Etiketlenen üyelerin listesi

Adana: Abdülgafûr Dede (Seyyid) Abdürrezzâk Dede Arpacı Dede Cabbâr Dede (Misis) Adıyaman: Abdülhakim Hüseynî (Kahta) Afyon:

Bu konu 15394 kez görüntülendi 22 yorum aldı ...
Türkiye Evliyaları 15394 Reviews

  Konuyu değerlendir: Türkiye Evliyaları

  5 üzerinden | Toplam: 0 kişi oyladı ve 15394 kez incelendi.

Sayfa 1/2 12 Son
 1. #1
  mustafa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Profesör
  Üyelik tarihi
  08-06-2006
  Yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  986
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @mustafa

  Adana:
  Abdülgafûr Dede (Seyyid)
  Abdürrezzâk Dede
  Arpacı Dede
  Cabbâr Dede (Misis)

  Adıyaman:
  Abdülhakim Hüseynî (Kahta)

  Afyon:
  Abapûş-i Velî
  Abdurrahman Sultan (Başmakçı)
  Ahmed Dede (Başmakçı)
  Çelebi Ârif Küçük
  Destine Hâtun
  Fürûrî Mehmed Dede
  Hacım Sultan (Sandıklı)
  Karahisârî Abdürrahîm Efendi
  Sultan Dîvânî
  Şâhidî İbrâhim Dede

  Ağrı:
  Abdürrahîm Arvâsî (Doğubâyezîd)
  Ahmed Hânî (Doğubâyezîd)
  Hânî Baba (Doğubâyezîd)
  İbrâhim Arvâsî (Doğubâyezîd)
  Mehmed Emîn Efendi (Doğubâyezîd)
  Seyyid Abdülazîz (Doğubâyezîd)

  Aksaray:
  Hamîd-i Aksarâyî
  Pîr Ali Aksarâyî
  Somuncu Baba
  Yûsuf Hakîkî Baba

  Amasya:
  Abdürrahîm-i Merzifonî (Merzifon)
  Ali Hâfız
  Amasyalı Seydi Halîfe
  Bahşî Halîfe
  Gani Baba (Suluova)
  Garib Hâfız (Gümüşhacıköy)
  Habîb Ömer Karamânî
  Halkalı Evliyâ
  İğneci Baba
  İsmâil Sirâceddîn Şirvânî
  Kılıç Dede (Merzifon)
  Kırklar Dede (Merzifon)
  Kurtboğan Evliyâsı
  Mustafa Âkif Efendi
  Pîr Cemâleddîn Abdurrahmân-ı Sânî
  Pîr İlyas
  Pîrî Baba (Merzifon)
  Sadreddîn Muhammed Horasânî
  Sarı Ahmedzâde el-Hac Mehmed Efendi
  Şeyh Sâdî
  Topçu Dede (Merzifon)

  Ankara:
  Abdülhakîm Arvâsî (Bağlum)
  Ahmed Mekkî Efendi (Bağlum)
  Ali Rızâ Acara
  Ali Semerkandî (Çamlıdere)
  Hacı Bayrâm-ı Velî
  Zeynelâbidîn
  Zivingî

  Antalya:
  Ahmed bin Osman Şernûbî

  Aydın:
  Ahî Bayram
  Alihan Baba
  Ali Gâlib Vasfi Efendi (Nâzilli)
  Baltalı Dede
  Dedebağ Dede (Karacasu)
  İmâm Baba
  Karacaahmed Sultan
  Muhammed Zühdi (Nâzilli)
  Süleymân Rüşdî Efendi
  Şeyh Kemâl Efendi (Karacasu)
  Şihâbüddîn Ahmed Sivâsî (Ayasulug)
  Yâren Dede (Sultanhisar)

  Balıkesir:
  Hasan Baba
  Pîr Ali Efendi
  Veli Şemseddîn

  Bilecik:
  Dursun Fakîh
  Ebdâl Kumral
  Edebâlî
  Şeyh Muhlis Baba

  Bingöl:
  Yûsuf Harpûtî (Kiğı)

  Bitlis:
  Abdurrahmân Tâgî (Güroymak-Nurşin)
  Ammâr-ı Yâser
  Fethullah-ı Verkânisî
  Sıbgatullah Arvâsî (Gayda-Hizan)
  Ziyâeddîn Nurşînî (Güroymak-Nurşin)

  Bolu:
  Akşemseddîn (Göynük)
  Geredeli Abdullah Efendi (Gerede)
  Sâfî Âmidî Bolevî

