Etiketlenen üyelerin listesi

Hz. Nûh -aleyhisselâm- 12/04/2008 cumartesi Nûh -aleyhisselâm-, Kur'ân-ı Kerîm'de ve Peygamber Efendimiz'in hadîs-i şerîflerinde mühim bir yer işgâl etmektedir. Ülü'l-azm peygamberlerden 1 birisidir. Kur'ân'da muhtelif vesîlelerle ismi 43 yerde geçmektedir. 28 âyetten müteşekkil olan 71. sûre, onun adını taşır. Meşhur tûfân sebebiyle beşeriyetin “İkinci Babası” sayılır.

Bu konu 11966 kez görüntülendi 70 yorum aldı ...
HAZRET-İ NÛH aleyhisselam (kuranı kerim ışığında) osman nuri topbaş 5.00 11966 Reviews

  Konuyu değerlendir: HAZRET-İ NÛH aleyhisselam (kuranı kerim ışığında) osman nuri topbaş

  5 üzerinden 5.00 | Toplam: 1 kişi oyladı ve 11966 kez incelendi.

Sayfa 2/5 İlk 12345 Son
 1. #17
  kays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  01-10-2006
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  61
  Mesajlar
  4.632
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kays
  Uzun Teblîğ Yılları -devamı- 15/04/2008 salı

  Dermesil ölünce yerine oğlu Nevlin geçti.

  O daha zâlim idi.

  Nûh -aleyhisselâm-, Nevlin zamanında da teblîğine aynen devâm etti.

  Kavmi, O'nunla alay ediyor, üzerine toprak atıyor ve O'nu dövüyorlardı.

  Hattâ bayılıncaya kadar boğazını sıktılar, öldü sandılar.

  Ayıldığı zaman:

  “Ey Allâh'ım! Beni ve kavmimi bağışla.

  Çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar.” dedi.

  Gusül abdesti alıp tekrar yanlarına vardı.

  Onları Allâh'a îmân ve ibâdete dâvet etti. (İbn-i Hanbel, ez-Zühd , s. 50; İbn-i Esir, el-Kâmil, I, 69)

  Bütün bu eziyetlere rağmen O, büyük bir sabır gösteriyordu.

  Bir lutf-i ilâhî olarak, yaralarını zaman zaman Cebrâîl -aleyhisselâm- tedâvî ediyordu.

  devamı var

 2. #18
  kays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  01-10-2006
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  61
  Mesajlar
  4.632
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kays
  Uzun Teblîğ Yılları -devamı- 15/04/2008 salı

  Müşrikler:

  “–Yazık sana ey Nûh! Bu dayağımız ve hakâretimize rağmen hâlâ dâvândan vazgeçmiyor musun?!” diyorlardı.

  Hazret-i Nûh ise:

  “Ben mecnûn değilim. Atalarınız şimdi azâb çekiyor!

  Aklınızı başınıza alın!” diye onlara nasîhat ediyordu.

  Nûh -aleyhisselâm- devamla:

  “Dâvetimden yüz çevirirseniz, bana bir zarar veremezsiniz!” buyuruyordu.

  Çünkü insan iki şeyden korkar:

  1. Başkalarının zarar vermesinden,

  2. Menfaatlerinin kesilmesinden.

  Ancak Nûh -aleyhisselâm-, birinci korkuya cevâben:

  “Ben sizin zarârınızdan korkmam! Tevekkül içindeyim!”

  devamı var

 3. #19
  kays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  01-10-2006
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  61
  Mesajlar
  4.632
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kays
  Uzun Teblîğ Yılları -devamı- 15/04/2008 salı

  İkinci korkuya cevâben de:

  “Sizden bir ücret istemiyorum!” diyordu.

  Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur:

  “ (Nûh dedi ki ) Bu (teblîğime) karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum!

  Benim ecrimi verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir.

  Onun için, Allâh'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin!” (eş-Şuarâ, 109-110)

  Fakat O'nun bu dâvetine kulak veren olmadı. Hazret-i Nûh'a kavminden çok az kimse îmân etti.

  Oğullarından Sâm, Hâm ve Yâfes îmân etti.

  Diğer oğlu Ken'an ise îmân etmedi.

  Kavmi O'na, peygamberliği boyunca çok hakâret ve işkence etti.

  Nûh -aleyhisselâm-, kavminin yaptıklarına 950 sene tahammül gös*terdi.

