Necdet Ergün - KOYUNCULUK300 Sayfa, 1. Hamur. Fiyatı : 12,00 YTL

ÖNSÖZ

TİGEM’de çalıştığım 15 yıllık meslek hayatımın tamamında koyunculuk işletmelerinde çalıştım. Acıpayam Tarım İşletmesinde çalıştığım 7 yıllık meslek hayatımda Acıpayam koyunu araştırmasında çalıştım.
25 yıllık meslek hayatımda edindiğim tecrübeler ve bilimsel kaynaklardan da istifade ederek, koyun yetiştiricilerinin de istifade edebileceği bu kitabı hazırladım. Bu tür bilimsel kitaplar uzun uğraşlar sonucunda ortaya çıkmaktadır.
Kitapta koyun yetiştiricilerinin bilmesi gereken bütün konular hakkında bilgi verilmiştir. Bilhassa koyunların beslenmesi konusu ve rasyon örneklerine geniş yer verilmiştir.

Kitap 5 ana bölümden oluşmaktadır.
1. Bölümde; koyun ırkları, damızlık seçimi, kızgınlık, döl verimi, damızlık kuzuların, gebe koyunların, sağmal koyunların, koçların beslenmesi ve koyunlara banyo yaptırma konuları anlatılmıştır.

2. Bölümde süt teknolojisi peynir, yoğurt ve çökelek yapımı anlatılmıştır.

3 Bölümde kuzu besisi geniş bir şekilde anlatılmıştır.

4. Bölümde koyun hastalıkları, 5.Bölümde ise koyun barınakları (ağıllar) anlatılmıştır.
Kitaplarımda bilimsellikten ayrılmamaya çalıştım. Ancak herkesin anlayacağı bir üslubu kullanmayı hedefledim.
Kitabımın Türk çiftçisine faydalı olması dileğimle.