  Bursa:
  Abdurrahmân bin Yûsuf Rûmî
  Abdülganî Efendi
  Abdülkerîm Kâdirî (Kirmasti-Kemalpaşa)
  Abdüllatîf Kudsî
  Abdürrahîm Tırsî (İznik)
  Açıkbaş Mahmûd Efendi
  Akbıyık Sultan
  Alâeddîn Ali Esved Karahisârî (İznik)
  Alâeddîn Ali Fenârî
  Bahri Dede
  Çandarlı Kara Halîl Hayreddîn Paşa (İznik)
  Dâvûd-i Halvetî (Mudurnu)
  Dâvûd-i Kayserî (İznik)
  Dede Halîfe (İznik)
  Ebdâl Murâd
  Emîr Sultan
  Eskici Mehmed Dede
  Eşrefoğlu Rûmî (İznik)
  Geyikli Baba
  Hasan Can
  Hocazâde
  İsmâil Hakkı Bursevî
  Kutbüddîn İznikî (İznik)
  Lâmiî Çelebi
  Lütfullah Efendi (El-Evvel)
  Miskâlî Efendi (Mudanya)
  Molla Arab
  Molla Ayas
  Molla Fenârî
  Molla Hayâlî
  Molla Hüsrev
  Molla Yegân
  Muslihuddîn Tavîl
  Pîr Emîr Sultan
  Rüstem Halîfe Bursevî
  Süleymân Çelebi
  Şeyh Ahmed Efendi
  Tâcüddîn İbrâhim Karamânî
  Tezveren Dede
  Tokatlı Hayreddîn Efendi
  Üç Kuzular
  Üftâde
  Üftâdezâde Kutup İbrâhim Efendi
  Vânî Mehmed Efendi (Kestel)
  Veli Şemseddîn

  Çanakkale:
  Ahmed Bîcân (Gelibolu)
  Ahmed Câhidî Efendi (Gelibolu)
  Yazıcızâde Muhammed Efendi (Gelibolu)

  Çankırı: Murâd-ı Velî (Eldivan)

  Çorum:
  Adülbâkî Efendi (İskilip)
  Abdülcebbâr Dede
  Ahmed Feyzi Efendi
  Çerkez Şeyhi
  Elvan Çelebi (Mecidözü)
  Muhyiddîn-i İskilibî (İskilip)
  Yûsuf Bahri Efendi

  Denizli:
  Abdil Dede (Acıpayam)
  Ahî Sinan
  Ahmed Hulûsî Efendi
  Ahmed İzzet Efendi (Çal-Süller)
  Arab Dede (Sarayköy)
  Avdan Baba (Tavas)
  Bedirhan Bey (Acıpayam)
  Deynekli Baba (Babadağ)
  Hacı Osman Nuri Kepenek
  Hacı Şam Dede
  Hasan Feyzi Efendi
  Hüseyin Hulûsî Efendi (Üzüm Dedesi)
  Karacaahmed Sultan (Sarayköy)
  Koyun Baba (Kale)
  Mecnun Dede (Babadağ)
  Sarı Gazak Baba
  Sultan Sarı Baba (Sarayköy)
  Şa'bân Dede
  Şeyh Elvan (Çal)
  Şeyh Mehmed Şirvânî
  Uzunca Hayreddîn (Sarayköy)

  Diyarbakır:
  Ahmed Kârazî Diyârıbekrî
  Ahmed Mürşidî Efendi
  Sâdık Ali Efendi
  Şeyh Yûsuf Hemedânî

  Edirne:
  Abdülkerîm Efendi
  Abdüllatîf Efendi (Pamuk Kâdı)
  Ali bin Emrullah
  Aşçı Yahyâ Baba
  Âşık Efendi
  Behâeddîn bin Lütfullah
  Cerrahzâde
  Dizdarzâde Ahmed Efendi
  Evliyâ Kâsım Paşa
  Fahreddîn-i Acemî
  Hasan Sezâî
  Hıdır Baba
  Huysuz (Hırçın) Baba
  Kabûlî Mustafa Efendi
  Kıyak Baba
  Koyun Baba
  Külhânî Ali Baba
  Nûreddîn Baba
  Ömer Baba
  Ramazan Halîfe
  Receb Enîs Dede
  Süleyman Zâtî Efendi (Keşan)
  Şekmeti Mehmet Efendi
  Şücâeddîn-i Karamânî
  Tütünsüz Baba
  Veli Dede

  Elazığ: Ali Septî (Palu)
  Ankuzu Baba (Harput)
  Arab Baba (Harput)
  Beşik Başa (Harput)
  Beyzâde Efendi (Harput)
  Beyzâde Hacı Mehmed Nûrî Efendi (Harput)
  Fâtih Ahmed Baba (Harput)
  Hacı Ali Efendi (Harput)
  Hacı Muharrem Hilmi
  Hacı Tevfik Rıfkı Efendi (Harput)
  İmâm Efendi (Harput)
  Mahmûd Sâminî (Harput)
  Murâd Baba (Harput)
  Ömer Hüdâî Baba
  Ömer Nâimî Efendi (Harput)
  Seyyid Ahmed Çapakçûrî (Harput)

  Erzincan:
  Hacı Muhammed Sâmi Efendi
  Pîr Ahmed Erzincânî
  Pîr Fethullah
  Pîr Muhammed Erzincânî
  Sâlih Baba
  Terzi Baba
  Tesbîh Baba

