâr olması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in hayâsı
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in şefkati
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in dünyâ ziynetine aldanmaması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in gözlerinin korunmuş olması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in çıplak yıkanmaması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in giyiminde şerîata uygun olması şartıyla seçici olmaması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in bineğinde yanına başkasını da oturtması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in hoş kokuyu sevip kötü kokudan hoşlanmaması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in fakirlerle berâber yemesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in akrabasına değer vermesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in hiç kimsenin sözünü kesmemesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in kendisine kötülük yapana kaba davranmaması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in özrü kabul etmesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in şakalaşması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in gülmesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübah olan oyunları meşrû görmesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in bedevîlerin kaba sözlerine tahammul etmesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in affedici olması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in tevazuu
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in dâvete icâbet etmesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in berâberinde- kilerden daha değerli şeyleri yiyip içmemesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in odun toplaması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in hiçbir yoksulu hakir görmemesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mülkünden sebep hiçbir kraldan çekinmemesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in hiçbir kimseye lânet okumaması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in hiçbir kimseye vurmaması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in insanların isteğine cevap vermesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in kendisi için serilen yatağı beğenmezlik etmemesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ilk selâm veren olması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in musâfaha etmesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in bir meclis- den kalkarken de otururken de zikir üzere olması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in oturuş şekli
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in bedevîler
  tarafından rahatça tanınabilmesi için kendisine yüksekçe bir yer yapılması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ekserî kıbleye doğru oturması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in altındaki minderi yanındakine vermesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in misâfirine ikrâm etmesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ashâbının ne halde olduğuna dikkat etmesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in torunlarıyla şakalaşması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in güler yüzlü olması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ashâbına künye takması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in oturduğu meclisten kalkarken okuduğu duâ
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in konuşma şekli
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in çok ağlaması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ashâbının
  O’nun yanındaki gülüşlerinin tebessümden ibâret olması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in yemek yerkenki oturma şekli
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in çok sıcak yemek yememesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in yaş meyveler içerisinde sevdikleri
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in üzüm yeme şekli
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in hurma yerken su veyâ süt içmesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in en sevdiği yiyeceğin et olması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in sürekli et yemeyi de hoş karşılamaması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in kabağı çok sevmesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in kim çağırsa “buyur” demesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in nefsi için öfkelenmemesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in her yerde hakkı icrâ etmesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in karnına taş bağlaması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in helal olan şey- lerden kendisine takdim edilenleri geri çevirmemesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in sâde sütle yetinmesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in karpuz, yaş hurma, tavuk ve kuş eti yemesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in kendisi için
  av yapılmasını sevmesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in et yeme şekli
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in eritilmiş
  yağı ekmekle yemesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in koyunun kol
  ve omuz kısmını sevmesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Acve’yi sevmesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in hindibâ,
  rezene otu ve semiz otunu sevmesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in böbrekleri
  yemeyi kerih görmesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in koyunun
  yedi yerini yemeyi mekruh sayması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in kendisini
  sarımsak, soğan ve pırasa yemeyip Hazreti Ali (Radıyallâhu Anh)a sarımsak yemeyi tavsiye etmesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in hiçbir
  yemeyi tenkit etmeyişi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in kazanı
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in kutusuna
  konan eşyaları
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in yedi tane
  keçisinin olduğu
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in keler ve
  dalak yemekten hoşlanmayışı
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in yemekten
  sonra parmaklarını yalamadan mendile silmemesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in yemekten
  sonra ellerini yıkaması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in içtiği kabın
  içine nefes vermemesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in utangaçlığı
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in yediğinden
  başkasına ikrâm etmesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in sarık sarma
  şekilleri
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in kolunun yeninin bileğe kadar olması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in cübbe giymesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ridâsı
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in izârı
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in kırmızı ve
  yeşil çizgili hırka giyinip, hâlis kırmızı
  giyinmekten nehyetmesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in şalvar
  giyinmesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in nâlinleri
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in cumada
  ekserî beyaz giyinmesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in yüzük takması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in en çok
  giyindiği kıyafetlerinin pamuklu olması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in kalın
  pamuktan dokunmuş bir sarığının olması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in vefât ettiğinde dokunmakta olan bir hırkasının olması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in kızartılmış
  ciğer yemesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in âilesiyle iyi geçinmesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in koyunlarının
  sayısının yüzü geçmesini istememesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in peygamber
  olmadan önce koyun bakmış olması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Hadîce (Radıyallâhu Anhâ)nın ücretli işcisi olarak sefere
  çıkmış olması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in borç
  almış olması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ümmetine
  genişlik olsun diye yemin etmiş olması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in kendisini
  metheden şâiri mükâfatlandırması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in meddahların
  suratına toprak saçılması emrinin mânâsı
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in güreş yapması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in elbiselerine
  bulaşan bitleri bizzat kendisinin ayıklaması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in yürüyüş şekli
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ashâbının arkasından yürümesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in peştemalinin
  topukların üzerinde oluşu
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in entârisinin
  düğmelerinin kapalı oluşu
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in yamalı
  elbise giyinmesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in cumaya özel
  iki elbisesinin olması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in başka elbisesi
  bulunmadığından, bâzı kere sâdece bir çarşafa dolanarak namaz kılması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in za‛feranla
  boyalı bir yatak çarşafının olması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in bir şeyi
  hatırlamak için yüzüğüne ip bağlaması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in gönderdiği
  mektuplara mühür vurması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in sarık
  altına takke giyinmesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in bâzen namaz
  dışında sâdece takke giyinmesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Sehâb adın- daki bir sarığı Ali (Radıyallâhu Anh)a hediye etmesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in döşeğinin
  şekli
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ibâdetine mâni
  olmasından korktuğu için döşeğinin ince bir
  şekilde serilmesini istemesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in çoğu kere
  bir hasır üzerinde uyuması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in çömleketen
  olan bir ibriğinin bulunması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek
  ağzından ve burnundan çıkanların insanlar
  tarafından alınması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ashâbının
  O’na tâzimi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in hiç kimseyi
  gıybet etmemesi Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in kendisine
  yapılan kötülüğe misliyle mukâbele de bulunmaması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ashâbından
  kendisine kötü bir haber getirilmesini sevmemesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in câhilleri
  hoş görüyle karşılaması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in merkebe
  binmesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in çocuklara
  selâm vermesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in heybetinden
  titreyen bir adamı sakinleştirmesi
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ashâbına yumuşak davranması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Âişe
  (Radıyallâhu Anhâ) ile koşma müsâbakası yapması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in şişmanlık
  bakımından mûtedil olması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in vefât etmeden
  evvel geceleyin kıldığı nâfile namazların çoğunu
  oturarak kılması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in sancağının adı
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in çanağının adı
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in çadırının adı
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in kamçısının adı
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in bardağının adı
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in matarasının a
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in eğerinin adı
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in makasının adı
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in kılıcının adı
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in gümüşten
  üç halkası olan deriden bir kemerinin olması
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in devesinin adı
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in katırının adı
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in merkebinin a
  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in koyunun adı

 9. #9
  Alper... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  10-10-2006
  Yer
  İsLamBol
  Mesajlar
  4.787
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Alper...
  NAMAZ İLMİHALİ

 10. #10
  Alper... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  10-10-2006
  Yer
  İsLamBol
  Mesajlar
  4.787
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Alper...
  ELLİ DÖRT FARZ ŞERHİ

 11. #11
  Alper... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  10-10-2006
  Yer
  İsLamBol
  Mesajlar
  4.787
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Alper...
  Târikat-i Aliyye de Râbıta-i Celiyye


