Etiketlenen üyelerin listesi

Evliyaların Hayatları Mp3 (indirmek veya dinlemek için) Dinlemek için linke tıklayınız, indirmek için sag tuşa basıp farklı kaydete tıklayınız !!! 1-Veysel Karanî Tâbi’înin büyüklerindendir. Yemenlidir. Resûlullah sağ iken, görmediği hâlde müslimân oldu. Fekat, Sahâbî olamadı. Hazret-i Ömer zemânında Medîneye geldi. Çok hurmet gördü. Veysel Karânîye hediyye edilen hırka-i

Bu konu 3161 kez görüntülendi 1 yorum aldı ...
Evliyaların Hayatları Mp3 (indirmek veya dinlemek için) 3161 Reviews

  Konuyu değerlendir: Evliyaların Hayatları Mp3 (indirmek veya dinlemek için)

  5 üzerinden | Toplam: 0 kişi oyladı ve 3161 kez incelendi.

 1. #1
  Zeynep Özmen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektar Emektar Üye emektar
  Üyelik tarihi
  07-06-2006
  Mesajlar
  1.653
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Zeynep Özmen

  Evliyaların Hayatları Mp3
  (indirmek veya dinlemek için)

  Dinlemek için linke tıklayınız,
  indirmek için sag tuşa basıp farklı kaydete tıklayınız !!!

  1-Veysel Karanî
  Tâbi’înin büyüklerindendir. Yemenlidir. Resûlullah sağ iken, görmediği
  hâlde müslimân oldu. Fekat, Sahâbî olamadı. Hazret-i Ömer zemânında
  Medîneye geldi. Çok hurmet gördü. Veysel Karânîye hediyye edilen hırka-i
  se’âdet, ikinci Osmân hâna ulaşmıştır. Abdülmecîd hân, bu hırka-i se’âdet
  için, Fâtih civârında (Hırka-i şerîf) câmi’ini yapdırmışdır.
  http://www.hakikatkitabevi.com/turkc...yselKarani.mp3

  2-Ömer Bin Abdülaziz
  Emevî halîfelerinin 8.sidir. Annesi, Hazret-i Ömer'in oğlu Âsımın kızıdır.
  Adâletde ikinci Ömer idi. Beyâz, ince ve nâzik yüzlü, za’îf, güzel sakallı,
  sevimli bir zât idi. İmâmlığı, Resûlullah efendimize çok benzerdi.
  Malatyayı rumlardan, yüzbin esîr karşılığı satın aldı.
  http://www.hakikatkitabevi.com/turkc...nAbdulaziz.mp3

  3-Mâlik Bin Dinar
  Mâlik bin Dînâr, gençliğinde mal mülk sâhibi bir zengin yiğitti. Hasan-ı
  Basrî hazretlerine talebe olunca, bütün mallarını ve parasını, fakir
  talebelere harcadı. Kalbinden Allahü teâlânın aşkından başka her şeyin
  sevgisini çıkardı. Âlim ve velî idi. 748'de Basra´da vefât etdi.
  http://www.hakikatkitabevi.com/turkc...ikBinDinar.mp3

  4-İbrahim Havvas
  Cüneyd-i Bağdâdînin eshâbından idi. 903' de Rey şehrinde vefât etdi.
  http://www.hakikatkitabevi.com/turkc...ahimHavvas.mp3

  5-Abdülkadir-i Geylânî
  1078'de doğdu, 1166'de Bağdâtda vefât etdi. Hem seyyid, hem de
  şerîfdir. Anası Fâtıma binti Ebû Abdüllah seyyidedir. Fıkh ve hadîs
  ilmlerinde müctehid idi.
  http://www.hakikatkitabevi.com/turkc...r-iGeylani.mp3

  6-Abdullah-ı Tercüman
  Akdenizde Mayorka adasında doğmuştur. Asıl ismi Anselmo Turmeda olup
  bir İspanyol papazı idi. Nebuniye şehrinde, en meşhûr papaz olan Nikola
  Mertilin yanında yetişti. İncîli ezberledi. Bu papazın yol göstermesi ile
  Tunusa geldi. Müslümân oldu. Arabcayı ve islâm ilimlerini iyi öğrendi.
  Hıristiyanlığın iç yüzünü, nasıl bozulduğunu gösteren (Tuhfe-tül-erîb)
  adında bir kitâb yazdı. 15. asırda yaşamıştır.
  http://www.hakikatkitabevi.com/turkc...-iTercuman.mp3

