Etiketlenen üyelerin listesi

rabbiminm güzel isimleri ve manaları "O, yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.(Haşr-24)" ALLAH (Varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere layık bulunan zatın özel ve en kapsamlı adı) RAHMÂN (Bağışlayan, esirgeyen)

Bu konu 2024 kez görüntülendi 5 yorum aldı ...
Esma'Ül-hÜsna 2024 Reviews

  Konuyu değerlendir: Esma'Ül-hÜsna

  5 üzerinden | Toplam: 0 kişi oyladı ve 2024 kez incelendi.

 1. #1
  kul emir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ordinaryus
  Üyelik tarihi
  17-06-2006
  Yer
  yalnızlık ülkesinden
  Yaş
  33
  Mesajlar
  1.431
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @kul emir

  rabbiminm güzel isimleri ve manaları
  "O, yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.(Haşr-24)"


  ALLAH
  (Varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere layık bulunan zatın özel ve en kapsamlı adı)


  RAHMÂN
  (Bağışlayan, esirgeyen)


  RAHÎM
  (Bağışlayan, esirgeyen)


  MELİK
  (Görünen ve görünmeyen alemlerin sahibi)


  KUDDÛS
  (Her eksiklikten münezzeh)


  SELÂM
  (Esenlik veren)


  MÜ'MİN
  (Güven veren, vaadine güvenilen)


  MÜHEYMİN
  (Kainatın bütün işlerini gözetip yöneten)


  AZÎZ
  (Yenilmeyen yegane galip)


  CEBBÂR
  (İradesini her durumda yürüten, yaratılmışların halini iyileştiren)


  MÜTEKEBBİR
  (Azamet ve yüceliğini izhar eden))


  HÂLİK
  (Takdirine uygun bir şekilde yaratan)


  BÂRİ'
  (Bir model olmaksızın canlıları yaratan)


  MUSAVVİR
  (Şekil ve özellik veren)


  GAFFÂR
  (Daima affeden, tekrarlanan günahları bağışlayan)


  KAHHÂR
  (Yenilmeyen, yegane galip)


  VEHHÂB
  (Karşılık beklemeden bol bol veren)


  REZZÂK
  ((Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren)


  FETTÂH
  (İyilik kapılarını açan, hakemlik yapan)


  ALÎM
  (Hakkıyla bilen)


  KÂBID
  (Rızkı tutan, canlıların ruhunu alan)


  BÂSIT
  (Rızkı genişleten, ruhları bedenlerine yayan)


  HÂFID
  (Alçaltan, zillete düşüren)


  RÂFİ'
  (Yücelten, izzet ve şeref veren)


  MUİZ
  (Yücelten, izzet ve şeref veren)


  MÜZİL
  (Alçaltan, zillet veren)


  SEMİ'
  (İşiten)


  BASÎR
  (Gören)


  HAKEM
  (Son hükmü veren)


  ADL
  (Mutlak adalet sahibi, aşırılığa meyletmeyen)


  LATÎF
  (Yaratılmışların ihtiyacını en ince noktasına kadar bilip sezilmez yollarla karşılayan)


  HABÎR
  (Her şeyin iç yüzünden haberdar olan)


  HALÎM
  (Acele ile ve kızgınlıkla muamele etmeyen)


  AZÎM
  (Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu)


  GAFÛR
  (Bütün günahları bağışlayan)


  ŞEKÛR
  (Az iyiliğe çok mükafat veren)


  ALÎ
  (İzzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, aşkın)


  KEBÎR
  (Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu)


  HAFÎZ
  (Koruyup gözeten ve dengede tutan)


  MUKÎT
  (Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren, bilip gücü yeten ve koruyan)


  HASÎB
  (Kullarına yeten, onları hesaba çeken)


  CELÎL
  (Azamet sahibi)


  KERÎM
  (Fazilet türlerinin hepsine sahip)


  RAKÎB
  (Gözetleyip kontrol eden)


  MÜCÎB
  (Dileklere karşılık veren)


  VÂSİ'
  (İlmi ve merhameti herşeyi kuşatan)


  HAKÎM
  (Bütün emirleri ve işleri yerli yerinde olan)


  VEDÛD
  (Çok seven, çok sevilen)


  MECÎD
  (Şanlı, şerefli)


  BÂİS
  (Ölümden sonra dirilten)


  ŞEHÎD
  (Her şeyi gözlemiş olarak bilen)


  HAK
  (Fiilen var olan, mevcudiyeti ve uluhiyyeti gerçek olan)


  VEKÎL
  (Güvenilip dayanılan)


  KAVÎ
  (Her şeye gücü yeten, kudretli)