  Ey hak yolun sâlikleri! Allah-u Teâlâ'ya hamd, Resûlü’ne ve Âl-i Ashâbı’na salevâttan sonra ifade etmek istediğim husus, "Kötü komşu adamı mal sahibi yapar" şeklinde dillerde dolaşan meşhur ata sözümüzde belirtildiği gibi, bizi bu uzun risâleyi hazırlamaya sevk eden en büyük sebep, Süleymaniye kürsüsünde evvelce vaazlar verip, sonra yanlışları anlaşılarak men edilen, tarîkatların münkiri bir Doçent'in, Üstâdımız Hacı Mahmud Efendi -Kuddise Sırruhu-‘nun huzurundaki mesnedsiz itirazlarıdır.
  Şöyle ki; ismini açıklamaya lüzum hissetmeyip, fikirleriyle mücadeleyi vacip kabul ettiğim bu anûd kişi, muhtelif vesilelerle bizlere haberler göndererek, râbıta ve tevessül gibi konularda münâzaraya davet ettiyse de, biz kendisinin ilmî sahada bir kıymet-i harbiyesi olmadığını bildiğimiz için buna icâbet etmemiştik.
  Fakat Üstâdımız’ın yakınlarından olan bir hocaefendinin, bu kişinin iknâ edilmesi gerektiği hususundaki ısrarları üzerine Üstâdımız Hazretleri bu kişiyle tartışmayı kabul buyurdular ve kendisine yakın bir takım ulemâ çevresini de bu meclise davet ettiler.
  Ben şu anda hatırlayamadığım bir sebeple gecikmiştim ki huzura geldiğimde Üstâdımız bana "Bu kişiye ilmî cevaplar verilmesi lazım, sen neden geç kaldın?" diye sitemde bulundular.
  Derken konuya geçildiğinde bu kişinin, eline bir Kur’ân meâli alıp, Fâtihâ-ı Şerîfe'deki:

  اِيّاَكَ نَعْبُدُ وَاِيّاَكَ نَسْتَعِينُ

  "Ancak sana taparız ve ancak senden yardım isteriz" (Fâtihâ Sûresi, 4) âyet-i kerîmesinden yola çıkarak, şeyhden himmet istemek bir yana, Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘den şefaat istemenin dahi şirk olacağını söylemesiyle, biz onun ne denli câhil olduğunu, o kadar büyük bir ilmî heyete, herkesin bildiği şeyleri açıklamaya kalkışmasıyla da ne kadar dengesiz olduğunu anlamış olduk.
  Fakat yine de başta Üstâdımız olmak üzere, bu fakir ve diğer hocaefendiler, râbıtanın şirk olmadığı, tarîkatların hak olduğu, evliyânın kerâmeti gibi bir çok konuda bildiklerimizden bazısını ona anlatarak kendisini tamamen etkisiz hale getirdiysek de, onun inkârı artarak oradan ayrıldı.
  Mesele bununla kalmadı, bu kişi bir zaman sonra câhil insanları iğfâl etmek için bizimle yaptığı bu seviyesiz mubâhaseyi kendi açısından değerlendirmek sûretiyle "Bir Şeyhefendi ve Mürîdleriyle Münakaşa" adı altında birkaç sayfalık broşürler bastırarak yurt içi ve dışına dağıtmaya başladı.
  Kendisi de o yazısında bizim karşımızda ilmen âciz kaldığını itiraf etmekle beraber, "Ben yalnızdım, onların karşısında çok ko-nuşamadım, fakat sonradan oturdum kendi kendime, o ne dedi, ben ne diyecektim şeklinde bir yazı hazırladım" ifadelerini kullandı.
  "Ve Şeyhefendi şöyle dedi, Ahmed Efendi böyle dedi, Hızır Efendi şunu söyledi" şeklinde kendinden menkul bir takım hezeyanlarla insanların kafasını karıştırmaya çalıştı.
  Bunun üzerine Üstâdımız Hazretleri -Kuddise Sırruhu- bu fakire, râbıtayı delilleriyle ispat eden bir risâle hazırlamamı emir buyurdu. Ben de bu emre imtisâlen bu risâleyi derledim.
  Tabii ki bu arada başıma maddî ve mânevî bir çok sıkıntı gelmesi nedeniyle bilhassa 2000 senesinin Ocak ayında başlayıp 2003 yılına uzanan süreci içinde bir seneyi aşkın müddet hapis yatmam sebebiyle risâlemizin okuyuculara ulaşması bir hayli gecikti.
  Ayrıca ben bu hususta kısa bir risâleyle yetinmeyip, bir çok eserlerden istifade ederek inkârcıları tamamen susturacak, inananların imanını artıracak doyurucu bir beyanda bulunmak arzusunda olduğumdan, bu da bir hayli zaman aldı.
  Artık bu risâlenin te’lîfinden sonra söylenecek söz, Rabbi-miz’in:

  لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيَى مَنْ حَىَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ...

  "Helâk olan bile bile helâk olsun, hayat bulan da bilerek hayat bulsun" (Enfâl Sûresi: 42’den) kavl-i şerifidir.
  Okunduğunda görüleceği üzere, bu kitap, konusunda Türkçe yayınlanmış en ilmî ve kapsamlı bir eserdir. Bir konunun ispatı için ne ince düşünceler ve izahlar gerekmektedir, fakat inkârın, kuru bir taassuptan başka hiçbir sermayesi yoktur.
  Diyeceğim, biz râbıtanın hak olduğuna dâir, geceler boyu uykusuz kalarak çalışıp bu eseri hazırlarken, inkârcının yapacağı ise "Dinde böyle bir şey yoktur" deyip, işin içinden sıyrılmaktır. İnkâr ise hiçbir zaman ilim olmamıştır.
  Halbuki ince düşünerek bu eseri okuyanlar, bu konudaki cehalet hastalığından şifâyâb olacak ve Allah'a kavuşmanın en yakın yolunu bulacaklardır.
  Allah-u Teâlâ'dan niyâzımız, bu sa'yimizi makbul kılarak, eserimizi dünya durdukça yaşayanlara hidâyet rehberi kılması, münkirleri de hayırla ıslah etmesidir.
  Islahı mukadder olmayanların şerrinden sığınılacak tek melce' de ancak O'dur.
  Ahmed Mahmud ÜNLÜ
  (Cübbeli Hoca)

  (Hâce) Alî Râmîtenî
  A'ma olanın düşünmesi
  A'ma'nın namazı
  A'ma'nın rabıtası
  Abdest almak
  Abdest tazelemek
  Abdülazîz ed-Debbâğ.
  Abdülhâlık el-Gucdevanî -Kuddise Sırruhu
  Abdülkadir el-Cîlî
  Abdülkadir-i Geylanî'nin, ihvanına muamelesi
  Abdullah ibn-i Selam'ın kerameti
  Abdullah ibn-i Tûsa
  Abdullah ibn-i Zeyd'in Resûlullah'a sevgisi
  Abdullah-ı Mekkî -Kuddise Sırruhu-‘nun fazileti
  Adem -Aleyhisselâm-‘ın Allah'ın sureti üzere yaratıldığı
  Ahiret halleri
  Ahiret ilmi
  Ahmed Bedevi Hazretleri'nin makamı ve tasarrufu
  Ahmed ibn-i Hanbel'in Sofiyye'ye itibarı
  Aklın gözü
  Akıl sahiplerinin tarifi
  Akıldan geçenlere vukuf
  Âlem-i Emir
  Âlem-i Misal
  Ali -Radıyallahu Anh-‘ı anmak
  Ali -Radıyallahu Anh-‘ın bâtın ilmi
  Ali -Radıyallahu Anh-‘ın Resûlullah'a sevgisi
  Ali -Radıyallahu Anh-‘ın yalancı çıkarttığı kişi.
  Alî himmet olmak.
  Ali Râmîteni Hazretlerinin büyüklüğü
  Ali'nin -Radıyallahu Anh- yüzüne bakmak
  Alimin yüzüne bakmaktaki niye
  Alimlerle tevessül
  Alimle oturmak ve konuşmak
  Alimlere danışmak
  Alimlerin fazilet ve makamları
  Alimlerin Resûlullah’la müşterek vasıfları.
  Alimlerin vesile oluşu
  Alimlerin yüzüne bakmak.
  Alimsiz memleketler
  Allah dostları
  Allah dostlarının bakışı..
  Allah dostlarına korku olmayacağı.
  Allah dostlarını düşünmek
  Allah dostlarının alâmetleri
  Allah dostlarının Allah ile irtibatı
  Allah dostluğunu haketmek
  Allah hakkındaki zanlar
  Allah için ağlamak
  Allah için birlikte oturmak
  Allah için kızmak
  Allah için sevmenin fazileti
  Allah için yardım
  Allah için ziyaret
  Allah ile beraber olanlarla beraberlik