  Erzurum:
  Abbas Mehdî
  Abdurrahmân Gâzi
  Abdürrezzâk Ali Efendi
  Alvarlı Muhammed Lütfi (Alvar)
  Câfer Efendi
  Habîb Baba
  Osman Efendi
  Taşkesenli Ahmed Efendi

  Eskişehir:
  Ebû Muhammed BayramEfendi
  Yûnus Emre (Mihalıççık)

  Gâziantep:
  Aydî Baba
  Baytazzâde Hacı Abdullah (Kilis)
  Derviş Hacı
  Fethullah Efendi
  Gözükızıl Mehmed Baba
  Kâsım Aynî
  Mehmed Hasib Dürri
  Memik Dede
  Muhammed Sâmi (Sam)
  Şâh Velî Ayıntâbî
  Şeyh Saçaklı
  Şuaybzâde Ali Âkif Efendi

  Giresun:
  Seyyid Mahmûd Çağırgan (Alucra)

  Hakkari:
  Abdullah-ı Şemdînî (Şemdinli-Nehri)
  Ebü'l-Berekât Emevî Hakkârî
  Seyyid Sâlih (Şemdinli-Nehri)
  Tâhâ-i Hakkârî (Şemdinli)

  Hatay:
  Abdullah bin Hubeyk (Antakya)
  Ahmed bin Âsım Antâkî (Antakya)
  Ahmed Kuseyrî (Şenköy)
  Yûsuf bin Esbât

  Isparta:
  Berdeî Sultan (Eğridir)
  Beşîr-i Ebşîr (Senirkent)
  Burhâneddîn bin Muhammed Eğridirî (Eğridir)
  Gökveli Sultan
  Hıdırlık Dede
  Kesikbaş Dede
  Kocabıyık Erendede
  Muhammed Çelebi Sultan (Eğridir)
  Osman Efendi
  Pîrî Halîfe Hamîdî
  Pîrî Halîfe Sultan (Eğridir)
  Zekeriyyâ Sultan (Senirkent)

  İçel:
  Muhammed Nûreddîn Efendi (Tarsus)
  Seyyid Alâeddîn Ali Semerkandî (Zeyne)