İÇİNDEKİLER

KOYUNCULUK

1. Bölüm

1-GİRİŞ
2-KOYUN IRKLARI
2.1-YAĞLI KUYRUKLU KOYUN IRKLARI
2.1.a-Akkaraman
2.1.b-Morkaraman
2.1.c-Dağlıç
2.1.d-İvesi
2.1.e-Tuj Koyunu
2.2-İNCE KUYRUKLU YERLİ KOYUN IRKLARI
2.2.a-Kıvırcık
2.2.b-Karayaka
2.2.c-Sakız
2.2.d-İmroz(Gökçeada) Koyunu
2.3-MELEZ KOYUN TİPLERİ
2.3.a-Karacabey Merinosu
2.3.b-Anadolu merinosu
2.3.c-Malya Koyunu
2.3.d-Ramliç Koyunu
2.3.e-Menemen Koyunu
2.3.f-Tahirova Koyunu
2.3.g-Sönmez Koyunu
2.3.h-Türkgeldi Koyunu
2.3.ı-Acıpayam Koyunu
2.3.i-Bafra Koyunu
2.3.j-Pırıt Koyunu
2.4-ÜLKEMİZE GETİRİLEN YABANCI KOYUN IRKLARI
2.4.a-Merinos
2.4.b-Doğu Friz Koyunu
2.4.e-Teksel Koyunu
2.4.d-Rambuillet Koyunu
2.4.e-Karagül Koyunu
3-KOYUNLARDA YAŞ TAYİNİ
4-KOYUNLARDA DAMIZLIK SEÇİMİ
5-DAMIZLIK DIŞI KOYUNLARIN SÜRÜDEN AYIKLANMASI
5.1-KOYUNCULUKTA KULLANILAN SELEKSİYON METODLARI
6-KOYUNLARDA DAMIZLIKTA KULLANMA SÜRESİ
6.1-Cinsi Olgunluk Yaşı
6.2-İlk Defa Damızlıkta Kullanma Yaşı
6.3-Damızlıktan Çıkarma Yaşı
7-KOYUNLARDA KIZGINLIK
7.1-Kızgınlık Belirtileri
7.2-Kızgınlığın Toplulaştırılması
8-KOYUNLARDA ÇİFTLEŞME MEVSİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
8.1-Gün Uzunluğu
8.2-Irk
8.3-Besleme
8.4-Canlı Ağırlık
8.5-Yaş
8.6-Sıcaklık ve iklim etmenleri
9-KOYUNLARDA DÖL VERİMİ
9.1-Döl Verimine Eki Eden Faktörler
9.1.a-Irk
9.1.b-Cinsiyet
9.1.c-Besleme
9.1.d-Sıcaklık
9.1.e-Yaş ve Canlı Ağırlık
9.1.f-Hastalıklar
9.1.g-Diğer Faktörler
10-KOÇ KATIMI
10.1-Koç katım yöntemleri
9.1.a-Serbest Aşım
9.1.b-Sınıf Usulü Aşım
9.1.c-Elde aşım
11-KOYUNLARDA KISIRLIK
12-KOYUNLARDA GEBELİK VE DOĞUM
12.1-Koyunlarda Gebelik
12.2-Koyunlarda Doğum
12.3-Koyunlarda Yavru Atma
13-KOYUNLARDA BESİN MADDE İHTİYAÇLARI
13.1-Koyunların Enerji İhtiyacı
13.2- “ Protein “
13.3- “ Mineral “
13.3.a- “ Tuz “
13.3.b- “ Kalsiyum “
13.3.c- “ Fosfor “
13.3.d- “ Mağnezyum “
13.3.e- “ Kükürt “
13.3.f- “ Selenyum “
13.4- “ Vitamin “
13.5- “ Su “
14- KOYUNLARIN BESLENMESİ
14.1-Koyunların Kaba Yem İhtiyaçları
14.2-Koyunların Kesif Yem İhtiyaçları
14.3-Koyunculukta Ek Yemleme Dönemleri
14.3.a-Koç Katımından 1 Ay Önce
14.3.b-Koç Katımından sonraki 4 hafta
14.3.c-Gebeliğin Son 4-6 haftalık Dönemi
14.3.d-Laktasyonun İlk 6-8 Haftalık dönemi
14.4-KOÇ KATIM ÖNCESİ KOÇ VE KOYUNLARIN BESLENMESİ
14.4.a-Koç katım Öncesinde ve Aşım Döneminde Koyunların Beslenmesi
14.4-b-Koç Katım Öncesinde ve Aşım Döneminde Koçların Beslenmesi
14.5-DAMIZLIK KOÇLARIN BESLENMESİ
14.6-GEBE KOYUNLARIN BESLENMESİ
14.6.a-Gebe Koyunların Gebeliğin Başında Beslenmesi
14.6.b-Gebe Koyunların Gebeliğin Son 1,5 Aylık Döneminde Beslemesi
14.7-SAĞILAN KOYUNLARIN BESLENMESİ
14.7.a-Koyunlarda Süt Verimine Etki Eden Faktörler
14.8-DAMIZLIK KUZULARIN BAKIMI, BESLENMESİ VE BÜYÜTÜLMESİ
14.8.A-Ağız Sütü
14.8.b-Damızlık Kuzuların Bakımı ve Beslenmesi
14.8.c-Koyunculukta Yakma
14.8.d-Kuzu Büyütme Metodları
14.8.e-Sağım Süresince Emzirme
14.8.f-Erken Sütten Keserek Büyütme
14.8.g-Anasını Hiç Emmeyen Kuzuların Büyütülmesi
14.8.h-Damızlık Kuzu Yem Rasyon Örnekleri
14.8.ı-Kuzularda E vitamini ve Selenyum Yetersizliği
14.9-TOKLULARIN BESLENMESİ
15-KOYUNLARIN MERADA OTLATILMASI
Koyunların Beslenmesinde Dikkat Edilecek Bazı Hususlar.
16-ZEHİRLİ BİTKİLER
17-DERİ VE KILLARIN YAPISI
18-KOYUNLARDA KIRKIM
18.1-Yapağı Gömleklerinin Saklanması
18.2-Koyunlarda Temizlik
18.3-Yapağıda Kalite
19- KOYUNLARDA YAPAĞI DÖKÜLMESİ
20- “ TIRNAK BAKIMI
21- “ AYAK BANYOSU
22-KUZULARDA KUYRUK KESİMİ
23-KOÇLARDA KASTRASYON
24-KOYUNCULUKTA KAYITLAR
25-SAĞIM YERİ VE KOYUN SAĞIMI
MASTİİTS
25.1-Sağlıklı Koyun Sütü

2. Bölüm
26- SÜT TEKNOLOJİSİ
26.1-BEYAZ PEYNİR YAPIMI
26.1.a-Peynir Yapılacak Sütlerde Aranan Özellikler.
26.1.b-Sütün Süzülmesi
26.1.c-Sütün Pastörizasyonu
26.1.d-Sütün Mayalanması
26.1.e-Sütün Pıhtılaşması
26.1.f-Beyaz Peynirin Tuzlanması
26.1.g-Peynirde Randıman
26.1.h-Peynirin Olgunlaşması
26.2-LOR YAPIMI
26.3-ÇÖKELEK YAPIMI
26.4-YOĞURT YAPIMI

