Etiketlenen üyelerin listesi

Hz. Nûh -aleyhisselâm- 12/04/2008 cumartesi Nûh -aleyhisselâm-, Kur'ân-ı Kerîm'de ve Peygamber Efendimiz'in hadîs-i şerîflerinde mühim bir yer işgâl etmektedir. Ülü'l-azm peygamberlerden 1 birisidir. Kur'ân'da muhtelif vesîlelerle ismi 43 yerde geçmektedir. 28 âyetten müteşekkil olan 71. sûre, onun adını taşır. Meşhur tûfân sebebiyle beşeriyetin “İkinci Babası” sayılır.

Bu konu 11966 kez görüntülendi 70 yorum aldı ...
HAZRET-İ NÛH aleyhisselam (kuranı kerim ışığında) osman nuri topbaş 5.00 11966 Reviews

  Konuyu değerlendir: HAZRET-İ NÛH aleyhisselam (kuranı kerim ışığında) osman nuri topbaş

  5 üzerinden 5.00 | Toplam: 1 kişi oyladı ve 11966 kez incelendi.

Sayfa 3/5 İlk 12345 Son
 1. #33
  kays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  01-10-2006
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  61
  Mesajlar
  4.632
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kays
  Hz. Nûh -aleyhisselâm- Gelen Azâb: Tûfân 20/04/2008 pazar

  Nûh -aleyhisselâm- ve mü'minlerin inşâ ettiği gemi zor şartlara dayanıklı sert ağaçtan yapılmıştı.

  Üç katlı olduğuna, iki veya dört senede tamamlandığına ve içinde ateş yakılarak buharla çalıştığına dâir rivâyetler vardır.

  İbn-i Abbâs'tan rivâyete göre gemiye insanlardan sek*sen kişi bindi.

  Âdem -aleyhisselâm-'ın Cebrâîl tarafından getirilen “Tâbût”u da gemiye alındı ve erkeklerle kadınlar arasına konuldu. (İbn-i Sa'd, I, 41)

  Âyet-i kerîmede buyrulur:

  “Nihâyet emrimiz gelip de fırın kaynadığı (fâra't-tennûr: iş kızışıp sular kabarmaya başladığı) zaman Nûh'a:

  «–Her şeyden iki çifti, aleyhlerinde hüküm verdiklerimiz hâriç, âileni ve îmân edenleri gemiye bindir!» dedik. Zâten, onunla beraber îmân eden pek azdı.” (Hûd, 40)

  devamı var

 2. #34
  kays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  01-10-2006
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  61
  Mesajlar
  4.632
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kays
  Hz. Nûh -aleyhisselâm- Gelen Azâb: Tûfân -devamı- 20/04/2008 pazar

  Âyette geçen “tennûr” kelimesi, lügatte fırın demektir.

  Başka mânâlara da ge*lir. Buradan hareketle bâzı âlimler,

  Nûh -aleyhisselâm-'ın gemisinin ateşle kaynayan bir kazan tertibâtına sâhip, buharla çalışan bir gemi olduğunu söylerler.

  Diğer bir âyet-i kerîmede gemiye binenler hakkında şu bilgi verilmektedir:

  “O'na şöyle vahyettik: Gözlerimizin önünde (muhâfazamız altında) ve bildir*diğimiz şekilde gemiyi yap!

  Bizim emrimiz gelip de sular coşup yükselmeye başla*yınca, her cinsten birer çifti ve bir de, içlerinden, daha önce kendisi aleyhinde hüküm verilmiş olanların dışındaki âileni gemiye al!

  Zulmetmiş olanlar husûsunda Bana hiç yalvarma!

  Zîrâ onlar, kesinlikle boğulacaklardır.” (el-Mü'minûn, 27)

  devamı var

 3. #35
  kays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  01-10-2006
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  61
  Mesajlar
  4.632
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kays
  Hz. Nûh -aleyhisselâm- Gelen Azâb: Tûfân -devamı- 21/04/2008 pazartesi

  Gemiye hayvanlar da alınmıştı. Rivâyete göre Nûh -aleyhisselâm-, yılan ve akrebi gemiye almak istemedi. Onlar da:

  “–Senin ismini zikredenlere zarar vermeyiz!” diyerek söz verdiler.

  Buna binâen buyrulmuştur ki, akrep ve yılan tehlikesiyle karşı karşıya kalan kişi:

  “Bütün âlemler içinde Nûh'a selâm olsun!” (es-Sâffât, 79) âyet-i kerîmesini hâlis niyetle okursa, onların zararından korunmuş olur.

