Etiketlenen üyelerin listesi

Tesettür, şer’an örtülmesi gereken yerleri örtmek demektir. Bir kimsenin örtmesi gereken ve başkasının bakması haram olan yerlerine avret yeri denir. Örtünmenin gâyesi, başkasının bakışlarından korunmak ve ırzı, meşrû olmayan isteklerden sakınmaktır. İnsandaki edeb ve hayâ duygusu, örtünmeyi gerektirir. Örtünmede asıl gâye, Cenâb-ı Hakk’ın rızâsını kazanmak olmalıdır. Kadının örtülü olması, hürriyetini kısmak için değil, bilakis şeref ve iffetini korumak içindir. Nitekim Kur’ân-ı

Bu konu 2226 kez görüntülendi 14 yorum aldı ...
Tesettür Kadının İffetidir 2226 Reviews

  Konuyu değerlendir: Tesettür Kadının İffetidir

  5 üzerinden | Toplam: 0 kişi oyladı ve 2226 kez incelendi.

 1. #1
  Raid_IRON - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  Üyelik tarihi
  07-07-2006
  Mesajlar
  27
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Raid_IRON

  Tesettür, şer’an örtülmesi gereken yerleri örtmek demektir. Bir kimsenin örtmesi gereken ve başkasının bakması haram olan yerlerine avret yeri denir. Örtünmenin gâyesi, başkasının bakışlarından korunmak ve ırzı, meşrû olmayan isteklerden sakınmaktır. İnsandaki edeb ve hayâ duygusu, örtünmeyi gerektirir. Örtünmede asıl gâye, Cenâb-ı Hakk’ın rızâsını kazanmak olmalıdır.

  Kadının örtülü olması, hürriyetini kısmak için değil, bilakis şeref ve iffetini korumak içindir.

  Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de:
  "Ey Peygamber! Zevcelerine, kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına, dış elbiselerinden üstlerine giymelerini söyle. Bu, onların tanınıp eziyet edilmemelerine daha uygundur. Allâh çok yarlıgayıcıdır, çok esirgeyicidir." buyurulur. İslâm Dîni, örtünmeyi emretmekle kadını muhâfaza etmek, onun kıymetini arttırmak ve hürmete lâyık bir insan olduğunu ortaya koymak istemiştir. Dış etkilerden korumayı istediğimiz her şeyi örtü ile muhâfazaya çalıştığımız da bir gerçektir. Örtünme ile ilgili olarak Nûr sûresinin 31. âyet-i celîlesinde:

  "Mü’min kadınlara söyle: Gözlerini haramdan sakınsınlar,ırzlarını korusunlar, ziynetlerini açmasınlar! Bunlardan görünen kısmı (yüzler ve eller) müstesnâ, başörtülerini, yakalarının üstüne koysunlar..." buyurulur.

  Hz. Âişe (r.anhâ), ilk başörtüsü uygulamasını şöyle anlatır:

  "Allâh ilk muhâcir kadınlara rahmet etsin! Onlar âyeti inince, etekliklerini kesip bunlardan baş örtüsü yaptılar."

  Yine Safiyye bint-i Şeybe şöyle anlatır:

  "Biz Âişe ile birlikte idik. Kureyş kadınlarından ve onların üstünlüklerinden söz ediyorduk. Hz. Âişe (r.anhâ) dedi ki:

  "Şüphesiz Kureyş kadınlarının birtakım üstünlükleri vardır. Ancak ben, Allâh’a yemîn olsun ki, Allâh’ın Kitâbı’nı daha çok tasdîk eden ve bu Kitâb’a daha kuvvetle inanan ensâr kadınlarından daha fazîletlisini görmedim. Nitekim en-Nûr Sûresi’ndeki âyeti inince, onların erkekleri bu âyetleri okuyarak eve döndüler. Eşlerine, kızlarına, kız kardeş ve hısımlarına bunları okudular. Bu kadınlardan her biri, eteklik kumaşlarından, Allâh’ın Kitâbı’nı tasdîk ve O’na îmân ederek başörtüsü hazırladılar. Ertesi sabah, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in arkasında başörtüleriyle sabah namazına durdular. Sanki onların başları üstünde kargalar vardı."