3. Bölüm
27-KUZU BESİSİ
27.1-Kuzu Besisine Etki Eden Faktörler
27.1.a-Besiye Başlama Yaşı
27.1.b-Kesim Ağırlığının Etkisi
27.1.c-Cinsiyetin Etkisi
27.2-Kuzu Besi Rasyonu Hazırlama Tekniği
27.3-Kuzu Besi Metodları
27.3.a-Entansif (Yoğun )Kuzu Besisi
27.3.b-Süt Kuzu Besisi
27.3.b.1-Kuzuların Süt Emme Döneminde Beslenmeleri
27.3.b.2-Kuzu Besi Yem Rasyon Örnekleri
27.3.c-Anasız Büyütme
27.3.d-Erken Sütten Keserek Büyütme
27.3.e-Normal Sütten Kesilmiş Kuzuların Besisi
27.4-YARI ENTANSİF BESİ(Uzatılmış Besi)
27.4.a-Mera Besisi
27.4.b-Ağıl Besisi
27.5-TOKLU BESİSİ
27.6-Damızlık Dışı Koç ve Koyun besisi

4. Bölüm
28-KOYUN HASTALIKLARI
28.1-Ağılların Temizliği ve Dezenfeksiyonu
28.2-Kuzularda Göbek Enfeksşiyonlarına Bağlı Meydana Gelen Hastalıklar.
28.2.a-Poliarthritis
28.2.b-Kuzu Septisemisi
28.2.c-Karaciğer Necrobasillose
28.2.d-Salmonellozis.
29-PARAZİTER HASTALIKLAR
29.1-İç Parazitler.
29.1.a-Kelebek Hastalığı
29.1.b-Kum Kelebeği
29.1.c-Akciğer Kıl Kurtları
29.1.d-Mide Barsak Kıl Kurtları
29.1.e-Barsak Şeritleri
29.1.f-Delibaş hastalığı
29.1.g-Ekinokok
29.2-DIŞ PARAZİTLER
29.2.a-Keneler
29.2.b-Bitler
29.2.c-Uyuz
29.2.d-Dış Parazitler İle mücadele
30-MİKROBİK HASTALILAR
30.1-Enterotoksemi
30.2-Mavidil Hastalığı
30.3-Ektima
30.4-Piyeten
30.5-Proplazmoz(Ağrıma)
30.6-Babesiozis
30.7-Brusella Melitensis
30.8-Brusella Abortus Ovis
30.9-Agalactia(Süt Kesen hastalığı)
30.10-Mastitis
30.11-Koyun Ç,çek hastalığı
30.12-Şap Hastalığı
30.13-Şarbon(Anthrax)
30.14-Veba Hastalığı
30.15-Basiller Hemoglobinüri
30.16-Hepatit Nekrozon Hastalığı
30.17-Kuduz
31-BESLENMEYE BAĞLI HASTALILAR
31.1-Çayır Tetanisi
31.2-Süt Humması
31.3-Gebelik zehirlenmesi
31.4-Koksidiyoz
31.5-Dane Zehirlenmesi
31.6-Selüloz Pekliği
31.7-Üre Zehirlenmesi
31.8-Beyaz Kas Hastalığı
31.9-Kuzu Besisinde İdrar Taşı Oluşması
32-KORUYUCU AŞILAR
33-Hayvanları Hastalıklardan korumak için yapılması Gerekenler

5. Bölüm
34- KOYUN BARINAKLARI(KOYUN AĞILLARI)
34.1-Ağıl Yerinin Seçimi
34.2-Ağıl Çeşitleri
34.2.a-Açık Ağıllar
34.2.b-Kapalı Ağıllar
34.2.b.1-Normal Tabanlı Kapalı ağıllar
34.2.b.2-Izgara Tabanlı Kapalı Ağıllar
34.3-Koyun Ağıllarının Planlanmasında Göz Önüne Alınması Gereken Faktörler
34.3.a-Ağıllarda havalandırma
Havalandırma Bacası-Pencere Alanı
34.3.b-Ağıllarda Işık
34.3.c-Ağıllarda Sıcaklık
34.3.d- Ağıllarda Nem
34.3.e-Ağıl Planlamasında Ele Alınacak Ölçüler
34.4-Ağıl içi Düzenleme
34.4.a-Taban alanı
34.4.b-Bölmeler (Taşınabilir Çitler)
Doğum Bölmeleri
34.4.c-Gezinme Padokları
34.4.d-Ağıl Duvarları
34.4.e-Ağıl Kapıları
34.4.f-Çatı
34.5-KOYUN AĞILLARINDAKİ EKİPMANLAR
34.5.a-Yemlikler
34.5.a.1-Kaba Yem Yemlikleri
34.5.a.2-Kesif Yem yemlikleri
34.5.a.3-Kombine Yemlikler
34.5.a.4-Silaj Yemlikleri
34.5.a.5-Mineral Yem yemlikleri
34.5.b-Sulluklar
34.5.c-Gölgelikler
34.5.d-Yem Deposu
34.5.e-Muayene ve Hayvan Seçim Yeri
34.5.f-Banyoluk
34.6-Sağım Yeri
34.7-Kırkım Yeri
34.8-Bakıcı Evi
35-FAYDALANILAN ESERLER
36-YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ


(alinti)