  Allah ile beraber olanlar
  Allah ile bilinenler
  Allah ile birlikte başkalarına çağırmamak
  Allah ile bi’atlaşmak
  Allah ile huzur bulmak
  Allah ile oturmak isteyenler
  Allah korkusu
  Allah sevgisinin artması
  Allah’ın velileriyle beraberlik
  Allah’a hürmet edene hürmet etmek
  Allah’a itaat edenler
  Allah’a karşı edep
  Allah’a kavuşma yolları
  Allah’a kulluk
  Allah’a münâcât etmek
  Allah’a rağbetli olmak
  Allah’a yaklaşma niyeti
  Allah’dan feyiz almak
  Allah’tan Allah’a sığınma
  Allah’tan gayrını Allah’tan gayrına dua Edenler
  Allah’tan ilim alanlar
  Allah’ı bilen âlimler
  Allah’ı dost edinmek
  Allah’ı görmek.
  Allah’ı görüyormuş gibi olmak
  Allah’ı hatırlatanlar.
  Allah’ı seveni sevmek .
  Allah’ı sevmenin şartı.
  Allah’ın bizzat öğretmesi
  Allah’ın en sevdiği amel
  Allah’ın halifeleri
  Allah’ın harp açması.
  Allah’ın hediyeler
  Allah’ın hidayeti
  Allah’ın ikramına mazhar olanlar
  Allah’ın ilk yarattığı
  Allah’ın isim ve sıfatlarını müşahede
  Allah’ın iyiliklerini düşünmek
  Allah’ın kapları
  Allah’ın kudret eli
  Allah’ın kullarıyla beraberliği
  Allah’ın kuluna kulak ve göz olması
  Allah’ın kulunu sevmesi
  Allah’ın lütfunu vasıtadan istememek
  Allah’ın nimetlerini düşünmek
  Allah’ın nuru
  Allah’ın sevdiklerini sevmek
  Allah’ın sevdiği şeyleri tercih
  Allah’ın sevgisini istemek
  Allah’ın taraftarları
  Allah’ın yardımından mahrum olanlar
  Allah’ın yeryüzündeki gözleri
  Allah’ın Zatını düşünmemek
  Allah’ın zikriyle anılanlar
  Allah’ın zikriyle ürperenler
  Allah’ın salâtı
  Allah-u Teâlâ hakkındaki müteşabih sıfatlar
  Allah-u Teâlâ’da fani olmak
  Allah-u Teâlâ’nın baş aynası
  Allah-u Teâlâ’nın nuru
  Allah-u Teâlâ’nın tecellisi
  Allah-u Teâlâ’nın tedbiri
  Alûsî’nin itikadî yönü
  Amel-i Salih’in en büyüğü
  Amellerin en üstünü
  Amellerin niyetlere bağlılığı
  Ammar -Radıyallahu Anh- ın yoluna uymak
  Ana Babaya bakmak
  Arafat
  Ariflerin kalbi
  Ariflerin nazarı
  Arkadaşlığın önemi
  Arş’ın üstü.
  Asaf ibn-i Berhayâ’nın kerameti
  Ashab-ı Kehf’in kıtmîri
  Ashabda Resûlullah sevgisi
  Ashabdaki râbıtanın hakikiliğ
  Aslanın dokunmadığı zat
  Ayak uyuşması
  Ayetlerin zâhirî ve bâtınî manaları
  Ayna rabıtası
  Aynaların yansıtması
  Ayın huyunu tutan bulut
  Ayının postu
  Azaba düşen ruhlar
  Azîmetle amel
  Azîzân Hazretleri’nin teveccühü
  Azrail -Aleyhisselâm-
  Ağaç yapraklarının düşenleri
  Ağaçların birbirine aşık olması
  Aşk.
  Aşk yolu .
  Aşkı bilmeyenlerin durumu.
  Aşığın itirafı

  (B)

  Bâ harfi cerrinin manaları
  Bahauddîn Şah-ı Nakşibend
  Bakma tabiri
  Bakmanın etkisi
  Bakışla terbiye
  Basar
  Basîret
  Basiret gözünün açılması
  Bâtın ilmi
  Bâtın ulemâsı
  Bâyezîd-i Bestamî’nin şeyhi
  Bâyezîd-i Bestamî -Kuddise Sırruhu-‘nun fazileti
  Beden sağlığ
  Bedenlerden ayrılan ruhlar .
  Beka makamına kavuşma şartı .
  Beka makamını kazanmak
  Belaları defetmek
  Belaların kalkması
  Belkıs’ın tahtı
  Benî İsrail’in nebîleri
  Beraberliğin izahı
  Beraberliğin temelleri
  Berzah âlemi
  Bey’at’ın anlam ve gayesi
  Bid’at sahibinin mahnrumiyeti
  Bidatlerden sakınmak
  Bitlis’teki halifeler
  Buhara
  Bulaşıcı hastalıklar
  Bünan el-Hammâl
  Bünyamin
  Büyüklere saygı .
  Büyüklerin rûhâniyeti
  Büyüklerin suretlerini düşünmek
  Büyüklerle beraberlik
  Büyüklerle oturmak
  (C)

  Cafer-i Sadık -Radıyallahu Anh-
  Câlînus’un rüyası.
  Camilerde oturmak .
  Cebrail -Aleyhisselâm-
  Celîs-i Salih hadisi
  Cem’iyeti kalp
  Cennet kapıları.
  Cennette Resûlullah ile beraberlik .
  Cevâmi’u’l-Kelim.
  Cezbe eseri
  Cibrîl’in insan şekline girmesi
  Cibrîl’in sevmesi
  Cibrîl’in Meryem vâlideye temessülü
  Cihad kapısı
  Cihadın en üstünü
  Cimâ anında başkasını düşünmek
  Cinlerin müslümanlarının yardımı
  Cinlerin tasarrufu
  Cismani beraberlik
  Cuhfe
  Cüneyd-i Bağdadî
  (Ç)

  Çığır açmak
  Çise
  Çiçeklerin birbirinden etkilenmesi
  Cihâr-i Yâr-i Güzîn
  Çocukken Resûlullah’ı görenler
  Çocukların feyiz alması
  Çocuğun, hastaları iyi etmesi
  Çöl arazisi.
  (D)
  Darb-ı mesel.
  Davud -Aleyhisselâm-
  Dağların tesbihi
  Delilin, müctehidden isteneceği
  Develerin birbirinden etkilenmesi
  Dihyetü’l-Kelbî -Radıyallahu Anh-
  Dini istismar edenler
  Dîvan
  Doktora gitmek
  Doktorluğun önemi
  Doktorun verdiği ilaç
  Dostların arasına girmek
  Doğru söylemek
  Duanın tesiri .
  Duada düşünmenin önemi
  Dünya sevgisi
  Dünyada takınılacak haller
  Dünyayı sevenin mahrumiyeti
  Düşmanların en büyüğü
  Düşüncenin tesiri
  (E)
  Ebdal
  Ebdal’den bir zat
  Ebter’i öldürmek
  Ebû Alî er-Rûzebârî
  Ebû Bekr-i Sıddîk -Radıyallahu Anh-‘ın büyüklüğü
  Ebû Bekr’e uymak
  Ebû Cehl
  Ebû Hanîfe’nin, Resûlullah aşkı
  Ebû Hureyre -Radıyallahu Anh-‘ın bâtın ilmi
  Ebû Leheb
  Ebû Müslim-î Havlâni’nin kerameti
  Ebû Turab-ı Nahşeb
  Ebû’l-Hasen el-Harkânî -Kuddise Sırruhu
  Ebû’l-Hasen-il Harkanî’nin, Üveysî oluşu
  Ebû’l-Huseyn en-Nûrî
  Edebe riayet
  Edille-i Şer’iyye
  Efdal kimseler
  Efrad’ın özel ilimleri
  Ehl-i sünnetten ayrılanın hali
  Ehli aşk’ın rehberi
  Ehli kitab’ın sapıklığı
  Ehli Kurb’un salâtı
  Ehlullah’ı düşünmek
  Ekmel mürşidin kalbi
  El-Yesa’ -Aleyhisselâm- .
  Elli dört farzdan biri .
  Emanete hıyanet etmemek
  Enbiyâ ve Evliyâ’nın yüzünü görmek
  Emeli kısaltmak
  Emin kimseler
  Enes -Radıyallahu Anh-‘ın Ebûbekir’le Ömer’e olan sevgisi
  Erba’în
  Eriğin elmaya aşık oluşu
  Ervâh-ı Mutasarrife
  Erzincan’daki halifeler
  Eshab-ı Uhdud kıssasındaki çocuk
  Esma tecellîsi .
  Etkilenmenin çeşitleri
  Evliyâ’nın daima mevcut olacağı
  Evliyâdaki tesir
  Evliyânın muhabbetini canının ortasına dikmek
  Evliyânın diğer yaratıklardan farkı
  Evliyânın himmeti
  Evliyânın izinden ayrılmamak
  Evliyânın nazarı
  Evliyânın şaşılacak hali
  Evliyânın, tevbeye vesile oluşu
  Evliyâya gelecek ilhamın durumu
  Evliyâyı görenler
  Evrâd ve ezkârı tamamlamak
  Evtâd
  Ezrak vadisi
  (F)