  7-Seyyidet Nefîse
  Hazret-i Hasenin oğlu Zeydin oğlu Hasenin kızıdır. 762'de Mekkede
  doğdu. 823'de Mısırda vefât etdi. Alim ve evliya idi. Çok kerâmeti görüldü.
  http://www.hakikatkitabevi.com/turkc...idetNefise.mp3

  8-Râbia-i Adviyye
  Babası İsmâ’îldir. Zühd ve salâh ile meşhûr bir hâtundur. Basralıdır.
  Süfyân-ı Sevrî ve Hasen-i Basrî, Râbi’a Hatun'dan feyz alırlardı. 752'de
  Kudüs'de vefât etdi.
  http://www.hakikatkitabevi.com/turkc...tulAdviyye.mp3

  9-Hayat Bin Kays El-Harrânî
  Harrân'da yetişen evliyânın büyüklerindendir. İnsanlar ve bâzı sultanlar,
  onu ziyâret edip duâsını alırlar, onunla berâber olmakla
  bereketlenirlerdi.Yüksek hâllerin ve kerâmetlerin sâhibi olup, ehliyeti,
  ihlâsı, iffeti yanında, dînine çok bağlı bir zât idi. Cömertliğiyle meşhûrdur.
  1185'de vefât etti.
  http://www.hakikatkitabevi.com/turkc...El-Harrani.mp3

  10-İbrahim Gülşenî
  İbrâhîm bin Muhammed Gülşenî, meşhûr velîlerdendir. 1424'de
  Azerbaycanda doğdu, 1534'de Mısırda vefât etti.
  http://www.hakikatkitabevi.com/turkc...himGulseni.mp3

  11-Bişr-i Hafî
  Evliyânın büyüklerindendir. 767'de Mervde doğdu, 841'de Bağdâtda vefât
  etdi.
  http://www.hakikatkitabevi.com/turkc...Bisr-iHafi.mp3

  12-Ebû Türâb
  Horasan bölgesinin büyük velîlerinden ve Şâfiî mezhebi fıkıh âlimi. 9.
  yüzyılda yaşamıştır. 859'da Basra'da vefât etti.
  http://www.hakikatkitabevi.com/turkc...r/EbuTurab.mp3

  13/14-Emir Sultan 1-2
  Adı Muhammed Şemsüddîndir. Buhârâda doğdu ve oradaki Evliyâdan feyz
  aldı. Çok kerâmeti görüldü. Bursada molla Fenârîden okudu. Yıldırım
  Bâyezîde dâmât oldu. 1430'de vefât etti. İsmi ile anılan câmi’ yanındaki
  türbesindedir.
  http://www.hakikatkitabevi.com/turkc...mirSultan1.mp3
  http://www.hakikatkitabevi.com/turkc...mirSultan2.mp3

  15-Hacı Bayram-ı Velî
  Sôfiyye-i aliyyedendir. Ankarada Zülfadl [Sol-Fasol] köyünde doğdu ve
  orada 1429'da vefât etti. Kayseride Somuncu baba denilen Hamîdüddîn
  Hâmid-i Akserâyîden feyz aldı. Edirnede eski câmi’de va’z etti.
  http://www.hakikatkitabevi.com/turkc...BayramVeli.mp3

  16-Hacı Bektaş-ı Velî
  Horâsânın Nîşâpûr şehrinde doğdu. 1338' de vefât etti. Anadoluda
  Kırşehirdedir. Şeyh Lokmân-ı Horâsânînin halîfesi idi. Bu da, şeyh Ahmed-i
  Yesevînin, bu da, Yûsüf-i Hemedânînin halîfesi idi. Hâcı Bektâş-ı Velî
  hazretleri, sultân Orhân ile sohbet etdi. Yeniçeri askeri kurulurken duâ
  etti.
  http://www.hakikatkitabevi.com/turkc...BektasVeli.mp3

  17-Yunus Emre
  Tesavvuf ehli ve halk şâ’iridir. Boluludur. Porsuk çayının Sakaryaya
  karışdığı mahalde türbesi vardır. Tapdık Emreden feyz aldı. 1439' da vefât
  etti. İlâhîleri zevkle okunmaktadır.
  http://www.hakikatkitabevi.com/turkc.../YunusEmre.mp3