  Nihâyet eziyetlere tâkat getiremeyince Cenâb-ı Hakk'a acziyetini arz etti.

  devamı var

 4. #20
  kays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  01-10-2006
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  61
  Mesajlar
  4.632
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kays
  Uzun Teblîğ Yılları -devamı- 15/04/2008 salı

  Târih boyunca bâzı toplumların, peygamberlerin getirdiği tevhîd akîdesini kabûl etmeyip hidâyetten mahrûm kalmalarının başlıca sebepleri şunlardır:

  1. Hak dinlerde dünyâda işlenen amellerin mükâfât ve mücâzâtının verileceğine dâir bir “âhiret” inancı vardır.

  Bunun için fertler dilediği gibi hareket edemezler.

  Dînî nassların doğrultusunda hareketlerini tanzîm etmeye mecbûrdurlar.

  Nitekim İslâm'ın zuhûru ile putperestleri endişeye düşüren ilk haber, “âhiret” olmuştu.

  Buna “Büyük Haber” dediler.

  Ondan şiddetli bir rahatsızlık duydular

  devamı var

 5. #21
  kays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  01-10-2006
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  61
  Mesajlar
  4.632
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kays
  Uzun Teblîğ Yılları -devamı- 15/04/2008 salı

  Kur'ân-ı Kerîm, bu rahatsızlığı şu şekilde ifâde eder:

  “Birbirlerine neyi soruyorlar? (O inanıp inanmamakta) ayrılığa düştükleri büyük haberi mi?” (en-Nebe', 1-3)

  Putperest toplumlarda ise dâimâ kuvvetliler, zayıfları ezerek onları nefsânî arzûlarına göre köleleştirirler.

  Zayıfın hakkını savunan bir hukuk yoktur.

  Toplumda bütün menfaatler, güçlülere âittir.

  Onlar, yaptıkları fiillerden dolayı âhirette bir bedel ödemeyeceklerine inanırlar.

  Bu sebeple, hak dinlerdeki âhiret inancı, onları çok rahatsız eder.

  devamı var

 6. #22
  kays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  01-10-2006
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  61
  Mesajlar
  4.632
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kays
  Hz. Nûh -aleyhisselâm- Uzun Teblîğ Yılları -devamı- 16/04/2008 çarşamba

  2. Hak dinlerde disiplinli, metodlu bir ibâdet hayâtı vardır. Putperestlikte bu yoktur. Putperestler, putları menfaatleri doğrultusunda kendilerine yardımcı kabûl ederler.

  Ve kendilerini koruyacaklarını zannederler. Nefsî arzuları, hak dinlerdeki disiplinli ibâdet hayatına boyun eğmek istemez.

  3. Hak dinlerde peygamberler, topluma örnek şahsiyet (üsve-i hasene) olur*lar. Putperestlikte ise, böyle bir örnek endişesi yoktur.

  Nefsânî arzularına göre istedikleri gibi hareket ederler. Meselâ câhiliye toplumundaki çok kocalı kadınlar buna bir örnektir.

  İnsanda inanma ihtiyâcı, fıtrîdir. İnsan, Hakk'ı bulamadığı veya hak kendisine zor geldiği zaman, bâtıla meyleder. İnanç, şuuraltında kalarak gerçek kaynağa ulaşamayınca, küfür hâkim olur.

  Ancak inanç, şuuraltından ilâhî vahiy istikâmetinde şuur seviyesine çıkıp kemâle erince, îmân gerçekleşmiş olur.

  devamı var

 7. #23
  kays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  01-10-2006
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  61
  Mesajlar
  4.632
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kays
  Hz. Nûh -aleyhisselâm- Uzun Teblîğ Yılları -devamı- 16/04/2008 çarşamba

  4. Putperestlerin güçlü, zengin ve ileri gelen kimseleri, toplumda sâde bir hayat yaşayan peygamberleri ve ashâbını kibirlerinden ötürü küçük görme bedbaht*lığına düşerler.

  Çünkü onlar, inanan zayıf kimselerle beraber olunca, toplumda de*ğer kaybedeceklerini zannederler.

  5. Putperestlerin hidâyetine mânî olan sebeplerden biri de, mal, mülk, evlâd gibi dünyevî câzibelerin onları gaflete bürüyerek acı bir aldanış içinde bırakması ve kalb gözlerini Hakk'a karşı perdelemesidir.