  Peygamber (s.a.v.) Efendimiz:

  "Allâh bülûğa ermiş kadının namâzını, başörtüsüz kabul etmez." buyuruyorlar. Başka bir hadîs-i şerîflerinde: "Kadın avrettir (örtünmesi gereklidir. Sokağa) çıkınca, şeytan onu daha câzip gösterir." buyurur.

  Bunun için kadının evden dışarıya çıkışında güzel koku sürünmesi hadîs-i şerîfde yasaklanmıştır:

  "Bir kadın koku sürünerek dışarı çıkar ve koku ulaşsın diye bir topluluğun yanına giderse, zinâya bir adım atmış olur."

  Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in baldızı ve Hz. Ebûbekir’in (r.a.) kızı Esmâ, bir gün ince bir elbise ile Rasûlullâh (s.a.v.) ’in huzuruna girmiş, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz de ondan yüzünü çevirerek:

  "Esmâ! Kadın bülûğa erdikten sonra, -mübârek ellerine ve yüzüne işâret ederek- şundan ve şundan başka yerinin görünmesi câiz değildir." buyurmuşlardır.

  Erkeklerin de dışarıda gözlerini muhâfaza etmeleri ve yolda yürürken ayaklarına bakarak yürümeleri tavsiye edilmekte ve tasavvufda bu duruma "nazar ber-kadem" denilmektedir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, Hz. Ali (r.a.)’a şöyle buyurmuşlardır:

  "Ey Ali!

  Bakış, bakışı izlemesin! İlk bakış, sana âid (mübah), sonraki ise sana âid değildir." Buradaki ilk bakışdan maksad, elde olmadan meydana gelen göze çarpmalardır. Bir başka hadîs-i şerîfde de şöyle buyurulur:

  "Bir müslüman erkeğin gözü, (mahremi veya nikâhlısı olmayan) bir kadının güzelliklerine takılır da, sonra (Allâh’dan korkarak) gözünü ondan sakınırsa, Allâh Teâlâ ona ibâdet ecri verir. Ve o kimse, kalbinde ibâdetin tadını bulur."

  Ayrıca, mahrem olmayan kadın ile erkeğin birbirine dokunması, musâfaha etmesi ve tokalaşması helâl değildir.
  Hadîs-i şerîfde buyurulduğu gibi bu da, elin veya dokunan uzvun bir zinâsıdır:


  "Gözlerin zinâsı bakmaktır. Kulakların zinâsı dinlemektir. Dilin zinâsı konuşmaktır. Elin zinâsı yapışmak, tutmaktır. Ayağın zinâsı da yürümektir. Nefis ise, (bu kötü işleri) sever, temennî ve arzu eder....". Hz. Âişe (r.anhâ) yemin ederek anlatıyor ki:

  "Rasûlullâh’ın eli aslâ yabancı bir kadının eline değmemiştir.."

  Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyuruyor:

  "Birinizin başının, demirden bir şişle dürtülmesi, onun için, nâmahrem bir kadına dokunmasından daha hayırlıdır."

  Örtünmekten maksad, avret yerlerini, hem görünmeyecek ve hem de vücûd hatları belli olmayacak şekilde kapatmaktır. Binâenaleyh, teni gösteren şeffaf elbise, örtü sayılmaz. Böylesi, uzvu daha câzip gösterir. Nitekim Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, bu konuda şöyle buyurur:

  "Cehennem halkından iki sınıf var ki, ben onları görmedim.. (Fakat onlar birgün türeyecektir): Ellerinde sığır kuyrukları gibi kamçılar bulunup onlarla halkı döven insanlar, bir de giyinmiş, fakat çıplak olan (yâni vücûdun çirkin yerlerini örtüp câzip kısımlarını açan veya tenin rengini gösteren ince elbise giyenler), vücûdlarını sağa sola eğip çalımlı olarak yürüyen ve başları Horosan develerinin hörgüçleri gibi (saçları kabartılmış) olan kadınlar... (İşte) bunlar, cennete giremezler, kokusunu da hissedemezler. Halbuki cennetin kokusu, şu kadarlık yoldan alınır."

  Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, giyim, beden veya davranışlarıyla erkeğe benzemeye çalışan kadına ve kadına benzemeye çalışan erkeğe lânet etmiştir:

  "Kadınlardan erkeklere benzeyenlerle, erkeklerden de kadınlara benzeyenler bizden değildir."