  Fakir muhacirler
  Faraziyeler üzerine hüküm bina edilemeyeceği
  Fatih
  Fatiha tefsiri
  Fenâ makamına ulaşmanın şartları
  Fenâ makamını kazanmak
  Fenâfillah olanın mübarek sureti
  Feraset
  Feyiz almak
  Feyz alınacak kimseler
  Feyzin ölü diri herkesten gelebileceği
  Feyzu’l Berakât
  Fikri meşgul etmek
  Fotoğrafın yasaklığı
  Furkan sahibi olmak
  Fıkıh âlimlerinin, Sofiyye ıstılâhını bilmesi
  Fıkıh ulemâsının keramete erişemeyeceği
  Fırsattan istifade etmek

  (G)

  Gaflet tehlikesi
  Gafleti gidermek
  Garip gibi olmak
  Gavs .
  Gavs’ın basireti
  Gaybet (geçkinlik) hali .
  Gazâlî -Kuddise Sırruhu-‘nun tarikata girişi
  Geleceğin keşfi .
  Gevşeklik hali
  Gizli ilimler
  Gönül ehline kavuşmak
  Gönülden gönüle yol
  Görülmeyen kullar
  Gözün ve gönlün mesuliyeti
  Günahları sildiren amel
  Günahların tesiri
  Güzel çığır açan.
  (H)

  Hâce Pârisâ
  Hâcet namazı kılmak
  Hadis ilmine çalışmak
  Hadîs-i Nefs
  Hafaza meleklerinin dışındaki melekler
  Hakka’l-Yakîn mertebesi
  Hal ilminin önceliği
  Hâlid-i Bağdadî -Kuddise Sırruhu- .
  Hâlid-i Bağdadî -Kuddise Sırruhu-‘nun aldığı icazet
  Hâlid-i Bağdadî’nin fazilet ve tasarrufu
  Halîfelerin hılyeleri
  Hallac’ın, Attar -Kuddise Sırruhu-‘yu terbiyesi
  Hallerin aksetmesi
  Halvete girmek
  Halvetin şartları
  Hamd ile bitiriş
  Hannas
  Haramı düşünmek
  Harflerin manaları
  Haris ibn-i Umeyre’nin kerameti
  Hasetçinin inkarına şaşmamak
  Hastalıklarda Resûlullah ile tevessül
  Hastalıkların defî
  Hastalıkların sirayeti
  Hatîb-i Şirbînî’nin kerameti
  Hatime..
  Havanın bozulması
  Havatırı defetmek
  Hayal etmenin çeşitleri
  Hayal etmenin tesiri
  Hayal gücü
  Hayalde beliren dost
  Hayvanların talimi
  Hayvanların birbirinden etkilenmesi
  Hayvanı kaçanların ne yapacağı
  Hayırlı kullar
  Hayırlılarla sohbet
  Hazret-i Hadice
  Hazret-i Hâlid’in halifeleri
  Haşyet
  Herem ibn-i Hayyan
  Herşa tepesi
  Hevâ
  Hevâ ile mücadele
  Hikmet sahiplerine karışmak
  Hikmetle tanınanlar
  Himmet istemek
  Himmet isteyene yardım
  Himmetin tesiri
  Hind ibn-i Ebî Hâle
  Hisleri tıkalı olan
  Hocasına saygı göstermeyen
  Hristiyanları seven müslümanlar
  Hristiyanların sapıklığı
  Hullet
  Hurma ağacının özellikleri
  Huzeyme hadisi
  Huzurun daimi olması
  Huşû halini kazanmak
  Hılye-i Şerîfe’yi ezberlemek
  Hızır -Aleyhisselâm-‘ın makamı

  (I)

  Işık hızı

  (İ)

  İbadet çokluğuna itibar olmayışı
  İbadetlerde mürşidi yanında bilmek
  İbadette hafiflik
  İbn-i Abbas’ın ilmi
  İbn-i Abbas’ın rüyası
  İbn-i Mesud -Radıyallahu Anh- ın vasiyetine uymak
  İbn-i Tolûn
  İbrahîm -Aleyhisselâm-
  İbrahim -Aleyhisselâm-‘ın ateşe atılışı
  İbrahim Düsûkî Hazret’lerinin, müritlerine tavsiyeleri
  İcazet kime verileceği
  İcazet sahiplerinden el almak
  İhlas’ın farz oluşu
  İhlasın önemi
  İhsan makamı
  İhtilaflı konular
  İlâhî aşkın artması
  İlâhî sırlar
  İlâhî tecellî
  İlham
  İlham gelen kimseler
  İlhama mazhar olmak
  İlhamlara itiraz etmemek .
  İlhamın yeri
  İlim ehlinin büyüklüğü
  İlim konusundaki harikulâdelikler
  İlimle tanınanlar
  İlm-i bâtın
  İlm-i hakikat
  İlm-i İlâhî
  İlmin emanet oluşu
  İlmin Kur’ân ve sünnete uyması .
  İlsak manası
  İmam-ı Azam’ın münâcâtı
  İmam-ı Rabbanî -Kuddise Sırruhu-‘nun fazileti .
  İmam-ı Şâfiî’nin Sôfiyye’ye itibarı
  İman ehlinin müfsitlerle bir tutulmayacağı
  İman hakikatine ulaşmak
  İman kulplarının en sağlamı
  İman nurundan mahrumiyet
  İmanlı kimseden istifade
  İmanın tadı
  İnabe ehlinin yoluna uymak
  İnkarcıya nasihatlar
  İnkarı terk etmek
  İnkarın sebepleri
  İnsan kalbinin mazhariyeti
  İnsan kelimesinin manası
  İnsanların üç tabakası
  İnzal ve ihtilam
  İradede samimiyet .
  İrfansız cennete girilemeyeceği
  İrşad için gerekli olan kabiliyetler
  İrşad makamının imtihanları
  İsa -Aleyhisselâm-
  İsa -Aleyhisselâm- hakkındaki batıl inanç
  İsnad-ı Mecazî
  İskender-i Zü’l-Karneyn .
  İsmail -Aleyhisselâm- .
  İsmet Efendinin, şeyhine bağlılığı
  İsmet sıfatı
  İsrail oğullarının peygamberleri
  İstemenin yolu
  İsti’âne’nin meşrûiyeti
  İsti’âze
  İsti’âze’nin şekilleri
  İstıfa kanunu
  İstismarcıları teşhir etmek
  İstiğfar etmek
  İstiğrak hali
  İttibâ’ın önemi
  İyilerle beraberlik
  İyilikte yardımlaşmak
  İzzeddin ibn-i Abdisselam’ın Sofiyye’yi medhi
  İşârî manaların delili
  İşlerin kısımları
  İşrak vaktinin fazileti
  İşrak vakti uyumak
  İştirak noktaları
  İfâza-istifâza
  İshak -Aleyhisselâm-
  (K)