  Nûh -aleyhisselâm- Allâh'ın emri istikâmetinde gemiye binecekleri bindirdikten ve gerekli hazırlıkları tamamladıktan sonra tûfanın alâmetleri görünmeye başladı.

  Âyet-i kerîmede bu başlangıç şöyle tasvîr edilir:

  “Bunun üzerine biz sağanak hâlinde boşalan bir su (yağmur) ile gök kapılarını açtık. Yeri de kaynaklar hâlinde fışkırttık.

  Derken o sular takdîr edilmiş bir iş (tûfan âfeti) için birleşiverdi.” (el-Kamer, 11-12)

  devamı var

 4. #36
  kays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  01-10-2006
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  61
  Mesajlar
  4.632
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kays
  Hz. Nûh -aleyhisselâm- Gelen Azâb: Tûfân -devamı- 21/04/2008 pazartesi

  Nûh -aleyhisselâm-'ın oğlu Ken'an gemiye binmeyenlerdendi.

  Hazret-i Nûh, son defa kendisine nasîhat ettiyse de fâide vermedi.

  Kur'ân-ı Kerîm'de bu hâdise şöyle nakledilmektedir:

  “...Nûh, gemiden uzakta bulunan oğluna: «Yavrucuğum! (Sen de) bizimle beraber bin; kâfirlerle beraber olma!» diye nidâ etti.

  Oğlu: «Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım!» dedi. (Nûh):

  «Bugün Allâh'ın emrinden (azâbından) , merhamet sâhibi Allâh'tan başka koruyacak kimse yoktur!» dedi…” (Hûd, 42-43)

  Oğluna yaptığı bu nasihatler fayda vermeyince Nûh -aleyhisselâm-, Rabbine yöneldi ve:

  “Ey Rabbim! Şüphesiz oğlum da âilemdendir. Sen'in va'din ise elbette haktır.

  Sen hâkimler hâkimisin!” (Hûd, 45) diye yalvardı.

  devamı var

 5. #37
  kays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  01-10-2006
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  61
  Mesajlar
  4.632
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kays
  Hz. Nûh -aleyhisselâm- Gelen Azâb: Tûfân -devamı- 24/04/2008 perşembe

  Nûh -aleyhisselâm-'ın, kavmine bedduâ ettikten sonra oğluna duâ etmesi, O'nun zellesi oldu. Zîrâ Allâh - celle celâlühû-, O'nu zâlimler için duâ etmekten nehyetmişti.

  Bu durum karşısında câhillerden olmaması için de ilâhî îkâz geldi:

  “Allâh buyurdu ki: «Ey Nûh! O aslâ senin âilenden değildir.

  Çünkü onun yaptığı kötü bir iştir.

  O hâlde hakkında bilgin olmayan bir şeyi Ben'den isteme!

  Ben sana câhillerden olmamanı tavsiye ederim!» Nûh (yaptığı zellenin farkına vararak) dedi ki: «Ey Rabbim!

  Ben Sen'den, hakkında bilgim olmayan bir şeyi istemekten yine Sana sığınırım.

  Eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, hüsrâna uğrayanlardan olu*rum!»” (Hûd, 46-47)

  Rivâyete göre Nûh -aleyhisselâm-, bu zellesinden dolayı çok ağlayıp gözyaşı döktüğü için kendisine “Nûh” denildi.

  devamı var

 6. #38
  kays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  01-10-2006
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  61
  Mesajlar
  4.632
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kays
  Hz. Nûh -aleyhisselâm- Gelen Azâb: Tûfân -devamı- 24/04/2008 perşembe

  Nûh -aleyhisselâm- istiğfâr ederek kusurundan hemen dönmüştü. Ama oğlu küfürden dönmedi ve sonunda:

  “…Aralarına dalga girdi, oğlu da boğulanlara karıştı.” (Hûd, 43)

  Yalnız Hazret-i Nûh, O'na îmân edenler ve gemiye alınan mahlûkât emniyet-i ilâhiyeye mazhardı.

  Binmiş oldukları gemi, dağlar gibi dalgalar arasında yürü*yordu.

  Allâh Teâlâ buyurur:

  “Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu...” (Hûd, 42)

  “İnkâr edilmiş olan (Nûh'a) bir mükâfât olmak üzere gemi, Bizim nezâretimizde akıp gidiyordu.

