Bİrİncİ Emİr
BaŞka İlÂhlarin Olmayacaktir
İkİncİ Emİr
Kendİn İÇİn Oyma Put Yapmayacaksin
ÜÇÜncÜ Emİr
Allahin İsmİnİ BoŞ Yere AĞza Almayacaksin
DÖrdÜncÜ Emİr
Alti GÜn İŞleyeceksİn Fakat Yedİncİ GÜn Allahin Rabbe Mukaddestİr
BeŞİncİ Emİr
Babana Ve Anana HÜrmet Et
Altinci Emİr
Katletmeyeceksİn
Yedİncİ Emİr
Zİna Etmeyeceksİn
Sekİzİncİ Emİr
Çalmayacaksin
Dokuzuncu Emİr
Yalan SÖylemeyeceksİn
Onuncu Emİr
Haset Etmeyeceksİn