  Kâbe Kavseyn makamı
  Kâbe’nin kıble olarak tayini
  Kâbe’ye bakmak
  Kâbe’yi yeniden yapmak
  Kabir ehlinden himmet istemek
  Kabir ehlini düşünmek
  Kabir yanındaki rabıta
  Kabir ziyaretinde feyiz almak
  Kabir ziyaretinde rûhâniyetten faydalanmak
  Kabul görmek
  Kabz hali
  Kabz halini gidermek
  Kafirleri seven gençler
  Kafirlerin ruhları
  Kafirlikle itham
  Kahire
  Kahramanlar
  Kalb-i Selîm
  Kalbe gelen tefrika
  Kalbî rabıta
  Kalb-i sanevberî’ye yönelmek.
  Kalbi şeyhe bağlamak
  Kalbi şeyhe bağlamayan mürid.
  Kalbin acaip hali
  Kalbin aynalığı
  Kalbin bir şeye bağlanması
  Kalbin derinlikleri
  Kalbin Mevlâ’ya yönelmesi
  Kalbin meşguliyeti
  Kalbin nazargah-i İlâhî oluşu
  Kalbin önemi
  Kalp gözüyle görmek
  Kalp kırıklığı
  Kalp selameti
  Kalp yumuşaklığı .
  Kalpleri etkilemek
  Kalpleri titreyenler
  Kâmil insana rabıta
  Kâmil müminlerin ruhları .
  Kâmil mürşidlerin vasıfları .
  Kâmil zatların ruhları ..
  Kâmil şeyh bulamayanlar .
  Kâmil şeyhlerin tesiri
  Kaplumbağanın, yavrularını terbiyesi .
  Karanlıkta namaz .
  Karanlığı defetmek
  Kaside dinlemek
  Kayıp arayanın ne yapacağı
  Kelâmî dergahı
  Kemâl ehlinin nakısları terbiyesi .
  Kerâmeti isbat
  Kerâmetin hakikatı
  Kerâmetler .
  Kesîf varlıklar
  Kesîf varlıkların lâtif hale dönmesi
  Keşf
  Keşfin açılmasını istememek
  Kibir sahibinin mahrumiyeti .
  Kitap mütâlaasındaki tefekkür
  Kitap okumakla yetinilemeyeceği .
  Kitapların faydası
  Koku alan .
  Komutanlar .
  Köpeğe arız olan yüce haller .
  Körük üfleyen
  Kötü çığır açan
  Kötülerin iyilerle bir tutulmayacağı
  Kötülerle sohbet .
  Küçüklere merhamet
  Kudret babında hârikulâdelikler
  Kudsî ruhlar .
  Kulağın mesuliyeti
  Kulların en hayırlıları
  Külliyyet sahibi olan ruh .
  Kulluk edeplerini takınmak
  Kün emri
  Kur’an ile birbirini sevenler
  Kur’an okumak .
  Kur’an’a bakmak
  Kur’an’a uymayan keşifler
  Kur’an’ı anlama kabiliyeti
  Kur’an’ın bâtınî manaları
  Kur’an’ın çeşitli üslüpları .
  Kur’an’ın manalarının kalbe inmesi
  Kur’an-ı Kerîm’deki ilimler
  Kur’an-ı düşünmeyenler
  Kusuru kendinde aramak
  Kutb’un makamı
  Kutb’un ruhu
  Kutub .
  Kuvvetlerin bulaşıcılığı
  Kuyuya düşen hayvan
  Kuşların tesbihi
  Kuşluk vakti
  Kırklar
  (L)

  Latîf varlıklar
  Ledün ilmi
  (M)

  Muhabbet rabıtası .
  Muhabbet yolu .
  Mahlûkatı düşünmek
  Mana çıkartmanın usulü
  Mânevî direkler .
  Manevî rızıklar
  Manevî sohbetle Mevlâ’ya ulaşmak ..
  Mânevî tesir
  Marifet ehlinin ilimleri
  Marifet ilminden nasip almak
  Marifetullah’a sahip olanlar
  Mâsivâ’dan geçme zamanı
  Mâsivâ’dan kurtulma yolları .
  Mecâzî anlamdaki isnat .
  Meclis arkadaşlarının hayırlıları
  Medhiye dinlemek
  Medine
  Medreselerin etkisi
  Mehabbet rabıtası
  Melekler
  Melekleri görmek
  Meleklerin Adem -Aleyhisselâm-‘a secdeleri.
  Meleklerin tasarrufu, yardım ve yönetimleri
  Melekût âlemi
  Merhametli kalp
  Meryem valide
  Mescidlere yürümek
  Mettâ oğlu Yunus -Aleyhisselâm- .
  Mevlânâ Hâlid -Kuddise Sırruhu-‘nun fazileti
  Mevlânâ Hâlid’in mektubu
  Mevlânâ’dan rabıta hakkında beyitler
  Meşâyih’a ittiba’ın vacip oluşu
  Meşâyih’ın elinde kerametlerin zuhuru .
  Meşâyih’ın ruhlarından feyiz almak
  Meşâyih’ın Resûlullah’la müşterek vasıfları .
  Meşâyih’a karşı edep .
  Meşâyih’la birlikte bulunmak
  Meşâyih’la oturmak .
  Meşâyih’tan isti’âne..
  Meşâyih’ın sohbetinin tesiri
  Mirac gecesi
  Misal âlemi
  Misal âlemine müdahele
  Misk taşıyan
  Misvak kullanmak
  Muamele ilmi
  Mubah olan düşünceler
  Mubahların bazen vacip olacağı
  Mucizeler
  Mucizenin hakikatı
  Müferric ed-Demâmîlî’nin kerameti
  Muhabbeti celb eden sebepler
  Muhabbetin manası
  Muhaddeslerden olmak
  Muhiplerle beraberlik
  Muhtarûn
  Mukaddes ruhlar
  Mukaddes ruhların ilimleri .
  Mukarenetin tesiri
  Mukarrabûn makamı ..
  Mükâşefe ilmi
  Mülâbese manası
  Müminin feraseti
  Müminin misali
  Müminleri dost edinmek
  Müminlerin felâhı
  Müminlerin müfsitlerle bir tutulmayacağı
  Müminlerin ruhları
  Müminlerin yolundan başkasına uyanlar
  Murâbata
  Murabitîn
  Murakâbe
  Murat ve müritlerin halleri
  Muratlara akseden haller
  Müridin bey’atının manası
  Müridin sadakatının alâmeti
  Müridin takınacağı edepler
  Müridin tasavvurları
  Müridin yolun başındaki durumu
  Müridin şeyhine itikadı
  Müridin şeyhinin karaltısını görmesi
  Müridle şeyhin karşılaşması
  Mürşid rabıtası
  Mürşide bağlanmaktaki maksat
  Mürşide gönül vermek
  Mürşide ihtiyaç
  Mürdişi aradan çıkarmamak
  Mürşidi iki gözü arasında hayal etmek
  Mürşidi Mevlâ’nın aynası kabul etmek
  Mürşidi sevmek
  Mürşidi vesile olarak görmek
  Mürşidin huzurunda oturduğunu düşünmek
  Mürşidin konumu
  Mürşidin lüzumu
  Mürşidin müridi terbiyesi
  Mürşidin rûhâniyeti
  Mürşidin rûhâniyetine sığınma
  Mürşidin suretine sığınmak
  Mürşidin yüce makamı
  Mürşidlerin rabıtada görünmeleri
  Mushaf’a bakmak
  Musa -Aleyhisselâm-
  Musa -Aleyhisselâm-‘ın haccı
  Musa -Aleyhisselâm-‘ın ilmi
  Musâhabe manası
  Müslimlerin mücrimlerle bir tutulmayacağı
  Müslümanların görüşlerinin önemi .
  Müttakilerin facirlerle bir tutulmayacağı
  Müşahedât, Mükâşefât, Muhâtabât .
  Müşahede makamı .
  Müşriklerle birlikte bulunmamak
  Mısır
  (N)

