Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın Kur'an-ı Kerim Tefsiri
Okumak istediğiniz suresinin tefsirini, surelerin karşısında yazılı olan mesaj numaralarına tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Tefsirin bulunduğu konu: Kur'an-ı Kerim Tefsiri (Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır)


1- Fatiha Suresi (1 ve39 Mesajlar Arası)
2- Bakara Suresi (40 ve 243 Mesajlar Arası)
3- Âl-i İmran Suresi (244 ve298 Mesajlar Arası)
4- Nisa Suresi (299 ve 356 Mesajlar Arası)
5- Maide Suresi (357 ve 426 Mesajlar Arası)
6- En’am Suresi (427 ve 479 Mesajlar Arası)
7- A’raf Suresi (480 ve 532 Mesajlar Arası)
8- Enfal (533 ve 548 Mesajlar Arası)
9- Tevbe Suresi (549 ve 592Mesajlar Arası)
10- Yunus Suresi (593 ve 610Mesajlar Arası)
11- Hud Suresi (611 ve 628 Mesajlar Arası)
12- Yusuf Suresi (629 ve 649 Mesajlar Arası)
13- R’ad Suresi (650 ve 663 Mesajlar Arası)
14- İbrahim Suresi (664 ve 667 Mesajlar Arası)
15- Hicr Suresi (668ve 678 Mesajlar Arası)
16- Nahl Suresi (679 ve 688 Mesajlar Arası)
17- İsra Suresi (689 ve 702 Mesajlar Arası)
18- Kehf Suresi (703 ve 716 Mesajlar Arası)
19- Meryem Suresi (717 ve 720 Mesajlar Arası)
20- Taha Suresi (721 ve 726 Mesajlar Arası)
21- Enbiya Suresi (727 ve 735 Mesajlar Arası)
22- Hac Suresi (736 ve 744 Mesajlar Arası)
23- Mü’minun Suresi (745 ve 754 Mesajlar Arası)
24- Nur Suresi (755 ve 770 Mesajlar Arası)
25- Furkan Suresi (771 ve 783 Mesajlar Arası)
26- Şuara Suresi (784 ve 793 Mesajlar Arası)
27- Neml Suresi (794 ve 805 Mesajlar Arası)
28- Kasas Suresi (806 ve 813 Mesajlar Arası)
29- Ankebut Suresi (814 ve 818 Mesajlar Arası)
30- Rum Suresi (819 ve 826 Mesajlar Arası)
31- Lokman Suresi (827 ve 830 Mesajlar Arası)
32- Secde Suresi (831 ve 832 Mesajlar Arası)
33- Ahzab Suresi (833 ve 847 Mesajlar Arası)
34- Sebe’ Suresi (848 ve 854 Mesajlar Arası)
35- Fatır Suresi (855 ve 861 Mesajlar Arası)
36- Yasin Suresi (862 ve 871 Mesajlar Arası)
37- Saffat Suresi (872 ve 883 Mesajlar Arası)
38- Sad Suresi (884 ve 890 Mesajlar Arası)
39- Zümer Suresi (891 ve 895 Mesajlar Arası)
40- Mü’min Suresi (896 ve 903 Mesajlar Arası)
41- Fussilet Suresi (904 ve 910 Mesajlar Arası)
42- Şura Suresi (911 ve 919 Mesajlar Arası)
43- Zuhruf Suresi (920 ve 925 Mesajlar Arası)
44- Duhan Suresi (926 ve 929 Mesajlar Arası)
45- Casiye Suresi (930 ve 933 Mesajlar Arası)
46- Ahkaf Suresi (934 ve 939 Mesajlar Arası)
47- Muhammed Suresi (940 ve 947 Mesajlar Arası)
48- Fetih Suresi (948 ve 956 Mesajlar Arası)
49- Hucurat Suresi (957 ve 966 Mesajlar Arası)
50- Kaf Suresi (967 ve 974 Mesajlar Arası)
51- Zariyat Suresi (975 ve 980 Mesajlar Arası)
52- Tur Suresi (981 ve 985 Mesajlar Arası)
53- Necm Suresi (986 ve 996Mesajlar Arası)
54- Kamer Suresi (997ve 1004 Mesajlar Arası)
55- Rahman Suresi (1005 ve 1014 Mesajlar Arası)
