Etiketlenen üyelerin listesi

Kürtlerin kökü nerden gelmektedir. Peygamberimiz (s.a.v.) ahir zaman da bir kavmin İslam dinini ayakta tutacağını söylemiş midir? Bu kavmin Kürt kavmi olduğunu söyleyenler var. Kürtler hakkında geniş bilgi verebilir misiniz? - “Ahir zaman da bir kavmin İslam dinini ayakta tutacağına” dair bir ifadeyi bildiren bir hadis kaynağına rastlayamadık. Bu konuda Peygamberimiz (a.s.m)’den gelen meşhur ve sahih olan rivayet şöyledir: “Ümmetimden bir taife/topluluk -Allah’ın emri gelinceye

Bu konu 33308 kez görüntülendi 22 yorum aldı ...
Kürtlerin Soyu 33308 Reviews

  Konuyu değerlendir: Kürtlerin Soyu

  5 üzerinden | Toplam: 0 kişi oyladı ve 33308 kez incelendi.

Sayfa 1/2 12 Son
 1. #1

  Profesör
  Üyelik tarihi
  18-08-2006
  Mesajlar
  783
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kemalali

  Kürtlerin kökü nerden gelmektedir. Peygamberimiz (s.a.v.) ahir zaman da bir kavmin İslam dinini ayakta tutacağını söylemiş midir? Bu kavmin Kürt kavmi olduğunu söyleyenler var. Kürtler hakkında geniş bilgi verebilir misiniz?

  - “Ahir zaman da bir kavmin İslam dinini ayakta tutacağına”
  dair bir ifadeyi bildiren bir hadis kaynağına rastlayamadık. Bu konuda Peygamberimiz (a.s.m)’den gelen meşhur ve sahih olan rivayet şöyledir:

  “Ümmetimden bir taife/topluluk -Allah’ın emri gelinceye kadar/kıyamete kadar galibane bir şekilde hak üzere- mücadelelerine devam ederler.”
  (Buharî, İtisam, 10). Buharinin değişik rivayetinde “ümmetimden bir taife, bir kavim, bazı insanlar” şeklinde farklı sözcükler kullanılmıştır. Bunların hepsi, bir cemaat, bir topluluk anlamındadır.

  - Ünlü tarihçi İbn Hallekan, İbn Abdul-Ber’den naklettiğine göre, Kürtler, Amir b. Muzikya b. Amir b. Maissema neslindendir. Amir’in Arap olduğunda şüphe yoktur. Bunlar daha sonra Arap olmayan yerlere gittiler, çoğaldılar ve orada Ekrad = Kürtler adını aldılar.(bk. Alusî, Fetih, 48/16. ayetin tefsiri).

  - Bir Arap şairi de bu konuyu şiirsel olarak dillendirmiştir. Tercümesi: Yemin ederim ki, Kürtler Faris neslinden değildir. Bilakis onlar, Amr’ın oğlu Amir’in oğlu “Kürd”’ün neslindendir. Bu da İbn Abdu’l-Berr’in yukarıdaki açıklamasını desteklemektedir (bk. a.g.y)

  - Bazı alimlere göre, Kürtler Yemen’deki Kahtan kabilesinden olup, Hz. İsmail (as)’in soyundan gelmiştir. Nitekim Semhudî, Tarihu’l-Medine adlı eserinde şu bilgilere yer vermiştir: Ansardan olan Evs ve Hazreç kabileleri, Salebetu’l-Anka b. Amr Muzikya’nın soyundandır. Adı geçen Amr’in 13 oğlu vardı. Bunlar; Salebe, Harise (Huzaa’ kabilesinin babası), Cefene (Gassannîlerin babası), Vudaa, Ebu Harise, Avf, Kâb, Malik, İmran, Kürd adlarını taşıyordu. (bk. a.g.y.).

  Alusî’nin kanaati şu merkezdedir: Bugün büyük bir kitleyi oluşturan Kürtlerin bir kısmı, adı geçen Amr b. Muzika’nın çocuklarından, bir kısmı da başka Arap kabilelerinden gelmiş olabilirler. Bir kısmı da Hz. Hüseyin’in soyundan gelenlerden oluşmaktadır. Özellikle Berzencilerin bu soyu çok meşhurdur. Genel olarak Kürteler şecaat/kahramanlıkla ünlüdür. İçlerinde erbabı fazilet pek çoktur. (bk. Alusî, a.g.y).

  - Bediüzzaman da
  “Kürtlerin, Arap kavm-i necibi ile ırken alakadar bulunduğu hakayık-ı tarihiyyedendir.” (İçtimaî Dersler, s. 579) ifadesiyle bu konudaki görüşünü ortaya koymuştur.