  And olsun ki, onu bir ibret olarak bıraktık, ibret alan yok mudur? (Ey insanlar bakın;)

  Benim azâbım ve uyarılarım nasılmış!” (el-Kamer, 14-16)

  http://www.nebilersilsilesi.com

 7. #39
  kays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  01-10-2006
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  61
  Mesajlar
  4.632
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kays
  Hz. Nûh -aleyhisselâm- Suların Çekilmesi 24/04/2008 perşembe

  Hazret-i Nûh -aleyhisselâm-, gemiye binmeden önce kendisine öğretilen şu duâ vesîlesiyle selâmet içindeydi:

  “…«Bizi zâlim milletten kurtaran Allâh'a hamd olsun! Rabbim! Beni bereketli bir yere indir!

  Sen ağırlayıp ikrâm edenlerin en hayırlısısın.» de!” (el-Mü'minûn, 28-29)

  Rivâyete göre tûfan, Receb ayının birinci gününde başladı ve gemi altı ay su üstünde sey*retti.

  Sonra Allâh Teâlâ yere ve göğe emretti:

  “Ey yer suyunu yut! Ve ey gök (suyunu) tut!..” (Hûd, 44)

  Bu emr-i ilâhî üzerine sular çekildi ve gemi, 10 Muharrem Âşûra gününde Cûdî Dağı'na indi.

  Sonra Nûh -aleyhisselâm-'a Cenâb-ı Hak tarafından:

  “«Ey Nûh! Sana ve seninle berâber olan ümmetlere bizden selâm ve bereket*lerle (gemiden) in! Kendilerini (dünyâda) faydalandıracağımız, sonra da bizden kendilerine elem verici bir azâbın dokunacağı ümmetler de olacaktır.» denildi.” (Hûd, 48)

  devamı var

 8. #40
  kays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  01-10-2006
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  61
  Mesajlar
  4.632
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kays
  Hz. Nûh -aleyhisselâm- Suların Çekilmesi -devamı- 24/04/2008 perşembe

  Hazret-i Nûh -aleyhisselâm- ve mü'minler necât bulmuşlardı. Âyet-i kerîmelerde buyrulur:

  “Biz Nûh'u ve berâberindekileri dolu bir gemi içinde taşıyarak kurtardık!” (eş-Şuarâ, 119)

  “...Onları ötekilerin yerine geçirdik, halîfeler yaptık! Âyetlerimizi yalanlayan*ları da (denizde) boğduk.

  Bak ki uyarılanların (fakat inanmayanların) sonu nasıl oldu?!” (Yûnus, 73)

  Dünyâda felâket, âhirette acıklı azâb...

  Cenâb-ı Hak, zâlimlerin âkıbetini âyet-i kerîmede şu şekilde bildirir:

  “Onlar günahları yüzünden suda boğuldular, ateşe sokuldular, kendilerine Allâh'tan başka yardımcı bulamadılar.” (Nûh, 25)

  devamı var

 9. #41
  kays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  01-10-2006
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  61
  Mesajlar
  4.632
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kays
  Hz. Nûh -aleyhisselâm- Suların Çekilmesi -devamı- 25/04/2008 cuma

  Tefsîr-i Kurtubî 'de Hazret-i Hüseyin -radıyallâhu anh-'den rivâyet edilir ki:

  “Ümmetim gemiye bindiklerinde, besmele çekerek;

  “…O'nun yürümesi ve durması Allâh'ın adıyladır. Rabbim bağışlar ve merha*met eder.” (Hûd, 41) âyeti ile beraber,

  “Onlar, Allâh'ı hakkıyla tanıyıp bilemediler. Kıyâmet günü bütün yeryüzü O'nun tasarrufundadır.

  Gökler, O'nun kudret eliyle dürülmüş olacaktır.

  O, müşrik*lerin ortak koşmalarından yüce ve münezzehtir.” (ez-Zümer, 67) âyetini okur*larsa, boğulmaktan emîn olurlar.” (Kurtubî, IX, 37)

  Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, yolculuğa çıkarken hayvanı üzerine binip iyice yerleşince üç kere tekbir getirir ve:

  “Bunu bizim hizmetimize veren Allâh'ı tesbîh ve takdîs ederiz; yoksa biz buna güç yetiremezdik. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz.” (ez-Zuhruf, 13-14)

  devamı var

 10. #42
  kays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  01-10-2006
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  61
  Mesajlar
  4.632
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kays
  Hz. Nûh -aleyhisselâm- Suların Çekilmesi -devamı- 25/04/2008 cuma

  âyetlerini okur, sonra da şöyle duâ ederdi:

  “Ey Allâhım! Biz, bu yolculuğumuzda Sen'den iyilik ve takvâ, bir de bizi râzı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz.

  Ey Allâh'ım! Bu yolculuğumuzu kolay kıl ve uzağı yakın et!