  METÎN
  (Her şeye gücü yeten, kudretli)


  VELÎ
  (Yardımcı ve dost)


  HAMÎD
  (Övülmeye layık)


  MUHSÎ
  (Her şeyi tek tek ve bütün ayrıntılarıyla bilen)


  MÜBDİ'
  (İlkin yaratan)


  MUÎD
  (Tekrar yaratan)


  MUHYÎ
  (Can veren)


  MÜMÎT
  (Öldüren)


  HAY
  (Ebedi hayatta diri)


  KAYYÛM
  (Her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kainatı idare eden)


  VÂCİD
  (Dilediğini dilediği zaman bulan bir müstağni)


  MÂCİD
  (Şanlı, şerefli)


  VÂHİD
  (Bölünüp parçalara ayrılmaması ve benzerinin bulunmaması anlamında tek)


  SAMED
  (Arzu ve ihtiyaçları sebebiyle herkesin yöneldiği ulular ulusu bir müstağni)


  KÂDİR
  (Her şeye gücü yeten, kudretli)


  MUKTEDİR
  (Her şeye gücü yeten, kudretli)


  MUKADDİM
  (Öne alan)


  MUAHHİR
  (Geriye bırakan)


  EVVEL
  (Varlığının başlangıcı olmayan)


  ÂHİR
  (Varlığının sonu olmayan)


  ZÂHİR
  (Varlığını ve birliğini belgeleyen birçok delilin bulunması açısından aşikar)


  BÂTIN
  (Zatının görülmesi ve mahiyetinin bilinmesi açısından gizli)


  VÂLÎ
  (Kainata hakim olup onu yöneten)


  MÜTEÂLÎ
  (İzzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, aşkın)


  BER
  (İyilik eden, vaadini yerine getiren)


  TEVVÂB
  (Kullarını tövbeye sevkeden ve tövbelerini kabul eden)


  MÜNTAKIM
  (Suçluları cezalandıran)


  AFÜV
  (Hiçbir sorumluluk kalmayacak şekilde günahları affeden)


  RAÛF
  (Şefkatli)


  MÂLİKÜ'L-MÜLK
  (Mülkün sahibi)


  ZÜ'L-CELÂLİ ve'l-İKRAM
  (Azamet ve kerem sahibi)


  MUKSİT
  (Adaletle hükmeden)


  CÂMİ'
  (Toplayıp düzenleyen, kıyamet günü hesaba çekmek için mahlukatı toplayan)


  GANÎ
  (Her şeyden müstağni, kendi dışında her şey O'na muhtaç)


  MUĞNÎ
  (Zenginlik verip tatmin eden)


  MÂNİ'
  (Dilemediği şeyin gerçekleşmesine müsaade etmeyen, kötü şeylere engel olan)


  DÂR
  (Zarar veren)


  NÂFİ'
  (Fayda veren)


  NÛR
  (Nurlandıran, nur kaynağı)
  HÂDÎ
  (Yol gösteren, murada erdiren)


  BEDÎ'
  (Eşi ve örneği olmayan, sanatkarane yaratan)


  BÂKÎ
  (Varlığının sonu olmayan)


  VÂRİS
  (Varlığının sonu olmayan)


  REŞÎD
  (Bütün işleri isabetli ve hedefine ulaşıcı, irşad edici)


  SABÛR
  (Çok sabırlı)

 2. #2
  Kimya_ı Saadet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektar Emektar Üye emektar
  Üyelik tarihi
  01-04-2013
  Yaş
  36
  Mesajlar
  2.052
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Kimya_ı Saadet
  EL-HAKEM

  Hükmedici, bilgisi ve adaletiyle hakkı yerine getiren.

  “Eğer içinizden bir grup benimle gönderilene inanır, bir grup da inanmazsa, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.” (A’raf; 87)

  İrade Allah’u Teala’nın zatında kamil, yarattıklarında ise eksik olan sıfatlardandır. Rabbimizde olanına küllî (tam) irade; kullarına verdiğine ise cüzî (az) irade diyoruz. Bizlerdeki güç; su damlasının içerisinde taşıdığı moleküller mesabesinde ise, O’ndaki (c.c.) okyanusları andırır. Onun buyruğu olmaksızın ne yer orduları, ne gök orduları bir şey yapabilirler. Kim üstün gelirse gelsin, kim yenik düşerse düşsün, tek galip ilahi hakimiyettir. O, dilediğini hakkiyle yapar.