  - Bildiğimiz kadarıyla, Kürtler Müslüman olmadan önce, en çok etkilendikleri dinin Zerdüşt olduğu hususu kabul görmüş bir görüştür.

  Ünlü Müfessir Alusi'ye göre, Küretlerin bir kısmı Hz. Peygamber (a.s.m) zamanında Müslüman olmuşlardır. Hatta bunlardan "Ebu Meymun Cabân el-Kurdî" ismindeki bir sahabi Kürt kökenlidir.(Alusî, 17/67; 26/1-2-1-3).

  - Taberanî de el-Mucemu’s-Sağir ve el-Mucamu’l-Evsat adlı eserlerinde kaydettiği bir hadis rivayetinde “Meymun el-Kurdî”nin adını zikretmiştir. Söz konusu hadisi, Meymun el-Kürdî babasından (Ebu Meymun Câbân) o da Hz. Peygamber (a.s.m)'den nakletmiştir. Taberanî, Ebu Meymun’un Hz. Peygamber (a.s.m)’den yalnız bu hadisi rivayet ettiğini de bildirmiştir.(el-mucemu’s-sağir, 1/114; el-Evsat, 4/380-şamile). Hafız el-Heysemî, bu rivayet zincirindeki bütün adamların sika/sağlam olduklarını söylemiştir (bk. Mecmauz’Zevaid, 4/132).

  - Hafız el-Heysemî’nin -Taberanî’den (el-Mucemu’l-Evsat,13/471-şamile) aktararak- bildirdiğine göre, Ebu Hulde şöyle demiştir: “Bir gün Meymun el-Kürdî ile birlikte Malik b. Dinar’ın yanında idik. Malik (Meymun el-Kürdî’yı kast ederek): ‘Şeyh neden babasından bir şey anlatmıyor. (sonra kendisine dönerek): Biliyorsun, senin baban Hz. Peygamber (a.s.m)’i görmüş, ondan hadis duymuş bir kimsedir.’ Meymun el-Kürdî cevap olarak şöyle dedi: ‘Babam, bir şey fazla veya eksik söyleyecek korkusuyla bize Hz. Peygamber (a.s.m)’den pek fazla bir şey anlatmaz ve Resulullah’dan “Kim bilerek yalan yere bana bir söz uydurursa, cehennemdeki yerine hazırlansın” hadisini işittiğini (bunun için hadis rivayet etmekten çekindediğini, söylerdi.”(bk. Taberanî, el-Mucemu’l-Evsat). Heysemî, bu rivayetin sıhhatine hükmetmiştir(bk. Mecmau’z-Zevaid, 1/148).

  - Alusi'nin de belirttiği gibi, "Ebu Meymun Cabân el-Kürdî" ismi, İbn Hacer'in el-İsabe fî-Temyizi's-Sahabe ("Cabân"maddesi) adlı eserinde de yer almaktadır. Ancak elimizdeki nüshada "el-Kürdî" yerine "el-Surdî" olarak geçmektedir. Öyle anlaşılıyor ki, bu bir matbaa hatasıdır.

  Futuhu'l-Buldan'da (s.208) bildirildiğine göre, Kürtlerin bulunduğu bölgelerden Ruha/Urfa, Harran, Meyafarkin, Hasankeyf, Mardin, Amed/Diyarbakır, Nusaybin gibi bölgeler, savaştan sonra sulh yoluyla fethedilmişlerdir. Bu fetihler, Hz. Ebu Ubeyde'nin görevlendirdiği büyük komutan Iyad b. Ganem tarafından hicrî 19-20. yıllarında gerçekleşmiştir. Buna göre, Kürtlerin -memleketlerinin Hicaz bölgesine yakın olmasının da etkisiyle- Müslüman olduklarını söylemek yanlış olmasa gerektir.

 2. #2

  Profesör
  Üyelik tarihi
  18-08-2006
  Mesajlar
  783
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kemalali
  Güncelleme

 3. #3
  SeTTaR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ordinaryus
  Üyelik tarihi
  01-09-2009
  Yer
  Biryerlerde
  Mesajlar
  1.133
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @SeTTaR
  Kürtlere böyle bir ithamda bulunulduğunu ilk defa duydum ama açıklamanızla böyle bir şeyin olmadığını belittiniz.Konuya sadece başlık çerçevesinde devam etseydiniz daha iyi olurdu kanısındayım.Yinede ilinize sağlık.

 4. #4
  Mahpeyker - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  02-09-2009
  Mesajlar
  4.514
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Mahpeyker
  kürtler dediğiniz gibi arap asıllı olsaydı bütün dünya milletleri tarafından kabul edilirdi bu .
  ama nedense kürtler ,bazı milletler gibi nerden geldiği bilinmeyen bir millet olarak görülüyor .
  tarihde de geçmişleri hakkında hiç bir bilgi yok .

