Etiketlenen üyelerin listesi

TÜRK TİYATROSU Türk tiyatrosu Anadolu uygarlığını oluşturan çeşitli toplumların, Anadolu'ya göç eden Türklerin atalarının ve İslâm dünyasının kültürel birikimine dayanan, hem Doğu hem de Batı kaynaklı etkileri içeren bir seyirlik geleneği üstün de gelişmiştir. BATILI ANLAMDA TÜRK TİYATROSU

Bu konu 1886 kez görüntülendi 1 yorum aldı ...
TÜrk Tİyatrosu 1886 Reviews

  Konuyu değerlendir: TÜrk Tİyatrosu

  5 üzerinden | Toplam: 0 kişi oyladı ve 1886 kez incelendi.

 1. #1
  mustafa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Profesör
  Üyelik tarihi
  08-06-2006
  Yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  986
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @mustafa

  TÜRK TİYATROSU

  Türk tiyatrosu Anadolu uygarlığını oluşturan çeşitli toplumların, Anadolu'ya göç eden
  Türklerin atalarının ve İslâm dünyasının kültürel birikimine dayanan, hem Doğu hem de
  Batı kaynaklı etkileri içeren bir seyirlik geleneği üstün de gelişmiştir.  BATILI ANLAMDA TÜRK TİYATROSU

  Türk halkı Batı modelinde tiyatroyla azınlıkların sunduğu tiyatro gösterileri yoluyla bir
  ölçüde tanışıyordu. Osmanlı sarayı ise yabancı toplulukların gösterilerine büyük önem
  vermiştir, Batı tiyatrosunu Türk halkından daha önce benimsemiştir.
  Batı tiyatrosunun Türk kültürüne tam anlamıyla aktarılması Tanzimat'ta oluşmuştur. Batı
  tiyatrosunun, 1839 Tanzimat Fermanı'nın öngördüğü ilkeler doğrultusunda Batıya
  yönelen Osmanlı toplumuna girişi, geleneksel Türk tiyatrosuna bir yandan bir çok
  olumlu katkıda bulunurken, bir yandan da onun çağdaş doğrultuda gelişmesini
  engellemiştir. Batı modeli tiyatronun benimsenmesiyle Türk tiyatrosuna yeni bir yöneliş
  içine girmiştir. Her şeyden önce tiyatro da yazılı metne geçilmiş, yabancı yazarlardan
  yapılan çeviri ve uyarlamalar yanında Türk yazarları da oyun yazmaya başlamışlar,
  böylece Batıya oranla çok geç de olsa bir dram geleneği başlamıştır. Batı modelinde
  tiyatronun Türkiye'ye gelmesi sonucunda çerçeve sahneli yeni tiyatro yapıları kurulmuş,
  topluluklar bu tiyatrolarda düzenli olarak oyun sergilemeye başlamışlardır. Böylece
  tiyatroyu kurumsallaştırma yönünde önemli bir adım atılmıştır. Batı tiyatrosu modelini
  benimseyen Türk tiyatrosunun gelişimi çok genel bir yaklaşımla iki aşamada
  incelenebilir.
  Tanzimat Fermanı'nın ilanıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması arasında (1839- 1923)
  yer alan hazırlık aşaması ve Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze uzanan gelişme
  aşaması.

