Etiketlenen üyelerin listesi

Hz. Nûh -aleyhisselâm- 12/04/2008 cumartesi Nûh -aleyhisselâm-, Kur'ân-ı Kerîm'de ve Peygamber Efendimiz'in hadîs-i şerîflerinde mühim bir yer işgâl etmektedir. Ülü'l-azm peygamberlerden 1 birisidir. Kur'ân'da muhtelif vesîlelerle ismi 43 yerde geçmektedir. 28 âyetten müteşekkil olan 71. sûre, onun adını taşır. Meşhur tûfân sebebiyle beşeriyetin “İkinci Babası” sayılır.

Bu konu 11966 kez görüntülendi 70 yorum aldı ...
HAZRET-İ NÛH aleyhisselam (kuranı kerim ışığında) osman nuri topbaş 5.00 11966 Reviews

  Konuyu değerlendir: HAZRET-İ NÛH aleyhisselam (kuranı kerim ışığında) osman nuri topbaş

  5 üzerinden 5.00 | Toplam: 1 kişi oyladı ve 11966 kez incelendi.

Sayfa 5/5 İlk 12345
 1. #65
  kays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  01-10-2006
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  61
  Mesajlar
  4.632
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kays
  Nûh -aleyhisselâm- SABIR -devamı- 09/05/2008 cuma

  Cenâb-ı Hakk'ın esmâsından biri de “es-Sabûr” dur. Yâni Cenâb-ı Hak, kullarına mühlet verir ve bu zaman zarfında kendisine nankörlük edenlere dahî rı*zık vererek sabreder.

  Eğer Rabbimiz, dünyâda mücrimlerden hemen intikâm almak dileseydi, kâinât ne hâle gelirdi?.. Bir düşünmeli!..

  Âyet-i kerîmede buyrulur:

  “Eğer Allâh, insanları işledikleri günahları yüzünden hemen cezâlandıracak olsaydı, yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı bırakmazdı.

  Fakat onların cezasını belirli bir vakte kadar tehir eder...” (Fâtır, 45)

  “Sabûr” ism-i şerîfinin ahlâka inkılâb ederek en güzel şekilde tecellî ettiği kullar, peygamberler ve evliyâullâhtır.

  Nitekim varlık ve darlık zamanlarında çok mühim olan sabır, onlardan bizlere intikâl eden en güzel ahlâk-ı seniyye örneklerinden biridir.

  devamı var

 2. #66
  kays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  01-10-2006
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  61
  Mesajlar
  4.632
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kays
  Nûh -aleyhisselâm- SABIR -devamı- 09/05/2008 cuma

  Varlıkta sabır ; gurur ve kibre sürüklenmemek, intikâm almamak, şehevâta mağlûb olmamak, pintilik ve israf yapmamak, fakirleri hor görmemek ve yaptığı iyiliği yüze vurmamak gibi hasletlere sâhip olmaktır.

  Çünkü nefs, insanı hep kötü hasletlere zorlar. Bunlara sabredip acı âkıbete düşmemek gerekir.

  Hazret-i İbrâhîm -aleyhisselâm-'ın hâli, varlıktaki sabra ne güzel bir misâldir.

  O, dün*yâya âit hiçbir şeye temâyül etmemiş, aksine dünyâya âit her şeyi, Rabbinin bir emâneti olarak telâkkî etmiştir.

  Nitekim Cenâb-ı Hak, kendisine bir çok dünyevî imkânlar bahşettiği hâlde, sabır göstererek nefsin arzu ettiği her şeyden uzak*laşmış ve “Halîl” sıfatına nâil olmuştur.

  Süleymân -aleyhisselâm- da, Cenâb-ı Hakk'ın bahşettiği dünyâ saltanatına meyil göstermeyip, bu saltanatı, kalbinin dışında taşımıştır.

  O, sık sık fakirlerin yanına gider, onlarla oturmaktan haz alır ve:

  “Miskîn, miskinlere yakışır!” derdi. Böylece, dünyâ saltanatı içinde tevâzuun en güzel hâlini yaşardı.

  devamı var

 3. #67
  kays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  01-10-2006
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  61
  Mesajlar
  4.632
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kays
  Nûh -aleyhisselâm- SABIR -devamı- 09/05/2008 cuma

  Darlıkta sabır ise; şikâyet, hased, sırrı ifşâ etmek, öfke, hınç, âile efrâdı ve yakınları ile hoş geçinmemek gibi kötü sıfatlardan korunmaktır.

  Bu gibi hâllerde sabredip, kötü fiil ve düşüncelerden uzak kalmaya gayret etmek îcâb eder.

  Bunun için enbiyâ ve evliyânın varlıkta ve darlıktaki hâllerinden ibret almak ve onları taklîd etmek zarûrîdir.

  Fahr-i Kâinât Efendimiz, mü'minlerin bir musîbet ve darlık zamanında ümitsizlik ve isyâna düşmeyip Allâh Teâlâ'ya tevekkül ve niyazda bulunmalarını şöyle tavsiye etmektedir:

  “Kendisine bir musîbet gelen Müslüman, Allâh'ın emrettiği:

  «Biz Allâh'a âidiz ve ancak O'na döneceğiz. Allâh'ım! Bana bu musîbetten dolayı ecir ver ve bana bundan daha hayırlısını ihsân eyle!» derse, Allâh o musîbeti alır ve mutlakâ daha hayırlısını verir.” (Müslim, Cenâiz, 3)

  devamı var

 4. #68
  kays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  01-10-2006
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  61
  Mesajlar
  4.632
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kays
  Nûh -aleyhisselâm- SABIR -devamı- 09/05/2008 cuma
  Varlık ve darlıktaki kalbî âfetlerden kurtulmak ve rızâ-yı ilâhîye kavuş*mak için, sabretmeye mecbur ve mahkûmuz!