 5. #5
  tebeyyün - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Doçent
  Üyelik tarihi
  01-07-2006
  Yer
  istanbul
  Mesajlar
  549
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @tebeyyün
  Diyorum ki: acaba bu kürd'ler uzaydan mı geldi?Olabilir gibi geliyor bana =)
  Nerden geldi nereye gidiyor.Ancak kürd'lerin nerden geldiğinden çok daha önemli sorunları var.(inşaAllah bir gün bitecek.)

  Birde , bende nerden gelmiş acaba bu kürd'ler dedim.sonra cumhuriyet öncesi dönemin HARİTAlarına bir bakayım dedim.Bulamadım bu konuda bir bilgi yok-muş!

  Nereye gidiyor bu kürd'ler de demek lazım.(şimdi sırası mı?)

  =)

 6. #6
  tebeyyün - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Doçent
  Üyelik tarihi
  01-07-2006
  Yer
  istanbul
  Mesajlar
  549
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @tebeyyün
  Bir kürd olarak ne arıyorum dedim, ben.Evet bu forumdan olmasada arama motoru yahut farklı bir yolla buraya bakacak kürd'lere sesleniyorum.Ne arıyorsunuz?Ne bulmak istiyorsunuz?Kürd'lerin soyu yahut tarihi nedir diye bakarsan islam tarihine bak yeter.Müslümanlık dışında bir tarih arıyorsan beyhude yorulma.Falanın soyundan olsan ne çare.senki kımıldatmazsan vicdanı ne önemi var.Şimdi bu aptal aklıma diyorum neden bu kadar vakit harcadın beyhude.Ama nefsim o bir tane öyle değil mi?Şimdi diyorum rabbime : ebe kürd sana yararı olmayan bilgiden Allah'a sığın.Zira dönüş ona.VE "nefisler eşleştirildiğinde" ayvayı yedin oğlum.Atan kudüsü fethetse nafile.Sonra "değişen ne?"

  geçip gideyim be adam izin ver.
  sanki tutan var.
  ...
  yazık değil mi?
  kime?
  vaktine,kendine...
  selametle...

 7. #7
  Kaçak
  Hay Sayın Aralık , Atanıza rahmet ....
  Ben Türk'üm ( kayıtlar öyle diyor )
  Velakin Türk olmak adına en ama en kuçuk dahlim olmadıgı için , Türk olsammm neee olmasam neee ....
  Takdir böyleymiş , ne övünürüm , ne yerinirim ...
  Velev ahirette Türk olmak bana bir hardal tanesi üstünlük sağlayacak olsa ...
  İnan anlıma Türk yazdırırdım kasımtımdan ...
  Malesef bir hardal tanesi katkısı olmayan kavram çokda ilgimi çekmez dogrusu ...
  Selamlar ...

 8. #8
  Mahpeyker - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  02-09-2009
  Mesajlar
  4.514
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Mahpeyker
  neden yazılan yorumlar illa polemiğe dönüştürülüyor veya neden bazıları her zaman kendilerini savunma gereğinde görüyor ? başlığa bakılırsa benim neden öyle bir yorum yazdığım anlaşılır .dünya milletler tarihinde kürtlerin soyunun nerden geldiği bilinmiyor .bu bir gerçektir .ne iftira ne de küçümseme !!!
  birilerine cevap olsun
  Türk olduğum için gururluyum çünki Peygamberimizin övgüsüne nail olmuş bir zatın neslinden geliyorum .ama dinimden dolayı ne kendimi üstün görürüm ne de renginden veya ırkından dolayı başka birini küçük görürüm .

 9. #9
  Kaçak
  Kürtlere soruldumu acaba soyunuz nereden geliyor diye ...
  Bildigim kadarıyla oldukca eski bir tarihleri var kendi çercevelerinde ...
  Kaldıki sadece kürtlere has bir durum degil bu ...
  Pek çok millete ait ortak bir özellik , niçün yazı insanlık tarihi ile aynı zamanda bulunmadı ...
  Bu konuda oldukca tarihi bir babanın ( şahsı maneviyesi Arkeolog olur ) oğlu olmanın derin ızdırabını her daim hissederim ...
  Artı ...
  Peygamber biz Türkler övünsünler diye bir söz söylemişte , bizmi bilmiyoruz acep ?