  1839- 1923 DÖNEMİ

  Çağdaş Türk tiyatrosuna ilk öneli adım 1860'ta yapılan Gedikpaşa Tiyatrosu'yla atılmıştır.
  1861'de bu tiyatroyu kiralayan Güllü Agop, 1868'de Osmanlı Tiyatrosu adlı bir topluluk
  kurarak Türk yazarlarına ve Türkçe oyunlara yöneldi. 1870'te Sadrazam Ali Paşa'nın
  İstanbul'un çeşitli bölgelerinde Türkçe oyunlar sergileyen tiyatrolar kurması koşuluyla
  kendisine sağladığı destekle, Türkçe oyunlar oynama imtiyazını 10 yıl elinde tutan Güllü
  Agop'un topluluğunda Ermeni oyuncular yanında Müslüman Türk oyuncularda yetişti. Bu
  oyuncular içinde en ünlüsü Ahmed Fehim'dir. Osmanlı Tiyatrosu'nda Namık Kemal,
  Ahmed Mithat Efendi, Abdülhak Hamid, Recaizade Mahmut Ekrem gibi ünlü şair ve
  yazarların yapıtları, Ahmed Vefik Paşa'nın usta işi Moliere uyarlamaları, özellikle ünlü
  Fransız melodram, güldürü ve vodvillerinin çevirileri, kantolar, müzikli oyunlar ve
  operetler sahnelendi. Güllü Agop'un Osmanlı Tiyatrosuna yön verdiği 15 yılın en önemli
  sonuçlarından biri de izleyicinin tiyatroya alışması oldu. Bu arada padişahlarda tiyatroya
  büyük ilgi gösteriyordu. Abdülmecid 1858'de Dolmabahçe sarayının yakınında bir saray
  tiyatrosu, tiyatroya baskı ve sansür koymasıyla ünlü Abdülhamid de 1889'da Yıldız
  Sarayı'nın bahçesinde yabancı tiyatro ve opera oyunlarının sahnelendiği bir tiyatro
  salonu yaptırdı.
  Türkiye'de Batılı anlamda tiyatronun kuramsallaşması ve Türkçe oyun sergilenmesi
  yolunda Ermeni sanatçıların katkısı, melodrama ağırlık veren Mardiros Mınakyan ve
  Ahmed Vefik Paşa'nın Moliere uyarlamalarına ağırlık veren Tomas Fasulyeciyan'ın
  katkılarıyla sürdü. Bu dönemde halk tiyatrosu sanatçılarının tuluat adı verilen yeni tür bir
  tiyatro geliştirdiği görüldü. Batı tiyatrosunun konukları ve tipleriyle geleneksel tiyatronun
  tiplerini ve oyunculuk biçimini birleştiren ve doğaçlamaya dayanan tuluat, bir anlamda
  ortaoyunun sahne üstüne çıkarılmış biçimiydi. Ortaoyunu ustalarından Kavuklu
  Hamdi'nin önderliğinde 1875'te ortaya çıkan bu tür, Cumhuriyet'in ilk yıllarına değin
  yaygın bir biçimde yaşadı. Ayrılmaz öğesi olan kantoyla birlikte İstanbul'un Şehzadebaşı
  semtinde ramazan ayında şenlenen Direklerarası'nın başlıca gösterilerinden biri olmayı
  sürdürdü. Türk oyuncuların eğitimi için bir konservatuvar ve yerel yönetimce parasal
  açıdan desteklenen bir uygulama sahnesi oluşturulması yolunda ilk adım ise 1914'te
  Darülbedayi'nin kurulmasıyla atıldı; ilk Türk-Müslüman kadın sanatçı olan Afife Jale'de
  sahneye ilk kez 1920'de Darülbedayi'de çıktı. Tiyatroda Batı modelinin benimsendiği
  hazırlık aşaması döneminde oyun yazarlığında patlak bir atılım görülmedi. Yazarlar,
  daha önce hiç denemedikleri bir türde kalem oynatırken ister istemez Batılı ustalara
  öykündüler. Türk yazarları en çok etkileyen yabancı kaynaklar Victor Hugo'nun
  ,Shakespeare'nin, Moliere'nin oyunlarıyla yabancı melodramlar oldu. Bu bakımdan Türk
  dram sanatının İbrahim Şinasi'nin yazdığı ve ilk özgün Türk oyunu olan Şair
  Evlenmesi'yle (1860) başladığı kabul edilir. Bu oyunu, özellikle romantik yurtsever
  duygularıyla yüklü oyunlar izledi. Bu yapıtlar içinde en ünlüsü Namık Kemal'in Vatan
  Yahut Silistresi'ydi (1873). Meşrutiyet'ten sonra da özgürlük konusunu işleyen romantik
  tarihsel oyunlar ağırlık kazandı. 1839- 1923 dönemi içinde yazılan oyunlar genel olarak
  komediler, tarihsel dramlar, romantik dramlar, orta sınıf trajedileri ve melodramlardı.
  Bu dönemde yazılmış yüzlerce oyundan günümüzde de oynanabilir olanların sayısı çok
  azdır. Bu tür oyunların başında Ahmed Vefik Paşa'nın Moliere'den yaptığı uyarlamalarla
  oyun yazarlığını Cumhuriyet döneminde de sürdüren Musaphizade Celal'in Batı'nın töre
  komedisi geleniği içinde Osmanlı toplumunu eleştirdiği oyunlar gelir.  1923'TEN GÜNÜMÜZE