 2. #2
  mustafa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Profesör
  Üyelik tarihi
  08-06-2006
  Yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  986
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @mustafa
  İstanbul:
  Abdullah Efendi (Himmetzâde) (Üsküdar)
  Abdullah Hasîb Yardımcı (Fâtih-Edirnekapı)
  Abdullah Kaşgarî (Eyüb)
  Abdurrahmân-ı Harpûtî (Üsküdar-Karacaahmed)
  Abdurrahmân Nesîb Efendi (Bakırköy)
  Abdurrahmân Sâmi Niyâzî (Fâtih-Edirnekapı)
  Abdülazîz Bekkine (Fâtih-Edirnekapı)
  Abdülehad Nûri (Eyüb-Nişanca)
  Abdülfettâh-ı Bağdâdî Akrî (Üsküdar-Nuhkuyusu)
  Abdülhay Celvetî (Üsküdar)
  Abdülhay Efendi (Öztoprak) (Beşiktaş)
  Ahıskalı Abdullah Efendi (Üsküdar-Karacaahmed)
  Ahıskalı Ali Haydar Efendi (Fâtih-Edirnekapı)
  Ahmed Amiş Efendi (Fâtih)
  Ahmed İbni Kemâl (Fâtih-Edirnekapı)
  Ahmed Raûfî (Üsküdar)
  Ahmed Şîrânî
  Ahmed Ziyâeddîn Gümüşhânevî (Eminönü-Süleymâniye)
  Ahmed Ziyâüddîn Efendi (Eminönü-Süleymâniye)
  Alâeddîn Arabî Efendi (Eyüb)
  Ali Behçet Efendi (Üsküdar)
  Ankaravî İsmâil Rusûhî (Galata-Beyoğlu)
  Atâullah (Ahmed Atâî) Efendi (Eminönü-Vefâ)
  Atâ Efendi (Üsküdar)
  Aynî Dede
  Azîz Mahmûd Hüdâyî (Üsküdar)
  Baba Haydar Semerkandî (Eyüb)
  Baba Yûsuf Sivrihisârî (Eyüb)
  Babazâde (Eyüb)
  Bâlî Efendi (Sekrân) (Fâtih-Altuncu Zâviyesi)
  Beşir Ağa (Denize atıldı)
  Beşir Ağa (Eyüb)
  Câmi Ahmed Dede
  Cârullah Veliyyüddîn Efendi (Fâtih)
  Cebe Ali (Fâtih-Cibâli)
  Celâlzâde Mustafa Çelebi (Eyüb-Nişanca)
  Celâlzâde Sâlih Çelebi (Eyüb-Nişanca)
  Cemâleddîn Aksarâyî (Fâtih-Aksaray)
  Cemâl Halîfe (Fâtih-Çapa)
  Cemâleddîn Mahmûd Hulvî (Fâtih-Şehremini)
  Cemâleddîn Uşşâkî (Fâtih-Eğrikapı)
  Cihangirli Hasan Efendi (Beyoğlu-Cihangir)
  Deryâ Ali Baba (Zeytinburnu-Kazlıçeşme)
  Ebû Saîd bin Sun'ullah (Eminönü-Vefâ)
  Ebü'l-Vefâ (Eminönü-Vefâ)
  Ebüssü'ûd Efendi (Eyüb)
  Edhem Baba (Fâtih-Karagümrük)
  Emîr Ahmed-i Buhârî (Fâtih)
  Es'ad Efendi (Sahhaflar Şeyhizâde) (Eminönü-Ayasofya)
  Esrâr Dede (Beyoğlu-Galata)
  Evranos Dede (Fâtih-Karagümrük)
  Feyzullah Efendi (Fâtih-Halıcılar)
  Gavsî Ahmed Dede (Beyoğlu-Galata)
  Hakîm Çelebi (Eminönü-Vefâ)
  Harputlu İshâk Efendi (Fâtih)
  Hasan Adlî Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
  Hasan Hilmi Efendi (Eminönü-Süleymâniye)
  Hasan Hüsâmeddîn Uşâkî (Beyoğlu-Kasımpaşa)
  Hasırîzâde (Eyüb-Sütlüce)
  Hâşimî Emîr Osman (Beyoğlu-Kasımpaşa)
  Hattat Hâfız Osman Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
  Hızır Çelebi (Eminönü-Vefâ)
  Himmet Efendi (Üsküdar)
  Hoca Sa'deddîn Efendi (Eyüb)
  Hüsâmeddîn Nakşi (Eyüb)
  Hüseyin Dede (Beyoğlu-Galata)
  İbrâhim Efendi (Eyüb)
  İbrâhim Hayrânî (Üsküdar-Selimiye)
  İdrîs-i Muhtefî (Şişli-Okmeydanı)
  Îsâ Dede (Beyoğlu-Galata)
  Îsâ Geylânî (Eyüb)
  Kâsım Çelebi (Baba-Nakkaş)
  Kavukçu Ali Dede (Beyoğlu-Galata)
  Kevserî
  Küçük Emîr Efendi (Şimşir Baba) (Eyüb)
  Mahmûd Çelebi (Fâtih-Edirnekapı)
  Mahrûk Efendi (Eminönü-Vefâ)
  Mehmed Emin Tokâdî (Fâtih-Zeyrek)
  Mehmed Zâhid Kotku (Eminönü-Süleymâniye)
  Merkez Efendi (Zeytinburnu-Topkapı)
  Molla Gürânî (Fâtih-Fındıkzâde)
  Muhammed Efendi
  Muhammed Fethi Ali Efendi (Eyüb)
  Muhammed Kâmil Efendi (Eminönü-Küçük Ayasofya)
  Muhammed Kumul Efendi (Beyoğlu-Fındıklı)
  Muhammed Murâd Efendi (Fâtih-Çarşamba)
  Muhammed Nûreddîn Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
  Muhammed Tevfik Bosnevî (Üsküdar-İnâdiye)
  Muhammed Ziyâd (Eminönü-Etyemez)
  Murâd-ı Münzâvî (Eyüb-Nişanca)
  Murtazâ Efendi (Eyüb)
  Mustafa Efendi
  Mustafa Fevzi Efendi (Eminönü-Süleymâniye)
  Mustafa Hâkî Efendi (Fâtih)
  Mustafa İzzî Efendi (Eyüb-Sütlüce)
  Mustafa Mânevî Efendi (Üsküdar-Doğancılar)
  Müeyyedzâde Abdurrahîm Çelebi (Eyüb)
  Müstekimzâde Süleyman Sa'deddîn (Fâtih-Zeyrek)
  Nâbî (Üsküdar-Karacaahmed)
  Nalıncı Mîmî Dede (Fâtih-Unkapanı)
  Nasûhî Üsküdârî (Üsküdar-Doğancılar)
  Neccârzâde (Beşiktaş)
  Neccârzâde Muhammed Sıddık (Beşiktaş)
  Necîb Efendi (Fâtih)
  Nûreddîn Cerrâhî (Fâtih-Karagümrük)
  Nûreddîn Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
  Nûreddînzâde Muslihuddîn (Fâtih-Edirnekapı)
  Nûri Efendi (Beşiktaş)
  Nûri Efendi (Üsküdâr)
  Nûrullah Efendi (Fâtih-Çarşamba)
  Oflu Muhammed Emin Efendi (Fâtih)
  Ömer Ziyâeddîn Dağıstânî (Eminönü-Süleymâniye)
  Ramazan Mahfî Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
  Rûşen Efendi (Üsküdar)
  Saçlı İbrâhim Efendi (Fâtih-Fındıkzâde)
  Sa'düddîn İsmâil Efendi (Fâtih-Şehremini)
  Safranbolulu İsmâil Necâti (Eminönü-Süleymâniye)
  Sâlih Efendi (Fâtih)
  Sandıklı Şeyhi Hasan Hamdi Efendi (Fâtih)
  Sarı Abdullah Efendi (Zeytinburnu-Topkapı)
  Sarı Nasûh (Fâtih)
  Selâhaddîn Uşâkî (Fâtih-Tâhir Ağa)
  Selâmi Ali Efendi (Üsküdar)
  Sertarîkzâde Mehmed Emin Efendi (Eyüb-Nişanca)
  Seyyid Ahmed Şevki Nakşibendî (Fâtih-Zeyrek)
  Seyyid Muslihuddîn Efendi (Zeytinburnu-Topkapı)
  Seyyid Nizâm Efendi (Fâtih-Silivrikapı)
  Seyyid Seyfullah Kâsım Efendi (Fâtih-Silivrikapı)
  Seyyid Velâyet (Fâtih)
  Seyyid Yahyâ Efendi (Üsküdar-Karacaahmed)
  Sinan Erdebîlî (Üsküdar-Koşuyolu)
  Sinânüddîn Yûsuf Amâsî (Fâtih)
  Sivâsî Abdülmecîd Efendi (Eyüb-Nişanca)
  Süleymân Halvetî (Fâtih-Fındıkzâde)
  Süleymân Hilmi Tunahan (Üsküdar-Karacaahmed)
  Süleymân Sıdkı Efendi (Eyüb-Sütlüce)
  Sünbül Sinân Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
  Şâh Muhammed Çelebi (Fâtih)
  Şerifzâde Mehmed Efendi (Eyüb)
  Şeyh Abdülhalim Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
  Şeyh Ali Behçet Efendi (Zeytinburnu-Topkapı)
  Şeyh Gâlib Dede (Beyoğlu-Galata)
  Şeyh İsmâil Rûmî (Beyoğlu-Tophane)
  Şeyh Mehmed Rûhî Dede (Beyoğlu-Galata)
  Ünsî Hasan Efendi (Eminönü)
  Vânî Ahmed Efendi (Fâtih-Silivrikapı)
  Vefâ Konevî (Eminönü-Vefâ)
  Vişnezâde
  Yahyâ Efendi (Beşiktaş)
  Ya'kûb Germiyânî (Fâtih-Kocamustafapaşa)
  Yanyalı Mustafa İsmet (Fâtih-Çarşamba)
  Yûsuf Sinâneddîn-i Sîneçak (Eyüb-Sütlüce)
  Zâkirzâde Abdullah Efendi (Üsküdar)
  Zarîfî Hasan Efendi (Sarıyer-Rumelihisarı)
  Zenbilli Ali Efendi (Fâtih-Zeyrek)
  Ziyâeddîn Gümüşhânevî (Eminönü-Süleymâniye)