  Abdullâh b. Abbas (r.anhümâ)’dan nakledilmiştir:

  "Nebî (s.a.v.), erkekleşen kadınlarla, kadınlaşan erkekleri lânetledi. Ve:
  "Onları evlerinden çıkarınız!" buyurdu."

  Abdullâh b. Ömer (r. anhümâ), Allâh elçisinin şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

  "Üç kimse vardır ki, cennete giremez ve kıyâmet günü Allâh onlara rahmet nazarı ile bakmaz:
  1. Ana-babasını dinlemeyen kimse,
  2. Erkeklere benzemeye çalışan kadın,
  3. Eşini kıskanmayan koca."

  Hülâsa müslüman hanımı, kendi cinsine âid giyim ve davranışlara özenmeli, erkeklere âid elbise ve tavırlara meyletmemelidir. Zîrâ her cins, kendi özellikleri içinde bir değer ifâde eder. Bunun için kadın, yüzü ve bileklere kadar elleri hariç olmak üzere vücûdunun geri kalan kısımlarını, temiz, sade ve diğer kadınlara örnek olacak tarzda muntazam olarak örtmekle yükümlüdür. İşte bu kadındır ki, başkalarına hürmet, şefkat ve muhabbet telkin eder. Dînimizin yücelttiği ve Cennet’in ayaklarının altında olduğunu müjdelediği kadın da budur.


  Allah ve Resûlü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman, hiçbir mü’min erkek ve hiçbir mü’min kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah’a ve Resülüne karşı gelirse şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır. (Ahzâb Suresi 36)

  Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. (Fâtiha Suresi 6 - 7)

 2. #2
  Enes - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli Admin
  Üyelik tarihi
  06-06-2006
  Yer
  bâbil...
  Yaş
  33
  Mesajlar
  6.779
  Adı geçen
  70 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Enes
  Teşekkürler kardeşim çok güzelmiş...

 3. #3
  sırburcu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  Üyelik tarihi
  16-07-2006
  Mesajlar
  55
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @sırburcu
  Alıntı maTRax Nickli Üyeden Alıntı
  Teşekkürler kardeşim çok güzelmiş...

 4. #4
  ada
  Allah razı olsun

 5. #5
  DJ MESNEVI - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Doçent
  Üyelik tarihi
  17-06-2006
  Mesajlar
  731
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @DJ MESNEVI
  şu zamanda carsıya cıkıyorum üstte basörtü altta kot pantolon yada mini etek!.. cok yazık keske buna uyabilseler...

 6. #6
  Raid_IRON - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  Üyelik tarihi
  07-07-2006
  Mesajlar
  27
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Raid_IRON
  Rabbim cümlemizden razı olsun inşa'Allah.

  Okuyan gözlerinize sağlık.

  ( Nerdeyse, en fazla rağbet alan ilk konum. ('_') )

 7. #7
  Raid_IRON - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  Üyelik tarihi
  07-07-2006
  Mesajlar
  27
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Raid_IRON
  Alıntı DjMesnevi Nickli Üyeden Alıntı
  şu zamanda carsıya cıkıyorum üstte basörtü altta kot pantolon yada mini etek!.. cok yazık keske buna uyabilseler...
  Haklısın muhterem. ßu konu benimde çok muzdarip olduğum bir konu. Yani deli olmamak elde değil. Kimden öğrendilerse artık onun dinin tesettürü olduğunu.

  Allah ıslah etsin.
  Allah hidayet nasip etsin.

 8. #8
  Bedrin_Aslanı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Profesör
  Üyelik tarihi
  21-06-2006
  Mesajlar
  896
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Bedrin_Aslanı
  Amin kardeş.
  Başlarını örttüler mi tesettüre uyduk sanıyorlar ama alt taraf açık.
  Abim bir keresinde şöyle demişti. Bir hadis aktardı sanırım.
  Bir bayana dışarıdan bir erkek onun gençmi yaşlımı olduğunu bilememeli diye.
  Ama şuanda tesettürle dolaşanlara dikkatli baksak vücut ölcülerini bile verebiliriz malesef. Allah Hidayet eylesin...

