SABAH NAMAZI TESBİHATI
Salaten Tüncina okunduktan sonra normal tesbihattan önce aşağıdaki kısım okunur:
"Allahümme inni nükaddimu ileyke beyne yedey külli nefesin ve lemhatin ve lahzatin ve tarfatin yetrifu biha ehlüssemavati ve ehlüleradine şehadeten eşhedüellailahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu verasulüh.... La ilahe illallahi vahdehula şerikeleh lehülmülkü velehül hamdü yuhyi ve yumid nehüve hayyülla yemut biyedihil hayr vehüve ala külli şeyin kadir"
10 defa söylenir 10. da "veileyhilmasir" denir (sonra elleri aşağıya çevirip)
Allahümme ecirna minennar... 3 - 5 - 7 defa
Allahümme ecirna min külli nar
Allahümme ecirna min fitnediniyyeti ve dünyeviyye
Allahümme ecirna min fitneti ahirzaman
Allahümme ecirna min fitnetil mesihiddeccali vessüfyan
Allahümme ecirna mineddalaleti vel bidiyyativel beliyyat
Allahümme ecirna min şerril nefsil emmare
Allahümme ecirna min şururinnüfusil emmarati fir avniyye
Allahümme ecirna min şerrinnisa
Allahümme ecirna min belainnisa
Allahümme ecirna min fitnetin nisa
Allahümme ecirna min azabil kabir
Allahümme ecirna min azabil yevmil kıyame
Allahümme ecirna min azabi cehennem
Allahümme ecirna min azabi kahrik
Allahümme ecirna min min nari kahrik
Allahümme ecirna min azabi kabri venniran
Allahümme ecirna minerriyaivessum ati vel ucubi vel fahr
Allahümme ecirna min tecavüzi mülhidiyn
Allahümme ecirna min şerril münafikıyn
Allahümme ecirna min fitneti fasikıyn
Allahümme ecirna ve ecir üsdadene ve ecir valideyna ve talebet resailinnur fi hizmeti kurani vel iman ve ahbabenel mümininel muhlisine ve akribaena ve ecdadena minennar (sonra elleri yukarı çevirip)
Bİ afvike ya mucir bi fadike ya gaffar....Allahümmedehilnel cennete meal ebrar Allahümme edhilna ve edhil üstadena ve valideyna ve talebet resailinnur ve ihvavena ve ahavatine akribaena ve ecdadena ve ahbabenel müminel muhlisin fi hidmetil imani vel Kuran el cennete meal ebrar bi şefaati nebiyyikel muhtar ve alihil ethar ve eshabihil ahyar ve sellim made melleyli vennehar...Amin velhamdülillahi Rabbil alemin
Bundan sonra normal tesbihatı yapıp duamızı ederiz ardından :
Fa lem ennehu la ilahe illallah deyip 33 defa La ilahe illallah denir sonra 33. de
Muhammederresulullahi Sallallahü teala aleyhi ve sellem denir bundan sonra 10 defa
La ilahe illallahü el melikül hakkul mubin Muhammedurrasulullahi sadikul vadil emin sonra euzü besmele çekip
İnnallahe ve melaiketühü yusallune alennebiy ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimüteslima lebbeyk...
"Allahümme sallil ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin biadedi külli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyihm kesira" ( bu üç defa söylenir üçüncüde Kesiran kesira ilave edilir)
Salli ve sellim ya Rabbi ala habibike muhammedin ve ala cemiil enbiyai vel murselin ve ala ali küllin ve sahbi küllin ecmain amin velhamdülillahi Rabbil alemin.
Elfüelfi salatin ve elfüelfi selamin aleyke ya Rasulallah
Elfüelfi salatin ve elfüelfi selamin aleyke ya Habiballah
Elfüelfi salatin ve elfüelfi selamin aleyke ya Emine vahyillah
Allahaümme salli ve sellim ve barik ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi sehabihi bi adedi evrakil eşcar ve emvacil bihar ve kataratil emtar vağfirlena verhamna veltufbina bi üstadina ve vealideyne ve bi talebeti resailinnur ya ilahene bi külli selatin minha şehadeh eşhedüella ilahe illallah ve eşhedüenne Muhammeden abduhu ve rasulullahi sallallahü teala aleyhi ve sellem...
ÖĞLE NAMAZI TESBİHATI
Selam verip Salat ı Tüncina okunduktan sonra normal tesbihat yapılır. Bundan sonra sabah namazından sonraki
Fa lem ennehu la ilahe illallah deyip 33 defa La ilahe illallah denir sonra 33. de
Muhammederresulullahi Sallallahü teala aleyhi ve sellem denir bundan sonra
İnnallahe ve melaiketühü yusallune alennebiy ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimüteslima lebbeyk...
