“Kolsuz Agop" lakabıyla tanınan Profesör Agop Kotoğyan hayata gözlerini yumdu. 1939 yılında İstanbul'da doğan Agop Kotoğyan, gümüş atölyesinde çalışırken, prese iş önlüğünü kaptırması sonucu kolunu kaybetmesinden dolayı kendisine“Kolsuz Agop” denmiştir.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri Hastalıkları ve Frengi Kürsüsü'nde çalışan Prof. Dr. Agop Kotoğyan, Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği'nin başkanlığını yapmıştır.

Almanya, Fransa, Kanada, Amerika gibi birçok ülkeden çalışmalarını yürütmesi, alanıyla ilgili kürsünün başına geçmesi için teklif alsa da reddetmiştir. Hatta,“Ermeni olduğun için dedeni, fukara olduğun için kolunu kaybettiğin o ülkede ne işin var” denerek, ülkesi olan Türkiye’ye karşı kışkırtılmak istense de aldırış etmemiştir. Kendisi milletini sevmenin, milletleşmenin en özlü ifadesini şöyle ortaya koyar:

“Bir ülkeyi sevmek demek, bu topraklarda geçirdiğin güzel ve iyi günleri sevmek demek değildir. İyi günde ve kötü günde burada olmak, vatanın yanında kalmak demektir yurt sevgisi.”

MİLLİYETÇİLİK IRKÇILIK MI?

Agop Kotoğyan’ın milliyetçiliği böyledir. Acısıyla tatlısıyla milletinin hayatını paylaşmak, zorluğu, baskıyı görünce yılmamak, kaçmamak, kaderini milletiyle birleştirmek…

“Agop Kotoğyan’ın milliyetçiliği” dediğim için bazıları buna ırkçı bir mana verdiğimi düşünülebilir. İsteyen vatanseverlik, yurtseverlik de diyebilir. Ben de bu kavramları kullanırım. Kavram fetişistliğini bir yana bırakırsak milliyetçilik; kaderini, ülkesinde yaşadığın insanlarla ortaklaştırmak, onlarla ortak geleceği kurma iradesinde birleşmektir. Milliyetçilik; milletinin sosyal, ekonomik, kültürel, vb. yönlerden gelişimine katkı sunmaktır.