  18/19-Akşemseddin 1-2
  Muhammed bin Hamza, Şihâbüddîn-i Sühreverdî neslindendir. Şâmda
  doğmuştur. Hâcı Bayram-ı velînin halîfesi olup, Göynükde yerleşdi.
  İstanbulun fethinde bulunup, hazret-i Hâlidin kabrini keşf etdi. 1460'da
  Göynükde, vefât etti.
  http://www.hakikatkitabevi.com/turkc...semsettin1.mp3
  http://www.hakikatkitabevi.com/turkc...semsettin2.mp3

  20-Ebul Vefâ
  İstanbul'daki meşhûr velîlerdendir. Şeyh Ebü'l-Vefâ, Konya'da doğdu.
  1490'da İstanbul'da vefât etti. İsmi verilen Vefâ semtinde kendi adıyla
  anılan câminin sol tarafına defnedildi
  http://www.hakikatkitabevi.com/turkc...r/EbulVefa.mp3

  21-Aziz Mahmud Hüdayî
  Azîz Mahmûd Hüdâyî efendi, Celvetiyye meşâyıhindendir. Koçhisârlıdır.
  Bursada, hâcı Bayram-ı Velînin halîfelerinden, Muhammed Üftâde
  hazretlerinden feyz aldı. 1007 de Üsküdârda câmi’ ve tekke yaptı. 4.
  Murâd hân tahta çıkınca Eyyûbde kılıncını Hüdâyî efendi taktı. 1628'de
  vefât etti. Tekkesi yanındaki türbesindedir.
  http://www.hakikatkitabevi.com/turkc...ahmudHudai.mp3

  22-Merkez Efendi
  Muslih-ud-dîn Mûsâ efendi, Kütahyadan İstanbula gelip molla Hızır beğ
  oğlu Ahmed pâşadan okurken, Halvetî Sünbül Sinân yanında yetişti. Önce
  Koğacı tekkesinde, sonra Eyyûbde Şâh sultân tekkesinde iken, Sultân
  Süleymânın Topkapı dışında, vâlidesi nâmına yaptırdığı tekkede yerleşti.
  Sünbül efendi, vefât edince, Koca Mustafâ Pâşadaki yerine geçdi. 1551'de
  vefât etti.
  http://www.hakikatkitabevi.com/turkc...rkezEfendi.mp3

  23-Mehmed Emin Tokadî
  Muhammed Emîn efendi, İstanbulda bulunan meşâyıhın büyüklerindendir.
  Mekke-i mükerremede Ahmed Yekdest-i Cüryânîden icâzet aldı. Üç sene
  sonra İstanbula geldi. 1745'de vefât etti. Unkapanına inen cadde ile
  Zeyrek yokuşunun kesişdiği tepe üzerinde Soğuk kuyu Pîrî pâşa
  medresesi kabristânında, sevenleri ziyâret edip feyz almakta, muradlarına
  kavuşmaktadırlar.
  http://www.hakikatkitabevi.com/turkc...EminTokadi.mp3

  24-Hasan Sezai
  İslâm âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. Tasavvufta Gülşenî yoluna
  mensûb idi. 1669'da Gördes'de doğdu. Şehrin bugünkü adı Korent olup,
  Yunanistan sınırları içinde kalmıştır. 1738'de Edirne'de vefât etti. Kendi
  ismi ile anılan dergâhının bahçesine defnedildi.
  http://www.hakikatkitabevi.com/turkc...HasanSezai.mp3

  25-İsmail Fakirullah
  Anadolu'da yetişen büyük velîlerden. 1656'da Siirt'in Tillo kasabasında
  dünyâya geldi. Hayâtını insanlara ilim öğretmek, onlara dîn-i İslâmı
  anlatmakla geçiren İsmâil Fakîrullah hazretleri 1734'de vefat etti.
  http://www.hakikatkitabevi.com/turkc...Fakirullah.mp3

  26-Osman Bedreddin
  Seyyid Selmân efendinin oğludur. 1856' da Erzurumda doğup, 1922' de
  Harputda vefât etti.
  http://www.hakikatkitabevi.com/turkc...nBedrettin.mp3

 2. #2

  Üye
  Üyelik tarihi
  24-10-2006
  Mesajlar
  1
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @siRzat
  cok saol arkadasım .... emeqine saqLık

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04-07-2012, 14:19
 2. 24 saat canlı kuran dinlemek için işte program
  By KeRvAnCaN in forum İNTERNET ve BİLGİSAYAR
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 27-09-2010, 12:52
 3. Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 16-12-2009, 14:59
 4. Evliyaların Hayatları
  By Erhan in forum İSLAMİ HAYAT
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05-08-2006, 15:05

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Facebook platformu Giriş