"Allahümme sallil ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin biadedi külli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyihm kesira" ( bu üç defa söylenir üçüncüde Kesiran kesira ilave edilir)
Salli ve sellim ya Rabbi ala habibike muhammedin ve ala cemiil enbiyai vel murselin ve ala ali küllin ve sahbi küllin ecmain amin velhamdülillahi Rabbil alemin.
Elfüelfi salatin ve elfüelfi selamin aleyke ya Rasulallah
Elfüelfi salatin ve elfüelfi selamin aleyke ya Habiballah
Elfüelfi salatin ve elfüelfi selamin aleyke ya Emine vahyillah
Allahaümme salli ve sellim ve barik ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi sehabihi bi adedi evrakil eşcar ve emvacil bihar ve kataratil emtar vağfirlena verhamna veltufbina bi üstadina ve vealideyne ve bi talebeti resailinnur ya ilahene bi külli selatin minha şehadeh eşhedüella ilahe illallah ve eşhedüenne Muhammeden abduhu ve rasulullahi sallallahü teala aleyhi ve sellem... (Daha Sonra)
Bismillahirrahmanirrahim
Cemil ya Allah Karib ya Allah
Mucib Habib
Rauf Atuf
Maruf Latif
Azim Hannan
Mennan Deyyan
Subhan Eman
Burhan Sultan
Müstean Muhsin
Müteal Rahman
Rahim Kerim
Mecid Ferd
Vitir Ehad
Samed Mahmud
Sadıkal vad Aliyyu
Ganiyyu Şafi
Kafi Muafi
Baki Hadi
Kadir Satir
Kahhar Cebbar
Ğaffar Fettah
Cellel Celaluhu
Ya rabbessemavati vel ardı ya zelcelali vel ikram es elüke bi hakkı hazihil esmai külliha entussalih ala seyyidina muhammedin ve ala ali muhammedin verham muhammeden kema salleyte ve sellemte ve barekte ve vahimte ve terhamte ala ibrahime ve ala ali ibrahime fil alemine rabbena inneke hamidüm mecid Birahmetike ya erhamerrahimin velhamdülillahi rabbil alemin....
İKİNDİ NAMAZI TESBİHATI
Selam verip Salat ı Tüncina okunduktan sonra bilinen tesbihat yapılır. Bundan sonra
Fa lem ennehu la ilahe illallah deyip 33 defa La ilahe illallah denir sonra 33. de
Muhammederresulullahi Sallallahü teala aleyhi ve sellem denir bundan sonra
İnnallahe ve melaiketühü yusallune alennebiy ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimüteslima lebbeyk...
"Allahümme sallil ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin biadedi külli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyihm kesira" ( bu üç defa söylenir üçüncüde Kesiran kesira ilave edilir)
Salli ve sellim ya Rabbi ala habibike muhammedin ve ala cemiil enbiyai vel murselin ve ala ali küllin ve sahbi küllin ecmain amin velhamdülillahi Rabbil alemin.
Elfüelfi salatin ve elfüelfi selamin aleyke ya Rasulallah
Elfüelfi salatin ve elfüelfi selamin aleyke ya Habiballah
Elfüelfi salatin ve elfüelfi selamin aleyke ya Emine vahyillah
"Allahümme inni nükaddimu ileyke beyne yedey külli nefesin ve lemhatin ve lahzatin ve tarfatin yetrifu biha ehlüssemavati ve ehlüleradine şehadeten eşhedüellailahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu verasulüh.... La ilahe illallahi vahdehula şerikeleh lehülmülkü velehül hamdü yuhyi ve yumid nehüve hayyülla yemut biyedihil hayr vehüve ala külli şeyin kadir"
10 defa söylenir 10. da "veileyhilmasir" denir (sonra elleri aşağıya çevirip)
Allahümme ecirna minennar... 3 - 5 - 7 defa
Allahümme ecirna min külli nar
Allahümme ecirna min fitnediniyyeti ve dünyeviyye
Allahümme ecirna min fitneti ahirzaman
Allahümme ecirna min fitnetil mesihiddeccali vessüfyan
Allahümme ecirna mineddalaleti vel bidiyyativel beliyyat
Allahümme ecirna min şerril nefsil emmare
Allahümme ecirna min şururinnüfusil emmarati fir avniyye
Allahümme ecirna min şerrinnisa
Allahümme ecirna min belainnisa
Allahümme ecirna min fitnetin nisa
Allahümme ecirna min azabil kabir
Allahümme ecirna min azabil yevmil kıyame
Allahümme ecirna min azabi cehennem
Allahümme ecirna min azabi kahrik
Allahümme ecirna min min nari kahrik
Allahümme ecirna min azabi kabri venniran
Allahümme ecirna minerriyaivessum ati vel ucubi vel fahr
Allahümme ecirna min tecavüzi mülhidiyn
Allahümme ecirna min şerril münafikıyn
Allahümme ecirna min fitneti fasikıyn
Allahümme ecirna ve ecir üsdadene ve ecir valideyna ve talebet resailinnur fi hizmeti kurani vel iman ve ahbabenel mümininel muhlisine ve akribaena ve ecdadena minennar (sonra elleri yukarı çevirip)