  Cumhuriyet döneminde tiyatroda Batı modelini benimseyen Türkiye, gerek tiyatronun
  kurumsallaşması, gerekse oyun yazarlığının gelişmesi bakımından önemli atılımlara
  sahne oldu.

  Tiyatroyu Türkiye'de çağdaş bir sanat alanına dönüştürme yolunda ilk büyük katkı ünlü
  tiyatro ve sinema adamı Muhsin Ertuğrul'dan geldi. 1927'de, Darülbedayi'nin başına
  geçen Ertuğrul, yerli yazarları yüreklendirmesiyle, izleyiciye sunduğu çağdaş çeviri
  oyunlarla, sahneleme, oyunculuk ve dekor kullanımında güncel anlayışı yerleştirmesiyle,
  yetişmelerine katkıda bulunduğu kadın ve erkek oyuncularla bugünkü Türk tiyatrosunun
  temellerini attı.
  Eğitim görmüş tiyatrocuların yetişmesinde büyük hizmet vermiş olan Ankara Devlet
  Konservatuvarı ise, Musiki ve Temsil Akademisi'nin bir bölümü olarak açıldı. Burada, ilk
  mezunların çıktığı 1941'de Tatbikat sahnesi oluşturuldu. Bu hazırlık aşamalarından
  sonra da 1949'da Devlet Tiyatroları resmen kuruldu.