  Nafilelere devam
  Nafilelerin önemi
  Nakıs şeyhe rabıta.
  Nakıs şeyhin durumu..
  Nakşî büyüklerinin bereketi
  Nakşî tarikatında riyazât
  Nakşî tarikatının medhi
  Nakşî yolu hakkındaki sözler.
  Nakşî yolunda sülûk
  Nakşî yolundan yüz çeviren
  Nakşibend Hazretlerinin şeyhleri
  Nakşîler katındaki rabıta.
  Namaz ardından namaz beklemek
  Namaz ehlini dost edinmek.
  Namaz kapısı.
  Namaz rabıtası..
  Namazda Allah'ı unutanlar
  Namazda gözü muhafaza
  Namazda huşû'u temin
  Namazda rabıta
  Namazda Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘i hayal etmek.
  Namazda salih kimseleri düşünmek
  Nankörlük
  Necip Fazıl'ın rabıtayı müdafaası.
  Nefhala
  Nefis tezkiyesi.
  Nefisden fani olmak
  Nefisle cihad yolunda ölen.
  Nefisle savaş
  Nefsanî şehvetle ruhanî kuvvetin farkı
  Nefse galip gelmek.
  Nefse uyanın mahrumiyeti
  Nefsi ıslah metodları
  Nefsin sıfatları..
  Nefsin, alışkanlıklara meyli
  Nemrud
  Nevevî -Radıyallahu Anh- ın bir hadisle ameli
  Nez' kelimesi.
  Neşd kelimesi.
  Nisbet ismi.
  Niyetin önemi
  Nübüvvet nurunun tesiri
  Nücebâ.
  Nurdan minberler.
  Nurun yansıması
  (O)
  Oku doğrultmayı düşünmek
  Oruç ehli.
  (Ö)
  Ölmeden evvel ölmek
  Ölülere yapılacak rabıta
  Ölüleri ziyaret.
  Ölülerin feyiz vermesi.
  Ölülerin ruhları..
  Ölülerle dirilerin karşılaşması.
  Ölüm meleği
  Ölüm rabıtası
  Ölümden sonra iyilerin yardımı
  Ölümden sonra ruhlar
  Ölümü hatırlamak
  Ölünün ruhuna yönelmek
  Ölünün ruhundan yardım istemek
  Ölünün, diriye verdiği haberler
  Ölüye rabıta
  Ömer -Radıyallahu Anh-‘a uymak
  Ömer -Radıyallahu Anh-‘ın, haktan ayrılmaması
  Ömer -Radıyallahu Anh-‘ın kerameti
  Ömer -Radıyallahu Anh-‘ın komşusuyla nöbetleşmesi
  Ömer -Radıyallahu Anh-‘ın muhaddeslerden olduğu .
  Ömer -Radıyallahu Anh-‘ın Resûlullah'a sevgisi
  Örfe dayanan fıkhî hükümler
  (P)
  Papağan.
  Peygamber vekili olmak
  Peygambere itaat .
  Peygambere karşı çıkanlar
  Peygambere uymak
  Peygambere itaat edenler
  Peygamberi dost edinmek
  Peygamberin hükmüne razı olma
  Peygamberin inananlara yakınlığı
  Peygamberleri anmak
  Peygamberlerin cisimleri.
  Peygamberlerin gönderiliş hikmeti
  Peygamberlerin güçleri
  Peygamberlerin gıpta ettiği kimseler
  Peygamberlerin halleri .
  Peygamberlerin hidayeti
  Peygamberlerin ismet sıfatı
  Peygamberlerin makamı
  Peygamberlerin mucizeleri
  Peygamberlerin ruhları
  Peygamberlerin suret ve cisimleri
  Peygamberlerin varisleri
  Peygamberlerle tevessül
  Peygamberlerle velilerin ortak vasıfları.
  (R)
  Rabbe halis kullar olma
  Rabıta ehlini tekfir edenler
  Rabıta esnasında şeytanın uzaklaşması
  Rabıta hakkındaki aklî deliller
  Rabıta halini değiştirmemek
  Rabıta ismi
  Rabıta konusunda icmâ-ı ümmet
  Rabıta konusunda münakaşalar
  Rabıta ne zaman terkedilir
  Rabıta sırrını bulmanın şart oluşu
  Rabıta yapılacak zatta aranan vasıflar

  Rabıta yapılan zattan istemek
  Rabıta yolunun yakınlığı
  Rabıta-ı huzûr
  Rabıtada bulunan hatırlatma hikmeti .
  Rabıtada fani olmak
  Rabıtada gevşek olanın hali .
  Rabıtada himmet istemek
  Rabıtanın tek başına mûsıl oluşu
  Rabıtanın amacı
  Rabıtanın aslında Resûlullah'a yapıldığı
  Rabıtanın bidat olmadığı .
  Rabıtanın delilleri
  Rabıtanın efdal vakitleri
  Rabıtanın en tesirli şekli .
  Rabıtanın en üstün amel olduğu
  Rabıtanın etkisi
  Rabıtanın gerçekte Allah'a yapıldığı
  Rabıtanın gevşemesi .
  Rabıtanın hadisten delilleri .
  Rabıtanın hafızlığa benzeyişi
  Rabıtanın Hakkânî hatır oluşu
  Rabıtanın ihlas kazandıracağı
  Rabıtanın kısımları
  Rabıtanın lüzûmu
  Rabıtanın mânevî yolda yeterliliği
  Rabıtanın miktarı
  Rabıtanın misali .
  Rabıtanın müstehap oluşu
  Rabıtanın perde olmayışı
  Rabıtanın put olmadığı
  Rabıtanın sünnette yeri
  Rabıtanın tarifi ve mahiyeti .
  Rabıtanın tarikattaki yeri
  Rabıtanın tesirinin şartları
  Rabıtanın uzaktan yapılması
  Rabıtanın zikre vesile oluşu .
  Rabıtanın şart ve edepleri
  Rabıtanın şekilleri
  Rabıtanın şerî hükmü
  Rabıtanın, şirkten kurtarması
  Rabıtanın, Allah'tan gayrına tapmak olmadığı
  Rabıtanın, mescûdün ileyhâ oluşu
  Rabıtanın, namazdaki huzura yardımı
  Rabıtanın, nihayette terkedileceği
  Rabıtanın, ribatla münasebeti .
  Rabıtanın, vesveseleri kestiği
  Rabıtanın, zikirden daha tesirli ve efdal oluşu
  Rabıtasız sa'y edenin deliliği
  Rabıtasız salevat okumak
  Rabıtaya ehil olmayan şeyhler
  Rabıtaya haram diyenlere reddiye
  Rabıtaya işaret eden bir hadis
  Rabıtaya Kur'an'dan işaretler
  Rabıtayı bırakmamak
  Rabıtayı inkar edenlerin durumu
  Rabıtayı inkar edenlerin hüsranı
  Rabıtayı inkarın icma'a itiraz oluşu
  Rabıtayı kabul edenlerin üstünlüğü
  Rahman'ın has kulları
  Rahmet yağdığı an
  Ravza-i Mutahhara'yı düşünmek
  Refîk-i A'la
  Renkleri seçmek
  Resim yapmanın yasaklığı
  Resimle yapılan rabıta
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘den istifade
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘e ittiba
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘e karşı edep
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘e muhalefetten sakınmak
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘e rabıta
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘e salevât getirmek
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘e selam vermek
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘e uymak
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘i düşünmek
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘ile beraberlik
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in âli
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in Allah'ın aynası oluşu
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in bedeni şerifi
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in gölgesi
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in halifeleri
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in hidayeti
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in nuru
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in ruh-u şerîfi
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in rûhâniyeti
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in sohbeti
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in vasıtalığı
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in yakîni öğrenmesi
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in şemâilini ezberlemek
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in, Allah'ın selamını alması
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in, peygamberleri hatırlaması
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem- ile dünyada Buluşmak
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem- ile tevessül
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘i görene müjde
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘i sevmek
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in alnına secde yapan sahabî
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in müminlere yakınlığı
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in yüzüne bakmak
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in, kendisine rabıtayı emretmesi
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘e en lâyık olanlar
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘e itaat
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘e namaz da verilen selam
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘e halvetin sevdirilmesi
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘de fani olmak
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘den yardım istemek
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘i devamlı görenler
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘i kafa gözüyle görmek
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘i rüyada görenler
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘i rüyada görmek
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in sahabeyi terbiyesi
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in zikriyle meşgul olmak
  Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in, muhabbet ehlini Tanıması
  Reyyan kapısı
  Ribat emri
  Rical-i Gayb
  Riyâzât ..
  Ruh sağlığının önemi .
  Ruha yöneliş
  Ruhâni beraberlik
  Ruhanî imdad
  Ruhanî mücalese
  Ruhani suretlerin teaddüdü
  Rûhâniyetin terbiyesi
  Rûhâniyetteki kemalât
  Ruhaniyyete rabıta .
  Ruhlar âlemindeki toplantılar
  Ruhlarla münasebet kurmak
  Ruhların temessülü
  Ruhların alınması
  Ruhların birbirleriyle görüşmeleri
  Ruhların dolaşması
  Ruhların etki ve tasarrufları
  Ruhların tasarrufu
  Ruhların terbiyesi
  Ruhların yaratılmaları
  Ruhların, aynalara teşbihi
  Ruhsatlardan sakınmak
  Ruhun acaip hali
  Ruhun duyuları
  Ruhun gözü
  Ruhun gücü .
  Ruhun hafifliği
  Ruhun hazır olması
  Ruhun kıblesi .
  Ruhun mekansızlığı
  Ruhun nefisle meşguliyeti .
  Ruhun nefisten kurtulması
  Ruhun, Arş'ın ötesinde oluşu .
  Ruhun, cisimlere benzemeyişi
  Ruhun, ölümden sonraki idrakları
  Rüya âlemine müdahale
  Rüya âleminde görülenler
  Rüyalar
  Rıza makamı
  Rızkın darlığına sebep
  Rızıkların taksimi
  Riyâzatların lüzumu

