ALLAH ORYANTALİSTLERİN SAYISINI ARTTIRSIN!

Ramazan Yaman


Sosyal medya da rastlıyorum bazen…
“Oryantalistler hadisleri ortadan kaldırmak için, insanları kur’an’a yönlendiriyorlar" mış!

Bunun nedeni de, "Bu yolla Allah'ın dinini ortadan kaldırmayı hedefliyorlar" mış!

Hadi sosyal medya alimlerini ve teorisyenlerini anlıyorum! Peki koca koca hocalarımızın ve İslami saha da yazan yazarlarımızın bu tesbite katılması, hatta bunun yaygınlaşması için çanak tutması, hatta hatta, bu ve bunun gibi mesnetsiz fikir ve görüşlere önderlik etmesine ne demeli?

Hadis savunacaksanız, peygamberin (a.s) hayatından, (sünnetten) hadislerinden yalıtılmak istenen, modern dönemlerin algı ve yaşam biçimine islamı uyarlamak isterken, güya kur’an’ı referans göstererek, Allah Rasülünü (a.s) aradan tamamen çekip, Allah’ın kitabını kendi kitaplarına uydurmak isteyen şarlatanlara tepki gösterecekseniz, onların fikirlerini etkisiz hale getirecekseniz, önce uydurma hadislerden başlamalısınız! Çünkü uydurma hadisler, sadece “kuransız peygamber” değil, “peygambersiz kuran" teorilerini ve gayelerini de besliyor!

“Oryantalistler kuran Müslümanlığı diye bir teori geliştirmişler ve eğer, Müslümanlar hadisleri inkar edip kurana yönelirlerse, İslam diye bir şey kalmaz ve Müslümanları böylece alt ederler!” miş!

Bende iddia ediyorum;
Eğer, Müslümanlar kur’an’a yönelir ve kur’an’ı gerçekten anlamaya çalışırlarsa, Allah rasülünü en doğru şekilde tanırlar ve hangi sözü söyleyip, hangi sözün onun adına uydurulduğunu yüzde yüz anlarlar!

Uydurma hadis külliyatımızdan daha fazla ne beslemiştir ki şu hazin hale gelmemizi? Şu içler acısı halde oluşumuzu? İslam tarihinin ilk yüzyıllarında çıkan ve bu günlere sirayet eden tefrikayı, tekfirciliği, mezhepçiliği, hizipçiliği, kardeşin kardeşe düşmanlığını, savaşı, kanı… uydurma hadis külliyatından, kur’an’dan uzaklaşmamızdan daha fazla ne büyütmüştür ki...?!
Bizi düşmanlarımızın karşısında zelil hale en çok ne getirmiştir ki?
Peygambere uydurma hadisler yoluyla yaptığımız hakareti daha fazla nasıl yapabildik ki?
Onun davasını, onun örnek ahlakını uydurma hadislerden başka ne katledebildi ki?
Ve onun gerçekten söylediği, kur’an’ın bir tefsiri olan sözlerini ve hayatını karanlıkta bırakan ve şüpheye düşüren uydurma hadislerden daha etkili ne var ki?
Uydurma hadislerden daha çok ne uzaklaştırdı ki bizleri Allah’ın kitabından ve rasülünden?

“Oryantalistler Kur’an Müslümanı istiyor!” fitnesi oryantalistlerin oyunu olmalı!
Hiçbir İslam düşmanı Kur’an Müslümanı istemez! Çünkü Kur’an Müslümanlığı bizzat Kur’an’ın istediği Müslümanlıktır! Allah Kur’an Müslümanlığından başka Müslümanlık istemez! “Hadis Müslümanlığı” diye, “Muhammet Müslümanlığı” diye bir Müslümanlık, ancak pavlus İseviliğine özenmektir! Yapılmak istenen de budur zaten!
Hz. Muhammet’de ‘Muhammed müslümanı” veya, “rivayet müslümanı” değildi! O, Kur’an müslümanıydı! Çünkü insanları Kur’an’a çağırıyordu! Kur’an’ın canlı hali olan hayatında, Kur’an’la örtüşmeyen hiçbir söz söylemediğine inanmaktır Kur’an Müslümanlığı!
Ve, Hz. Muhammedi (s.a.v) ancak Kur’an Müslümanı olanlar tanıyabilir? Hangi sözün ona ait, hangi sözün ona atfedilen bir yalan olduğunu ancak Kur’an Müslümanları ayırt edebilir!
Kur’an Müslümanlığı siyasi veya muarızlara karşı yapılmış bir tanım değil, Allah’ın tanımıdır! Rasülün Kur’an’dan öğrenip yaptığı bir tanımdır! Tanımdan öte, Allah ancak Kur’an Müslümanlarının, Kur’an’a göre iman ve amel edenlerin imanını ve amelini kabul eder! “Peygambere göre iman” veya “ peygembere göre ibadet” ya da “peygambere göre haram-helal” diye bir tanımı islam kabul etmez! Zira peygamber de Kur’an’ın emrettiği gibi iman ve ibadetle yükümlüydü!

Peygamberi en iyi şekilde Kur’an’da bulacağımızı, Kur’an’ı tanımadan peygamberi tanıyamayacağımızı oryantalistler maalesef bizlerden çok daha iyi biliyorlar! Onun için böyle bir aptallık yapmazlar!
Müslümanları Allah’ın kitabına yönelterek İslama zarar vermeyi düşünecek kadar aptalsa oryantalistler, Allah oryantalistlerin sayısını artırsın! Kimbilir, Allah onların eliyle İslamı yüceltmek istiyordur!

Fakat böyle bir şey yok! Bu olsa olsa, Kur’an’dan uzak Müslümanları daha da uzaklaştırmak, onların Kur’an’sız din tasavvurlarını yaygınlaştırmak ve yeni yeni dirilmeye çalışan ümmeti boğmak, uydurma rivayetlerin içindeki sahih rivayetleri katletmek için geliştirilmiş bir oryantalist oyunudur!
Bu da değilse, şeytanın uydurulmuş din mensuplarına sağdan yaklaşarak “Allah rızası için!” söylemelerini telkin ettiği bir yalandır!

Yoksa, Kur’an’a yaklaşarak dinden ve Allah’dan uzaklaşılmayacağını oryantalistler çok iyi bilir! İnşallah birgün biz de öğreniriz!