  1950'den sonra tiyatro kuramlarının gelişmesi bakımından önemli atılımlar
  gerçekleştirilmeye başlandı. Tiyatronun yaygınlaştırılması yolunda devlet eliyle
  sürdürülen çabalar sonucunda Devlet Tiyatroları, Ankara,İstanbul, İzmir, Bursa, Adana,
  Trabzon ve Diyarbakır gibi kentlerde perdelerini açarak ve turneler düzenleyerek
  Türkiye'nin her yanında izleyiciye ulaşır hale geldi. Yetmiş yılı aşan tarihi boyunca çeşitli
  iniş çıkışlar yapan İstanbul Şehir Tiyatroları da çeşitli semtlerde beş sahneye sahip
  oldu. Türk tiyatrosunun gelişmesinde her zaman önemli rol oynamış olan özel
  tiyatroların sayısında 1960'larda büyük bir artış görüldü. Etkinliklerini 1960'lardan bu
  yana sürdüren özel topluluklar arasında Kent Oyuncuları, Ankara Sanat Tiyatrosu,
  Dormen Tiyatrosu ve Dostlar Tiyatrosu sayılabilir. Oyunculuk ve sahneleme açısından
  Batı modelini izleyen ödenekli ve özel tiyatrolar yanında, ortaoyunu ve tuluat
  tiyatrosunun oyunculuk tarzını sürdüren özel topluluklar da oldu. 1970'lerin ortalarında
  pek çok özel tiyatro kapandı, yeni açılanların bir bölümü de başarılı olamadı. 1980'lerin
  ortalarından bu yana İstanbul'daki özel tiyatrolar yeniden bir canlanma dönemine
  girdiler.
  Türk oyun yazarlığı, Cumhuriyet döneminde Batı modelini uygulayan tiyatronun
  kurumsallaşması yolunda yapılan atılıma koşut olarak gelişme gösterdi. Gerçekçi
  Avrupa tiyatrosundan büyük ölçüde etkilenen Türk yazarları, gerçekçi doğrultuda
  yazdıkları oyunlarda öncelikle, Osmanlı toplumundan modern Türk toplumuna geçilirken
  yaşanan sancıları dile getirdiler. Bu geçiş dönemini yansıtmakta en başarılı olmuş
  yapıtlar Reşat Nuri Güntekin'in Yaprak Dökümü (1930) ve Ahmet Kutsi Tecer'in
  Köşebaşı'sı (1984) idi. Çok üretken bir yazar olan Cevat Fehmi Başkut ise toplumsal
  eleştirel yaklaşımını çoğunlukla güldürü çerçevesi içine yerleştirdi.
  Türk oyun yazarlığında Cumhuriyetin ilk 30 yılında ağırlık kazanan eleştirel gerçekçi
  yaklaşım etkisini günümüze değin sürdürdü. 1950'lerden çok partili döneme
  geçildiğinde devlet yönetimine ilişkin siyasal sorunlarda tiyatro sahnesinde gündeme
  getirildi. Aynı zamanda, toplumsal sorunları yansıtma aşamasından, bu sorunların
  kaynak ve nedenlerini irdeleme aşamasına geçildi. Bu dönemde Türk tiyatrosu yeni
  yazarlar kazandı. Aziz Nesin ve Haldun Taner bildik gerçekçi dram kalıplarını zorlayarak
  yeni biçim denemelerine giriştiler.
  1960'lar Türk tiyatro edebiyatı içinde parlak bir dönem oldu. Siyasal, ekonomik, kültürel
  açılardan önemli bir bilinçlenme aşamasının yaşandığı bu dönemde tiyatro, işçi ve köylü
  kesiminin sorunlarına eğildi. Bir yandan, orta sınıftan ailelerin yaşadığı toplumsal ve
  ekonomik sorunları irdeleyen gerçekçi oyunlar yazılırken, köy ve gecekondu ortamı da
  yaşama ve giyinme biçimi ve dil özellikleriyle sahneye getirildi.
  Bu dönemin en yaygın türlerinden biri de konularını Osmanlı tarihinden, halk
  kahramanlarının yaşamlarından ve mitolojiden alan, şiir diliyle yazılmış oyunlardır.
  Güngör Dilmen, Orhan Asena, Turan Oflazoğlu, Necati Cumalı bu doğrultuda yapıtlar
  verdiler. 1960'ların sonlarına doğru siyasal içerikli belgesel oyunlarda yazılmaya
  başlandı. Sermet Çağan'ın, Brecht'in epik tiyatro yöntemini doğrudan uyguladığı Ayak
  Bacak Fabrikası (1964), bu dönemde toplumcu gerçekçi yaklaşımın bir örneği oldu.
  Türk oyun yazarlığına öz ve biçim açısından kişiliğini kazandırma yolunda önemli bir
  katkı 1960'larda Haldun Taner'den geldi. Ahmet Kutsi Tecer'in 1940'larda geleneksel
  Türk tiyatrosunun gevşek dokulu oyun yapısını ve göstermeci anlatımını kullanarak
  yazdığı Köşebaşı oyununun ardından, 1950'lerde ve 1960'ların başlarında göstermeci
  anlatımı kullanma ve tiyatroda açık biçim anlayışını benimseme yolunda oyun
  denemeleri yazmış olan Taner, 1964'te Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu tarafından
  sahnelenen Keşanlı Ali Destanı'yla geleneksel Türk tiyatrosunun belirleyici özelliklerini
  çağdaş anlamda toplumsal siyasal bir içerikle birleştiren yeni bir yerli türün, yerli epik
  müzikalin yaratıcısı oldu.
  1970'lerde pek çok topluluk ağırlıkla politik tiyatro üstünde durdu. Bu dönemde sık sık
  yerli ve yabancı siyasal-belgesel oyunlar sahnelendi; bir yandan da gerçekçi köy
  oyunları, tarihsel oyunlar, geleneksel Türk tiyatrosunun özelliklerine dayalı müzikli
  oyunlar, kabare oyunları, epik oyunlar yazıldı. Ülkede yaşanan toplumsal siyasal
  çalkantılardan tiyatronun da olumsuz bir pay aldığı bu dönemin en başarılı oyunlar,
  geleneksel Türk tiyatrosunun anlatım biçimlerini kullanmayı sürdüren Turgut
  Özakman'ın aynı biçemi benimseyen Oktay Arayıcı'nın ve Asiye Nasıl Kurtulur? Oyunuyla
  üne, gene epik türde yazdığı toplumcu gerçekçi oyunlarla pekiştiren Vasıf Öngören'in
  ürünleridir.
  1980'lerde ise oyun yazarlığı nicelik ve nitelik açısından bir durgunluk yaşadı. Bu
  dönemde Refik Erduran, Orhan Asena, Turan Oflazoğlu, Necati Cumalı, Melih Cevdet
  Anday, Turgut Özakman, Sabahattin Kudret Aksal, Recep Bilginer, Güngör Dilmen,
  Başar Sabuncu, Dinçer Sümer gibi 1950'lerden yada 1960'lardan bu yana oyun yazmayı
  sürdüren yazarlar dışında, 1970'lerde yazmaya başlayan Bilgesu Erenus ve Tuncer
  Cücenoğlu'nun, yapıtlarıyla 1980'lerde gündeme gelen Murathan Mungan, Ülkü Ayvaz,
  Ferhan Şensoy ve Mehmet Baydur gibi yeni yazarların oyunları sergilendi.


  GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU

  Geleneksel Türk tiyatrosu seyirlik, köy oyunları ve halk tiyatrosu geleneğini içerecek bir
  biçimde, hem sözsüz, hem de söze dayanan dramatik nitelikli oyunlar için
  kullanılmaktadır. Seyirlik köy oyunları eski Ön Asya uygarlıklarının bolluk törenleri ile
  Anadolu'ya göç etmiş Türklerin atalarının kültüründe yer alan şaman törenlerinin
  birleşiminden oluşmuştur. Seyirlik köy oyunlarının yanında, gene şaman kültüründen
  izler taşıyan köy kuklası'da bugün varlığını sürdürmektedir. Şii kültürünün ürünü olan
  taziye geleneğinin izleri de kırsal kesimde muharrem törenlerinde anlatı düzeyinde
  görülür.
  Daha çok kentsel kesimde gelişmiş olan halk tiyatrosu geleneği içinde söze dayalı
  türlerin başında meddah, kukla, Karagöz ve Ortaoyunu yer almaktadır. Doğu kökenli çok
  eski tür olan Türk kuklası Avrupa kukla sanatının etkisi altında da kalarak gelişimini 19.
  yüzyılın sonuna değin sürdürmüştür.
  Geleneksel Türk tiyatrosunun gerek kırsal, gerekse kentsel kesimde görülen türlerinin
  ortak özelliklerinin başında, yazılı bir metne değil doğaçlamaya dayanması
  ve belirli bir tiyatro yapısı ya da sahne gerektirmesi gelir. Şarkı, dans, söz
  oyunları ve taklit