  İzmir:
  Ahmed Eğribozî
  Bekr Sıdkı Visâlî
  Bergamalı Hacı İbrâhim Efendi (Bergama)
  Birgivî (Birgi)
  Es'ad Efendi (Menemen)
  Es'ad İleri Hoca
  İzmirli Osman Nûri Efendi

  K.Maraş: Çomak Dede
  Dârendeli Muhammed Hilmi Efendi
  Derdimend Dede
  Kanadıkırıkzâde Ali Efendi
  Kanadıkırıkzâde Mustafa Efendi

  Karaman:
  Alâeddîn Halvetî (Lârende)
  Şeyh Alâeddîn Rûşenî
  Yûnus Emre

  Kars:
  Muhammed Karsî

  Kastamonu:
  Abdurrahmân Efendi (Zileli)
  Abdülfettâh Velî
  Ahî Şorba
  Ahmed Siyâhî
  Âşıklı Sultan
  Bayraklı Sultan
  Benli Sultan
  Deveci Sultan
  Ebdal Hasan (Taşköprü)
  Hacı Dede
  Hacı Ramazan
  Hayreddîn Halil bin Kâsım
  Îsâ Dede
  Karabaş Sultan
  Ömer Füâdî
  Seyyid Ahmed Hicâbî
  Seyyid Ahmed Sünnetî
  Şa'bân-ı Velî

  Kayseri:
  Behâeddînzâde (Muhyiddîn Muhammed)
  Bostancı Baba (İncesu)
  Burhâneddîn Muhakkık Tirmizî
  Göncüzâde Kâsım Efendi
  Hacı Torun Efendi
  Hâfız Osman Efendi
  Harputlu Hacı Ömer Efendi
  Helvacı Dede
  İbrâhim Tennûrî
  Kılıçlı Ali Efendi (Develi-Şıhlı)
  Necmeddîn İmâd
  Sâdık Efendi
  Tâcüddîn İbrâhim Halvetî
  Veliyyüddîn Oğlu Hacı Bulam
  Zeynelâbidîn Kayserânî

  Kırklareli:
  Mehmed Eşref Efendi (Lüleburgaz)
  Şühûdî Efendi (Babaeski)