Bİ afvike ya mucir bi fadike ya gaffar....Allahümmedehilnel cennete meal ebrar Allahümme edhilna ve edhil üstadena ve valideyna ve talebet resailinnur ve ihvavena ve ahavatine akribaena ve ecdadena ve ahbabenel müminel muhlisin fi hidmetil imani vel Kuran el cennete meal ebrar bi şefaati nebiyyikel muhtar ve alihil ethar ve eshabihil ahyar ve sellim made melleyli vennehar...Amin velhamdülillahi Rabbil alemin
Bundan sonra normal tesbihatı yapıp duamızı ederiz ardından :
Fa lem ennehu la ilahe illallah deyip 33 defa La ilahe illallah denir sonra 33. de
Muhammederresulullahi Sallallahü teala aleyhi ve sellem denir bundan sonra 10 defa
La ilahe illallahü el melikül hakkul mubin Muhammedurrasulullahi sadikul vadil emin sonra euzü besmele çekip
İnnallahe ve melaiketühü yusallune alennebiy ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimüteslima lebbeyk...
"Allahümme sallil ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin biadedi külli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyihm kesira" ( bu üç defa söylenir üçüncüde Kesiran kesira ilave edilir)
Salli ve sellim ya Rabbi ala habibike muhammedin ve ala cemiil enbiyai vel murselin ve ala ali küllin ve sahbi küllin ecmain amin velhamdülillahi Rabbil alemin.
Elfüelfi salatin ve elfüelfi selamin aleyke ya Rasulallah
Elfüelfi salatin ve elfüelfi selamin aleyke ya Habiballah
Elfüelfi salatin ve elfüelfi selamin aleyke ya Emine vahyillah
Allahaümme salli ve sellim ve barik ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi sehabihi bi adedi evrakil eşcar ve emvacil bihar ve kataratil emtar vağfirlena verhamna veltufbina bi üstadina ve vealideyne ve bi talebeti resailinnur ya ilahene bi külli selatin minha şehadeh eşhedüella ilahe illallah ve eşhedüenne Muhammeden abduhu ve rasulullahi sallallahü teala aleyhi ve sellem...
AKŞAM NAMAZI TESBİHATI
Selam verdikten sonra Salat ı Tuncina duası okunur ardından
Fa lem ennehu la ilahe illallah deyip 33 defa La ilahe illallah denir sonra 33. de
Muhammederresulullahi Sallallahü teala aleyhi ve sellem denir bundan sonra
İnnallahe ve melaiketühü yusallune alennebiy ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimüteslima lebbeyk...
"Allahümme sallil ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin biadedi külli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyihm kesira" ( bu üç defa söylenir üçüncüde Kesiran kesira ilave edilir)
Salli ve sellim ya Rabbi ala habibike muhammedin ve ala cemiil enbiyai vel murselin ve ala ali küllin ve sahbi küllin ecmain amin velhamdülillahi Rabbil alemin.
Elfüelfi salatin ve elfüelfi selamin aleyke ya Rasulallah
Elfüelfi salatin ve elfüelfi selamin aleyke ya Habiballah
Elfüelfi salatin ve elfüelfi selamin aleyke ya Emine vahyillah
Allahaümme salli ve sellim ve barik ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi sehabihi bi adedi evrakil eşcar ve emvacil bihar ve kataratil emtar vağfirlena verhamna veltufbina bi üstadina ve vealideyne ve bi talebeti resailinnur ya ilahene bi külli selatin minha şehadeh eşhedüella ilahe illallah ve eşhedüenne Muhammeden abduhu ve rasulullahi sallallahü teala aleyhi ve sellem... (Daha Sonra)
Bismillahirrahmanirrahim
Cemil ya Allah Karib ya Allah
Mucib Habib
Rauf Atuf
Maruf Latif
Azim Hannan
Mennan Deyyan
Subhan Eman
Burhan Sultan
Müstean Muhsin
Müteal Rahman
Rahim Kerim
Mecid Ferd
Vitir Ehad
Samed Mahmud
Sadıkal vad Aliyyu
Ganiyyu Şafi
Kafi Muafi
Baki Hadi
Kadir Satir
Kahhar Cebbar
Ğaffar Fettah
Cellel Celaluhu
Ya rabbessemavati vel ardı ya zelcelali vel ikram es elüke bi hakkı hazihil esmai külliha entussalih ala seyyidina muhammedin ve ala ali muhammedin verham muhammeden kema salleyte ve sellemte ve barekte ve vahimte ve terhamte ala ibrahime ve ala ali ibrahime fil alemine rabbena inneke hamidüm mecid Birahmetike ya erhamerrahimin velhamdülillahi rabbil alemin.... sonra
İnnallahe ve melaiketühü yusallune alennebiy ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimüteslima lebbeyk...