  Dünya hayatı zorlu çöl yolculukları kadar çetindir. Bir manada sırat değil dünya hayatıdır kıldan ince kılıçtan keskin olan, imtihandır. İmtihanların en evveli ve en zoru iman-küfür arası bir ince çizgidir. Her ümmete İNANMALARI için gönderilen nice peygamberler, gönderildikleri toplumların sınavlarındaki ilk basamağı teşkil eder. Bu sınavdan kalanlar kafir, geçenler mü’mindir. Neticede mü’minler ödüllendirilir kafirler üzerine ise azap haktır. “Artık onlara peygamberleri geldiği vakit aralarında adaletle hükmedilmiş olur ve onlar zulüm olunmazlar.” (Yunus;47) buyrulur.

  “De ki: Ey gökleri ve yeri yaratan ve gizli âşikâre olanı bilen Allah’ım! Sen kullarının arasında kendisine ihtilaf ettikleri şeyler hakkında hükmedersin.” (Zumer; 46)
  Vakta ki Musa’n ile Firavun, Hud’un ile Âd, Salih’in ile Semud, İbrahim’in ile Nemrud arasındaki hükmünü en adil biçimde gerçekleştirdin. Ya Rabbî ahir zaman ümmeti olarak bizim zamanın nemrudları, firavunları ile aramızdaki hükmü de en yakın zamanda vâki eyle!

  EL-ADL

  Tam ve gerçek adalet sahibi.
  “Allah adaletle karar verir.” (Mü’min; 20)

  Allah’u Teala’nın adaleti hem bu dünya hem de ahiret alemi başta olmak üzere bütün kainatı kuşatıcıdır. Yaratılışımızdan itibaren bize yüklenen emir ve yasaklar dağlara yüklenmediği gibi; insanoğluna bahşolunan nice nimetler de başka mahlukata verilmemiştir. Halbuki Halık-i zü’l celal ikisini de topraktan yaratmıştır. Fark o ki; insana ruhundan üflemiştir. Her nefesin hesabı ödenecektir ya hani; işte ödenmesi en zor olan nefestir bu. Ulûhiyetten gelen ubudiyet nefesi.

  Kulları arasındaki adaleti hakkıyle yerine getirendir O. Dünyada nimet verse şükür gerekir, dert verse sabır… Ahirette de hayra karşılık mükafat vardır, şerre karşı ceza. Ki şerrin karşılığı bire bir iken, hayrın karşılığı en az on katıdır. Yapılan iyiliğin nispetine göre değeri de artacaktır. Adaletinin içinde rahmetini de gizleyen rabbimizin şanı ne yücedir.

  Ey zerre kadar hayrı ve zerre kadar şerri görüp gözeten Rabbimiz! Sen bizleri bilmeyerek hataya düşmekten koru. Adalet nurunun aydınlığından gönüllerimize lutfeyle ve iyilerle beraber kıl! Sen zulmetmezsin Ya Rabbi bizler nefislerimize zulmettik. Sen ümmeti Muhammed’e mağfiret pınarlarında temizlenebilmeyi nasip eyle.


  Sevde YILMAZ

 3. #3

  Doçent
  Üyelik tarihi
  08-12-2012
  Mesajlar
  556
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @korbakor53
  "En güzel isimler O'nundur (Allah'ındır)" (Haşr: 24)

  Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları ezberlerse (iman eder ve ezbere sayarsa) Cennete girer.
  Buhari-Müslim

  الله
  Allah

  Her ismin vasfını ihtivan eden öz adı.
  Kendinden başka ilah bulunmayan tek Allah.

 4. #4

  Doçent
  Üyelik tarihi
  08-12-2012
  Mesajlar
  556
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @korbakor53
  الرحمن

  Er-Rahman

  Dünyada bütün mahlukata merhamet eden,
  şefkat gösteren, ihsan eden.

 5. #5

  Doçent
  Üyelik tarihi
  08-12-2012
  Mesajlar
  556
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @korbakor53
  الرحيم

  Er-Rahîm

  Ahirette, sadece müminlere acıyan, merhamet eden.

 6. #6

  Doçent
  Üyelik tarihi
  08-12-2012
  Mesajlar
  556
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @korbakor53
  الملك

  El-Melik

  Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Esma-Ül HÜsna
  By melde in forum DUÂLAR
  Cevaplar: 158
  Son Mesaj: 26-09-2012, 22:12
 2. Esma-ül Hüsna
  By Allame in forum Kapatılan Konular
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 09-04-2008, 03:01
 3. esma'ül hüsna
  By battalgazi67 in forum VİDEOLAR
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04-12-2007, 14:55
 4. Esma-ül Hüsna (1)
  By adnadn in forum FOTO / KARİKATÜR
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 01-07-2007, 22:52
 5. Esma-ül Hüsna dinleyelim
  By berraksu in forum Kapatılan Konular
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24-11-2006, 00:10

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Facebook platformu Giriş