  Âyet-i kerîmede buyrulur:

  “Nefsânî arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük, insanlara câzip kılındı.

  Bunlar, dünyâ hayâtının geçici menfaatleridir. Hâlbuki varılacak en gü*zel yer, Allâh'ın katındadır.” (Âl-i İmrân, 14)

  devamı var

 8. #24
  kays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  01-10-2006
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  61
  Mesajlar
  4.632
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kays
  Hz. Nûh -aleyhisselâm- Uzun Teblîğ Yılları -devamı- 16/04/2008 çarşamba

  Nûh -aleyhisselâm-, putperest kavminin kötü niyetlerini ortaya döküp kendilerine meydan okuyordu:

  “Bir de onlara Nûh'un kıssasını oku: Hani o bir zamanlar kavmine demişti ki: «Ey kavmim, eğer benim aranızda duruşum ve Allâh'ın âyetleriyle öğüt verişim size ağır geliyorsa,

  şunu bilin ki, ben yalnızca Allâh'a tevekkül etmişimdir, artık siz ve ortaklarınız her ne yapacaksanız toplanıp bütün gücünüzle karar veriniz.

  Sonra bu işiniz size dert olmasın. Sonra bana ne yapacaksanız yapın, mühlet de vermeyin.»” (Yûnus, 71)

  Nûh -aleyhisselâm-'ın bu sözleri, O'nun Rabbine olan tevekkülünü göstermektedir.

  http://www.nebilersilsilesi.com

 9. #25
  kays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  01-10-2006
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  61
  Mesajlar
  4.632
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kays
  Hz. Nûh -aleyhisselâm- Bedbaht Kavmin Azâb Talebi 16/04/2008 çarşamba

  Nûh -aleyhisselâm-'a, dâvetine başladığı ilk yıllarda îmân edenlerden başka inanan olmadı. Bunun yanında kavminin O'na ve mü'minlere yaptıkları eziyetler de had safhaya ulaştı. Hattâ câhilâne bir cesâretle azâb-ı ilâhîyi isteyecek kadar azgınlaştılar:

  “Dediler ki: «Ey Nûh! Bizimle mücâdele ettin ve bize karşı mücâdelede çok ileri gittin. Eğer doğrulardan isen, kendisiyle tehdîd ettiğin (azâbı) bize getir!»” (Hûd, 32)

  Bu vahiyden sonra zâlim kavmin, kendisini küçük görüp de teblîğini yalan saymaları ve, “Va'dettiğin azâbı getir!” demeleri üzerine Nûh -aleyhisselâm-, Allâh'ın irâde ve tasarrufunu onlara hatırlattı:

  “ (Nûh) dedi ki: «Onu size, ancak dilerse Allâh getirir. Ve siz (Allâh'ı) âciz bırakacak değilsiniz! Eğer Allâh sizi azdırmak istiyorsa, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. (Çünkü) O sizin Rabbinizdir. Ve (nihâyet) O'na döndürülecek*siniz.»” (Hûd, 33-34)

  devamı var

 10. #26
  kays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  01-10-2006
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  61
  Mesajlar
  4.632
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kays
  Hz. Nûh -aleyhisselâm- Bedbaht Kavmin Azâb Talebi -devamı- 17/05/2008 perşembe

  Allâh Teâlâ, kavminin taşkınlıkları dolayısıyla Hazret-i Nûh'u tesellî sade*dinde şöyle vahyetti:

  “Kavminden (şu ana kadar) îmân etmiş olanlardan başkası artık aslâ inanmayacak.

  Öyle ise onların işlemekte oldukları (günahlardan) dolayı üzülme!” (Hûd, 36)

  Nihâyet azâb-ı ilâhînin ilk başlangıç haberi olarak,

  Cenâb-ı Hak, bu bir türlü uslanmayan azgın kavmi kırk sene yağmursuz bıraktı.

  Hayvanları telef oldu.

  Çocukları doğmadı.