"Allahümme sallil ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin biadedi külli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyihm kesira" ( bu üç defa söylenir üçüncüde Kesiran kesira ilave edilir)
Salli ve sellim ya Rabbi ala habibike muhammedin ve ala cemiil enbiyai vel murselin ve ala ali küllin ve sahbi küllin ecmain amin velhamdülillahi Rabbil alemin.
Elfüelfi salatin ve elfüelfi selamin aleyke ya Rasulallah
Elfüelfi salatin ve elfüelfi selamin aleyke ya Habiballah
Elfüelfi salatin ve elfüelfi selamin aleyke ya Emine vahyillah
Allahaümme salli ve sellim ve barik ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi sehabihi bi adedi evrakil eşcar ve emvacil bihar ve kataratil emtar vağfirlena verhamna veltufbina bi üstadina ve vealideyne ve bi talebeti resailinnur ya ilahene bi külli selatin minha şehadeh eşhedüella ilahe illallah ve eşhedüenne Muhammeden abduhu ve rasulullahi sallallahü teala aleyhi ve sellem...
YATSI NAMAZI TESBİHATI
Selam verip Salat ı Tüncina okunduktan sonra normal tesbihat yapılır. Bundan sonra sabah namazından sonraki
Fa lem ennehu la ilahe illallah deyip 33 defa La ilahe illallah denir sonra 33. de
Muhammederresulullahi Sallallahü teala aleyhi ve sellem denir bundan sonra
İnnallahe ve melaiketühü yusallune alennebiy ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimüteslima lebbeyk...
"Allahümme sallil ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin biadedi külli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyihm kesira" ( bu üç defa söylenir üçüncüde Kesiran kesira ilave edilir)
Salli ve sellim ya Rabbi ala habibike muhammedin ve ala cemiil enbiyai vel murselin ve ala ali küllin ve sahbi küllin ecmain amin velhamdülillahi Rabbil alemin.
Elfüelfi salatin ve elfüelfi selamin aleyke ya Rasulallah
Elfüelfi salatin ve elfüelfi selamin aleyke ya Habiballah
Elfüelfi salatin ve elfüelfi selamin aleyke ya Emine vahyillah
Allahaümme salli ve sellim ve barik ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi sehabihi bi adedi evrakil eşcar ve emvacil bihar ve kataratil emtar vağfirlena verhamna veltufbina bi üstadina ve vealideyne ve bi talebeti resailinnur ya ilahene bi külli selatin minha şehadeh eşhedüella ilahe illallah ve eşhedüenne Muhammeden abduhu ve rasulullahi sallallahü teala aleyhi ve sellem... (Daha Sonra)
Bismillahirrahmanirrahim
Cemil ya Allah Karib ya Allah
Mucib Habib
Rauf Atuf
Maruf Latif
Azim Hannan
Mennan Deyyan
Subhan Eman
Burhan Sultan
Müstean Muhsin
Müteal Rahman
Rahim Kerim
Mecid Ferd
Vitir Ehad
Samed Mahmud
Sadıkal vad Aliyyu
Ganiyyu Şafi
Kafi Muafi
Baki Hadi
Kadir Satir
Kahhar Cebbar
Ğaffar Fettah
Cellel Celaluhu
Ya rabbessemavati vel ardı ya zelcelali vel ikram es elüke bi hakkı hazihil esmai külliha entussalih ala seyyidina muhammedin ve ala ali muhammedin verham muhammeden kema salleyte ve sellemte ve barekte ve vahimte ve terhamte ala ibrahime ve ala ali ibrahime fil alemine rabbena inneke hamidüm mecid Birahmetike ya erhamerrahimin velhamdülillahi rabbil alemin....