  Hazret-i Eyyûb -aleyhisselâm-'ın şu hâli, darlıktaki sabra ne güzel bir misâldir:

  Hanımı Rahîme Hatun, kendisine:

  “–Sen bir peygambersin; duân makbûldür. Çok muzdarip bir hâldesin! Duâ et de şi*fâya nâil ol!” dedi.

  Hazret-i Eyyûb -aleyhisselâm- ise:

  “–Allâh bana seksen sene sıhhat verdi. Hastalığım ise henüz seksen sene olmadı. Ancak birkaç senedir muzdaribim. Cenâb-ı Hak'tan sıhhat taleb etmeye teed*düb ederim!” buyurdu.

  Nihâyet bu yüksek yaratılışlı peygamber, dillere destan olan sabrının neti*cesinde eski sıhhat, gençlik ve varlığına kavuştu.

  Varlık içinde elinde her imkân olduğu hâlde sabredenlere “ağniyâ-i şâkirîn” denir. Darlıkta, gönlünü Rabbine bağlayarak hiç şikâyet etmeden şükür hâlinde bu*lunanlara da “fukarâ-i sâbirîn” denir.

  Ağniyâ-i şâkirîn ve fukarâ-i sâbirîn için sayısız mükâfât müjdeleri vardır.

  devamı var

 5. #69
  kays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  01-10-2006
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  61
  Mesajlar
  4.632
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kays
  Nûh -aleyhisselâm- SABIR -devamı- 09/05/2008 cuma

  Oruçlu olduğu bir gün, Abdurrahman bin Avf -radıyallâhu anh- için zengin bir iftar sofrası hazırlanmıştı.

  Ancak o, yemeklere bakıp şöyle demişti:

  “Mus'âb bin Umeyr, Uhud savaşında şehîd edildi. O, benden daha fazîletli idi.

  Ama kefen olarak bir hırkadan başka bir şeyi yoktu.

  Onunla da başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açık kalıyordu. Sonra dünyâlık olarak bize her şey verildi.

  Doğrusu iyiliklerimizin karşılığının dünyâda verilmiş olmasından korkuyorum.”

  Daha sonra Abdurrahman bin Avf -radıyallâhu anh- ağlamaya başladı ve yemeği bırakıp sofradan kalktı. (Buhârî, Cenâiz, 27)

  devamı var

 6. #70
  kays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  01-10-2006
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  61
  Mesajlar
  4.632
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kays
  Nûh -aleyhisselâm- SABIR -devamı- 09/05/2008 cuma

  Sahâbe-i kirâmın güzîde sîmâlarından Ebû Zer -radıyallâhu anh-, çok fakir biriydi. Buna mukâbil infaktan geri durmazdı ve hayâtı şükür içinde idi.

  Çünkü Peygamberimiz ona:

  “_Yâ Ebâ Zer! Çorbana biraz daha su kat ve komşunu da gözet.” (Müslim, Birr, 142) buyurmuştu.

  İşte gönül iklîmine Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'in muhabbetini hâkim kılan, biri zengin diğeri fakir iki büyük sabır âbidesi sahâbî!..

  Onlar, aynı rûh hâli içinde, yâni biri varlıkta, diğeri darlıkta Allâh'ın rızâsına nâil olabilmek ve İslâm'ı samîmî bir îmânla yaşayabilmek için gösterdikleri sabrın güzelliğini ne kadar mükemmel aksettirmişlerdir.

  Bizler de bu duygularla dolabilmemiz için, zikir, sohbet ve cân u gönülden yapılan duâlara muhtâcız!..

  Cenâb-ı Hak buyurur:

  “Ey îmân edenler! Sabredin ve sabır yarışında düşmanlarınızı geçin!..” (Âl-i İmrân, 200)

  Yine Cenâb-ı Hak buyurur:

  devamı var

 7. #71
  kays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  01-10-2006
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  61
  Mesajlar
  4.632
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kays
  Nûh -aleyhisselâm- SABIR -devamı- 09/05/2008 cuma

  Yine Cenâb-ı Hak buyurur:

  “Asra yemîn ederim ki, insan, gerçekten ziyân içindedir.

  Bundan ancak, îmân edip amel-i sâlih işleyenler,

  birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye eden*ler müstesnâdır.” (el-Asr, 1-3)

  Ancak, hakkın ve sabrın tavsiye edilebilmesi için bunların hayata tatbîki zarûrîdir.

  Cenâb-ı Hak, cümlemizi sabırla mütehallî eylesin!

  Cümle enbiyâ ve evliyâ*nın sabır ve sadır genişliğinden bir hisse nasîb eyleyip tâkat getiremeyeceğimiz imtihân*lardan muhâfaza buyursun!..

  Âmîn!..

  http://www.nebilersilsilesi.com

Sayfa 5/5 İlk 12345

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. (video)Hz Osman Ra-Osman Nuri Topbaş
  By ibrahimi in forum Sohbet Videoları
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 24-01-2010, 17:26
 2. (video)Cihad-Osman Nuri Topbaş
  By ibrahimi in forum Sohbet Videoları
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 24-01-2010, 17:26
 3. Kuran'i Kerim Ve Tefekkür ( Osman Nuri Topbaş)
  By kays in forum KUR'ÂN-I KERİM
  Cevaplar: 56
  Son Mesaj: 20-01-2010, 22:44
 4. Dua ( Osman Nuri Topbaş )
  By kays in forum DUÂLAR
  Cevaplar: 25
  Son Mesaj: 30-05-2008, 22:49
 5. osman nuri topbaş hocamızın resimleri
  By carizma560 in forum FOTO / KARİKATÜR
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16-08-2007, 14:30

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Facebook platformu Giriş