  Ey Allâh'ım! Seferde yardımcım, geride kalan çoluk çocuğumun koruyucusu Sen'sin.

  Ey Allâh'ım! Yolculuğun zorluklarından, üzücü şeylerle karşılaşmaktan ve dönüşte malımızda, çoluk çocuğumuzda kötü hâller görmekten Sana sığınırım.”

  Efendimiz yolculuktan döndüğünde de aynı sözleri söyler ve şu cümleleri ilâve ederdi:

  “Biz yolculuktan dönen, tevbe eden , kulluk yapan ve Rabbimiz'e hamd eden kişileriz.” (Müslim, Hac, 425; Ebû Dâvûd, Cihâd, 72)

  devamı var

 11. #43
  kays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  01-10-2006
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  61
  Mesajlar
  4.632
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kays
  Hz. Nûh -aleyhisselâm- Suların Çekilmesi -devamı- 26/04/2008 cumartesi

  Âlimlere göre tûfân, umûmîdir.

  Yeryüzünün her tarafını su kaplamıştır.

  Nişâncızâde Muhyiddîn Mehmed, Mir'ât-ı Kâinât adlı kitabında şöyle der:

  “Gemi oturunca, seksen kişi «Medînetü's-Semânîn» şehrini kurdular. Bu şehre «Sûk-i Semânîn» de denmektedir.”

  İnsanlığın ikinci defa çoğalması, işte bu seksen kişiden olmuştur.

  Nûh -aleyhisselâm-'ın büyük oğlu Sâm, zekî, akıllı ve sâlih bir zât idi.

  Babasından sonra o vekîl oldu.

  Hazret-i Nûh'un hayır duâlarına mazhar oldu.

  Sâlih insanlar da ekseriyetle O'nun neslinden gelmiştir.

  Araplar ve Farslar onun sülâlesinden çoğalmıştır.

  devamı var

 12. #44
  kays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  01-10-2006
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  61
  Mesajlar
  4.632
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kays
  Hz. Nûh -aleyhisselâm- Suların Çekilmesi -devamı- 26/04/2008 cumartesi

  Diğer oğlu Hâm'dan Hind, Habeş ve Afrikalılar; Yâfes'ten Rus, Slav ve Türk soylarının çoğaldığı tahmin edilmektedir.

  Asyalılar ve -Bering Boğazı'ndan geçtiği tahmin edilen- Amerikalılar'ın yerlileri (Kızılderililer) de ondan çoğalmıştır.

  Fakat zaman geçince, dînî hakîkatler yine unutuldu.

  İnsanlar, yıldızlara, Güneş'e ve heykellere tapar oldular.

  Müfessir Fahreddîn er-Râzî'nin beyânına göre, Kur'ân-ı Kerîm'de Nûh -aleyhisselâm-'ın, kavminin içinde 950 sene çileli ve muzdarip bir hâlde bulunduğunun bildirilmesi, Rasûlullâh'ı tesellî içindi.

  Nûh -aleyhisselâm-, binbir çile ve ıztırâba uzun müddet katlanıp sabretmesiyle ümmete mükemmel bir örnek olmuştur.

  http://www.nebilersilsilesi.com

 13. #45
  kays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  01-10-2006
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  61
  Mesajlar
  4.632
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kays
  Hz. Nûh -aleyhisselâm- Âşûra Günü 26/04/2008 cumartesi

  Gemi, Âşûra günü olarak bilinen Muharrem ayının 10. gününde selâmetle Cûdî Dağı'na indikten sonra Hazret-i Nûh ve mü'minler, şükrâne olarak oruç tuttular.

  Kalan erzaktan âşûra pişirdiler.

  Bu sebeple o gün (Muharrem'in 10'unda) sadaka vermek, tatlı dağıtmak ve oruç tutmak sünnettir.

  Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh- Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'den şöyle rivâyet eder:

  “Ramazandan sonra en sevaplı oruç, Allâh'ın ayı olan Muharrem'de tutulandır.” (Müslim, Sıyâm, 202)

  Hazret-i Ali -radıyallâhu anh- da, Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'den şöyle rivâyet etmiştir:

  “Bir adam gelip Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Hazretleri'ne sordu:

  «–Yâ Rasûlallâh! Ramazan'dan sonra hangi ayda oruç tutmamı emir buyurur*sunuz?»

  devamı var

 14. #46
  kays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  01-10-2006
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  61
  Mesajlar
  4.632
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kays
  Hz. Nûh -aleyhisselâm- Âşûra Günü -devamı- 26/04/2008 cumartesi

  Efendimiz Hazretleri cevâblarında:

  «–Eğer Ramazan'dan sonra oruç tutacaksan, Muharrem'de tut!

