Etiketlenen üyelerin listesi

cok begeneceginizi ümit ediyorum Ihsan Atasoy cok güzel okuyor.. cevsen ......Ihsan Atasoy...mp3

Bu konu 37759 kez görüntülendi 7 yorum aldı ...
Cevsen ....mp3.......Ihsan Atasoy 5.00 37759 Reviews

  Konuyu değerlendir: Cevsen ....mp3.......Ihsan Atasoy

  5 üzerinden 5.00 | Toplam: 1 kişi oyladı ve 37759 kez incelendi.

 1. #1
  itaatkar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  Üyelik tarihi
  08-03-2008
  Yer
  GuRBeT
  Yaş
  37
  Mesajlar
  90
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @itaatkar

  cok begeneceginizi ümit ediyorum
  Ihsan Atasoy cok güzel okuyor..

  cevsen ......Ihsan Atasoy...mp3

 2. #2
  Enes - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli Admin
  Üyelik tarihi
  06-06-2006
  Yer
  bâbil...
  Yaş
  33
  Mesajlar
  6.816
  Adı geçen
  52 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Enes
  Cevşen Nedir?

  Cevşen, Farsça kökenli bir kelime olup, "bir tür zırh, savaş elbisesi" manasına gelmektedir. Terim manası Şii kaynaklarında Ehl-i Beyt tarikiyle Hz. Peygambere isnat edilip, Cevşen-i Kebir ve Cevşen-i Sagir olarak bilinen, metinleri birbirinden farklı iki duâyı ifade eder. Ancak Cevşen-i Kebir daha meşhurdur ve "Cevşen" denilince ilk akla gelen Cevşen-i Kebir'dir. Cevşen-i Kebir Musa el-Kazım-Cafer es-Sadık-Muhammed el-Bakır-Zeynelabidin-Hz. Hüseyin ve Hz. Ali tarikiyle Hz. Peygamber'e isnat edilir.

  Cevşenü'l-Kebir ismindeki duâ Peygamber Efendimize, Uhud Harbi esnasında Cebrail (a.s) tarafından getirilmiştir. Cebrail Hz. Muhammed'e (s.a.v.): "Üzerindeki zırhı çıkar ve bu duâyı oku. Bu duâyı üzerinde taşır ve okursan zırhtan daha büyük tesiri vardır." demiştir. Peygamber Efendimiz duânın tesirinin sadece kendine mi mahsus, yoksa ümmete de şamil mi olduğunu sorunca, Cebrail (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Ya Resulullah, bu duâ Cenab-ı Allah'ın sana ve ümmetine bir hediyesidir. Bunun sevabını Allah'tan başka kimse takdir edemez." (Ahmed Ziyaeddin Efendi, Mecmuatü'l Ahzab, İstanbul 1298 R, s. 231-261.)

  Cevşen-i Kebir duâsı 100 bölümden oluşur. Her bölümde Allah'ın isim ve sıfatlarıyla tavsif edildiği 10 parça bulunur. Her bölümün sonunda Allah'ın aczden ve şerikten münezzeh olduğunu ifade eden ve cehennem ateşinden Allah'a sığınılan duâ yer alır (Sen bütün kusurlardan, aczden ve şerikten mukaddessin. Senden başka ilah yok ki, bize meded etsin. Aman diliyoruz. Bizi azap ateşinden ve cehennemden halas et!). duânın geneline bakıldığında Allah'ın isim ve sıfatlarının sıkça tekrarlandığı ve Rabb'e onun isimleriyle yönelindiği görülür. İstiaze, yani ateşten ve azaptan Allah'a sığınma da Cevşen'de önemli yer tutar.