  Çâresiz kalarak Hazret-i Nûh'a mürâcaat ettiler. O da:

  “–Şirkten dönün; sizin için duâ edeyim!” buyurdu.

  devamı var

 11. #27
  kays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  01-10-2006
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  61
  Mesajlar
  4.632
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kays
  Hz. Nûh -aleyhisselâm- Bedbaht Kavmin Azâb Talebi -devamı- 17/05/2008 perşembe

  “ (Sonra Nûh, Cenâb-ı Hakk'a şu şekilde ilticâ etti: «Yâ Rabbî, ben kavmime) dedim ki:

  Rabbinizden mağfiret dileyin; çünkü O çok bağışlayıcıdır. (Mağfiret dileyin ki) üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin ;

  mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltsın; size bahçeler ihsân etsin; sizin için ırmaklar akıtsın!” (Nûh, 10-12)

  Mukâtil bin Süleyman -rahmetullâhi aleyh- buyurur:

  “Bu âyetlerden sonra, yağmur duâlarında istiğfâr okumak meşhûr oldu.”

  Abdullâh bin Abbâs'tan:

  “Bir kimse çok istiğfâr ederse, Allâh - celle celâluhû- onu her gamdan korur!

  Her darlıktan ona çıkış nasîb eder.

  Onu hiç ummadığı yerden rızıklandırır!” (Süyûtî, el-Câmiu's-Sağîr, II, 141)

  devamı var

 12. #28
  kays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  01-10-2006
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  61
  Mesajlar
  4.632
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kays
  Hz. Nûh -aleyhisselâm- Bedbaht Kavmin Azâb Talebi -devamı- 17/05/2008 perşembe

  Nûh -aleyhisselâm-, kavmini îkâz ve nasîhate şöyle devâm etti:

  “Size ne oluyor ki, Allâh'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz?!

  Oysa, sizi türlü merhâlelerden geçirerek o yaratmıştır!

  Görmediniz mi, Allâh yedi kat göğü birbiriyle âhenktâr olarak nasıl yaratmış!

  Onların içinde Ay'ı bir nûr kılmış, Güneş'i de bir çerağ yapmıştır!

  Allâh, sizi de yerden ot (bitirir) gibi bitirmiştir.

  Sonra sizi yine oraya döndürecek ve sizi yeniden çıkaracaktır.

  Allâh, onda geniş yollar edinip dolaşabilesiniz diye, yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır.” (Nûh, 13-20)

  devamı var

 13. #29
  kays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  01-10-2006
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  61
  Mesajlar
  4.632
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kays
  Hz. Nûh -aleyhisselâm- Bedbaht Kavmin Azâb Talebi -devamı- 19/04/2008 cumartesi

  Ancak bu ahmak putperest kavim, hikmet dolu nasîhatlere kulak asmadılar. Böylece:

  “ (Öğütlerin fayda vermemesi üzerine) Nûh: «Rabbim! dedi, doğrusu bunlar bana karşı geldiler de,

  malı ve çocuğu kendi ziyânını artırmaktan başka işe yaramayan kimseye uydular.

  Büyük hîleler, büyük desîseler kurdular! (Rabbim!

  Onlar birbirlerine) dediler ki:

  «Sakın ilâhlarınızı bırakmayın; hele Vedd'den, Süvâ'dan, Yeğûs'tan, Yeûk'dan ve Nesr'den aslâ vazgeçmeyin!»

  (Böylece) onlar, gerçekten bir çoklarını saptırdılar. (Rabbim!)

  Sen de bu zâlimlerin ancak şaşkınlıklarını artır!” (Nûh, 21-24)

  devamı var

 14. #30
  kays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  01-10-2006
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  61
  Mesajlar
  4.632
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kays
  Hz. Nûh -aleyhisselâm- Bedbaht Kavmin Azâb Talebi -devamı- 19/04/2008 cumartesi

  Bir baba oğluna Nûh -aleyhisselâm-'ı göstererek:

  “–Bak, buna inanma!” dedi.

  O da babasının elinden asâyı aldı.

  Nûh -aleyhisselâm-'ın başına vurarak onu kan revân içinde bıraktı.

  Nûh -aleyhisselâm- ise:

  “Yâ Rabbî! Hayır dilemiş isen, hidâyete erdir!

  Yoksa Sen onlara hükmedinceye kadar bana sabır ver!

  Çünkü Sen hükmedenlerin en hayırlısısın!” diyordu.

  Ancak eziyetler iyice arttı.

  Yapacak bir iş kalmadı.