56- Vakıa Suresi (1015 ve 1022 Mesajlar Arası)
57- Hadid Suresi (1023 ve 1030 Mesajlar Arası)
58- Mücadele Suresi (1031 ve 1037 Mesajlar Arası)
59- Haşr Suresi (1038 ve 1052 Mesajlar Arası)
60- Mümtehine Suresi (1053 ve 1056 Mesajlar Arası)
61- Saf Suresi (1057 ve 1064 Mesajlar Arası)
62- Cum’a (Cumu’a) Suresi (1065ve 1076 Mesajlar Arası)
63- Münafikun Suresi (1077 ve 1081 Mesajlar Arası)
64- Teğabun Suresi (1082 ve 1086 Mesajlar Arası)
65- Talak Suresi (1087ve 1096 Mesajlar Arası)
66- Tahrim Suresi (1097 ve 1105 Mesajlar Arası)
67- Mülk Suresi (1106 ve 1128 Mesajlar Arası)
68- Kalem Suresi (1129 ve 1142 Mesajlar Arası)
69- Hakka Suresi (1143 ve 1153 Mesajlar Arası)
70- Mearic Suresi (1154 ve 1157 Mesajlar Arası)
71- Nuh Suresi (1158 ve 1160 Mesajlar Arası)
72- Cin Suresi (1161 ve1165 Mesajlar Arası)
73- Müzzemmil Suresi (1166 ve1171 Mesajlar Arası)
74- Müddessir Suresi (1172 ve 1177 Mesajlar Arası)
75- Kıyamet Suresi (1178 ve 1182 Mesajlar Arası)
76- İnsan (Dehr) Suresi (1183 ve 1189 Mesajlar Arası)
77- Mürselat Suresi (1190 ve 1191 Mesajlar Arası)
78- Nebe’ Suresi (1192 ve 1196 Mesajlar Arası)
79- Nazi’at Suresi (1197 ve 1201 Mesajlar Arası)
80- Abese Suresi (1202 ve 1202 Mesajlar Arası)
81- Tekvir Suresi (1203 ve 1213 Mesajlar Arası)
82- İnfitar Suresi (1214 ve 1217 Mesajlar Arası)
83- Mutaffifin Suresi (1218 ve 1224 Mesajlar Arası)
84- İnşikak Suresi (1225 ve1228 Mesajlar Arası)
85- Buruc Suresi (1229 ve 1231 Mesajlar Arası)
86- Tarık Suresi (1232 ve1239 Mesajlar Arası)
87- A’la Suresi (1240 ve 1247 Mesajlar Arası)
88- Ğaşiye Suresi (1248 ve 1250 Mesajlar Arası)
89- Fecr Suresi (1251 ve 1258 Mesajlar Arası)
90- Beled Suresi (1259 ve 1264 Mesajlar Arası)
91- Şems Suresi (1265 ve 1269 Mesajlar Arası)
92- Leyl Suresi (1270 ve1272 Mesajlar Arası)
93- Duha Suresi (1273 ve 1277 Mesajlar Arası)
94- İnşirah Suresi (1278 ve 1281 Mesajlar Arası)
95- Tin Suresi (1282 ve1284 Mesajlar Arası)
96- Alak Suresi (1285 ve 1289 Mesajlar Arası)
97- Kadir Suresi (1290 ve 1293 Mesajlar Arası)
98- Beyyine Suresi (1294 ve 1296 Mesajlar Arası)
99- Zilzal (Zelzele) Suresi (1297 ve 1297 Mesajlar Arası)
100- Adiyat Suresi (1298 ve 1298 Mesajlar Arası)
101- Kaari’a Suresi (1299 ve 1301 Mesajlar Arası)
102- Tekasür Suresi (1302 ve 1307 Mesajlar Arası)
103- Asr Suresi (1308 ve 1312 Mesajlar Arası)
104- Hümeze (1313 ve 1314 Mesajlar Arası)
105- Fil Suresi (1315ve 1325 Mesajlar Arası)
106- Kureyş Suresi (1326 ve 1328 Mesajlar Arası)
107- Ma’un Suresi (1329 ve 1330 Mesajlar Arası)
108- Kevser Suresi (1331 ve 1339 Mesajlar Arası)
109- Kafirun Suresi (1340 ve 1344 Mesajlar Arası)
110- Nasr Suresi (1345ve 1349 Mesajlar Arası)
111- Tebbet Suresi (1350 ve 1352 Mesajlar Arası)
112- İhlas Suresi (1353 ve 1375 Mesajlar Arası)
113- Felak Suresi (1376 ve 1386 Mesajlar Arası)
114- Nas Suresi (1387 ve 1392 Mesajlar Arası)