İlimiz var o diyarda
Garip kaldık o dağlarda
El uzatmış elimize
Buna canmı dayanır
Söndürdüler odumuzu
Kopardılar gülümüzü
Rabbim güldür yüzümüzü
Buna canmı dayanır
İlimiz var o diyarda
Garip kaldık o dağlarda
El uzatmış elimize
Buna canmı dayanır
Söndürdüler odumuzu
Kopardılar gülümüzü
Rabbim güldür yüzümüzü
Buna canmı dayanır

............