  Kırşehir:
  Ahî Evran
  Âşık Paşa
  Hacı Bektâş-ı Velî (Hacıbektaş)
  Mîrim Halvetî

  Kocaeli:
  Ahmed Hilmi Efendi (İzmit)
  Sultan Baba(Gölcük)

  Konya:
  Abdullah-ı Bosnevî
  Ahmed Eflâkî
  Ali Gav Sultan
  Ateşbâz Velî
  Baba Nîmetullah Nahcuvânî (Akşehir)
  Behâeddîn Veled
  Bergamalı Hacı İbrâhim Efendi (Seydişehir)
  Bosnalı Abdullah Efendi
  Bostan Çelebi
  Celâleddîn-i Rûmî
  Cemel Ali Dede
  Çelebi Bustan
  Çelebi Cemâleddîn
  Çelebi Ferruh
  Çelebi Hüsâmeddîn
  Çelebi Hüsrev
  Dede Molla (Çumra)
  Dediği Sultan (Ilgın)
  Evhadüddîn Kirmânî
  Fahri Efendi
  Hacı Abdullah Efendi (Seydişehir)
  Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi
  Hâdimî (Hadim)
  Hârûn-i Velî (Seydişehir)
  Kâsım Halîfe
  Ladikli Hacı Ahmed (Ladik)
  Mahmûd Hayrânî (Akşehir)
  Mahmûd ve İynel Sultanlar
  Mehmed Behâeddîn Nakşibendî
  Muhammed Kudsî Bozkırî (Seydişehir-Çavuşköyü)
  Pîr Esad Sultan
  Pirebi Sultan
  Sadır Sultan
  Sadreddîn Konevî
  Sarı Ya'kûb
  Selâhaddîn Zerkûb
  Seyyid Hârûn Velî (Seydişehir)
  Sultân-ül-Ulemâ Behâeddîn Veled
  Sultan Veled
  Şems-i Tebrîzî
  Şeyh Ulemâ
  Ulu Ârif Çelebi

  Kütahya:
  Ahmed Dede
  Kalburcu Şeyhi
  Muhyiddîn Muhammed
  Sâkıb Dede
  Şeyhî

  Malatya:
  Abdullah Fahri Baba (Baran)
  Abdurrahman Efendi (Dârende)
  Arabgirli Ömer Baba
  Boranlı Mustafa Baba (Boran)
  Fethullah Mûsulî (Dârende)
  Hacı Ahmed Efendi (Battal Gâzi)
  Hamîd-i Aksarâyî (Dârende)
  Keşşâf Hoca
  Somuncu Baba (Dârende
  Tâcüddîn Velî (Dârende)

  Manisa:
  Ahmed Şemseddîn Marmaravî
  Balzat Hacı Baba Velî (Demirci)
  Mecdüddîn Îsâ
  Sefer Efendi (Demirci)
  Şeyh Sinân (Alaşehir)
  Taşkesenli İbrahim Efendi (Demirci)
  Terzizâde Ahmed Efendi

  Mardin:
  Mûsâ bin Mâhîn Mardînî
  Şehmuz Sultan
  Yûnus bin Yûsuf eş-Şeybânî

  Muğla: Şâhidî İbrâhim Dede

 3. #3
  mustafa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Profesör
  Üyelik tarihi
  08-06-2006
  Yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  986
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @mustafa
  Muş:
  Müştak Baba

  Nevşehir:
  Demir Hoca
  Hasan Dede

  Niğde:
  Abdullah Efendi
  Ahmed Kuddûsî (Bor)
  Hacı Mahmûd Efendi
  Kemâl Ümmî
  Mîsâlî Baba (Gül Baba)

  Rize:
  Hasan Dede (Ardeşen)

  Samsun:
  Îsâ Baba
  Kılıç Dede
  Seyyid Ahmed-i Kebîr-i er-Rufâî (Ladik)
  Şeyh Kutbeddîn

  Siirt:
  Fakîrullah (Tillo)
  Gavs-ül-Memdûh
  İbrâhim Hakkı Erzurûmî (Tillo)
  Molla Halil Si'ridî
  Molla Osman Efendi (Tillo)
  Muhammed Hazîn (Dereyamaç)
  Mûsâ Hâlidî
  Şeyh-ün-Neccâr
  Şeyh Hüseyin Basretî (Eruh)
  Şeyh Muhammed Aynî (Eruh)
  Şeyh Mûsâ
  Şeyh Sabri
  Şeyh Süleymân
  Şeyh Türkî
  Şeyh Abdurrahmân eş-Şâvirî (Şâvir)
  Veysel Karânî (Baykan, mekânı)
  Zemzem-il Hâssa

  Sinop:
  Mahmûd Kefevî
  Pîr Tevekkül
  Seyyid Bilâl

  Sivas:
  Kara Şems
  Abdülvehhâb Gâzi
  Şeyh Merzübân-ı Velî (Zara)