 10. #10
  Mahpeyker - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  02-09-2009
  Mesajlar
  4.514
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Mahpeyker
  Sayın Kaçak Abi ,

  yorumumu günlük yaşamda ki stres ve sinirlerinizi katmadan lütfen tekrar okurmusunuz ? ben mi çince konuşuyorum yoksa yazılanı anlamak istemiyenler mi var ???
  Rasulümüzün övgüsüne layık olmuş atam.Ben de elimden geldiği kadar her konuda atama layık olmaya çalışıyorum ve ayrıca halis muhlis Anadolu'lu ve köklü bir sülaleden gelmekteyim .öyleyse onların torunu olduğum için övünmek benim en doğal hakkım !!!

 11. #11
  Kaçak
  Sayın Mahpeyker kardeş ...
  İtiraf ediyorum aslında şu an ruh saglıgım hiç iyi degil ..
  Anlamamış olma ihtimalim oldukca yüksek ...
  Velakin ,
  Övülen atalarınız ise , bırakın onlar övünsün ...
  Benim atam Ademdi , peygamberdi diye övünen kaç kişi tanıyorsunuz etrafta ?

 12. #12
  Mahpeyker - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  02-09-2009
  Mesajlar
  4.514
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Mahpeyker
  sizi yeni açılan münazara başlığına davet ediyorum
  ordan devam edelim isterseniz

 13. #13
  Kaçak
  Tamamdır efendim ....

 14. #14

  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  17-05-2007
  Mesajlar
  8.750
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @AynAlı
  Alıntı Mahpeyker Nickli Üyeden Alıntı
  kürtler dediğiniz gibi arap asıllı olsaydı bütün dünya milletleri tarafından kabul edilirdi bu .
  ama nedense kürtler ,bazı milletler gibi nerden geldiği bilinmeyen bir millet olarak görülüyor .
  tarihde de geçmişleri hakkında hiç bir bilgi yok .
  kim kabul etmiyormuş? bu söz doğru değil.herkeste kabul ediyor.ha etmeyen faşisttir okadar basit..hem kürt konusuna türk vurgusu neden yapılıyor?bu gururlanma ve kibir nereye kadar?

 15. #15
  Rodî - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  Üyelik tarihi
  25-03-2010
  Yer
  Ankara
  Mesajlar
  82
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Rodî
  Alıntı kemalali Nickli Üyeden Alıntı
  [URL="http://www.sorularlaislamiyet.com/subpage.php?s=article&aid=10999"]- Alusi'nin de belirttiği gibi, "Ebu Meymun Cabân el-Kürdî" ismi, İbn Hacer'in el-İsabe fî-Temyizi's-Sahabe ("Cabân"maddesi) adlı eserinde de yer almaktadır. Ancak elimizdeki nüshada "el-Kürdî" yerine "el-Surdî" olarak geçmektedir. Öyle anlaşılıyor ki, bu bir matbaa hatasıdır.
  Yazıda asıl üzerînde durulması gereken nokta budur kanımca..

  El- Kurdî' yî El- Surdîye dönüştüren ırkçı zihniyetin ''müslümanları'' bile fazlasıyla etkilemiş olması..

  Öyle kî tüm İslamî belgelerde Kurdî yerine Surdi yazılması gerçekliği gün gibi ortadayken alıntı yapılan sitenin bile bu gerçekliği inkar edercesine olayı basit bir ''matbaa hatası'' olarak geçiştirmeye çalışması bu zihniyetin hala devam ettîğini gösteriyor ne yazık ki..

  ''İçimizdekî faşizm'' le yüzleşmek dileğiyle..

  Saygı ve sevgiyle..

  http://www.fitrat.com/dusunce_analiz_detay.php?id=5120

  http://haksozhaber.net/author_article_print.php?id=15771

 16. #16
  Enes - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli Admin
  Üyelik tarihi
  06-06-2006
  Yer
  bâbil...
  Yaş
  33
  Mesajlar
  6.816
  Adı geçen
  53 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Enes
  Vaktim olursa

  - belli bir tarihleri yok

  Sözlerine cevaben bir yazı yazacagım.

  Yeryüzündeki en eski kavimlerden biri için bu tarz yaklaşımlar yanlıştır.

Sayfa 1/2 12 Son

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Resulullah(sav)'in Mübarek Soyu
  By Hattabi in forum SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07-04-2014, 13:10
 2. Kürtlerin soyu (münazara)
  By Mahpeyker in forum MÜNAZARALAR
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 15-10-2010, 10:41
 3. Kürtlerin soyu
  By Mahpeyker in forum MÜNAZARALAR
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 12-10-2010, 17:41
 4. üstazımızın mübarek soyu
  By fazıl14 in forum Sahabeler ve İslâmî Önderler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 03-05-2008, 18:47
 5. Peygamberimizin Soyu
  By cüneytkaya in forum Sahabeler ve İslâmî Önderler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26-08-2007, 23:50

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Facebook platformu Giriş