https://www.youtube.com/watch?v=L20RsqXk-3o


Cılavuz ve Hasanoğlan Köy Enstitüsü Öğrencisi Halise Apaydın, köy enstitülerinde geçirdiği yılları anlatıyor.