  Şanlıurfa:
  Hayât bin Kays el-Harrânî (Harran)
  Sumâdî (Havran)
  Şeyh Mesut Horasânî

  Şırnak:
  Ahmed Cüzeyrî (Cizre)
  Meymûn bin Mihrân (Cizre)
  Muhammed Kadri Hazin (Cizre)
  Muhammed Saîd (Cizre)
  Sâlih Sıbkî (Basret)
  Şeyh Hâlid Cezerî (Basret)
  Şeyh Hâlid Zibârî (Basret)
  Şeyh Muhammed Bıserî
  Şeyh Seydâ (Cizre)

  Tekirdağ: Ahmed Sârbân (Hayrabolu)
  Behiştî (Çorlu)
  Pîr Ali Efendi (Malkara)

  Tokat:
  Abdülmecîd Şirvânî
  Acebşir Efendi
  Ali Osman Efendi (Erbaa)
  Behrullah Efendi (Erbaa)
  Behzât-ı Velî
  Edhem Çelebi (Zile)
  Muharrem Efendi (Zile)
  Mûsâ Fakîh
  Mustafa Kuddûsî
  Said Şemîd (Erbaa)
  Seyyid Ömer Efendi
  Sümbül Baba
  Şeyh Mahmûd (Pazar)
  Şeyh Şihâbüddîn Sühreverdî (Turhal)
  Tokatlı İshak Zencânî
  Turhal Şeyhi Mustafa Efendi (Turhal)

  Trabzon:
  Hacı Dursun Efendi (Çolak)

  Uşak:
  Alâeddîn Uşâkî

  Van:
  Abdurrahmân Arvâsî (Hoşap)
  Abdurrahmân Baba
  Abdülmecîd Efendi
  Fehîm-i Arvâsî (Arvas)
  Halîfe Mustafa Efendi
  Muhammed Kutub Efendi (Arvas)
  Muhammed Ma'sûm (Arvas)
  Muhammed Reşîd (Gevaş)
  Muhammed Sıddık Arvâsî (Gürpınar)
  Resûl Zeki Efendi (Arvas)
  Seyyid Abdülhakîm
  Sofu Baba
  Şeyh Mehmed Emîn

  Yozgat:
  Emîr-i Çin Şeyh Osman Efendi (Osmanpaşa)
  Zâhid Yozgadî Şeyh Hacı Ahmed Efendi

  Yeri Bilinmeyenler:
  Saîd Nursî
  Sarı Saltûk (Baba Dağı)


 4. #4

  Profesör
  Üyelik tarihi
  18-08-2006
  Mesajlar
  783
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kemalali
  Saymakla bitiremeyiz.Kıyamete kadar devam edecektir inşallah.

 5. #5

  Üye
  Üyelik tarihi
  06-10-2006
  Mesajlar
  9
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @nasihat
  Peki Bediuzzaman Said Nursi Hz.???

 6. #6

  Üye
  Üyelik tarihi
  16-11-2006
  Mesajlar
  7
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @rahmetx
  şu an hayatta olan evliyaları biliyormusnuz

 7. #7
  brk43 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  Üyelik tarihi
  23-12-2006
  Yer
  kütahya
  Yaş
  32
  Mesajlar
  24
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @brk43
  şu an hayatta olan öyle güzel evliyalar varkiiiiiii

 8. #8
  iskender - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  Üyelik tarihi
  04-01-2007
  Yaş
  50
  Mesajlar
  62
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @iskender
  ALLAH razı olsun devamını bekleriz.

 9. #9
  zelal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Paylaşımcı Üye
  Üyelik tarihi
  13-06-2006
  Mesajlar
  485
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @zelal
  Güzel bir hikaye Allah razı olsun.

 10. #10
  mustafa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Profesör
  Üyelik tarihi
  08-06-2006
  Yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  986
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @mustafa
  Belagat derecesinde harika yüreğine sağlık.

 11. #11
  eylül - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  16-12-2006
  Yer
  mavera...
  Mesajlar
  5.223
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @eylül
  Alıntı zınâr;214869[COLOR=purple Nickli Üyeden Alıntı
  ][/color]"Hep susmuş, ama hep susmuş oğul. İnandıklarından caydırmak, kendi ilahlarını ona kabul ettirebilmek için Bilal'i kızgın çöl sıcağında, tuzlanmış deve derisi üzerine yatırmışlar. Bilal'ın derisi, kavruk deri üzerinde kızgın tuzla bir olmuş. O büyük acı karşısında bile hiç ses çıkarmamış.'Hayır de, bizim ilahımıza inan, seni kurtaralım' demişler ona. Bilal hiç ses çıkarmamış. Sadece inandığı şeye inanıyor ve ona güveniyordu. O uğurda ölecek olsa bile, onun için eziyet değil, büyük bir şeref olacaktı. Ama bu daha başlangıçtı.Sonra Bilal'ın üstüne, kendinden büyük bir kaya koydular. Altında tuzlu, kavruk deve derisi, üstünde bedeninin iki katı bir kaya kütlesi. Vaz geç dediler Bilal'e.İnandıklarımıza inan dediler. Ağlıyordu Bilal, gözünden yaşlar akıyor, sarı kızgın çöl kumları ıslanıyordu. Bilal sustu. Sadece "La ilahe... "diye de ekledi.