  Zîrâ o, Allâh'a âit bir aydır; onda bir gün vardır ki, Allâh, bir kavmin tevbesini o günde kabûl buyurdu;

  başka kavimlerin de tevbe ve niyâzlarını o günde kabûl eder.» buyurdular.” (Tirmizî, Savm, 40/741)

  O gün, Âşûra günü; o kavim de, Hazret-i Mûsâ -aleyhisselâm-'ın kavmi Benî İsrâîl idi.

  Yahûdîler bu bakımdan Âşûra gününü bayram olarak seçmişler,

  o günde kadın-erkek hep birlikte süslenmeyi âdet edinmişlerdi.

  Maamafih, o günde, Hazret-i Mûsâ -aleyhisselâm-'ın Allâh'a şükür niyetiyle oruç tutmasına binâen birtakım yahûdîler,

  peygamberlerine uyarak, Âşûra gününü oruçlu geçirirlerdi.

  devamı var

 15. #47
  kays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  01-10-2006
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  61
  Mesajlar
  4.632
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kays
  Hz. Nûh -aleyhisselâm- Âşûra Günü -devamı- 28/04/2008 pazartesi

  Bu günün fazîletleri cümlesinden olarak Cenâb-ı Hakk'ın;

  Âdem -aleyhisselâm-'ın tevbesini bu günde kabûl ettiği ve O'nu bu günde “Safiyyullâh” kıldığı,

  İdrîs -aleyhisselâm-'ı yüce bir mekâna bu günde ref ettiği,

  Hazret-i Nûh'u gemiden bu günde çıkardığı,

  Hazret-i İbrâhîm'i ateşten bu günde kurtardığı,

  Tevrât'ı Mûsâ -aleyhisselâm-'a bu günde indirdiği,

  Hazret-i Yûsuf'u zindandan bu günde kurtardığı,

  Hazret-i Yâkûb'a gözlerini bu günde iâde buyurduğu,

  Hazret-i Eyyûb'u bu günde şifâya kavuşturduğu,

  Hazret-i Yûnus'u ba*lığın karnından bu günde kurtardığı,

  devamı var

 16. #48
  kays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  01-10-2006
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  61
  Mesajlar
  4.632
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kays
  Hz. Nûh -aleyhisselâm- Âşûra Günü -devamı- 28/04/2008 pazartesi

  Benî İsrâîl için Kızıldeniz'i yararak onları bu günde selâmete ulaştırdığı,

  Dâvûd -aleyhisselâm-'ı bu günde mağfiret ettiği,

  Hazret-i Süleymân'a bu günde mülk ve saltanat verdiği,

  Ve Hazret-i Muhammed Mustafâ -aleyhissalâtü vesselâm-'ı geçmiş ve gelecek günahlarından bu günde mağfiret buyurduğu rivâyet olunur.

  İbn-i Abbâs -radıyallâhu anhümâ- Hazretleri'nden mervîdir:

  “Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Mekke'den Medîne'ye hic*retlerinde yahûdîlerin oruç tuttuklarını görmüşlerdi.

  Sebebini sorduklarında yahûdîler:

  «–Bugün hayırlı, faydalı ve büyük bir gündür.

  Allâh, bu günde Mûsâ ve kavmi Benî İsrâîl'i düşmanlarından kurtarıp Firavun ve avanesini denizde boğdu.

  Mûsâ, Allâh'a şükrân olarak bu gün oruç tuttu; biz de tutuyoruz.» dediler.

  devamı var

Sayfa 3/5 İlk 12345 Son

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. (video)Hz Osman Ra-Osman Nuri Topbaş
  By ibrahimi in forum Sohbet Videoları
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 24-01-2010, 17:26
 2. (video)Cihad-Osman Nuri Topbaş
  By ibrahimi in forum Sohbet Videoları
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 24-01-2010, 17:26
 3. Kuran'i Kerim Ve Tefekkür ( Osman Nuri Topbaş)
  By kays in forum KUR'ÂN-I KERİM
  Cevaplar: 56
  Son Mesaj: 20-01-2010, 22:44
 4. Dua ( Osman Nuri Topbaş )
  By kays in forum DUÂLAR
  Cevaplar: 25
  Son Mesaj: 30-05-2008, 22:49
 5. osman nuri topbaş hocamızın resimleri
  By carizma560 in forum FOTO / KARİKATÜR
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16-08-2007, 14:30

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Facebook platformu Giriş