 9. #9
  DJ MESNEVI - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Doçent
  Üyelik tarihi
  17-06-2006
  Mesajlar
  731
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @DJ MESNEVI
  Zınar Abee Bizi Ever Ama medreseden olsun(A)

 10. #10
  €bR@R - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Katılımcı Üye
  Üyelik tarihi
  24-06-2006
  Mesajlar
  126
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @€bR@R
  Tek kelimeyle mükemmel Rahman razı olsun...

 11. #11

  Paylaşımcı Üye
  Üyelik tarihi
  08-06-2006
  Yer
  şehr-i yar
  Yaş
  30
  Mesajlar
  224
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @RaBiA
  Allah razı olsun..Tesettürümüze dikkat etmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlamış olduk.Rabbim tesettürün hakkını verebilmeyi nasip etsin inşaallah.Rabbim nefsimize hoş gelen lakin Rabbimizin rızasının olmadığı şeylerden bizleri sakındırsın inşaallah.Amin

 12. #12
  Zeynep Özmen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektar Emektar Üye emektar
  Üyelik tarihi
  07-06-2006
  Mesajlar
  1.653
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Zeynep Özmen
  çok güzel bir yazı güncellemek istedim

 13. #13

  Katılımcı Üye
  Üyelik tarihi
  18-07-2006
  Yer
  Konya-Ankara
  Mesajlar
  178
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @"haTTat"
  Alıntı nurfer Nickli Üyeden Alıntı
  çok güzel bir yazı güncellemek istedim
  Allah razı olsun. Her zaman için güncel kalması gerektiğini düşünüyorum.
  Bir de Allah daha iyisini bilir ancak eğer bir kız kardeşim veya ablam olsaydı bu konuda benden çok çekeceği vardı..

 14. #14
  Bedrin_Aslanı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Profesör
  Üyelik tarihi
  21-06-2006
  Mesajlar
  896
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Bedrin_Aslanı
  Kardeşlerimizin tekrar tekrar okuması gereken bir yazı...

 15. #15
  islamveinsan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Doçent
  Üyelik tarihi
  28-09-2006
  Yer
  Suvas
  Mesajlar
  680
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @islamveinsan
  Alıntı Raid_IRON Nickli Üyeden Alıntı


  Yine Safiyye bint-i Şeybe şöyle anlatır:
  "Biz Âişe ile birlikte idik. Kureyş kadınlarından ve onların üstünlüklerinden söz ediyorduk. Hz. Âişe (r.anhâ) dedi ki:

  "Şüphesiz Kureyş kadınlarının birtakım üstünlükleri vardır. Ancak ben, Allâh’a yemîn olsun ki, Allâh’ın Kitâbı’nı daha çok tasdîk eden ve bu Kitâb’a daha kuvvetle inanan ensâr kadınlarından daha fazîletlisini görmedim. Nitekim en-Nûr Sûresi’ndeki âyeti inince, onların erkekleri bu âyetleri okuyarak eve döndüler. Eşlerine, kızlarına, kız kardeş ve hısımlarına bunları okudular. Bu kadınlardan her biri, eteklik kumaşlarından, Allâh’ın Kitâbı’nı tasdîk ve O’na îmân ederek başörtüsü hazırladılar. Ertesi sabah, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in arkasında başörtüleriyle sabah namazına durdular. Sanki onların başları üstünde kargalar vardı." Peygamber (s.a.v.) Efendimiz:
  Bazılarının gözünden kaçmış olabilir diye bir kere daha taşımayı uygun buldum
  Görmek isteyen görür

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Kadının Adı
  By Mugalata in forum KÜLTÜR ve SANAT
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19-03-2015, 10:23
 2. Cevaplar: 21
  Son Mesaj: 27-09-2009, 01:57
 3. Prof. Dr. Mahmud Esad C. İle Tesettür Üzerine [Hakiki Tesettür]
  By DJ MESNEVI in forum Röportaj - Söyleşi
  Cevaplar: 18
  Son Mesaj: 28-02-2007, 12:09
 4. Tesettür, Kadının İffetini Korur
  By dilhuba in forum İSLAMİ HAYAT
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 11-12-2006, 16:56

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Facebook platformu Giriş