  (S)

  Sabah akşam vakitleri
  Sabahın sünnetinden sonra uzanmak
  Sabıklar
  Sadaka kapısı .
  Sadakanın tesiri
  Sadıklarla beraberlik
  Safâ ehlinin alâmetleri
  Sahabe-i kiramdaki rabıta
  Sahabe'nin hadis rivayeti
  Sahabe'nin Resûlullah'a sevgileri
  Sahabe'nin salevâtı
  Sahabe'nin yetişme usulü
  Sahabe'nin yolu olan Nakşî tariki
  Sahabe'nin yüce hali
  Sahte şeyhlerden sakınmak
  Salât-ü selamın manası
  Salât-ü selamın teşrî' sebebi
  Salâtların, Resûlullah'a arz edilişi
  Salevât'ın Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘e ulaşması
  Salevât getirmek
  Salevâtı çok yapmak
  Salihlerden utanmak gibi Allah'tan utanmak
  Salihlerden yardım istemek
  Salihlere katılmak
  Salihleri anmak
  San'â’
  Sanatları, ehlinin salihlerinden öğrenmek
  Sanatları icrada ehlinden yardım istemek
  Sebebiyye manası .
  Sebeplerden uzaklaşmak
  Sebeplere sarılmak
  Sebeplerin önemi
  Sebh kelimesi .
  Seher vakti
  Selman -Radıyallahu Anh-
  Selman-ı Farisî'nin kerameti .
  Serabı su sanan
  Serinlemek için abdest almak
  Sesler
  Settar ismi şerifi
  Sevad-ı A'zam'a karşı gelmemek
  Sevban -Radıyallahu Anh-‘ın rabıtası
  Sevdiğini düşünmek
  Sevenin sevdiği ile beraberliği
  Sevenin sevdiğini unutamaması
  Sevgi edebi .
  Sevgi rabıtası
  Sevgi sağlamak
  Sevgide kopukluk
  Sevgide mutlaka rabıtanın bulunduğu
  Sevgide tekellüf olmadığı
  Sevginin alâmetleri
  Sevginin gerçekte Allah-u Teâlâ'ya olduğu
  Sevginin önemi ve kısımları
  Sevginin tesiri ve misalleri.
  Sevimsizliğin sebebi
  Seyr-u sülûk halindeki ruhlar
  Silsile pirlerinden himmet ve imdat istemek
  Sofîlerin üstünlüğü
  Sohbetin tefsiri
  Sohbet makamı
  Sohbetin önemi ve kısımları
  Son söz
  Sü'i hâtime tehlikesi
  Süflî rabıta
  Süleyman -Aleyhisselâm-‘ın, Belkıs'ın tahtını getirtmesi
  Sünnet-i Hasene
  Sünnete uymak
  Sünnete uymayan keşifler
  Suret tahayyülünün sebepleri
  Suretlerin düşünülmesi
  Suyun bozulması
  Sıddık Hasan Han'ın sapıklığı
  Sıdk mertebesi .
  Sıle
  Sırlar ilmi
  Sırrullah
  Sığınmanın manası

  (Ş)

  Şâfi'î -Radıyallahu Anh- ın Sôfiyye ile oturması
  Şah-ı Nakşibend -Kuddise Sırruhu- .
  Şah-ı Nakşibend -Kuddise Sırruhu-‘nun fazileti
  Şah-ı Nakşibend -Kuddise Sırruhu-‘ nun şemâili
  Şefâate en layık olanlar
  Şehidlerin imrendiği kimseler .
  Şehitlerden yardım istemek
  Şehitlerin diriliği
  Şehitlerle haşrolmak
  Şekil düşünmenin etkisi .
  Şemail kitapları
  Şemâil-i Şerîfe'yi ezberlemek
  Şeriat'ın delilleri
  Şeyh seçimine dikkat
  Şeyh taslakları
  Şeyhden feyiz almak
  Şeyhe bağlılığın köleleştirme olmadığı
  Şeyhe bağlanmanın lüzumu
  Şeyhe danışmak .
  Şeyhe gıyabında danışmak
  Şeyhe itiraz etmemek
  Şeyhe teslimiyetin ölçüsü .
  Şeyhi babadan çok sevmek
  Şeyhi olmayanın durumu
  Şeyhin iç âlemine bağlanmak
  Şeyhin iradesine teslimiyet
  Şeyhin manevî anlayışı
  Şeyhin müride nazarı
  Şeyhin rûhâniyeti

  Şeyhin, Rûhullah mesabesinde oluşu
  Şeyhin suretini kalbe indirmek
  Şeyhin yetiştirmesi, terbiyesinin manası ve yöntemleri
  Şeyhin teveccühü
  Şeyhin Yâddâşt'ı kuvvetli olmalı
  Şeyhin yardımı
  Şeyhin, müridinden haberdar olmas

  Şeyhinden başka şeyhlerle görüşmek
  Şeyhini görmeyen
  Şeyhinin şeyhi hayatta olan
  Şeyhlere rabıtanın kolaylığı
  Şeyhlere tapınma niyeti
  Şeyhleri sevmek ve onlara tazim
  Şeyhlerin Mânevi bakışları
  Şeyhlerin vesile oluşu
  Şeyhsiz yola çıkan
  Şeyhte fani olmak
  Şeyhten himmet istemek
  Şeytana rabıta
  Şeytanla savaş
  Şeytanın istilasına uğrayanlar
  Şeytanın, Ömer -Radıyallahu Anh-‘dan kaçışı
  Şeytanın taraftarları
  Şeytanın vesveseleri
  Şeytanın, zikirden uzaklaşması
  Şeytanın, velilerin suretine giremeyeceği
  Şiblî Hazretleri'nin tasarrufu
  Şühûd makamı
  Şühûd vakti

  (T)