  Cevşen Duâdır
  Kelime manası zırh olan Cevşen, her şeyden önce bir duâdır. Bu duâ Hz. Peygamberden günümüze kadar ulaşmıştır. Bu özelliği ona, özel bir anlam katar: duâ-i Nebevi. Cevşen'in hangi amaç ve maksatla okunması gerektiği hakkında bazı tespitler yapabilmek için, öncelikle duânın ne manaya geldiği, insanın niçin duâya ihtiyacı olduğu ve insana, "duânız olmasaydı ne ehemmiyetiniz vardı" (Furkan Suresi; 77.) denilmesindeki sırrı belirlemek gerekmektedir.
  Ayrıca bu duânın sahibi olan Resul-i Ekrem'in (asm.) ubudiyet yönü hakkında bazı noktaların aydınlatılması gerekmektedir. Zira Cevşen, münacaat olması dolayısıyla Resulullah'ın ubudiyet yönüyle daha ziyade alakadardır.

  Duâyı nedense hep arzu ve isteklerimizin yerine gelmesi için bir "araç" olarak görürüz. Bu kısır bakış açısı Said Nursi'nin "ubudiyetin ruhu" olarak adlandırdığı ve gizli hazine olan bir çok duâdan yeterince istifade edemememizi netice vermektedir. Cevşenü'l-Kebir duâsı da böyle gizli hazinelerden birisidir. Risâle-i Nur müellifi Risâle-i Nur'u, "Kur'ân'dan tereşşuh eden ve bir cihette Cevşen'den feyiz alan ve tevellüd eden" şeklinde tarif ederken, hiç şüphesiz Cevşen'in manevi önemine de dikkat çekmek istemiştir. Genellikle tevhid konusunun işlendiği Risâlelerde Cevşen'den aldığı dersin onun marifetine genişlik kattığını, yani itikadının kuvvetlenmesini sağladığını ifade eder. Kastamonu Lahikası'nda Cevşen'in kâinatı baştan başa nurlandırdığı, zulümat karanlıklarını dağıttığı, gafletleri, tabiatları parça parça ettiği ifade edilir. "Ehl-i dalaletin boğulduğu en son ve en geniş kâinat perdelerinin arkasında envar-ı tevhidi gösteriyor" diye tanımlar Cevşen'i. Risâle-i Nur'un önemli parçalarından birisi olan "Münacaat Risâlesi" şu sözlerle bitirilir: "Kur'ân'dan ve Cevşenü'l-Kebir'den aldığım bu dersimi, bir ibadet-i tefekküriye olarak Rabb-i Rahimimin dergahına arz etmekte kusur etmişsem, kusurumun affı için Kur'ân'ı ve Cevşenü'l-Kebir'i şefaatçi ederek rahmetinden affımı niyaz ediyorum." Said Nursi'nin Cevşen'e neden bu kadar ehemmiyet verdiğini doğrudan işlediği bir Risâlesi yoktur. Ancak kesin olan bir vakıa vardır ki; Said Nursi Cevşen'den azami derecede faydalanmış ve Cevşen, Risâlelerin yazılmasında da faydalanılan bir eser olmuştur. Münacaat adlı eserin son kısmındaki sözler Bediüzzaman'ın tefekküründe Cevşen'in fevkalade önemli bir yere sahip olduğunu ispatlar. Zira münacaat tefekküri bir eserdir ve Bediüzzaman bu eserini Kur'ân'dan ve münacaat-ı nebeviye olan Cevşen'den aldığını söyler. On Beşinci Şua adlı eserinde Cevşen'i, "bin bir esma-i İlâhîyeye sarihan ve işareten bakan ve bir cihette Kur'ân'dan çıkan bir harika münacaat..." şeklinde tarif eder. Risâle-i Nur'u okuyanlar Cevşen meali