hayırcılar vatan hainliklerini bu oylamaya tastiklemişlerdir.
Hele saadetin yaptığını msülümanlar hiç bir zaman unutmayacak
Bir zamanlar bu gruha destek verdiğimiz için Allah bizi affetsin