  geleneksel Türk tiyatrosunun vazgeçilmez öğeleridir. Geleneksel Türk tiyatrosu, 19.
  yüzyılın gerçekçi benzetmeci Avrupa tiyatrosunda yansıyan "kapalı biçim" anlayışının
  tam tersine, "açık biçim" özellikleri gösterir. Geleneksel Türk tiyatrosunun temel öğesi
  güldürüdür. Geleneksel Türk tiyatrosunda oyun kişilikleri tip düzeyindedir, karakter
  boyutuna ulaşmaz. Bu tiyatronun bir başka özelliği de sürekli bir sergileme düzenine
  bağlı olmayıp bayram, düğün, sünnet vb. çeşitli toplumsal olaylar içinde yer almasıdır.
  Meddahlık Türklerde Orta Asya'dan bu yana var olan hikaye anlatma geleneğinin İslam
  kültüründeki benzer gelenekle birleşmesiyle gelişmiş, son biçimini 16. yüzyılda
  kahvehanelerin açılmasıyla almıştır. Türk halk tiyatrosu geleneğinin en önemli ürünleri
  olan Karagöz ve ortaoyunu ise özellikle büyük kentlerde yaygınlaşmıştır. Karagöz
  yüzyıllar boyunca Osmanlı Devleti'nin egemenliği altında kalan Avrupa topraklarında da
  etkili bir tür olarak var olmuştur. Bugün kullanılan adıyla kayıtlara ilk kez 1834'te geçmiş
  olan Ortaoyunu, halk tiyatrosunun en gelişmiş türüdür. Karagöz, kukla, meddah
  oyunlarıyla başka yerli seyirlik öğelerin bir bileşimi sayılabilecek ortaoyununun daha
  önceki yüzyıllarda da kol oyunu, meydan oyunu, taklit oyunu, yeni dünya oyunu gibi
  adlar altında var olduğu bilinir. Ortaoyunu ile Rönesans dönemi İtalyan halk tiyatrosu
  commedia del'arte arasındaki hem adlarına, hem de yapılarına ilişkin benzerlik ise
  bütün araştırmacılarca kabul edilmektedir. 19. yüzyılın sonlarıyla 20. yüzyılın başlarında
  altın çağını yaşayan ortaoyunu, Tanzimat'ta benimsenmeye başlayan Batı modelindeki
  tiyatro ile uzun süre yarışmış, Cumhuriyet'ten sonraysa öbür geleneksel türlerle birlikte
  silinmeye yüz tutmuştur.

 2. #2

  Ordinaryus
  Üyelik tarihi
  09-06-2006
  Mesajlar
  1.210
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @AdımcA
  yazıyı baştan aşağı okudum.
  tiyatroyla ilgili güzel bir çalışma.
  yazıda belirtildiği gibi, geleneksel Türk tiyatrosu içerisinde olan karagöz, meddah, ortaoyunu gibi türler neredeyse silinmeye yüz tutmuştur.
  bu oyunları, artık Ramazan ayında, sahur programlarında seyretme fırsatı bulabiliyoruz.
  çocukluğumda Ramazan ayında sahur programları vardı ki bunlar; Karagöz oyunu, meddah (Ulvi Alacakaptan) o aya ayrı bir tat katarlardı.
  neydi o günler ... ;)

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Türk düşmanlığı, Türk karşıtlığı ya da Türk fobisi
  By Aşk Şairi in forum Osmanlı Tarihi
  Cevaplar: 15
  Son Mesaj: 20-09-2017, 14:56
 2. "Türk'ün Türk'e hiddetle baktığı nadir görülür
  By turangida in forum SERBEST KÜRSÜ
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 09-12-2013, 12:30
 3. MÜSLÜMAN TÜRK BİRLİĞİ Türk devletleri
  By agbi in forum SERBEST KÜRSÜ
  Cevaplar: 53
  Son Mesaj: 19-08-2012, 19:51
 4. Ahmet Türk'e saldıran genç Türk Halkından Özür Diledi
  By Serdar55 in forum GÜNDEM VE SİYASET
  Cevaplar: 50
  Son Mesaj: 23-04-2010, 18:35
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25-01-2008, 03:52

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Facebook platformu Giriş