  "Baba" dedim.

  Ve sustum bende Bilal'ce.
  Susmalıydı insan en büyük cevap niyetine.
  Çünkü susmak suçluya verilecek en büyük cevaptı.
  istifadelendirdiniz. Bilal'ce susmayı öğrettiniz....
  selametle....

 12. #12
  SeNoL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli Admin
  Üyelik tarihi
  16-11-2006
  Yer
  Kocaeli
  Yaş
  36
  Mesajlar
  2.446
  Adı geçen
  1 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @SeNoL
  Maşaallah,yüreğine sağlık

 13. #13

  Üye
  Üyelik tarihi
  29-11-2006
  Yaş
  32
  Mesajlar
  12
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @mazhar
  Esasında ele alınması tehlikeli bir konu olmakla beraber; öğrenilmesi de gereken bir konudur...

  Tehlikeli olması,evliya olduğu halde ismi zikredilmeyenlerin olması ihtimali;evliya olmadığı halde evliya diye isimlerinin zikredilmesi...

  Örnekler; dönemin Gavs'ı olan Seyyid Abdulbaki Erol Hazretlerinin ismi yazılmamış; bu zat Gavs-ı Sâni'dir( günümüzün Gavs Hazretleridir);O'ndan başka ağabey'i Seyyid Muhammed Raşid Erol Hazretleri'nin ismi de yazılmamış; bu zat da Seyda Hazretleridir.Eskişehir ,Sivrihisa'da bir beldede irşad vazifesi yapan oğlu Seyyid Fevzeddin de zikredilmemiştir...

  Diğer taraftan , aslında meczup bir yöresel şair olan Kemâl Ümmî, evliya diye yazımıştır...

  Yukarıda ismini zikrettiğimiz Gavs-ı Sâni Hazretleri hayattadır;Seyyid Fevzeddin Hazretleri hayattadır....Allah Mürşid-i Kâmiller'i başımızdan eksik etmesin...

  Amin...

 14. #14
  Meryem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  06-07-2006
  Yer
  İstanbul
  Yaş
  31
  Mesajlar
  7.657
  Adı geçen
  1 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Meryem
  Bir Tokatlı olarak hemen gözüme çarptı. Tokat'tan birini unutmuşsunuz. Hem de gayet önemli biri. Mehmed Emin Tokadî Hazretleri (ks.). Kabri Unkapanı'ndadır. (Ek bilgi )

  Allah razı olsun, müstefid olduk elhamdulillah...

 15. #15

  Üye
  Üyelik tarihi
  28-11-2007
  Mesajlar
  4
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @a.eryaman
  Mustafa Bey çalışmanız için teşekkür ederim.
  Ancak Elazığ bölümünün Palu kısmı epeyce eksik Palu evliyalarından bazılarının isimlerini gönderiyorum. ilave ederseniz memnun olurum.
  Kaynak: PALU Tarih-Kültür-İdari ve Sosyal Yapı kitabı
  Yazar. Süleyman YAPICI
  Sayfa: 211-254
  1. Sultan Kubey (Sahabe)
  2. Şeyh Aliyyü's Sebti Efendi
  3. Şeyh Şahmud Samini efendi
  4. Şeyh Saadeddin Efendi
  5. Şeyh Hacı Yasın Efendi
  6. Şeyh Haydar Baba
  7. Şeyh Hacı Cuma Hoca
  8. Şeyh Alaaddin Efendi
  9. Palulu Mehmed Baba
  10. Hacı Mustafa Efendi
  11. Şeyh hacı İsmail Efendi
  12. Tarhanalı Sofu Cuma Efendi
  13. Şeyhmir
  14. Şeyh Said-i Çarşıbaşı
  15. Şeyh selahaddin Efendi
  16. Sağunalı Molla Kasım
  17. Tepecikli Mehmed Baba
  18. Şeyh Pir
  19. Şeyh Hacı İsmail Efendi
  20. Şeyh Mustafa Kutub

 16. #16

  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  17-05-2007
  Mesajlar
  8.750
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @AynAlı
  Alıntı nasihat Nickli Üyeden Alıntı
  Peki Bediuzzaman Said Nursi Hz.???
  bitlis

Sayfa 1/2 12 Son

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 06-01-2015, 11:09
 2. Türkiye cumhuriyetini kimse Türkiye Cemaati yapmaya kalmasin!
  By kilicarslan in forum GÜNDEM VE SİYASET
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20-12-2013, 20:41
 3. Cevaplar: 26
  Son Mesaj: 16-09-2011, 09:57
 4. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 26-11-2010, 10:44

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Facebook platformu Giriş