  Bunun üzerine Nûh -aleyhisselâm-:

  “Rabbine: « (Yâ Rabbî) mağlûb oldum; artık bana yardım et!» diyerek yalvardı.” (el-Kamer, 10)

  devamı var

 15. #31
  kays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  01-10-2006
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  61
  Mesajlar
  4.632
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kays
  Hz. Nûh -aleyhisselâm- Bedbaht Kavmin Azâb Talebi -devamı- 19/04/2008 cumartesi

  Nûh -aleyhisselâm- uzun yıllar tebliğe devam etmesine rağmen ona çok az kimse inanmıştı.

  Bir nesil ölüp gidecekken kendilerinden sonra gelecek nesillerine Nûh'a îmân etmemelerini, ona muhalefet edip onunla savaşmalarını tavsiye ediyorlardı.

  Babalar, yetişip akıl bâliğ olan çocuklarına:

  “–Yaşadığı sürece Nûh'a aslâ inanmayacaksınız.” diye öğütlerde bulunuyorlardı.

  Fıtratları tamâmen bozulmuş, îmânı ve hakka ittibâı reddedecek bir şekle bürünmüştü.

  Bu sebepten, Nûh -aleyhisselâm- şikâyet bâbında şöyle demişti:

  “Rabbim! Yeryüzünde hiçbir inkârcı bırakma!

  Şâyet Sen onları bırakacak olursan, kullarını saptırırlar; ahlâksız ve inkârcıdan başkasını doğu*rup yetiştirmezler.

  Beni , anamı, babamı, inanmış olarak evime gireni (hâne halkımdan îmân etmiş olanları) , mü'min erkek ve kadınları bağışla! Zâlimlerin ise yalnızca helâklerini artır!” (Nûh, 26-28)

  devamı var

 16. #32
  kays - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  01-10-2006
  Yer
  Kayseri
  Yaş
  61
  Mesajlar
  4.632
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kays
  Hz. Nûh -aleyhisselâm- Bedbaht Kavmin Azâb Talebi -devamı- 20/04/2008 pazar

  Bu ilticâdan sonra Allâh - celle celâlühû- Hazret-i Nûh'a gemi yapmasını emretti:

  “Gözlerimizin önünde ve vahyimiz uyarınca gemiyi yap, fakat zâlimlerin (kurtuluşu için) Bana yalvarma! Onlar mutlakâ boğulacaklardır!” (Hûd, 37)

  Kavmi, Nûh -aleyhisselâm-'ın gemi yapmasıyla da alay etti. Âyet-i kerîmelerde buyrulur:

  “Nûh gemiyi yapıyor, kavminden ileri gelenler ise, yanına her uğradıkça onunla alay ediyorlardı. Dedi ki:

  « Eğer bizimle alay ediyorsanız, iyi bilin ki siz nasıl alay ediyorsanız, biz de sizinle (öyle) alay edeceğiz!

  Kendisini rezil edecek azâbın kime geleceğini ve sürekli bir azâbın kimin ba*şına ineceğini yakında bileceksiniz!»” (Hûd, 38-39)

  Hak ve hakîkate kalbleri körelmiş halk, gece gelip gemiyi yakmak istiyorlar, yakamayınca:

  “–Bu senin sihrindir!” diyorlardı. Gemiyi kirletiyorlardı. Bir müddet sonra uyuz hastalığına yakalandılar.

  Tedâvî için kendi pisliklerini yüz*lerine sürmeye mecbûr kaldılar.

  Cenâb-ı Hak, onları bu alâmetlerle îkâz ettiği hâlde intibâha gelmiyor, bir türlü uyanmıyorlardı.

  http://www.nebilersilsilesi.com

Sayfa 2/5 İlk 12345 Son

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. (video)Hz Osman Ra-Osman Nuri Topbaş
  By ibrahimi in forum Sohbet Videoları
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 24-01-2010, 17:26
 2. (video)Cihad-Osman Nuri Topbaş
  By ibrahimi in forum Sohbet Videoları
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 24-01-2010, 17:26
 3. Kuran'i Kerim Ve Tefekkür ( Osman Nuri Topbaş)
  By kays in forum KUR'ÂN-I KERİM
  Cevaplar: 56
  Son Mesaj: 20-01-2010, 22:44
 4. Dua ( Osman Nuri Topbaş )
  By kays in forum DUÂLAR
  Cevaplar: 25
  Son Mesaj: 30-05-2008, 22:49
 5. osman nuri topbaş hocamızın resimleri
  By carizma560 in forum FOTO / KARİKATÜR
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16-08-2007, 14:30

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Facebook platformu Giriş