ile Risâle-i Nur'u karşılaştırırlarsa bazı benzerlikleri fark edeceklerdir. Risâle-i Nur'da ve Cevşenü'l-Kebir'de kullanılan esma-i İlâhîye, acz ve fakr konusundaki yaklaşımlar hep benzer özellik taşır. Bu öyle bir benzerliktir ki, sanki aynı kaynaktan çıkmış gibi bir izlenim verir okuyucuya. Daha doğru bir ifade ile Cevşen'in ve Risâle-i Nur'un Kur'ân'dan faydalanılarak ortaya çıktığı aşikare görülür. Risâle-i Nur'da işlenen konular ile Cevşen'de işlenen konular arasında benzerlik olduğu gibi Risâle-i Nur'un konuyu işleyiş tarzı ile Cevşen'deki Allah'a yöneliş tarzı arasında da benzerlikler vardır. Bu benzerlikler şüphesiz en fazla esma-i İlâhîyenin sıklıkla işlenmesinde görülür. Hem Risâleler'de, hem de Cevşen'de esma-i İlâhîye sanki bir can simidi gibidir. Cevşen de esma-i İlâhîye olmadan düşünülemez, Risâle-i Nur'da. Said Nursi, Cevşen'de Allah'ın çok isimlerle tavsif edilmesini ve çok isimleriyle duâ edilmesini 24. Söz'de şöyle açıklar: "Çok esmaya mazhar ve çok vazifelerle mükellef ve çok düşmanlara müptela olan insan, münacaatında, istiazesinde çok isimleri zikreder. Nasıl ki, nev-i insanın medar-ı fahri ve elhak en hakiki insan-ı kamil olan Muhammed-i Arabi (a.s.m) Cevşenü'l-Kebir namındaki münacaatında bin bir ismiyle duâ ediyor, ateşten istiaze ediyor." Cevşenü'l-Kebir duâsı Hz. Peygamberin marifetullahta erişilmez olduğunun adeta tek başına ispatıdır. duâya bakan birisi eşsiz bir esma-i İlâhîye iklimini farkeder ve ihlas, samimiyet, marifet-i İlâhîye ve tevazuun duâya baştan sona sindiğini hisseder. Said Nursi, bunu şöyle anlatır: "...hem binler duâ ve münacaatlarından Cevşenü'l-Kebir ile, öyle bir marifet-i Rabbaniye ile, öyle bir derecede Rabb'ini tavsif ediyor ki, o zamandan beri gelen ehl-i marifet ve ehl-i velayet, telahuk-u efkarla beraber, ne o mertebe-i marifete ve ne de o derece-i tavsife yetişememeleri gösteriyor ki, duâda dahi onun misli yoktur. Risâle-i Münacaat'ın başında Cevşenü'l-Kebir'in doksan dokuz fıkrasından bir fıkrasının kısacık bir mealinin beyan edildiği yere bakan adam, 'Cevşen'in dahi misli yoktur' diyecektir." İslâm inancında Hz. Peygamberin itikadının en zirvede olması ne kadar kesin bir gerçek ise Hz. Peygamberin duâsının da zirvede olması o kadar gerçektir. Cevşen'le muhatap olunurken bu azim münacaatın ancak marifette, itikadda, cesarette, sabırda, ihlasta, tevazuda eşsiz bir şahsiyete ait olabileceği hemen hisseder. Adeta duânın sınırlarının çizildiği bu duâda baştan sona Esma-i Hüsna ile Allah'a yalvarılarak, insanın fakrı, aczi, iktidarsızlığı göz önüne serilir ve insanın her an inayete muhtaç olduğu kabullenilir. İnsanın teneffüs etmesinin ancak vahdette mümkün olduğu, esbaba takılmanın insanı sürekli rahatsız edeceği itiraf olunur.

