"NUR MUHAMMED"'İ SEVMEK KOLAY! KUL MUHAMMED'İ SEVMEK İSE BEDEL İSTER!

Tarih: 2017-05-18 12:53:15

"Nur Muhemmed'i" sevmek kolay!
Abdullah'ın oğlu kul Muhammedi sevmek ise bedel ister! Çünkü kul Muhammed insanların örnek alması için rasül olarak gönderilmiştir! Tüm rasüller insanların hayatına kılavuzluk etsin diye gelmiştir.

"Nur Muhammetler", "Oğul İsalar", "Evlat Üzeyrler!" ise kul rasülleri hayattan kovmak için din tasarımcısı sahte ilahlar tarafından "gönderilmişlerdir!

Abdullah'ın oğlu kul Muhammed üzerinde spekülasyon yapamazsınız! Onun kul ve rasül olduğunu kabüllenmek ve hayatını örnek almak, hayatınıza taşımak zorundasınız! Mesajını şimdi ve buradanıza farklı eşyalar kullansanız da, farklı coğrafyalar, farklı kültür ve farklı çağlarda yaşasanız da taşımak zorundasınız!

Ama "Nur Muhammed" üzerinde istediğiniz operasyonu yapabilirsiniz!
Hayattan kovabilir, canınız isteyince organizasyonlarınıza, tekkelerinize, kaleminizin ucuna, hokkanıza, rüyalarınıza çağırabilir, istediğiniz gibi konuşturabilirsiniz! Çünkü "Nur Muhammed" hayata, realiteye, sünnetullaha/ evrenin yasalarına tabi değildir! İnsanlıktan çıkarılanın insanlar için bir örnekliği bir gerçekliği kalmamıştır!

"Nur Muammed"'e inzal olunan "vahiy" hayata dair, yasalara, mantığa dahil değildir! Anaşılması imkansızdır! Ancak sorunlarınıza ve dertlerinize binaen size önerilen metinleri indiği dilde tilavet edip derdinizin üstüne doğru üfleyebilirsiniz!

Abdullahın oğlunu kendine elçi seçen Allah, "onda güzel bir örneklik vardır!" ayetini "Nur Muhammed" için değil, kul Muhammed için söylemiştir! Kul Muhammed'i örnek alırsanız cennete giden torpilli tabutlar, kefenler bulamazsınız! "Müritlerimi cennete tek tek yerleştirmezsem bende girmem!" diyen ve Allah'a kafa tutan şeyhlere bağlanmak size yasak olur!

"Kızım Fatıma! Allah'dan nefsini satın al! Babam peygamber diye güvenme! Vallahi seni kurtaramam!" demiştir Abdullah'ın oğlu!

"Nur Muhammed" ise, "Şeyhler, Seyyidler, gavslar, benim varislerimdir! Onlara intisap edenler direk cennete giderler!" demiştir! Ayrıca, "Büyük günahkarlara şefaat edeceğini!" de söylemiştir!

Düşünün! Dünya da en çok değer verdiklerinden olan kızı Fatıma'ya bile yardım edemeyeceğini söyleyen kul Muhammed!; En büyük günahkârlara özel yardım edeceğini söyleyen "Nur Muhammed!" Beleşçiler için ikisinin arasında tercih yapmak zor olmasa gerek!

Kul Muhammed, Taif yollarında taşlanmış, ve bedeni kan revan içinde kalmıştır! İlk müminlerin gördüğü işkencelere yüreği paramparça olduğu halde elinden birşey gelmemiştir! İşkencecilere bile beddua etmemiştir. Yesrib'e (Medine) saklanarak, korkarak gitmiştir! Çünkü insandır!

"Nur Muhammed" ise her yere uçarak gittiği gibi, onu tasarlayan "ilahımsı" adamları da uçarak giderler! "Nur Muhammed" sol eliyle yemek yiyen çocuğa beddua eder! Çocuk çolak kalır! Bağlılarının müşkülü olduğunda rüyalarına girerek yol gösterir! Kul Muhammed rasülün ise aralarında savaşa tutuşan arkadaşlarına, eşine bile ölümünden sonra yol gösterme özelliği yoktur!

"Şifalı otların!"
"Sırlı duaların!",
"Gizli ilimlerin!" (Ledün ilmi)
Adam devşirme örgütlerinin!
Dinler arası diyalogların vs. çeşitli katil organizasyonların reklam yüzü olmaya itiraz etmez "Nur Muhammed!" Çünkü kendisini "yaratan" sahte iahlar ona bu misyonunu ifâ etsin diye yaratmışlardır!

Abdullah'ın oğlu kul Muhammed rasülüllah ise, tüm bunlardan berîdir! Onun alemlere rahmet olarak gönderilmiş olmasının en büyük sebebi en güzel örnek olmasından kaynaklanır!

Onun misyonu, insanlara hayatın içindeki zorluklarla mücadele ederken nasıl insan kalınacağını ve fıtratı bozmadan, kırmadan tek parça halinde Allaha nasıl teslim edileceğini öğretmektir! Bunu da yine rabbinden öğrenmiştir! Rabbinden öğrendiklerini bir ömür boyu tatbik etti. Yanıldığı oldu! Rabbi tashih etti! Gücünün son damlasına geldiği oldu! Rabbinin kendisine darıldığını bile düşündüğü, umutsuzluğa kapıldığı oldu!

"Nur Muhammed" böyle mi ya?!
"Nur Muhammed" kendisi tüm insani özelliklerden berî olduğu gibi, hiçbir sıkıntı da çekmez!
Hangi mitolojik kahraman sevilmemiştir ki..?!
"Nur Muhammed" de bu kahramanlardan biridir! Mistik figürlerin örnek alınması imkânsızdır! Onları ancak aklî melekeleri tam olarak gelişmemiş çocuklar örnek alırlar ve kurgulanan karakterin taklidini yaparlar!

"Nur Muhammed" teorisine iman edenler bilsinler ki; Allah böyle bir peygamber göndermemiştir! Bu tip peygamber tasavvuru Helen'den, Hint'den, Çin'den, Şaman'dan, Havra'dan, Kilise'den vs. çeşitli tapınaklardan devşirilmiş toplama ve çakma "ilahımsı" bir peygamberdir! Bu mitolojilerden devşirilmiş sevimli bir ucubedir! Gerçekliği olmadığından örnekliği de yoktur!

Böyle bir peygamberi sevmek kolaydır! Çünkü yük çekmediği gibi, yük çekmeye de çağırmaz!
"Nur Muhammed"i sevmek kolaydır!
Kul Muhammed'i sev de kulluğunu görelim!

Ramazan Yaman