  Tabî'î rabıta .
  Tâbi'în
  Taceddin ibn-i Atâillah'ın kerameti
  Tahiyyatta Resûlullaha rabıta
  Takva üzere yardımlaşmak
  Takvanın önemi
  Takvaya sahip olanlar .
  Tarikat kurmanın meşrûiyeti .
  Tarikat vazîfeleri .
  Tarikata ilave katmamak
  Tarikatlar arasındaki fark
  Tarikatların en üstünü
  Tarikatı inkarın tehlikesi
  Tarikatın edepten ibaret oluşu
  Tarikatın in'îkâsî oluşu
  Tasarruf yetkisi
  Tasavvuf ilminden nasipsizler
  Tasavvuf ilminin Kuran ve sünnete uyumu
  Tasavvufsuz fıkhın eksikliği
  Tasavvurun önemi
  Tecellî'nin hak oluşu .
  Tecelli'ye dayanamayan gencin ölümü .
  Tecrîd-î Bedî'
  Tefekkür .
  Tefsir ehlinin manaları
  Tekfirin hükmü
  Telgraf
  Temessül .
  Tesbîhin fazileti
  Tesirin çeşitleri
  Tevbe etmek
  Tevbe vesilesi
  Tevbenin faydası
  Teveccüh kıblesini tevhid
  Teveccüh'e delil
  Tevessül'ün meşrûiyeti
  Tevhîd mertebelerinin a'lasına ulaştıran yol
  Tezekkür-ü mevt rabıtası
  Teşehhütteki tefekkür
  Teşrî' yetkisi .
  Tilki

  (U)

  Ubeydullah Ahrar'a şeyhinin icazeti
  Ulemâ'nın veraseti .
  Ulemâ'ya karşı tevâzu
  Ulemânın fazileti
  Ulemânın, rabıtayla ilgili görüşleri
  Ulvî rabıta
  Urefa .
  Üveysîlik
  Uzaktakilerin rabıtası

  (Ü)

  Üçler
  Üçlerin özel ilimleri
  Ümmeti içinde Resûlullah'ı en çok sevenler
  Ümmetin dalâlette birleşmeyeceği
  Üstad bulamayanların hali
  Üstad hakkı
  Üveys el-Karanî (Veysel Karânî)
  Üveysî

  (V)

  Vahiy
  Vakitlerin farklı dönemleri
  Varlıklardan geçmenin gereği
  Vasıtayı aradan kaldırmamak
  Vefâ ehlinin alâmetleri
  Velilere düşman olan
  Velileri anmak
  Velilerin bakışının tesiri
  Velilerin büyüklüğü
  Velilerin cisimleri
  Velilerin ellerinde görülen harikulâdelikler .
  Velilerin görülmesi
  Velilerin ilimleri .
  Velilerin kalpleri
  Velilerin kerametleri
  Velilerin rûhâniyetleri
  Velilerin ruhları
  Velilerin teveccühü
  Velilerin üstün vasıfları
  Velilerle oturup kalkmak
  Velilerle tevessül
  Veliyullah-ı Dehlevî'nin rabıtayı kabülü
  Verka' ibn-i Bişr'in kurtuluşu
  Vesile aramak
  Vesileleri inkar etmemek
  Vesilelerin hükmü
  Vesileyi maksat kabul etmemek
  Vesvas
  Vesvese
  Vesveselerin defi
  Veysel Karânî
  Vicdan tabiri
  Vuslet vakti
  Vusûl sebeplerinin en büyüğü .

  (Y)


  Yâddâşt'ın devamı
  Yakîn ilmini tahsil
  Yakîn makamı .
  Yakub -Aleyhisselâm- .
  Yakub -Aleyhisselâm-‘ın Yusuf -Aleyhisselâm-‘a görünmesi
  Yakub -Aleyhisselâm-‘ın Yusuf -Aleyhisselâm-‘a nidası .
  Yakınlığın tesiri
  Yanlışa yardımcı olanın hali .
  Yaratıklardaki özellikler
  Yaratıkları düşünmek
  Yardım istemenin meşruiyeti
  Yardım isteyenin ne yapacağı .
  Yardımın sebebi .
  Yârin hayalinin gelmesi
  Yağmurların sebebi
  Yediler
  Yedüllah
  Yemâme vakası
  Yemen
  Yemeği azaltmak
  Yemeğin tesbihi
  Yeryüzünün kandilleri
  Yolcu gibi olmak
  Yolculukta himmet ulaşması
  Yolun doğruluğunu düşünmek
  Yöneticiler
  Yumuşak kalp
  Yunus -Aleyhisselâm-‘ın haccı .
  Yusuf -Aleyhisselâm-
  Yusuf -Aleyhisselâm-‘dan fuhşun uzaklaştırılması
  Yusuf -Aleyhisselâm-‘ın gördüğü burhan
  Yusuf -Aleyhisselâm-‘ın güzelliği .
  Yusuf -Aleyhisselâm-‘ın hapis arkadaşından yardım istemesi
  Yüzde görünen nur
  Yıkanmak
  Yılanları öldürmek
  Yılanın gözündeki hâsse
  Yırtıcı hayvanların salyası


  (Z)

  Zahidü'l-Kevserî'nin rabıtayı müdafaası
  Zahir ulemâsının acizliği
  Zahir ulemâsının keramete erişemeyeceği
  Zat tecellisi
  Zekat ehlini dost edinmek
  Zelle irtikabı
  Zemahşerî’nin yanılgısı
  Zemânü'l-Vüsûl
  Zemzem’e bakmak
  Zevkler arasındaki fark
  Zeynel Abîdîn -Radıyallahu Anh-‘ın rabıtaya işaret eden beyitleri
  Zî Selem
  Zikir esnasında arız olan haller
  Zikir esnasındaki düşünce .
  Zikirde rabıtanın önemi
  Zikirden boş kalanın hali
  Zikre başlama edebi
  Zikre devam
  Zikrin anahtarı olan kişiler
  Zikrin edepleri
  Zikrin nuru
  Zikrin şeytanı kaçıracağı
  Zorluklarda Resûlullah ile tevessül
  Zü'l-Kayneyn'in yardım istemesi
  Zühd
  Zuhûrat'ın manasını şeyhten öğrenmek
  Züleyha valide
  Zülkifl -Aleyhisselâm-
  Zürâre -Radıyallahu Anh-‘ın beyanı

 12. #12
  Alper... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  10-10-2006
  Yer
  İsLamBol
  Mesajlar
  4.787
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Alper...
  İstiğfârât-ı Münkize (Kurtarıcı İstiğfarlar)

 13. #13
  Alper... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  10-10-2006
  Yer
  İsLamBol
  Mesajlar
  4.787
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Alper...
  Şecere-i Nebeviyye

 14. #14
  Alper... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  10-10-2006
  Yer
  İsLamBol
  Mesajlar
  4.787
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Alper...
  Abdest Risalesi

 15. #15
  Alper... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  10-10-2006
  Yer
  İsLamBol
  Mesajlar
  4.787
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Alper...
  Ehl-i Sünnet'e Muhalif Görüş Sahiplerine Reddiyeler (SOHBET)

 16. #16
  ukubat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektar Emektar Üye emektar
  Üyelik tarihi
  09-05-2007
  Yer
  istanbul,fatih
  Mesajlar
  1.870
  Adı geçen
  5 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @ukubat
  Allah cübbeli hocamızın yardımcısı olsun...
  Ehli bidat ile giriştiği zorlu mücadelede...

Sayfa 1/3 123 Son

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cübbeli Hocanın Talebelik Yılları
  By Hattabi in forum SERBEST KÜRSÜ
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 22-01-2014, 16:05
 2. Cübbeli Hocanın evinde MASONİK işaretler
  By BenHur in forum VİDEOLAR
  Cevaplar: 15
  Son Mesaj: 10-09-2012, 11:46
 3. Metris'ten cübbeli hocanın mesajı var.
  By KARAMURAT-3 in forum SERBEST KÜRSÜ
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 21-05-2012, 17:58
 4. cübbeli hocanın namazla ilgili sohbetleri
  By Alper... in forum Sohbet Videoları
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 13-12-2007, 22:25
 5. cübbeli hocanın namazla ilgili sohbetleri
  By Alper... in forum Kapatılan Konular
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 07-04-2007, 21:17

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Facebook platformu Giriş