 3. #3
  acizbirkul - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  Üyelik tarihi
  24-06-2006
  Yer
  Ölümlü Dünya
  Yaş
  28
  Mesajlar
  26
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @acizbirkul
  AllahRazıOlsunDinKardeşimTeşekkürEderim.

 4. #4
  m-angel - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektar Emektar Üye emektar
  Üyelik tarihi
  20-09-2007
  Yaş
  48
  Mesajlar
  1.633
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @m-angel
  aslında hergün bir cevşen hatmi yapmak lazım. Ben çok faydasını gördüm. Allah(cc) kaza ve belalardan insanı koruyor.

 5. #5

  Üye
  Üyelik tarihi
  09-09-2006
  Mesajlar
  5
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @ali76xxx
  allah razı olsun çok teşşekkürler

 6. #6
  Erkam. - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  25-03-2007
  Yer
  BURDUR
  Yaş
  25
  Mesajlar
  8.445
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Erkam.
  Bunu aramıştım bir ara, ihvanda varmış Allah razı olsun.

 7. #7

  Üye
  Üyelik tarihi
  23-12-2010
  Mesajlar
  1
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @bakialdic
  arkadaşlar selamun aleyküm herkeze. Ben İlhan Atasoy un cevşeninin mp3 formatını indirmek istiyorum. yolda dinlemek için. ama indiremedim. hakkım yokmuş.nası olcak yaww allah rızası için niye bu gibi şeyleri üye olduktan sonra indiremiyoruz. ne olursunuz ben ve benim gibi birçok kişinin yapacagı hayırlı işleri engellemeyelim. Bu arada ben nur cematindeyim. İlgilenen arkadaşlara bu haftaki Fethullah Gülen hoca efendinin vaazını dinleyin. beni çok etkiledi sarstı ama hala titremedim. "Akıbetinden endişe etmeyenin ,akibetinden endişe edilir" allahım sen akıbetimizi hayr eyle bir söz daha "konumunun hakkını vermeyenin öbür tarafta konumunun hakkını niye vermedin diye hesaba çekilecek" ya biz veremiyorsak ya bizim yüzümüzden o güzel işlere engel teşkil ediyorsak aman yarabbi bize muafaza eyle. Amin ... Herkeze hayırlı geceler dilerken cevşeni bekliyorum saygılar.selamun aleyküm.

 8. #8

  emektar Emektar Üye emektar
  Üyelik tarihi
  18-11-2010
  Mesajlar
  1.752
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @-Muhammed-
  Alıntı bakialdic Nickli Üyeden Alıntı
  arkadaşlar selamun aleyküm herkeze. Ben İlhan Atasoy un cevşeninin mp3 formatını indirmek istiyorum. yolda dinlemek için. ama indiremedim. hakkım yokmuş.nası olcak yaww allah rızası için niye bu gibi şeyleri üye olduktan sonra indiremiyoruz. ne olursunuz ben ve benim gibi birçok kişinin yapacagı hayırlı işleri engellemeyelim. Bu arada ben nur cematindeyim. İlgilenen arkadaşlara bu haftaki Fethullah Gülen hoca efendinin vaazını dinleyin. beni çok etkiledi sarstı ama hala titremedim. "Akıbetinden endişe etmeyenin ,akibetinden endişe edilir" allahım sen akıbetimizi hayr eyle bir söz daha "konumunun hakkını vermeyenin öbür tarafta konumunun hakkını niye vermedin diye hesaba çekilecek" ya biz veremiyorsak ya bizim yüzümüzden o güzel işlere engel teşkil ediyorsak aman yarabbi bize muafaza eyle. Amin ... Herkeze hayırlı geceler dilerken cevşeni bekliyorum saygılar.selamun aleyküm.

  Dostum yukardaki linke tıklayıp slow download butonuna bas indir.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Arif Yildiz Cevsen ül Kebir
  By nusre in forum EZGİ ve İLAHİ
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10-12-2011, 20:57
 2. Kuran-i Kerim Türkce Meali ihsan Atasoy MP3 indir
  By ibrahimi in forum EZGİ ve İLAHİ
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 05-10-2011, 23:31
 3. Verilen beş ihsan
  By bulut_bey79 in forum İSLAMİ HAYAT
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 08-02-2011, 21:51
 4. nicin cevsen okuyorlar?
  By forumdayim in forum RİSALE-İ NUR
  Cevaplar: 17
  Son Mesaj: 17-09-2009, 04:04
 5. ehli sunnette cevsen varmi´?
  By elhamd in forum RİSALE-İ NUR
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 06-02-2008, 19:29

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Facebook platformu Giriş